Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra
 Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti
 Pieprasījums atcelt Sophie Montel imunitāti
 Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti
 Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas
 ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
 Atbalsts strukturālām reformām dalībvalstīs ***I
 Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu *
 Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu *
 Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu *
 Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I
 Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā ***I
 Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās ***I
 Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi. ***I
 Priekšlikums par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem *
 Atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētai kukurūzai NK603 × MON 810
 Ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 atļaušana
Teksti (348 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika