Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 3 октомври 2018 г. - Страсбург
 Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС*
 ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране *
 Административно сътрудничество в областта на акцизите по отношение на съдържанието на електронния регистър *
 Оценка на здравните технологии ***I
 Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I
 Ставки на ДДС *
 Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“
 Технологии на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството
 Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони
Текстове (753 kb)
Правна информация - Политика за поверителност