Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 3 oktober 2018 - Straatsburg
 Harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel *
 Btw: toepassing van de verleggingsregeling en van het snellereactiemechanisme *
 Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen wat betreft de inhoud van het elektronische register *
 Evaluatie van gezondheidstechnologie ***I
 Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I
 Btw-tarieven *
 Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten
 "Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie
 EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden
Teksten (513 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid