Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg
 Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97
 Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw
 Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
 Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych
 Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) ***I
 Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty ***I
 Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej ***I
 Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka
 Sytuacja w Jemenie
 Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE
Teksty (177 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności