Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois
 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Sophie Montel
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου
 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα
 Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη ***I
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Ιρλανδία *
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ιρλανδία *
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Κροατία *
 Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I
 Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων ***I
 Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I
 Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I
 Εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά *
 Ανανέωση της άδειας για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × MON 810
 Άδεια για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
Κείμενα (574 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου