Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
 Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа
 Искане за снемане на имунитета на Софи Монтел
 Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос
 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година — всички раздели
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
 Подкрепа за структурните реформи в държавите членки ***I
 Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия *
 Започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия *
 Започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия *
 Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I
 Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I
 Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I
 Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I
 Хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки *
 Подновяване на разрешителното за генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810
 Разрешително за генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
Текстове (555 kb)
Правна информация - Политика за поверителност