Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 24 oktober 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Sophie Montel
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos
 Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
 Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
 Steun voor structurele hervormingen in de lidstaten ***I
 Start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Ierland *
 Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Ierland *
 Start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Kroatië *
 Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I
 Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles ***I
 Instelling, werking en gebruik van het Schengeninformatiesysteem op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken ***I
 Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I
 Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken *
 Verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810
 Het verlenen van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
Teksten
Definitieve uitgave (362 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid