Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg
 Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotlus
 Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotlus
 Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus
 Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod
 ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
 Liikmesriikide struktuurireformide toetamine ***I
 Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal *
 DNAandmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Iirimaal *
 Sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamine Horvaatias *
 Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I
 Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine piirikontrolli valdkonnas ***I
 Schengeni infosüsteemi (SIS) loomine, toimimine ja kasutamine politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ***I
 Schengeni infosüsteemi kasutamine ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks ***I
 Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamine *
 Geneetiliselt muundatud maisi NK603 × MON 810 loa pikendamine
 Loa andmine geneetiliselt muundatud maisile MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
Tekstid (333 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika