Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 23 oktober 2018 - Straatsburg
 Overleg over de voorrechten en immuniteiten van Alfonso Luigi Marra
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Manolis Kefalogiannis
 Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie ***
 Overeenkomst EU-Bahama’s inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU-Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU-Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU-Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU-Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Overeenkomst EU-Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa kleding)
 Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI
 Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI
 Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I
 Middelen voor economische, sociale en territoriale samenhang en middelen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" ***I
 Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I
 De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen
Teksten (446 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid