Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург
 Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97
 ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур
 Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион
 Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки
 Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие ***I
 Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация ***I
 Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз ***I
 Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека
 Положението в Йемен
 Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС
Текстове (290 kb)
Правна информация - Политика за поверителност