Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg
 Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Brioisa
 Wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel
 Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa
 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
 Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
 Wsparcie dla reform strukturalnych w państwach członkowskich ***I
 Decyzja wykonawcza w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych *
 Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA *
 Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych *
 Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I
 Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie kontroli granicznych ***I
 Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych ***I
 Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I
 Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych *
 Odnowienie zezwolenia na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę NK603 × MON 810
 Zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
Teksty (372 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności