Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 2. októbra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa
 Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti ***I
 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Marokom: podmienky účasti Maroka na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***
 Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou ***
 Začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie *
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: uplatňovanie EGF/2018/001 NL/Finančné služby
 Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2018: zrušenie rezervy súvisiacej s podporou Turecka z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), posilnenie nástroja európskeho susedstva (ENI) a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé opatrenia a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v súvislosti s iniciatívou WiFi4EU
Texty
Finálna verzia (44 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia