Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg
 Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet
 Anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet
 Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet
 Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
 Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
 Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne ***I
 Irlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
 Elektronisk udveksling med Irland af DNA-oplysninger *
 Kroatiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
 Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I
 Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I
 Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I
 Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I
 Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer *
 Fornyelse af tilladelse til genetisk modificeret majs NK603 × MON 810
 Tilladelse til genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
Tekster (333 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik