Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg
 Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa
 Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej
 Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa
 Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
 Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
 Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch ***I
 Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku *
 Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku *
 Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku *
 Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I
 Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc ***I
 Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I
 Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I
 Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje *
 Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810
 Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
Texty (343 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia