Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk
 Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity
 Žádost, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity
 Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity
 Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
 Podpora strukturálních reforem v členských státech ***I
 Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Irsku *
 Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Irsku *
 Zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Chorvatsku *
 Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I
 Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol ***I
 Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech ***I
 Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I
 Harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů *
 Obnovení povolení geneticky modifikované kukuřice NK603 × MON 810
 Povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
Texty (351 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí