Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg
 Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet
 Begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet
 Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet
 Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
 Stöd till strukturreformer i medlemsstaterna ***I
 Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland *
 Inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Irland *
 Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Kroatien *
 Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I
 Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller ***I
 Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I
 Användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ***I
 Harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker *
 Förnyat godkännande av den genetiskt modifierade majsen NK603 ×MON 810
 Godkännande av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
Texter (340 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy