Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois
 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Sophie Montel
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου
 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα
 Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη ***I
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Ιρλανδία *
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ιρλανδία *
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Κροατία *
 Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I
 Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων ***I
 Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I
 Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I
 Εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά *
 Ανανέωση της άδειας για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × MON 810
 Άδεια για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois
PDF 141kWORD 52k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois (2018/2075(IMM))
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois, που διαβιβάστηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2018 από την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, σε συνάρτηση με δικαστική έρευνα (B-49 2018/00242) που διενεργείται εις βάρος του Steeve Briois στο περιφερειακό δικαστήριο της Nanterre, μετά από σωρευτική άσκηση αγωγών από την ένωση «Maison des Potes — Maison de l’égalité» λόγω δημόσιας υποκίνησης σε φυλετικές ή θρησκευτικές διακρίσεις και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 28 Μαΐου 2018,

–  αφού άκουσε τον Steeve Briois σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε με τον συνταγματικό Νόμο αριθ. 95-880, της 4ης Αυγούστου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0349/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Εφετείου των Βερσαλλιών έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του Steeve Briois, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με κατηγορία που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας του Steeve Briois αφορά το φερόμενο αδίκημα της δημόσιας υποκίνησης σε εθνικές, φυλετικές ή θρησκευτικές διακρίσεις μέσω λόγων, εντύπων, εικόνων ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας από αγνώστους, αδίκημα που προβλέπεται στο γαλλικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 24 παράγραφος 8, στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και στο άρθρο 42 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 και στο άρθρο 93-3 του Νόμου αριθ. 82-652 της 29ης Ιουλίου 1982, και τιμωρείται με βάση το άρθρο 24 παράγραφοι 8, 10, 11 και 12 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 και το άρθρο 121-7 του Γαλλικού Ποινικού Κώδικα.

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική έρευνα κατά του Steeve Briois κινήθηκε μετά από μήνυση με παράσταση πολιτικής αγωγής από την ένωση «Maison des Potes-Maison de l’égalité» στις 22 Μαΐου 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μήνυση αφορούσε δηλώσεις σε φυλλάδιο με τίτλο «Εγχειρίδιο για τους δημοτικούς συμβούλους του Εθνικού Μετώπου», που δημοσιεύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Μετώπου στις 30 Νοεμβρίου 2013, με τις οποίες οι υποψήφιοι του Εθνικού Μετώπου που θα εκλεγούν στη θέση του δημοτικού συμβούλου στις εκλογές της 23ης και 30ής Μαρτίου 2014 καλούνται να προτείνουν, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου, ότι κατά τη διάθεση κοινωνικών κατοικιών, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους Γάλλους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο ποινική ευθύνη δεν υπέχει μόνο ο συντάκτης ενός δημοσιεύματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ανακριτικές αρχές πληροφορήθηκαν από τον πρώην διευθυντή δημοσιεύσεων του Εθνικού Μετώπου ότι το επίμαχο εγχειρίδιο συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο εκείνη χρέη γενικού γραμματέα ασκούσε ο Steeve Briois·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να κληθεί ο Steeve Briois να καταθέσει για πρώτη φορά σε συνάρτηση με τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί, οι αρμόδιες αρχές υπέβαλαν αίτηση για την άρση της ασυλίας του·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, κανένα μέλος του γαλλικού Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να δικαστεί για γνώμη που εξέφρασε ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση του λειτουργήματός του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της ασυλίας που απολαύουν τα μέλη του γαλλικού Κοινοβουλίου αντιστοιχεί ουσιαστικά στην έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, προκειμένου ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απολαύει ασυλίας, πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, ώστε να υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ εκφρασθείσας γνώμης και βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σύνδεσμος αυτός πρέπει να είναι άμεσος και πρόδηλος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Steeve Briois δεν ήταν στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου 2013, όταν τελέστηκε η εικαζόμενη αξιόποινη πράξη, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ωστόσο το φερόμενο προσβλητικό υλικό εξακολουθούσε να είναι διαθέσιμο στις 23 Ιουνίου και στις 2 Οκτωβρίου 2014 σε όσους επιθυμούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες προδήλως δεν σχετίζονται με την ιδιότητα του Steeve Briois ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά αφορούν, αντιθέτως, δραστηριότητες εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι δηλώσεις απευθύνθηκαν σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ενόψει των δημοτικών εκλογών της 23ης και 30ής Μαρτίου 2014·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες αξιόποινες πράξεις δεν συνδέονται με γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα από τον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι σκοπός της δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε μετά από μήνυση με παράσταση πολιτικής αγωγής από την ένωση «Maison des Potes — Maison de l’égalité», προτού ο βουλευτής αναλάβει τα καθήκοντά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του Steeve Briois (fumus persecutionis

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Steeve Briois·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Steeve Briois.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C‑163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση άρσης της ασυλίας της Sophie Montel
PDF 137kWORD 52k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Sophie Montel (2018/2076(IMM))
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Sophie Montel, που διαβιβάστηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2018 από τη Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, σε συνάρτηση με δικαστική έρευνα (B-49 2018/00243) που διενεργείται εις βάρος της Sophie Montel, στο περιφερειακό δικαστήριο της Nanterre, μετά από σωρευτική άσκηση αγωγών από την ένωση «Maison des Potes — Maison de l’égalité» λόγω δημόσιας υποκίνησης σε φυλετικές ή θρησκευτικές διακρίσεις και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 28 Μαΐου 2018,

–  αφού άκουσε τη Sophie Montel σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε με τον συνταγματικό Νόμο αριθ. 95-880, της 4ης Αυγούστου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0350/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Εφετείου των Βερσαλλιών έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας της Sophie Montel, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με κατηγορία που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας της Sophie Montel αφορά το φερόμενο αδίκημα της δημόσιας υποκίνησης σε εθνικές, φυλετικές ή θρησκευτικές διακρίσεις μέσω λόγων, εντύπων, εικόνων ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας από αγνώστους, αδίκημα που προβλέπεται στο γαλλικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 24 παράγραφος 8, στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και στο άρθρο 42 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 και στο άρθρο 93-3 του Νόμου αριθ. 82-652 της 29ης Ιουλίου 1982, και τιμωρείται με βάση το άρθρο 24 παράγραφοι 8, 10, 11 και 12 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 και το άρθρο 121-7 του Γαλλικού Ποινικού Κώδικα.

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική έρευνα κατά της Sophie Montel κινήθηκε μετά από μήνυση με παράσταση πολιτικής αγωγής από την ένωση «Maison des Potes-Maison de l’égalité» στις 22 Μαΐου 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μήνυση αφορούσε δηλώσεις σε φυλλάδιο με τίτλο «Εγχειρίδιο για τους δημοτικούς συμβούλους του Εθνικού Μετώπου», που δημοσιεύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Μετώπου στις 30 Νοεμβρίου 2013, με τις οποίες οι υποψήφιοι του Εθνικού Μετώπου που θα εκλεγούν στη θέση του δημοτικού συμβούλου στις εκλογές της 23ης και 30ής Μαρτίου 2014 καλούνται να προτείνουν, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου, ότι κατά τη διάθεση κοινωνικών κατοικιών, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους Γάλλους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο ποινική ευθύνη δεν υπέχει μόνο ο συντάκτης ενός δημοσιεύματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ανακριτικές αρχές πληροφορήθηκαν από τον πρώην διευθυντή δημοσιεύσεων του Εθνικού Μετώπου ότι το επίμαχο εγχειρίδιο συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Sophie Montel ήταν την περίοδο εκείνη υπεύθυνη για τον συντονισμό των εκλεγέντων αντιπροσώπων στην εν λόγω γενική γραμματεία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να κληθεί η Sophie Montel να καταθέσει για πρώτη φορά σε συνάρτηση με τις κατηγορίες που της έχουν απαγγελθεί, οι αρμόδιες αρχές υπέβαλαν αίτηση για την άρση της ασυλίας της·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, κανένα μέλος του γαλλικού Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να δικαστεί για γνώμη που εξέφρασε ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση του λειτουργήματός του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της ασυλίας που απολαύουν τα μέλη του γαλλικού Κοινοβουλίου αντιστοιχεί ουσιαστικά στην έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με βάση το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, προκειμένου ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απολαύει ασυλίας, πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, ώστε να υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ εκφρασθείσας γνώμης και βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σύνδεσμος αυτός πρέπει να είναι άμεσος και πρόδηλος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Sophie Montel δεν ήταν στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 και στις 30 Νοεμβρίου 2013, όταν τελέστηκε η εικαζόμενη αξιόποινη πράξη, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ωστόσο το φερόμενο προσβλητικό υλικό εξακολουθούσε να ήταν διαθέσιμο στις 23 Ιουνίου 2014 και στις 2 Οκτωβρίου 2014 σε όσους επιθυμούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες προδήλως δεν σχετίζονται με την ιδιότητα της Sophie Montel ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά αφορούν, αντιθέτως, δραστηριότητες εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι δηλώσεις απευθύνθηκαν σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ενόψει των δημοτικών εκλογών της 23ης και 30ής Μαρτίου 2014·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες αξιόποινες πράξεις δεν συνδέονται με γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα από την βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων της κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι σκοπός της δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε μετά από μήνυση με παράσταση πολιτικής αγωγής από την ένωση «Maison des Potes — Maison de l’égalité», προτού η βουλευτής αναλάβει τα καθήκοντά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα της Sophie Montel (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία της Sophie Montel·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στη Sophie Montel.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C‑163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου
PDF 127kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (2018/2041(IMM))
P8_TA(2018)0403A8-0351/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου, που διαβίβασε ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου της Ελληνικής Δημοκρατίας, στις 27 Φεβρουαρίου 2018, λόγω μη καταβολής δώρου Πάσχα ύψους 986,46 EUR (AΒM O 2017/6101), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Μαρτίου 2018,

–  αφού άκουσε τον Γεώργιο Κύρτσο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0351/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με ενδεχόμενη δίωξη για εικαζόμενο αδίκημα.

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Κύρτσος, ως νόμιμος εκπρόσωπος (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) της εταιρείας KMΠ Εκδοτική ΑΕ και Free Sunday Εκδοτική Α.Ε, προσέλαβε τον πρώην υπάλληλό του στις 26 Ιουλίου 2005 εξ ονόματος της KMΠ Εκδοτική Α.Ε με σύμβαση εργασίας και στις δύο εταιρείες ως υπεύθυνο γραφικών τεχνών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Κύρτσος κατηγορείται για μη καταβολή στον πρώην υπάλληλο δώρο Πάσχα ύψους 986,46 EUR στις 27 Απριλίου 2016, κατά παράβαση του Αναγκαστικού Νόμου αριθ. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του ν. 236/95, πράξη που συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3996/2011, σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 19040/1981.

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το φερόμενο ποινικό αδίκημα προδήλως δεν συνδέεται άμεσα με την ιδιότητα του Γεωργίου Κύρτσου ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά, αντιθέτως, αφορά την προηγούμενή του θέση ως διαχειριστή δύο εκδοτικών εταιρειών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται με πρόθεση να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεωργίου Κύρτσου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις ελληνικές αρχές και στον Γεώργιο Κύρτσο.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα
PDF 226kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))
P8_TA(2018)0404A8-0313/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) («κανονισμός ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 21 Ιουνίου 2018 (COM(2018)0600),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019(8),

–  έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019 (COM(2018)0709) στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0313/2018),

Τμήμα ΙΙΙ

Γενική επισκόπηση

1.  τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2019 από το Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο· υπενθυμίζει ότι στον πυρήνα αυτών των προτεραιοτήτων βρίσκονται: η βιώσιμη ανάπτυξη, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια, η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, η διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση στη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, και η απόδοση ιδιαίτερης έμφασης στους νέους·

2.  επισημαίνει ότι, ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η Ένωση χρειάζεται τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών και να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πολυάριθμες προαναφερόμενες προτεραιότητες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών της·

3.  επισημαίνει ότι οι πολίτες της Ευρώπης αναμένουν από την Ένωση να επιστρατεύσει κάθε μέσο για να εξασφαλιστεί οικονομική ανάπτυξη και να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας με ομοιόμορφο τρόπο σε όλες τις περιφέρειες· υπενθυμίζει ότι για να ικανοποιηθούν αυτές οι προσδοκίες απαιτούνται επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση, στην εκπαίδευση, στις υποδομές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και ενίσχυση της απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των νέων της Ευρώπης· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το Συμβούλιο προτείνει για μια ακόμη φορά περικοπές στα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να καταστήσουν την οικονομία της Ένωσης πιο ανταγωνιστική και καινοτόμο· τονίζει, επιπλέον, ότι πολλά από τα εν λόγω προγράμματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», υπερκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που συνιστά κακή χρήση των πόρων και σημαίνει ότι πολλά εξέχοντα σχέδια δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση· υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι προγράμματα όπως το Erasmus+, το «Ορίζων 2020» και το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) συνιστούν έμπρακτη απόδειξη των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας σε ολόκληρη την Ένωση και συμβάλλουν στη δημιουργία αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει σημαντικά το Erasmus + και να ενισχύσει επίσης τα προγράμματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος «Ορίζων 2020», του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και του COSME·

4.  επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), συγκεκριμένα να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των σχετικών με το ΕΤΣΕ περικοπών στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στον CEF στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· προτείνει, ως εκ τούτου, να αντισταθμιστούν οι περικοπές αυτές μέσω της αποκατάστασης του αρχικού ετήσιου προφίλ των δύο αυτών προγραμμάτων, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν πλήρως τους στόχους που συμφωνήθηκαν κατά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας·

5.  επισημαίνει ότι, αν και η ανεργία των νέων είναι χαμηλότερη από τα προηγούμενα έτη, παραμένει απαράδεκτα υψηλή σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στις περιφέρειες της Ένωσης που παρουσιάζουν οικονομική υστέρηση, και ότι η κατάσταση των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και των μακροχρόνια ανέργων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· υπογραμμίζει ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) πέρα από το επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή· τονίζει ότι η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση του κονδυλίου για την ΠΑΝ που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ και ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξηθεί το επίπεδο απορρόφησης της χρηματοδότησης και να δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές θέσεις απασχόλησης για νέους·

6.  υπενθυμίζει την ανάγκη για δυναμική καταπολέμηση της φτώχειας·

7.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο για την ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση της Ένωσης και για τη σύγκλιση των κρατών μελών και των περιφερειών· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων για τα εν λόγω προγράμματα, τα οποία αποτελούν βασική πολιτική της Ένωσης·

8.  τονίζει ότι τα Ταμεία που υπάγονται στην πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα τη μετεγκατάσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 61α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής· καλεί τις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι δεν χορηγούνται συνεισφορές στο πλαίσιο των Ταμείων σε δικαιούχους που έχουν πραγματοποιήσει μετεγκατάσταση εντός πέντε ετών πριν από την υποβολή της αίτησης συνεισφοράς· και να εξασφαλίσουν ότι οι συνεισφορές θα επιστρέφονται στο ακέραιο από τους δικαιούχους που πραγματοποιούν τη μετεγκατάσταση εντός πέντε ετών από την είσπραξη της συνεισφοράς·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, μόνο το 19,3 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 προβλέπεται να αφιερωθεί σε μέτρα που σχετίζονται με το κλίμα, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο στόχος του 20 %, ο οποίος είναι προγενέστερος της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα· αντιλαμβάνεται ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε καθυστερήσεις στην πολιτική συνοχής και στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης· παροτρύνει τα κράτη μέλη που τα διαχειρίζονται, να επιταχύνουν την εφαρμογή τους, εστιάζοντας στις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα, ούτως ώστε να αντισταθμιστούν οι μειωμένοι πόροι που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών του ΠΔΠ· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδιο δράσης στο πλαίσιο προγραμμάτων που έχουν τεράστιο δυναμικό για να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα· ζητεί επίσης μια αξιόπιστη, ετήσια ενοποίηση στοιχείων για να υπάρξει πρόοδος στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου ενσωμάτωσης, με συγκεκριμένες και συνεκτικές διασφαλίσεις που να εγγυώνται ότι οι κλιματικά θωρακισμένες δημοσιονομικές αποφάσεις θα συνάδουν με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, με ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων για να δρομολογηθούν πρωτοβουλίες σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι·

10.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας 3 έχει κινητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και προσφυγική πρόκληση, και ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειάζεται· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά την επάρκεια των πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3 και να κάνει πλήρη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για την έγκαιρη αντιμετώπιση οποιουδήποτε απρόβλεπτου γεγονότος για το οποίο ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση στον τομέα της μετανάστευσης, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση των νησιωτικών περιοχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αποφασίζει να ενισχύσει το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, και κυρίως για να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες υποδοχής, τα μέτρα και τις πρακτικές ένταξης για τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, καθώς και για να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και ο επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και η κατάρτιση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής· επισημαίνει, για άλλη μία φορά, ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 δεν αρκεί για να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την εσωτερική διάσταση των εν λόγω προτεραιοτήτων, καθώς και για άλλα προγράμματα προτεραιότητας, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της ιδιότητας του πολίτη και του πολιτισμού· θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές που είναι πρόθυμες να στηρίξουν το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης θα πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω μέσω του σκέλους του ΤΑΜΕ που αφορά την άμεση διαχείριση·

11.  επιμένει ότι, υπό το φως των πρόσφατων ανησυχιών για την ασφάλεια σε ολόκληρη την Ένωση κατά τη χρηματοδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του τομέα 3, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της Ένωσης· αποφασίζει για τον λόγο αυτό να ενισχύσει τους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, όπως ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EUROPOL), ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ), ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας (eu-LISA), η Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) και η νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), οι οποίοι λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και των πρόσθετων καθηκόντων, αντιμετώπισαν έλλειψη προσωπικού και χρηματοδότησης τα προηγούμενα έτη·

12.  επαναλαμβάνει ότι μέρος της λύσης για τη μεταναστευτική και προσφυγική πρόκληση, καθώς και για τις ανησυχίες των πολιτών της Ένωσης σε σχέση την ασφάλεια, έγκειται στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και στη διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων για τα εσωτερικά και εξωτερικά μέσα με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η φτώχεια, η έλλειψη απασχόλησης, εκπαίδευσης και οικονομικών ευκαιριών, η αστάθεια, οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Γειτονία και την Αφρική· θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τους οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του τομέα 4, οι οποίοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εξωτερικών προκλήσεων·

13.  αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη λόγω της μεγάλης εισροής μεταναστών και αιτούντων άσυλο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι όλες οι προσπάθειες καθιέρωσης ενός δίκαιου και ανθρώπινου σχεδίου για τους μετανάστες σε επίπεδο Ένωσης υπήρξαν μέχρι στιγμής ανεπιτυχείς·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε δεόντως στις συζητήσεις για την παράταση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (FRT)· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων εξωτερικών σχεδίων της ΕΕ· υποστηρίζει, υπενθυμίζοντας την υποστήριξή του για τη συνέχιση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, ότι, δεδομένων των πιέσεων που υφίσταται ο τομέας 4 λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης των εξωτερικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης με το ίδιο ποσό όπως και στην περίπτωση της πρώτης, δηλαδή με 1 δισεκατομμύριο EUR, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν με 2 δισεκατομμύρια EUR στη χρηματοδότησή της·

15.  υπενθυμίζει τη σημασία της Τουρκίας ως γειτονικής χώρας, μεταξύ άλλων για την περιφερειακή σταθερότητα, και τονίζει την ανάγκη να σεβαστεί η Τουρκία το διεθνές δίκαιο στην περιοχή και να επιστρέψει σε μια μεταρρυθμιστική πορεία που να εγγυάται την ευημερία των πολιτών της και τον πλήρη σεβασμό όλων των δικαιωμάτων τους·

16.  επαναφέρει τα ποσά σε όλους τους τομείς στους οποίους το Συμβούλιο πρότεινε περικοπές για το σχέδιο προϋπολογισμού 2019 (ΣΠ 2019), με περιορισμένες εξαιρέσεις στον τομέα 4 και στον υποτομέα 1β· αρνείται να δεχθεί τις προτεινόμενες περικοπές στα προγράμματα με την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως τις περικοπές στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στον CEF, δύο προγράμματα που έχουν ήδη επηρεαστεί από ανακατανομές προς το ΕΤΣΕ, καθώς και τις περισσότερες περικοπές στις εξωτερικές πολιτικές· τονίζει ότι η λογική στην οποία βασίζονται οι περικοπές του Συμβουλίου δεν τεκμηριώνεται από τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία για την εκτέλεση και δε λαμβάνει υπόψη της τις ποικίλες μορφές υλοποίησης ορισμένων προγραμμάτων·

17.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, για την επαρκή χρηματοδότηση όλων των επιτακτικών αναγκών, και λαμβανομένων υπόψη των πολύ στενών ή ανύπαρκτων περιθωρίων του ΠΔΠ σε ορισμένους τομείς για το 2019, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα ευελιξίας που διατίθενται στον κανονισμό για το ΠΔΠ· αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί την εν λόγω προσέγγιση και ότι θα επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συναλλαγής, ώστε να μπορέσει η Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις επικείμενες προκλήσεις, ιδίως με δεδομένο ότι η φετινή διαδικασία συνδιαλλαγής θα είναι η τελευταία πριν από της ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019·

18.  ορίζει το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων για το 2019 σε 166 340 415 936 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 149 349 039 847 EUR σε πιστώσεις πληρωμών, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 721 061 034 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σύγκριση με το ΣΠ 2019·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

19.  απορρίπτει τις αδικαιολόγητες περικοπές ύψους 794 εκατομμυρίων EUR που προτείνει το Συμβούλιο στον υποτομέα 1α, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από τις μισές συνολικές περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στους τομείς του ΠΔΠ· σημειώνει ότι αυτές οι περικοπές δεν συνάδουν με τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει το Συμβούλιο· εκφράζει επιπλέον την ανησυχία του για το γεγονός ότι θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την υλοποίηση προγραμμάτων που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία·

20.  επισημαίνει εν προκειμένω προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και ο CEF και τα εμβληματικά διαστημικά προγράμματα, όπως το Copernicus, τα οποία προσφέρουν πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις σημαντικές περικοπές του Συμβουλίου στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία με τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», και ιδίως για τις περικοπές σε σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, όπως η Ενίσχυση της έρευνας σε μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες και η Ενίσχυση των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών· σημειώνει επίσης ότι πολλά από τα εν λόγω προγράμματα συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θεωρεί ότι η εν λόγω συμβολή θα πρέπει να ενισχυθεί· αποφασίζει, κατά συνέπεια, να ακυρώσει όλες τις περικοπές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο και, επιπλέον, να αποκαταστήσει πλήρως το αρχικό προφίλ των γραμμών του «Ορίζων 2020» και του CEF που υπέστησαν περικοπές για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ·

21.  υπενθυμίζει ότι το Erasmus+ εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρόγραμμα με υψηλή αξία και δημοτικότητα, το οποίο προωθεί την κινητικότητα των νέων για τον σκοπό της μάθησης και την επαγγελματική κατάρτιση, όπως αποδεικνύεται από τον όγκο των αιτήσεων συμμετοχής, που υπερβαίνει κατά πολύ τα διατιθέμενα κονδύλια και σημειώνει επίσης ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια ισχυρού αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στην ευρωπαϊκή δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι το ΣΠ του 2019 για το πρόγραμμα Erasmus + υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι δεν προχωρεί πέρα από τoυς αριθμητικούς στόχους που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· για τον λόγο αυτό, θεωρεί σημαντική την ενίσχυση των σκελών του Erasmus + που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, ως επακόλουθο της ενίσχυσης της ΠΑΝ που υπάγεται στον υποτομέα 1β·

22.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μετά τη δημοσίευση, στις 3 Φεβρουαρίου 2014, της πρώτης έκθεσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Επιτροπή αρνήθηκε να συνεχίσει την πρακτική των ετήσιων εκθέσεων και περιέλαβε στη θέση της τις πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο του οικονομικού εξαμήνου· σημειώνει ότι οι ειδικές ανά χώρα εκθέσεις στο πλαίσιο του οικονομικού εξαμήνου δεν περιλαμβάνουν σαφή περιγραφή της κατάστασης, ούτε περιέχουν συστάσεις για μέτρα κατά της διαφθοράς για όλα τα κράτη μέλη· καλεί για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο δεύτερη έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς και, στο πλαίσιο αυτό, να μην αξιολογήσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς μόνο ως προς την οικονομική ζημία, αλλά να αναλύσει επίσης τα επιζήμια αποτελέσματα της διαφθοράς στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης·

23.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν εκτενείς συνέργειες μεταξύ του σκέλους των μεταφορών και του ψηφιακού σκέλους του CEF, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρηματοδοτική μόχλευση για έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιοποίησης των διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ·

24.  επισημαίνει εκ νέου ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιώδες τμήμα της οικονομίας της Ένωσης και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την Ένωση· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό για τις ΜΜΕ επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και να υποστηριχθούν οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα των ΜΜΕ, υποστηρίζοντας επίσης συνεταιριστικές εταιρείες με κοινωνικές, αλληλέγγυες και ηθικές πρακτικές· σημειώνει, ωστόσο, με βαθιά ανησυχία τις περικοπές του Συμβουλίου στο μέσο για τις ΜΜΕ, οι οποίες στέλνουν αντιφατικό μήνυμα στις επιχειρήσεις της Ένωσης· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση την οποία στηρίζει, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ΜΜΕ και για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ένωση· υπενθυμίζει εν προκειμένω τα προγράμματα COSME και «Ορίζων 2020»·

25.  αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει περαιτέρω, πέρα από το ΣΠ 2019 και τα προφίλ που προβλέπονταν πριν από το ΕΤΣΕ, τα προγράμματα που είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και τα οποία αντανακλούν τις ευρύτερα συμφωνημένες προτεραιότητες της Ένωσης, ήτοι το Erasmus+, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Marie Curie, «Υπεροχή στο διάστημα», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και του μέσου για τις ΜΜΕ), το COSME, τον CEF και το EaSI·

26.  αυξάνει, ως εκ τούτου, το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1α κατά 566 773 112 EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ 2019 (εξαιρουμένων της αποκατάστασης στα επίπεδα προ του ΕΤΣΕ, της αντιστάθμισης της πρότασης για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), αύξηση η οποία θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του διαθέσιμου περιθωρίου, καθώς και με περαιτέρω κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων·

27.  χαιρετίζει τη δέσμευση για μια ανανεωμένη ατζέντα της Ένωσης στον τομέα της άμυνας, συγκεκριμένα, μέσω της συμφωνίας σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP)· εκφράζει την πρόθεσή του να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή από την Επιτροπή των συμφωνιών που έχουν συναφθεί για το EDIDP και για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, όπως περιλαμβάνεται στη διορθωτική επιστολή που εξέδωσε η Επιτροπή στις 16 Οκτωβρίου 2018·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το μειούμενο ποσοστό ανεργίας των νέων σε επίπεδο Ένωσης το οποίο ανέρχεται σε 14,8 % (1η Οκτωβρίου 2018), αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το επίπεδο εξακολουθεί να παραμένει απαράδεκτα υψηλό σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη νεολαία» μέσω της ΠΑΝ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία όσον αφορά την ανάγκη παροχής νέας χρηματοδότησης για την ΠΑΝ, καθώς και για τη συμπερίληψη των αντίστοιχων πιστώσεων στο ΣΠ 2019· θεωρεί, ωστόσο, ότι, λόγω των προκλήσεων και των κινδύνων που προκύπτουν από την ανεργία των νέων, η ΠΑΝ θα πρέπει να διαθέτει ενισχυμένες πιστώσεις και, ως εκ τούτου, αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ΠΑΝ σε 580 εκατομμύρια EUR για το 2019· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή είναι επιπρόσθετη προς το ποσό που έχει προγραμματιστεί για την ΠΑΝ για την περίοδο 2014-2020·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής να επιταχυνθεί για να καλυφθούν οι καθυστερήσεις· σημειώνει ότι, μολονότι το Συμβούλιο δεν έχει θέσει υπό αμφισβήτηση το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που πρότεινε η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο θα εξετάσει προσεκτικά τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της Επιτροπής με σκοπό να προσαρμοστούν οι πιστώσεις πληρωμών στις πραγματικές ανάγκες για να αποφευχθεί η ανασύσταση ανεκτέλεστων πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ·

30.  τονίζει, με λύπη του, ότι οι καταστροφές γενικώς πλήττουν εκείνους που διαθέτουν λιγότερα μέσα για την προστασία τους· επισημαίνει ότι η αντίδραση σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη ούτως ώστε η ζημία να είναι ελάχιστη και να μπορούν να σώζονται άνθρωποι και περιουσίες· τονίζει την ανάγκη για πρόσθετη αύξηση των πιστώσεων, ιδιαίτερα στις γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με την πρόληψη των καταστροφών και την ετοιμότητα εντός της Ένωσης, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των πυρκαγιών στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία (που κατέληξαν σε τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών), οι οποίες έχουν δραματικές και σημαντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους·

31.  με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την αναθεώρηση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), συμφωνεί με τη μεταφορά 40 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 17,2 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών από τον υποτομέα 1β στον τομέα 2·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

32.  υπενθυμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση των αναγκών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σημαντικά χαμηλότερο ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2019·

33.  σημειώνει τις περικοπές του Συμβουλίου, ύψους 310 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (-0,52 % σε σύγκριση με το ΣΠ 2019) και -328,13 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών (-0,57 % σε σύγκριση με το ΣΠ 2019), αλλά θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή της Επιτροπής θα πρέπει να παραμείνει η βάση για κάθε αξιόπιστη αναθεώρηση των πιστώσεων του ΕΓΤΕ, και αποκαθιστά αναλόγως τα επίπεδα του ΣΠ 2019, εν αναμονή της εξέτασης της εν λόγω διορθωτικής επιστολής στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής·

34.  αποφασίζει να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την στήριξη έκτακτης ανάγκης ιδίως για το χοιρινό κρέας υπό το φως της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες για τους γεωργούς και τους εργαζομένους στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη νόσο· αποφασίζει να εκφράσει την ισχυρή υποστήριξή του για τον γεωργικό τομέα της Ένωσης μέσω αύξησης των πιστώσεων για τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα και των επιπτώσεων του ρωσικού εμπάργκο, καθώς και για την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του βακτηρίου plaques xilella fastidiosa και της αστάθειας της τιμής του ελαιόλαδου·

35.  επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, οι οποίοι βοηθούν την Ένωση και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και βασισμένες σε επιστημονικά στοιχεία αποφάσεις σχετικά με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών της Ένωσης·

36.  αποφασίζει να προτείνει αύξηση της τάξης των 20 εκατομμυρίων EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ 2019 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και για να διασφαλιστούν η κερδοφορία και η βιωσιμότητα των εν λόγω μέσων διαβίωσης στο μέλλον·

37.  αποφασίζει, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να προτείνει αύξηση κατά 15,6 εκατομμύρια EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ 2019 για δράσεις σχετικά με το κλίμα· επιπλέον, υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και υπογραμμίζει ότι η αύξηση αυτή συμβάλλει επίσης στην προστασία της βιοποικιλότητας·

38.  αποφασίζει, με γνώμονα την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αναθεώρηση της ΠΣΔΜ, να αποδεσμεύσει το αποθεματικό που εισήγαγε το Συμβούλιο για τα ποσά που μεταφέρονται από τον υποτομέα 1β·

39.  επισημαίνει τις επιπτώσεις της ακραίας ξηρασίας που πλήττει τα κράτη μέλη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στη γεωργία και θέτοντας σε κίνδυνο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, και επισημαίνει εν προκειμένω την ανάγκη εξασφάλισης μέτρων στήριξης με στόχο την παροχή βοήθειας στους αγρότες που πλήττονται περισσότερο·

40.  αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τα μέγιστα επίπεδα πιστώσεων που προβλέπονται στον σχετικό κανονισμό, για τα προγράμματα POSEI(9), υπογραμμίζοντας τη σημασία των εν λόγω προγραμμάτων για την ανθεκτικότητα των γεωργικών παραγωγών, και τονίζει την εύθραυστη οικονομική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών·

41.  αυξάνει, ως εκ τούτου, τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά 154,1 εκατομμύρια EUR, εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων, αφήνοντας περιθώριο 190,8 εκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο των αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 2·

42.  υπογραμμίζει ότι οι μόνιμες ανισορροπίες στην αλυσίδα του εφοδιασμού με τρόφιμα, όπου η θέση του πρωτογενούς παραγωγού είναι σημαντικά ασθενέστερη από εκείνη των λοιπών παραγόντων, θα πρέπει να ωθήσουν την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών και των περιθωρίων στην αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα, ώστε με τον τρόπο αυτό να εγγυάται δίκαιη τιμή για την παραγωγή και να διασφαλίζει βελτίωση του εισοδήματος των μικρών και μεσαίων παραγωγών·

43.  εφιστά την προσοχή στους παράγοντες απειλής που επηρεάζουν διάφορα δασικά οικοσυστήματα, όπως, μεταξύ άλλων, η εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών, οι επιβλαβείς οργανισμοί (όπως ο νηματώδης του πεύκου και άλλοι), και οι πυρκαγιές· θεωρεί ότι θα πρέπει να διοχετευθούν, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων και μέτρων στήριξης, επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι για την αξιολόγηση της οικολογικής και φυτοϋγειονομικής κατάστασης των δασών και για μέτρα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αναδάσωσης· επισημαίνει ότι οι πόροι αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και επειγόντως αναγκαίοι για μερικά κράτη μέλη, συγκεκριμένα την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, μετά τις πολλαπλές πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε όλη την επικράτειά τους·

Τομέας 3 - Ασφάλεια και ιθαγένεια

44.  επαναλαμβάνει τη μακροχρόνια πεποίθησή του ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανεπαρκές για την ικανοποιητική χρηματοδότηση της εσωτερικής διάστασης των βασικών προκλήσεων που σχετίζονται, αφενός, με την εσωτερική ασφάλεια και την ασφάλεια των πολιτών και, αφετέρου, με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες·

45.  αναμένει ότι, τόσο το 2019 όσο και κατά τα επόμενα έτη, η πίεση που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω κράτη μέλη στα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου τους και στα σύνορά τους θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και είναι, για τον λόγο αυτό, της γνώμης ότι χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση στον τομέα των προσφύγων και της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων και ενόψει απρόβλεπτων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον στους εν λόγω τους τομείς· ενισχύει, συνεπώς, το ΤΑΜΕ όσον αφορά τη στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση, την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και την ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής, ιδίως για την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν τα μέτρα ένταξης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και ιδίως τα παιδιά και τους ασυνόδευτους ανηλίκους·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το ΤΑΜΕ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η νέα νομοθεσία για το Δουβλίνο ΙΙ (αν υποτεθεί ότι θα εγκριθεί έως το τέλος του 2018) και απορρίπτει την απόφαση του Συμβουλίου να μεταφέρει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε αποθεματικό·

47.  υπογραμμίζει ότι η εσωτερική ασφάλεια πρέπει να παραμείνει μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ένωσης και τονίζει τον ρόλο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) ως βασικού χρηματοδοτικού μέσου για τη στήριξη των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να αυξήσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΕΑ, μεταξύ άλλων, για να ενισχυθεί η παροχή στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και να παρασχεθεί βοήθεια στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών·

48.  επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών της Ένωσης· αποφασίζει να αυξήσει τις δημοσιονομικές πιστώσεις και τη στελέχωση της Ευρωπόλ, του CEPOL, του eu-LISA, της Eurojust και της EPPO·

49.  επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαία η επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση της EPPO· σημειώνει ότι στο ΣΠ 2019 η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4 911 000 EUR. επισημαίνει ότι η εν λόγω πίστωση προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό της EPPO, τις δαπάνες υποδομών, άλλες διοικητικές δαπάνες και τις επιχειρησιακές δαπάνες· σημειώνει ότι προβλέπονται μόνο 35 θέσεις προσωπικού, γεγονός που συνεπάγεται ότι μετά την αφαίρεση των θέσεων 23 Ευρωπαίων εισαγγελέων, προβλέπονται μόνο 12 θέσεις για διοικητικά καθήκοντα· θεωρεί ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, ιδίως όσον αφορά τα δύο επιπλέον κράτη μέλη που αποφάσισαν πρόσφατα να προσχωρήσουν στην EPPO· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να χορηγήσει εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση για την αύξηση του προσωπικού που προβλέπεται για το 2020 και να ευθυγραμμίσει τη διαβάθμιση του γενικού εισαγγελέα και των Ευρωπαίων εισαγγελέων με τη διαβάθμιση του επιπέδου διοίκησης της OLAF και της Ευρωπόλ·

50.  εκφράζει τη λύπη του για τις αυθαίρετες περικοπές, ύψους άνω των 35 εκατομμυρίων EUR, που προτείνει το Συμβούλιο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε διάφορα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της ιθαγένειας, της δικαιοσύνης και της δημόσιας υγείας, παρά τα άριστα ποσοστά εκτέλεσης των εν λόγω προγραμμάτων και παρά το γεγονός ότι πολλά σχέδια υψηλής ποιότητας μένουν χωρίς χρηματοδότηση λόγω της ήδη υφιστάμενης ανεπάρκειας πόρων· επαναφέρει όλες τις γραμμές τουλάχιστον στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού και προτείνει πρόσθετες αυξήσεις σε σχετικές γραμμές·

51.  τονίζει την αξία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για τη στήριξη του οπτικοακουστικού και του πολιτιστικού τομέα της ΕΕ και επιμένει ότι τα επίπεδα χρηματοδότησης πρέπει να ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες του προγράμματος· ζητεί αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τα υποπρογράμματα «MEDIA» και «Πολιτισμός», για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των χαμηλών ποσοστών επιτυχίας των αιτήσεων· επίσης, αυξάνει τις πιστώσεις για τις δράσεις πολυμέσων και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ικανότητας των ΜΜΕ του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα·

52.  υπενθυμίζει τη στήριξή του προς τα προγράμματα που προωθούν τα δικαιώματα, την ισότητα, την ιθαγένεια και τη δικαιοσύνη· αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα μέσα που αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα γενικότερα, και ειδικά για το πρόγραμμα Daphne, καθώς και για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και την επιβολή των δικαιωμάτων των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+·

53.  υπενθυμίζει ότι τα σχέδια που αφορούν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση υποστηρίζονται σε μια σειρά προγράμματα και μέσα της Ένωσης, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, του ΕΤΣΕ και του προγράμματος «Ορίζων 2020»· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των δαπανών· καλεί ιδίως την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνητικές συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ο CEF, το Erasmus+, το EaSI, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το COSME, το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ για την υποστήριξη περισσότερων έργων στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας·

54.  ενισχύει τον τομέα 3 κατά 127,75 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού, εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και προτείνει να χρηματοδοτηθούν οι εν λόγω ενισχύσεις με περαιτέρω κινητοποίηση των ειδικών μηχανισμών·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

55.  τονίζει ότι οι σύνθετες γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση απαιτούν επειγόντως ενίσχυση της εξωτερικής παρουσίας της Ένωσης· τονίζει για άλλη μια φορά ότι η εξωτερική δράση της Ένωσης μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνο εάν συνοδεύεται από επαρκείς οικονομικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης υπερβαίνουν κατά πολύ το σημερινό μέγεθος του τομέα 4 και ζητεί να υπάρχει επαρκές περιθώριο ελιγμών σε περίπτωση απρόβλεπτων εξωτερικών κρίσεων·

56.  υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) πρέπει να περνά μέσα από τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην παροχή επαρκών τροφίμων υψηλής ποιότητας, καθαρού νερού και στην κατασκευή πρόσθετων εγκαταστάσεων διάθεσης λυμάτων για την επίτευξη των ΣΒΑ 2 και 6· επιπλέον, εφιστά την προσοχή στην κλίμακα και τις επιπτώσεις της ενεργειακής πενίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και απαιτεί πρόσθετα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής πενίας σύμφωνα με τον ΣΒΑ 7, ιδίως σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές στις εκτός δικτύου περιφέρειες όσον αφορά την ενέργεια·

57.  εν προκειμένω, επαναβεβαιώνει, σύμφωνα με την άποψη που εξέφρασε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2018, ότι η σημερινή αναλογία της συνεισφοράς που καταβάλλεται στην FRT από τον προϋπολογισμό της Ένωσης (1 δισεκατομμύριο EUR) και τα κράτη μέλη (2 δισεκατομμύρια EUR) θα πρέπει να διατηρηθεί για τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της FRT· αποφασίζει, συνεπώς, να μειώσει τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης από 1,45 δισεκατομμύρια EUR σε 450 εκατομμύρια EUR· πιστεύει ότι η διαφορά θα πρέπει, αντίθετα, να χρηματοδοτηθεί από τις διμερείς συνεισφορές των κρατών μελών·

58.  πιστεύει ότι η προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει κεφαλαιώδη σημασία για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων στις νότιες γειτονικές χώρες, όπως η Λιβύη· υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της δυναμικής κοινωνίας των πολιτών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φτώχειας σε μακροπρόθεσμη προοπτική και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες· αποφασίζει, συνεπώς, να αυξήσει τους πόρους για τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και το νότιο τμήμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) στο πλαίσιο των διαφόρων σκελών του, ώστε να αντικατοπτρίζουν επίσης τη σημαντική πίεση κάτω από την οποία η ENI θα συνεχίσει να βρίσκεται το 2019·

59.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύσει και να προωθήσει συνολικά τα δικαιώματα των παιδιών, των κοριτσιών και των γυναικών, καθώς και των ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής· τονίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα δράσης για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρωπαϊκή πολιτική για τα άτομα με αναπηρία στις εξωτερικές σχέσεις· στο πνεύμα αυτό, κρίνει σκόπιμο να διαθέσει το 10 % των πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε περιοχές κρίσεων·

60.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που έχει η παροχή επαρκούς χρηματοδότησης στα Δυτικά Βαλκάνια προκειμένου να παγιωθεί η πορεία τους προς την ένταξη· αδυνατεί να κατανοήσει την πρόταση του Συμβουλίου να μειώσει το κονδύλιο για πολιτικές μεταρρυθμίσεις, δεδομένου ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά κάθε δημοκρατικού μετασχηματισμού· τονίζει την ανάγκη επαρκούς οικονομικής στήριξης του σχεδίου δράσης 2018-2020 της στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια, και, κατά συνέπεια, αποφασίζει να αυξήσει το κονδύλιο για τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) για την περιοχή·

61.  επισημαίνει ότι η κατάσταση στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συνιστά επίσης σημαντική πρόκληση για την Ένωση· είναι πεπεισμένο ότι είναι σημαντικό να παρασχεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για να υποστηριχθούν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των γειτόνων μας, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, να προωθηθεί η ειρήνη και να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών των εν λόγω χωρών·

62.  ζητεί ενίσχυση της στήριξης της Ένωσης για την UNRWA, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018(10), λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή και της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν την ετήσια εισφορά τους στον οργανισμό· διευκρινίζει ότι η προτεινόμενη αύξηση προορίζεται αποκλειστικά για την UNRWA και έχει ως στόχο να αντισταθμιστεί η σχετική ζημία·

63.  είναι πεπεισμένο για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διαπροσωπικές επαφές και η κινητικότητα των νέων ως μία από τις βασικές στρατηγικές για την ενίσχυση του αντίκτυπου της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και της προβολής της στους πολίτες των χωρών εταίρων μας· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει τις συνεισφορές από τον ΜΑΣ, τον ΕΜΓ, τον ΜΠΒ ΙΙ και το μέσο εταιρικής σχέσης στο Erasmus +·

64.  σύμφωνα με την αρχή της αιρεσιμότητας, υποστηρίζει τη μείωση του ποσού που διατίθεται στην Τουρκία σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα· ταυτόχρονα, κρίνει αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση της άμεσης στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των επαφών μεταξύ των λαών·

65.  κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, ως αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση του έργου της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο και στην εξασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης για τους Μαρωνίτες που επιθυμούν να επανεγκατασταθούν και για όλους τους εγκλωβισμένους ανθρώπους, όπως συμφωνήθηκε στην 3η Συμφωνία της Βιέννης, καθώς και για να υποστηριχτεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ώστε να προαχθούν με αυτόν τον τρόπο η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

66.  αναγνωρίζει τη μέτρια αύξηση στη χρηματοδότηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) που προτείνει η Επιτροπή, σημειώνοντας όμως ότι ο προϋπολογισμός της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η επέκταση μιας σειράς αποστολών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) κινδυνεύει να οξύνει το πρόβλημα το 2019· ακυρώνει τη μείωση που πρότεινε το Συμβούλιο για άλλα μέτρα και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα οδηγούσε σε μικρότερη ευελιξία στην αντιμετώπιση απρόσμενων κρίσεων·

67.  κατά συνέπεια, αποφασίζει να ακυρώσει όλες σχεδόν τις περικοπές του Συμβουλίου, να ενισχύσει τον τομέα 4 κατά 425,4 εκατομμύρια EUR πάνω από το ΣΠ 2019 (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων), μειώνοντας παράλληλα τις γραμμές που σχετίζονται με την FRT και την Τουρκία και μη αποκαθιστώντας της περικοπές του Συμβουλίου με συνολική επίπτωση -1,24 δισεκατομμυρίων EUR, με αποτέλεσμα να προκύπτει καθαρή διαφορά - 819,1 εκατομμυρίων EUR σε σχέση με το ΣΠ 2019 στον τομέα 4·

Τομέας 5 – Διοίκηση· Άλλοι τομείς – Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

68.  θεωρεί ότι οι περικοπές του Συμβουλίου είναι αδικαιολόγητες και δεν αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες· επαναφέρει συνεπώς το ΣΠ 2019 για όλες τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης στους τομείς 1 έως 4·

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί

69.  προσυπογράφει, κατά γενικό κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί· σημειώνει με ιδιαίτερη κατάπληξη την αυθαίρετη μείωση κατά μόνο 10 000 EUR στον CEPOL και καλεί το Συμβούλιο να κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο τα ουσιώδη στοιχεία που δικαιολογούν την άποψή του ότι οι περικοπές αυτές είναι αναγκαίες και εύλογες·

70.  σημειώνει ότι η χρηματοδότηση των οργανισμών με έσοδα από τέλη μειώνει την επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 1 δισεκατομμύριο EUR ετησίως· υπογραμμίζει ότι τα δημόσια καθήκοντα, όπως στον τομέα της υγείας, του περιβάλλοντος ή της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, θα πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης· πιστεύει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο εκδήλωσης συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να προκύπτουν στους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από τα τέλη και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων συγκρούσεων·

71.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για την Ένωση η εστίαση στην ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις και προσωπικό για τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)· επισημαίνει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) και υπογραμμίζει την ανάγκη κινητοποίησης νέων πόρων γι’ αυτήν· αποκαθιστά τις σημαντικές περικοπές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο στις πιστώσεις για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), θέτοντας παράλληλα μέρος των πιστώσεών τους σε αποθεματικό, εν αναμονή της προόδου όσον αφορά την επανεξέταση των ΕΕΑ·

72.  στο πλαίσιο των προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ένωση όσον αφορά την ασφάλεια, και έχοντας κατά νου την ανάγκη για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, αποφασίζει να ενισχύσει τις πιστώσεις για την Ευρωπόλ, τον eu-LISA, τον CEPOL, την Eurojust, την EPPO και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

73.  αναμένει ότι η πίεση που ασκείται σε ορισμένα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου των κρατών μελών, καθώς και στα σύνορά τους, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα το 2019 και πιθανόν θα κλιμακωθεί, τονίζει ότι οι μελλοντικές ανάγκες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), όσον αφορά τους επιχειρησιακούς πόρους και το προσωπικό, θα πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς και ενδεχομένως να επικαιροποιηθούν για τον προϋπολογισμό του 2019· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επισκόπηση των δημοσιονομικών αναγκών για τον προϋπολογισμό του 2019 όσον αφορά τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις των εν λόγω οργανισμών το συντομότερο δυνατόν·

74.  επισημαίνει την ανάγκη για επαρκές επίπεδο δημοσιονομικών πιστώσεων για τους οργανισμούς οι οποίοι θα ασχοληθούν με νέα πρόσθετα καθήκοντα·

75.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι ο στόχος της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % έχει επιτευχθεί επιτυχώς· εκφράζει την πρόθεσή του να συμπεριλάβει κοινή δήλωση όλων των θεσμικών οργάνων η οποία να επιβεβαιώνει το τέλος αυτής της «εφάπαξ» άσκησης· θεωρεί ότι οι νέες θέσεις προσωπικού, τις οποίες ενέκρινε στο πλαίσιο της θέσης του, είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων που οφείλονται στις νέες εξελίξεις της πολιτικής και τη νέα νομοθεσία·

76.  υπενθυμίζει ότι η διοργανική ομάδα εργασίας για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών 2 ολοκλήρωσε τις εργασίες της με την έγκριση συστάσεων σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, την αντιμετώπιση των νέων καθηκόντων, τις αξιολογήσεις των οργανισμών, την κοινή χρήση υπηρεσιών, την αξιολόγηση των οργανισμών με περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης και το υπόδειγμα για τη χρηματοδότηση των οργανισμών με έσοδα από τέλη· χαιρετίζει την κύρωση των εν λόγω συστάσεων από τα θεσμικά όργανα· εκφράζει την πρόθεσή του να συνεχίσει να ελέγχει το έργο της Επιτροπής σχετικά με τις εν λόγω συστάσεις στο μέλλον·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

77.  υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ-ΠΕ) ως μέσων για τον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και την εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που έχουν το δυναμικό να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ· μετά από προσεκτική ανάλυση όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την τήρηση των νομικών απαιτήσεων και τη δυνατότητα εκτέλεσης, αποφασίζει να θεσπίσει μια ισόρροπη δέσμη ΔΣ-ΠΕ που να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου·

78.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του DiscoverEU, για τη διανομή 15 000 εισιτηρίων Interrail σε 18χρονους Ευρωπαίους το 2018, καθώς και για την πρόταση της Επιτροπής για τη διάθεση 700 εκατομμυρίων EUR για το ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο συμβαδίζει με τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των νέων· αποφασίζει να συνεχίσει τη σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια το 2019 και είναι αποφασισμένο να τη συνεχίσει και το 2020·

Ειδικοί μηχανισμοί

79.  υπενθυμίζει τη χρησιμότητα των ειδικών μέσων για την παροχή ευελιξίας πέραν των πολύ στενών ανώτατων ορίων του τρέχοντος ΠΔΠ, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που επέφερε η ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ· ζητεί να γίνει εκτεταμένη χρήση του μέσου ευελιξίας, του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων και του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες στον προϋπολογισμό 2019, προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το ευρύ φάσμα νέων προκλήσεων και πρόσθετων αρμοδιοτήτων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο προϋπολογισμός της Ένωσης· υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ) και του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωση (ΤΑΕΕ)·

Πληρωμές

80.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του ότι, παρά την πρόσφατη κάλυψη, η υστέρηση εκτέλεσης των πληρωμών έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα την τελευταία τριετία, ιδίως στον υποτομέα 1β· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα οι πολίτες της Ένωσης να μην επωφελούνται έγκαιρα από το πλήρες δυναμικό των προτεραιοτήτων και των σχεδίων της Ένωσης· επισημαίνει το γεγονός ότι, λόγω της κατάστασης αυτής, το ΣΠ 2019 αφήνει ένα πρωτοφανές περιθώριο ύψους 19,3 δισεκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών· ενισχύει τις πιστώσεις πληρωμών στις γραμμές στις οποίες τροποποιούνται οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

Άλλα τμήματα

Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

81.  διατηρεί αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2019, σύμφωνα με το προαναφερόμενο ψήφισμά του για την κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών που ενέκρινε η ολομέλεια στις 19 Απριλίου 2018, στα 1 999 144 000 EUR· ενσωματώνει δημοσιονομικά ουδέτερες τεχνικές προσαρμογές οι οποίες αντανακλούν επικαιροποιημένες πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες νωρίτερα κατά το τρέχον έτος·

82.  σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2019 αντιστοιχεί στο 18,53 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2018 (18,85 %) και το χαμηλότερο που έχει σημειωθεί στον τομέα 5 εδώ και περισσότερο από 15 έτη·

83.  σημειώνει ότι, λόγω των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, οι δαπάνες θα είναι υψηλότερες σε ορισμένους τομείς, ιδίως σε σχέση με τους μη επανεκλεγόμενους βουλευτές και τους βοηθούς τους, ενώ εξοικονόμηση, αν και σε μικρότερη κλίμακα, θα προκύψει σε άλλους τομείς λόγω της μείωσης του όγκου της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός έτους εκλογών·

84.  εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα περιλαμβάνει περαιτέρω δόσεις επενδύσεων ουσιαστικού χαρακτήρα που άρχισαν ήδη το 2016 με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι τα εν λόγω έργα καλύπτουν διάφορους τομείς, κυρίως όσον αφορά τα κτίρια, όπως η αναβάθμιση της ασφάλειας στην είσοδο, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, όπως το σχέδιο iPACS, αλλά και βελτιώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των επικοινωνιών·

85.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Προεδρείου να λάβει υπόψη δύο επιλογές για το κτίριο PHS, την ανακαίνιση ή την ανακατασκευή· παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να παράσχουν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή λεπτομερή προϋπολογισμό για κάθε μία από αυτές τις επιλογές, επιπροσθέτως προς όλες τις τεχνικές προδιαγραφές·

86.  μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του για το 2019 κατά 59 θέσεις (στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1 %), με βάση τη συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, στην οποία ορίζεται ότι τα μέτρα του Κοινοβουλίου για την ετήσια μείωση προσωπικού θα συνεχιστούν έως το 2019·

87.  λαμβάνει υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο εκφράζει τις ανησυχίες του όσον αφορά τις διαδικασίες διορισμού των ανωτέρων υπαλλήλων της, και επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να επανεξετάσει πριν από τα τέλη του 2018 τη διοικητική της διαδικασία για τον διορισμό ανωτέρων υπαλλήλων με στόχο να εξασφαλίζεται πλήρως η επιλογή των καλύτερων υποψηφίων μέσα σε ένα πλαίσιο μέγιστης διαφάνειας και ίσων ευκαιριών·

88.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2018 που επιβεβαιώνει την άρνηση του Κοινοβουλίου να χορηγήσει πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τα έξοδα διαμονής των βουλευτών του ΕΚ, τα έξοδα ταξιδίου και τα επιδόματα κοινοβουλευτικής συνδρομής (απόφαση στις υποθέσεις T-639/15 έως T-666/15 Μαρία Ψαρά κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και T-94/16, Gavin Sheridan κατά Κοινοβουλίου)· υπενθυμίζει στο Προεδρείο ότι η ολομέλεια έχει απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια και έχει επισημάνει την επείγουσα ανάγκη για έλεγχο της αποζημίωσης γενικών εξόδων (GEA)· χαιρετίζει εν προκειμένω τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας για τον καθορισμό και τη δημοσίευση των κανόνων που αφορούν τη χρήση της GEA· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, με βάση την έκθεση της ομάδας εργασίας του, το Προεδρείο μπόρεσε να συμφωνήσει μόνο σε έναν μη εξαντλητικό κατάλογο επιλέξιμων εξόδων, καθώς και στην ανάγκη κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαθέτει χωριστό τραπεζικό λογαριασμό ειδικά για τα κονδύλια που λαμβάνει στο πλαίσιο της GEA· επαναλαμβάνει το αίτημά του στο Προεδρείο, να επιφέρει τις ακόλουθες πρόσθετες αλλαγές σχετικά με την GEA:

   να απαιτείται από τους βουλευτές να κρατούν όλες τις αποδείξεις που σχετίζονται με την GEA·
   να απαιτείται από τους βουλευτές να επιστρέφουν το μη δαπανηθέν μέρος της GEA στο τέλος της θητείας τους·

89.  υπενθυμίζει το άρθρο 62 της απόφασης του Προεδρείου της 19ης Μαΐου και της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ορίζει ότι «τα ποσά που καταβάλλονται», συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων γενικών εξόδων, «προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων συνδεομένων με την άσκηση της εντολής των βουλευτών και δεν μπορούν να καλύπτουν προσωπικά έξοδα ούτε να χρηματοδοτούν επιδοτήσεις ή δωρεές πολιτικού χαρακτήρα» και ότι «οι βουλευτές αποδίδουν στο Κοινοβούλιο τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά»· καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μεριμνήσουν για την πλήρη εφαρμογή και τήρηση των εν λόγω διατάξεων·

90.  υπενθυμίζει ότι, στις 23 Οκτωβρίου 1997, στο ψήφισμά του για τον γενικό προϋπολογισμό του 1998, το Κοινοβούλιο κάλεσε το Προεδρείο του να ζητήσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διερευνήσει το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως του Κοινοβουλίου, το οποίο οδήγησε στην έκδοση της γνώμης αριθ. 5/99 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1999, σχετικά με το «ταμείο και σύστημα συνταξιοδότησης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»· καλεί τώρα το Προεδρείο να ζητήσει επειγόντως από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδώσει άλλη μια παρόμοια γνώμη σχετικά με το σύστημα και το ταμείο συνταξιοδότησης το 2019·

91.  υπενθυμίζει ότι, με σημείωμα προς το Προεδρείο, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 2018, ο Γενικός Γραμματέας του δέχτηκε ότι το ταμείο συνταξιοδότησης που συνδέεται με το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως των βουλευτών θα εξαντλήσει το κεφάλαιό του πολύ πριν από τη λήξη των υποχρεώσεων χορήγησης συντάξεων και πιθανώς ήδη πριν από το 2024· ως εκ τούτου, καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο, τηρώντας στο ακέραιο το καθεστώς των βουλευτών, να θεσπίσουν επειγόντως με το ταμείο συνταξιοδότησης ένα σαφές σχέδιο, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να αναλάβει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του για το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως των βουλευτών του αμέσως μετά τις εκλογές του 2019·

92.  ζητεί πρόσθετη ενωσιακή στήριξη για την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ, ιδίως με την παροχή αυξημένης χρηματοδοτικής και προσωπικής υποστήριξης στην αρμόδια γραμματεία·

93.  ζητεί αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού κόμβου πολυμέσων, που εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 2018, για τη συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους εταίρους με στόχο τη διαμόρφωση στόχων κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους, ιδίως όσον αφορά τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις ειδήσεις που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και αξιολογούνται από ομοτίμους·

94.  ζητεί, για τους σκοπούς της εφαρμογής των συστάσεων του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην Ένωση, περαιτέρω στήριξη για την κάλυψη του κόστους της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για να επεκταθεί ο εξωτερικός έλεγχος που διενεργήθηκε στη συμβουλευτική επιτροπή για την αντιμετώπιση κρουσμάτων παρενόχλησης που αφορούν βουλευτές, στη συμβουλευτική επιτροπή για το προσωπικό του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης· ζητεί επίσης, για τον ίδιο σκοπό, περαιτέρω στήριξη για την κάλυψη του κόστους πρόσθετου προσωπικού αρμόδιου για τη διαχείριση περιπτώσεων παρενόχλησης εντός του Κοινοβουλίου, συγκεντρώνοντας σε μια ειδική υπηρεσία προσωπικό με ιατρική, ψυχολογική και νομική κατάρτιση και κατάρτιση στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, και με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό.

95.  υπενθυμίζει την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 στην οποία το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμάται σε 114 εκατομμύρια EUR ετησίως· σημειώνει, επιπλέον, ότι σύμφωνα με το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων(11), το 78 % του συνόλου των μετακινήσεων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής του διασποράς· τονίζει ότι στην έκθεση εκτιμάται επίσης ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της γεωγραφικής διασποράς κυμαίνεται μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2· επαναλαμβάνει ότι η διασπορά αυτή δημιουργεί αρνητική εικόνα στην κοινή γνώμη και ζητεί συνεπώς έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα και μείωση των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού·

96.  παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει λεπτομερείς ρυθμίσεις για περισσότερη κοινοχρησία των λειτουργιών και υπηρεσιών υποστήριξης από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

Τμήμα IV - Δικαστήριο

97.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 σε όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού όπου πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο και οι οποίες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου, και αποκαθιστά τις εκτιμήσεις για δύο θέσεις του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του Δικαστηρίου να αντεπεξέρχεται στις όλο και πιο υψηλές απαιτήσεις μετάφρασης·

98.  επαναφέρει τις 16 θέσεις και τις σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε η Επιτροπή στο ΣΠ 2019 για να αποφευχθούν ενδεχόμενες ελλείψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την παραγωγικότητα των δικαστηρίων στο πλαίσιο των νέων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Δικαστήριο και της συνεχούς αύξησης του φόρτου εργασίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να εγκριθεί η δημιουργία των 16 νέων μόνιμων θέσεων για τις υπηρεσίες υποστήριξης, τις οποίες πρότεινε αρχικά το Δικαστήριο και απέρριψε η Επιτροπή·

Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

99.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, ούτως ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του και να συντάξει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου·

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

100.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο·

101.  αυξάνει, σε διάφορες γραμμές, τα ποσά πάνω από το επίπεδο του ΣΠ 2019, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής των Περιφερειών·

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

102.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο·

103.  αυξάνει, σε διάφορες γραμμές, τα ποσά πάνω από το επίπεδο του ΣΠ 2019, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής των Περιφερειών·

Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

104.  διατηρεί αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του Διαμεσολαβητή για το 2019, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή στο ΣΠ 2019·

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

105.  αποφασίζει να μην επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 στη γραμμή στην οποία πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, λόγω της μεγάλης αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

106.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 σε όλες τις γραμμές στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο·

107.  αυξάνει, σε διάφορες γραμμές, τα ποσά πάνω από το επίπεδο του ΣΠ, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της ίδιας της ΕΥΕΔ·

108.  επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας και την ενισχύει για να επιτευχθεί ισχυρότερη συντονισμένη απάντηση της Ένωσης στην πρόκληση της παραπληροφόρησης·

109.  επαναφέρει τις 28 θέσεις και τις σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο και προσθέτει πέντε επιπλέον θέσεις που συνιστούν μέτρια αύξηση του προσωπικού η οποία δικαιολογείται από τις σημαντικές νέες αρμοδιότητες της ΕΥΕΔ, και ιδίως εκείνες που συνδέονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και συγκεκριμένα τη δημιουργία νέας αντιπροσωπείας της Ένωσης στο Λονδίνο και νέας μονάδας στην έδρα, και με την έγκριση ορισμένων πρωτοβουλιών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας κατά τους τελευταίους μήνες.

o
o   o

110.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0089.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0182.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0311.
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 23).
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0042.
(11) ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 2.


Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
PDF 146kWORD 54k
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2017/2138(DEC))
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 18ης Απριλίου 2018(5), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016, και το ψήφισμα που τη συνοδεύει(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0300/2018),

1.  δεν χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2017/2138(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0300/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους ως θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στον δημοσιονομικό κανονισμό·

1.  υπενθυμίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν διοικητική αυτονομία για τα θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες ενέργειές τους και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να ενεργούν με υπευθυνότητα κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους·

2.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, όπως διέπεται από τη ΣΛΕΕ, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον Κανονισμό του·

3.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει απαντήσει στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή, της 18ης Απριλίου 2018(8), συνεχίζοντας την τάση που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη·

4.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι δεν δόθηκε καμία συνέχεια στις συστάσεις του Κοινοβουλίου και ότι δεν δόθηκε εξήγηση ή αιτιολόγηση· επιμένει ότι το Συμβούλιο οφείλει να εφαρμόσει τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τη χορήγηση απαλλαγής της 18ης Απριλίου 2018, ειδικότερα δε τις κατωτέρω αναφερόμενες παρατηρήσεις, και να ανταποκριθεί αμέσως στις παρατηρήσεις·

5.  εκφράζει την υποστήριξή του για την επιτυχή στροφή του δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής στην κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, που εισήχθη τον Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα»· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτή στη δική τους διαδικασία δημοσιονομικού προγραμματισμού·

Εκκρεμή ζητήματα

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το αίτημα να διαχωρίζεται ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτός του Συμβουλίου, που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του για την απαλλαγή, δεν έχει ληφθεί υπόψη·

7.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο ακόμη επεξεργάζεται την απάντηση στη στρατηγική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη «Διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου» (OI/2/2017/TE), παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ζήτησε απάντηση στις συστάσεις και τις προτάσεις της για βελτιώσεις έως τις 9 Μαΐου 2018· αναγνωρίζει ότι το Συμβούλιο διεξάγει σοβαρή και διεξοδική έρευνα για την κατάρτιση της απάντησής του, προτρέπει όμως το Συμβούλιο να σεβαστεί το αίτημα της Διαμεσολαβήτριας· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαβίβασε επίσης τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο και ότι δύο από τις επιτροπές του συντάσσουν τώρα έκθεση σχετικά με τα πορίσματα αυτά, λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο καλείται να διαβιβάσει την απάντηση και τα πορίσματά του στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν·

8.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, παρά τις περιστασιακές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων για τα κτίρια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την κτιριακή πολιτική του στην ετήσια οικονομική έκθεσή του· εκφράζει δυσαρέσκεια για την απουσία πληροφοριών σχετικά με την κτιριακή πολιτική και τις συναφείς δαπάνες του Συμβουλίου και ζητεί πλήρη δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, ως ένδειξη διαφάνειας για τους πολίτες της Ένωσης·

9.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για εκθέσεις προόδου σχετικά με κατασκευαστικά έργα και για αναλυτική παρουσίαση του κόστους που έχει προκύψει μέχρι στιγμής· λαμβάνει υπό σημείωση τη δημοσίευση των οριστικών δημοσιονομικών καταστάσεων 2017 – του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με ημερομηνία 12 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την οποία το κόστος του κτιρίου Europa ανέρχεται σε 312 143 710,53 EUR·

10.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για επισκόπηση των ανθρώπινων πόρων κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο, εθνικότητα και κατάρτιση·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για τις εν εξελίξει διοργανικές διαπραγματεύσεις για την ενίσχυση του μητρώου διαφάνειας της Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν στη σύνδεση του Συμβουλίου με το μητρώο·

12.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να διευκρινίσει ποια μέτρα έχει λάβει προς αντιμετώπιση του παράτυπου διορισμού ενός δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9)·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση· παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά με τις οικονομικές, διοικητικές, ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που συνδέονται με την αποχώρηση· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματά τους μέχρι το τέλος του 2018·

Η τρέχουσα κατάσταση

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ανεπίσημες ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν λύσεις για το σημερινό αδιέξοδο όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής· σημειώνει ότι το Συμβούλιο απάντησε στην πρόταση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής του Συμβουλίου στις 2 Μαΐου 2018 με τροποποιημένη πρόταση και ότι, μετά από άτυπη συνεδρίαση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 10 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού απηύθυνε την απάντησή της στην τροποποιημένη πρόταση του Συμβουλίου στις 21 Ιουλίου 2018· προτρέπει το Συμβούλιο να αντιδράσει με ταχύτητα στις τελευταίες προτάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, ούτως ώστε οι νέες ρυθμίσεις για τη διαδικασία απαλλαγής να μπορέσουν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν·

15.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει επανειλημμένα μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής, οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2015, για τους λόγους που διευκρινίζονται στα ψηφίσματά του, της 10ης Μαΐου 2011(10), της 25ης Οκτωβρίου 2011(11), της 10ης Μαΐου 2012(12), της 23ης Οκτωβρίου 2012(13), της 17ης Απριλίου 2013(14), της 9ης Οκτωβρίου 2013(15), της 3ης Απριλίου 2014(16), της 23ης Οκτωβρίου 2014(17), της 27ης Οκτωβρίου 2015(18), της 27ης Οκτωβρίου 2016(19) και της 25ης Οκτωβρίου 2017(20), και ότι ανέβαλε την απόφασή του για χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά το οικονομικό έτος 2016 για τους λόγους που διευκρινίζονται στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018·

16.  σημειώνει την άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2014, σύμφωνα με την οποία όλα τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία συνέχειας που δίδεται στις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία απαλλαγής και όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργάζονται για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της διαδικασίας απαλλαγής·

17.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι δεν θα εποπτεύει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του εν λόγω θεσμικού οργάνου όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού·

18.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου·

19.  επιμένει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δαπάνες των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του ελέγχου έχουν οριστεί στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή, των προηγούμενων ετών·

20.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 316, 317 και 319 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή τη χορήγηση απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, για να διαφυλάσσονται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογούμενους της Ένωσης.

(1) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(2) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(5) ΕΕ L 248 της 3.10.2018, σ. 23.
(6) ΕΕ L 248 της 3.10.2018, σ. 24.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) ΕΕ L 248 της 3.10.2018, σ. 24.
(9) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Τμήμα Προσφυγών) της 23ης Ιανουαρίου 2018, FV κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τ-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
(10) ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 25.
(11) ΕΕ L 313 της 26.11.2011, σ. 13.
(12) ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 23.
(13) ΕΕ L 350 της 20.12.2012, σ. 71.
(14) ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 22.
(15) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 97.
(16) ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 26.
(17) ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 95.
(18) ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 49.
(19) ΕΕ L 333 της 8.12.2016, σ. 50.
(20) ΕΕ L 318 της 2.12.2017, σ. 25.


Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
PDF 152kWORD 54k
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2177(DEC))
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Απριλίου 2018(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016, και την απάντηση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο,

–  έχοντας υπόψη τα μέτρα που έλαβε η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής και το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 που αναβάλλει τη χορήγηση απαλλαγής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του κ. José Carreira από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο στις 6 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 και τα διορθωτικά μέτρα που έχει ήδη λάβει ο νέος προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο από τον διορισμό του τον Ιούνιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0299/2018),

1.  δεν χορηγεί απαλλαγή στον νέο προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0299/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους ως οργανισμών της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον δημοσιονομικό κανονισμό και στον δημοσιονομικό κανονισμό - πλαίσιο·

1.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να ενεργεί ο οργανισμός με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, και σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

2.  υπενθυμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, όπως διέπεται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον Κανονισμό του·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αρχική απόφαση της 18ης Απριλίου 2018 με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016 είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη αυστηρών διορθωτικών μέτρων από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο («η Υπηρεσία») και τον νέο προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας·

4.  αναγνωρίζει ότι, εκτός από την ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εις βάρος της προηγούμενης ηγεσίας της Υπηρεσίας, τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα έχουν εν μέρει ανταποκριθεί στις επιφυλάξεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην απόφασή του της 18ης Απριλίου 2018, με την οποία αναβλήθηκε η χορήγηση απαλλαγής·

Η υπό εξέλιξη έρευνα της OLAF

5.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη έρευνα της OLAF όσον αφορά διάφορα πρώην και νυν μέλη της Υπηρεσίας, που κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στις 6 Ιουνίου 2018 βάσει της οποίας ο εκτελεστικός διευθυντής αποδεσμεύεται από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ· επικροτεί τον διορισμό προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή που δεν συνδέεται με την έρευνα της OLAF· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έλαβε αυτό το μέτρο με δική του πρωτοβουλία πολύ νωρίτερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί η καθυστέρηση της διαδικασίας απαλλαγής·

7.  χαιρετίζει τη δράση που έχει ήδη αναλάβει ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής προκειμένου να βελτιωθεί η δομή διακυβέρνησης της Υπηρεσίας, να αποκατασταθεί η διαφάνεια και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο παρελθόν ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων· καλεί την Υπηρεσία να καταρτίσει πλήρη και αναλυτικό χάρτη πορείας που θα παρουσιάζει τις μελλοντικές ενέργειες· επιπλέον, καλεί την Υπηρεσία στο πλαίσιο αυτό να συμπεριλάβει στον χάρτη πορείας ένα σαφές σχέδιο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διοίκηση, δεδομένου ότι η ικανή και αποτελεσματική διοίκηση έχει καθοριστική σημασία ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία γενικά, και ιδίως να διασφαλίσει ότι η πρόσληψη και η κατάρτιση σημαντικού αριθμού νέων υπαλλήλων που προβλέπεται για το 2018 και το 2019 είναι τέτοιου επιπέδου ώστε η Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της αφοσιωμένο προσωπικό υψηλής ποιότητας και ότι θα υπάρχει χαμηλότερο ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού και οι γνώσεις και η εμπειρία του θα διατηρηθούν·

8.  καλεί την OLAF να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας μόλις αυτή ολοκληρωθεί·

9.  καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να ενσωματώσει τα πορίσματα της έκθεσης της OLAF στην έκθεση απαλλαγής της Υπηρεσίας για το 2017 και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή πιθανών νέων συστάσεων προς την Υπηρεσία·

Βάση για τη θεμελίωση της γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

10.  υπενθυμίζει τις σημαντικές διαπιστώσεις στις οποίες προέβη το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με δύο από πέντε σημαντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που κινήθηκαν το 2016, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εντός του εν λόγω έτους, πράγμα που καταδεικνύει έλλειψη αυστηρότητας όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων από την Υπηρεσία·

11.  προσδοκά ότι θα ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για την ανάκτηση παράτυπων πληρωμών από το δημοσιονομικό έτος 2016: 920 561 EUR (διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών) και 592 273 EUR (σύμβαση πλαίσιο για προσωρινή παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων της στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης)·

12.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την εξέλιξη του κόστους επιστροφής εξόδων ταξιδίου· σημειώνει ότι οι επιστροφές ανήλθαν σε 997 506 EUR το 2014, σε 987 515 EUR το 2015 και σε 1 012 147 EUR το 2016· επισημαίνει ότι οι συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην κατηγορία Α έχουν να εκπληρώσουν ειδικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων· σημειώνει τη μείωση των επιστροφών κατηγορίας Α, οι οποίες μειώθηκαν από 69 % το 2014 σε 52 % το 2015 και σε 37 % το 2016· ανησυχεί για την προφανή διαφορά μεταξύ αυξημένου φόρτου εργασίας για την Υπηρεσία και μείωσης των συμμετεχόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία Α· υπογραμμίζει ότι η αύξηση των επιστροφών εξόδων ταξιδιού και η μείωση των συμμετεχόντων κατηγορίας Α μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι πρόκειται για ένα αυθαίρετο σύστημα επιστροφής εξόδων·

13.  επισημαίνει εκ νέου ότι το πρόγραμμα εργασίας της Υπηρεσίας περιλαμβάνει δραστηριότητες επιχειρησιακής υποστήριξης της Υπηρεσίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης («hotspots») σε ορισμένα κράτη μέλη· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εν λόγω δραστηριότητα και τονίζει τις ευρύτερες συνέπειες για ολόκληρη την Ένωση εάν τα καθήκοντα δεν σχεδιάζονται, δεν αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης και δεν εκτελούνται δεόντως· παροτρύνει έντονα το προσωπικό της Υπηρεσίας να ανταποκρίνεται προσηκόντως στις ευθύνες του σε ό, τι αφορά τα διοικητικά θέματα και τις επιτόπιες εργασίες·

14.  εκφράζει τη λύπη του για τη ζημία που υπέστη η εικόνα της Υπηρεσίας από τα λάθη που εντοπίστηκαν στις προαναφερθείσες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις εν λόγω διαδικασίες·

15.  χαιρετίζει τα σχέδια δράσης που καταρτίστηκαν από την Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επισημάνθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συγκεκριμένα:

   η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (γραφείο ταξιδίων FCM) αντικαταστάθηκε από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού η οποία ολοκληρώθηκε και οδήγησε στη σύναψη νέας σύμβασης·
   η σύμβαση-πλαίσιο για την προσωρινή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα (Randstad) αντικαταστάθηκε από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού η οποία ολοκληρώθηκε και οδήγησε στη σύναψη νέας σύμβασης·

16.  επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η Υπηρεσία για να ενισχύσει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ιδιαίτερα την προσθήκη υψηλόβαθμων υπαλλήλων και πρόσθετου προσωπικού στήριξης στον τομέα σύναψης συμβάσεων·

o
o   o

17.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(7) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.
(3) ΕΕ L 248 της 3.10.2018, σ. 195.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(7) ΕΕ L 248 της 3.10.2018, σ. 393.


Στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη ***I
PDF 114kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0826),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0432/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0316/2018),

1.  απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Ιρλανδία *
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ιρλανδία (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (11265/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0388/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0344/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ιρλανδία *
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ιρλανδία (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))
P8_TA(2018)0409A8-0343/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (11282/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0389/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0343/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Κροατία *
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα στην Κροατία (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))
P8_TA(2018)0410A8-0345/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (11284/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0390/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0345/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I
PDF 312kWORD 113k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η υψηλή λειτουργικότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες33 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες.
(1)  Η υψηλή λειτουργικότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών υλών έχει αυξηθεί κατακόρυφα και το 2017 έφτασε τους 348 εκατομμύρια τόνους. Το ευρωπαϊκό μερίδιο της εν λόγω παραγωγής αντιπροσώπευε ποσοστό 18,5 % (64,4 εκατομμύρια τόνοι, ποσότητα που συνιστά αύξηση 3,4 % σε σύγκριση με την παραγωγή του προηγούμενου έτους). Η αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες κατέληξε33 στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες και να μειωθεί η συνολική ποσότητα πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες αποτελεί ένα μικρό πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας που θα βασίζεται στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση όλων των πλαστικών προϊόντων.
__________________
__________________
32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» [COM(2015)0614].
32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» [COM(2015)0614].
33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)0028].
33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)0028].
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Οι πλαστικές ύλες διαδραματίζουν χρήσιμο ρόλο στην οικονομία και έχουν σημαντικές εφαρμογές σε πολλούς τομείς. Ειδικότερα, οι πλαστικές ύλες χρησιμοποιούνται στη συσκευασία (40 %) και στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών (20 %). Σημαντική είναι επίσης η χρήση πλαστικών υλών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας. Ωστόσο, λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία, απαιτείται η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την αποτελεσματική μείωση των εν λόγω σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων με τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά συγκεκριμένων προϊόντων μίας χρήσης για τα οποία υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες πιο κυκλικές εναλλακτικές λύσεις.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Οι κυκλικές προσεγγίσεις που αποδίδουν προτεραιότητα στα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης θα οδηγήσουν σε μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και η πρόληψη αυτή βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι επίσης σύμφωνες με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών35 για τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.
(2)  Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιδιώκουν πλήρως κυκλικές προσεγγίσεις που αποδίδουν προτεραιότητα στα ασφαλή, μη τοξικά επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες και στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης έναντι οποιουδήποτε προϊόντος μίας χρήσης. Όλα τα μέτρα θα πρέπει πρωτίστως να επιδιώκουν τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και να προωθούν την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων καθώς αυτό βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. Καθώς κάθε προϊόν μίας χρήσης τείνει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα ή στο περιβάλλον λόγω του σύντομου κύκλου ζωής του, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση CO2 και πολύτιμων πρώτων υλών. Η παρούσα οδηγία θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών35 για τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.
__________________
__________________
34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.
(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Αυξανόμενες ποσότητες αποβλήτων φθάνουν στους ωκεανούς σε ολόκληρο τον κόσμο και πλήττουν την υγεία των οικοσυστημάτων, σκοτώνοντας ζώα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων, με την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων, και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.
_________________
_________________
36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στην Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων, που καταμετρούνται ως απορρίμματα στην παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών καταναλωτικών προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά καταλήγουν να πεταχτούν ως απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την ανθρώπινη υγεία και βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία.
(5)  Στην Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων, που καταμετρούνται ως απορρίμματα στην παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών καταναλωτικών προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά καταλήγουν να πεταχτούν ως απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων και των εργαλείων υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα αλιευτικά εργαλεία και τα εργαλεία υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη, όπως οι κιούρτοι, οι παγίδες, οι πλωτήρες και οι σημαδούρες, τα δίχτυα, τα σκοινιά, οι σπάγκοι και τα νήματα, αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα καθώς και την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, και βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Το Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Ιουνίου 2018, ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα «Υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία», υποστηρίζοντας σαφώς τις δράσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για περιορισμό της χρήσης μικροπλαστικών που προστίθενται σκόπιμα στα προϊόντα καθώς και τη χρήση οξοπλαστικών στην Ένωση, και τις δράσεις που προβλέπονται στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες όσον αφορά την μείωση των μικροπλαστικών από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ελαστικά αυτοκινήτων και τη διαρροή συσσωματωμάτων πριν από την παραγωγή. Η Ένωση λαμβάνει ήδη μέτρα καθώς υπάρχει μια συνεχιζόμενη διαδικασία στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, βάσει της οποίας η Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να καταρτίσει έναν φάκελο επιβολής περιορισμών σύμφωνα με το παράρτημα XV όσον αφορά τη χρήση μικροπλαστικών σωματιδίων που προστίθενται σκόπιμα σε καταναλωτικά ή επαγγελματικά προϊόντα κάθε είδους.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Η Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το πρόβλημα των μικροπλαστικών και θα πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους παραγωγούς να περιορίσουν αυστηρά τα μικροπλαστικά στις συνθέσεις των προϊόντων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ελαστικών, καθώς τα συνθετικά ενδύματα και τα ελαστικά ευθύνονται για το 63 % των μικροπλαστικών που καταλήγουν απευθείας στο υδάτινο περιβάλλον.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η υφιστάμενη νομοθεσία40 και τα μέσα πολιτικής της Ένωσης παρέχουν ορισμένες ρυθμιστικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά απόβλητα υπόκεινται σε γενικά μέτρα και ποσοτικούς στόχους της Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως ο στόχος ανακύκλωσης των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες41 και ο στόχος που εγκρίθηκε πρόσφατα στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες42, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες έως το 2030. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της εν λόγω νομοθεσίας στα θαλάσσια απορρίμματα δεν είναι επαρκής και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο φιλοδοξίας μεταξύ των εθνικών μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα. Επιπλέον, ορισμένα από τα μέτρα αυτά, και ιδίως οι περιορισμοί εμπορίας για πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς στο εμπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Ένωση.
(6)  Η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων εξακολουθεί να έχει καίρια σημασία για την πρόληψη των (θαλάσσιων) απορριμμάτων. Η υφιστάμενη νομοθεσία40 και τα μέσα πολιτικής της Ένωσης παρέχουν ορισμένες ρυθμιστικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά απόβλητα υπόκεινται σε γενικά μέτρα και ποσοτικούς στόχους της Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως ο στόχος ανακύκλωσης των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες41 και ο στόχος που εγκρίθηκε πρόσφατα στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες42, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες έως το 2030. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της εν λόγω νομοθεσίας στα θαλάσσια απορρίμματα δεν είναι επαρκής και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο φιλοδοξίας μεταξύ των εθνικών μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα. Επιπλέον, ορισμένα από τα μέτρα αυτά, και ιδίως οι περιορισμοί εμπορίας για πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς στο εμπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Ένωση.
__________________
__________________
40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία 2000/59/ΕΚ, οδηγία 2000/60/ΕΚ, οδηγία 2008/56/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία 2000/59/ΕΚ, οδηγία 2000/60/ΕΚ, οδηγία 2008/56/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
41 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
41 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
42 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)0028].
42 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)0028].
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της συσκευασίας αποτελεί καίριο παράγοντα για την προώθηση μιας πιο βιώσιμης αλυσίδας αξίας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι σχετικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εργαλείων προγραμματισμού Ε&Α, όπως τα προγράμματα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (δηλαδή το «Ορίζων 2020»), ενόψει του επερχόμενου στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας για τις πλαστικές ύλες.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση.
(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα καθώς και τα αλιευτικά εργαλεία. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από μέτρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική παράγραφος 7α (νέα):
(7α)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που θεωρούνται συσκευασίες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/EK.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Στην έκθεση επανεξέτασης της Επιτροπής θα πρέπει να επισημαίνεται αν μπορεί να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στα προϊόντα μίας χρήσης εν γένει.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)   Μπορεί να είναι σημαντικές σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα η χερσαία ρύπανση και η μόλυνση του εδάφους από πλαστικά μεγαλύτερου μεγέθους και από τα προκύπτοντα θραύσματα ή μικροπλαστικά. Σε τοπική κλίμακα, αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι σημαντικό λόγω της εντατικής χρήσης πλαστικών προϊόντων στη γεωργία. Για να μειωθούν οι επιπτώσεις των πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον και στην υγεία ανθρώπων και ζώων πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος η ρύπανση με πλαστικές ύλες που προέρχεται από γεωργικές εκτάσεις.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Τα πλαστικά προϊόντα θα πρέπει να κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους. Ο οικολογικός σχεδιασμός των πλαστικών προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη το στάδιο της παραγωγής, την ανακυκλωσιμότητα και, ενδεχομένως, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του προϊόντος. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται, ανάλογα με την περίπτωση, να χρησιμοποιούν ένα μοναδικό πολυμερές ή συμβατά πολυμερή για την κατασκευή των προϊόντων τους, ώστε να απλουστεύεται η διαλογή και να βελτιώνεται η ανακυκλωσιμότητά τους, ιδίως στην περίπτωση των πλαστικών συσκευασιών.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Διατηρώντας την αξία των προϊόντων και των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο και δημιουργώντας λιγότερα απόβλητα, η οικονομία της Ένωσης μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, μειώνοντας παράλληλα την πίεση στους πολύτιμους πόρους και το περιβάλλον.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης.
(10)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, λαμβανομένων υπόψη των αρχών του κύκλου ζωής, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και η κατανάλωση των περισσότερων τέτοιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44.
(11)  Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και η κατανάλωση των περισσότερων τέτοιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή και να προωθηθούν προσπάθειες για ασφαλείς και βιώσιμες λύσεις, θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη φιλόδοξης και σταθερής μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων, όπως συμβαίνει για τις πλαστικές σακούλες δυνάμει της οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43α, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιέκτες τροφίμων που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: τα εν λόγω τρόφιμα προορίζονται για άμεση κατανάλωση, για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, και για κατανάλωση από το δοχείο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξα τα εν λόγω μέτρα, τα οποία θα πρέπει να είναι αναλογικά προς τη σοβαρότητα του κινδύνου δημιουργίας απορριμμάτων τον οποίο συνεπάγονται τα διάφορα προϊόντα και οι διάφορες χρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν εθνικούς στόχους για να ποσοτικοποιήσουν τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη της φιλόδοξης και σταθερής μείωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων τα οποία είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις και τα οποία, αφού γίνουν απόβλητα, είναι κατάλληλα για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, μεταξύ άλλων όταν βρίσκονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, και να τηρούν την ιεραρχία των αποβλήτων.
___________________
___________________
43α Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 11).
44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, 30.4.2004, σ. 1), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).
44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Τα φίλτρα προϊόντων καπνού κατέχουν τη δεύτερη θέση μεταξύ των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απορρίπτονται συχνότερα στο περιβάλλον. Παρόλο που το μερίδιο αγοράς των φίλτρων κυτταρίνης φυτικής προέλευσης για προϊόντα καπνού φαίνεται να αυξάνεται, η δυνατότητα αποδοχής των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων δεν είναι σαφής. Επιπρόσθετα, ο τεράστιος αντίκτυπος των προϊόντων καπνού με φίλτρο στο περιβάλλον δεν μπορεί να αγνοηθεί καθώς τα εν λόγω φίλτρα μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα πλαστικά σωματίδια. Τα χρησιμοποιημένα φίλτρα καπνού περιέχουν επίσης πολλές χημικές ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, εκ των οποίων τουλάχιστον 50 είναι γνωστά καρκινογόνα για τον άνθρωπο, καθώς και βαρέα μέταλλα, που μπορεί να διαρρεύσουν από το φίλτρο και να βλάψουν το γύρω χερσαίο, ατμοσφαιρικό και θαλάσσιο περιβάλλον. Για να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν τα απόβλητα μετά την κατανάλωση, είναι αναγκαίο ένα ευρύ φάσμα μέτρων για τα προϊόντα καπνού με φίλτρο, που ποικίλλουν από τη μείωση των φίλτρων μίας χρήσης που περιέχουν πλαστική ύλη έως τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού ώστε να εξασφαλίζεται η υπεύθυνη διάθεση και να καλύπτεται το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων. Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του σημαντικού κόστους συλλογής και διαλογής που επωμίζονται σήμερα οι φορολογούμενοι, τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων και το κόστος κατάλληλων υποδομών συλλογής αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν κίνητρα για μια αλυσίδα ανάκτησης αποτσίγαρων προκειμένου να αφαιρείται η οξεϊκή κυτταρίνη, η πλαστική ύλη που αποτελεί το 60 % της σύνθεσης των φίλτρων τσιγάρων, και στη συνέχεια να μετατρέπεται σε νέα πλαστικά αντικείμενα.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές επιλογές επαναχρησιμοποίησης και αντικατάσταση υλικών.
(12)  Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των άμεσα διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που συμμορφώνονται με τα υφιστάμενα πρότυπα και το δίκαιο της Ένωσης, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές επιλογές επαναχρησιμοποίησης και αντικατάσταση υλικών, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/EΚ. Οι περιορισμοί εμπορίας που εισάγονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτουν επίσης προϊόντα από οξοδιασπώμενο πλαστικό, καθώς αυτός ο τύπος πλαστικού δεν βιοαποδομείται κατά τρόπο κατάλληλο, και, συνεπώς, συμβάλλει στη ρύπανση από μικροπλαστικά στο περιβάλλον, δεν είναι λιπασματοποιήσιμο, επηρεάζει αρνητικά την ανακύκλωση των συμβατικών πλαστικών και δεν παρέχει αποδεδειγμένα όφελος για το περιβάλλον. Λόγω του υψηλού επιπολασμού απορριμμάτων από πολυστυρένιο στο θαλάσσιο περιβάλλον και της διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων, θα πρέπει επίσης να περιοριστούν οι περιέκτες τροφίμων και ποτών μίας χρήσης που κατασκευάζονται από διογκωμένο πολυστυρένιο.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Όσον αφορά τα πλαστικά πιάτα και μαχαιροπίρουνα, ακόμα και αν επίσης υφίστανται κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, όπου αιτιολογείται δεόντως και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για τη συνέχεια της παροχής ορισμένων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η τροφοδοσία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί περιορισμένη παράταση για την εφαρμογή της απαγόρευσης διάθεσής τους στην αγορά της Ένωσης.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)
(12γ)  Τα μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία τα οποία προωθούν τη χρήση μη πλαστικών εναλλακτικών λύσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλούν αύξηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στο κλίμα, λ.χ. επιπλέον εκπομπές CO2 ή εκμετάλλευση πολύτιμων πόρων. Αν και πολλές από τις εναλλακτικές λύσεις που δεν αποτελούνται από πλαστικές ύλες κατασκευάζονται από φυσικούς πόρους και αναμένεται να προέρχονται από τη βιοοικονομία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτών των υλικών. Όσον αφορά την ιεραρχία των αποβλήτων, τα μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και η εφαρμογή τους θα πρέπει πάντα να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη ή τη μετάβαση σε επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα παρά σε άλλες εναλλακτικές λύσεις μίας χρήσης, ακόμη κι αν δεν κατασκευάζονται από πλαστικές ύλες.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Τα καπάκια και τα καλύμματα των οποίων σημαντικό τμήμα αποτελείται από πλαστική ύλη, από δοχεία ποτών, συγκαταλέγονται στα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα ως απορρίμματα στις παραλίες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού προϊόντος ώστε να μειώνεται σημαντικά η διαφυγή καπακιών και καλυμμάτων των περιεκτών ποτών στο περιβάλλον. Για τους περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα και συσκευασίες μίας χρήσης, η απαίτηση αυτή αποτελεί προσθήκη στις βασικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακτήσιμη, συμπεριλαμβανομένης της ανακυκλώσιμης, φύση της συσκευασίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την απαίτηση σχεδιασμού προϊόντος και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι ανάγκη να εκπονηθεί ένα εναρμονισμένο πρότυπο που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και η συμμόρφωση με το εν λόγω πρότυπο θα πρέπει να αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την εκπόνηση του εναρμονισμένου προτύπου και για την προσαρμογή των αλυσίδων παραγωγής των κατασκευαστών σε σχέση με την εφαρμογή της απαίτησης σχεδιασμού προϊόντος.
(13)  Τα καπάκια και τα καλύμματα που αποτελούνται από πλαστική ύλη, από δοχεία ποτών, συγκαταλέγονται στα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα ως απορρίμματα στις παραλίες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού προϊόντος ώστε να μειώνεται σημαντικά η διαφυγή καπακιών και καλυμμάτων των περιεκτών ποτών στο περιβάλλον και να αυξάνονται οι ποσότητες που ανακυκλώνονται. Για τους περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα και συσκευασίες μίας χρήσης, η απαίτηση αυτή αποτελεί προσθήκη στις βασικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακτήσιμη, συμπεριλαμβανομένης της ανακυκλώσιμης, φύση της συσκευασίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την απαίτηση σχεδιασμού προϊόντος και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι ανάγκη να εκπονηθεί ένα εναρμονισμένο πρότυπο που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και η συμμόρφωση με το εν λόγω πρότυπο θα πρέπει να αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την εκπόνηση του εναρμονισμένου προτύπου και για την προσαρμογή των αλυσίδων παραγωγής των κατασκευαστών σε σχέση με την εφαρμογή της απαίτησης σχεδιασμού προϊόντος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κυκλική χρήση των πλαστικών υλών, θα πρέπει να διαφυλαχθεί η υιοθέτηση των ανακυκλωμένων υλικών από την αγορά. Είναι επομένως σκόπιμο να θεσπιστεί απαίτηση για υποχρεωτική ελάχιστη περιεκτικότητα ανακυκλωμένης πλαστικής ύλης σε ορισμένα προϊόντα.
___________________
___________________
45 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
45 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Στο πλαίσιο της επανεξέτασης που θα διενεργηθεί δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 5 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις σχετικές ιδιότητες των διαφόρων υλικών συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των σύνθετων υλικών, με βάση αξιολογήσεις του κύκλου ζωής τους, εξετάζοντας ιδίως την πρόληψη και τον σχεδιασμό για κυκλικότητα.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Η παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών σε σερβιέτες, ταμπόν και εξαρτήματα εφαρμογής ταμπόν θα πρέπει να αποφευχθεί προς το συμφέρον της υγείας των γυναικών. Ομοίως, η προσβασιμότητα λύσεων πολλαπλής χρήσης και πιο οικονομικά βιώσιμων είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση των γυναικών στην κοινωνική ζωή.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της και η σαφής κατανόησή της.
(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Η απόρριψη μέσω υπονόμων μπορεί επιπρόσθετα να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημίες στα αποχετευτικά δίκτυα φράσσοντας τις αντλίες και τους αγωγούς. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων προϊόντων, συχνά υπάρχει σημαντική έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα υλικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών και την κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης και σε μέτρα ευαισθητοποίησης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης, την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και την ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει το πώς γίνεται αντιληπτή η προτεινόμενη σήμανση με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι αποτελεσματική, σαφώς κατανοητή, και όχι παραπλανητική, και θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες εθελοντικές συμφωνίες.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων.
(15)  Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του αναγκαίου κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων και την καταπολέμηση της ανάρμοστης συμπεριφοράς των καταναλωτών. Το εν λόγω κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και θα πρέπει να καθορίζεται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων. Το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων θα πρέπει να είναι αναλογικό και να βασίζεται σε σαφείς στόχους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και την κλίμακα των δραστηριοτήτων περισυλλογής που καλύπτονται από το σύστημα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεώσεις σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και θαλάσσιων απορριμμάτων που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν για παράδειγμα την πρόληψη δημιουργίας και τη συλλογή απορριμμάτων στους δρόμους, τις αγορές και άλλους δημόσιους χώρους και κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων αλλά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών καθαρισμού των θαλασσών και των ωκεανών, για τις οποίες δεν είναι αρμόδιες οι δημόσιες αρχές.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Τα οικονομικά κίνητρα είναι σε θέση να επηρεάσουν τις επιλογές των καταναλωτών, να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν συγκεκριμένες καταναλωτικές συνήθειες και, επομένως, να χρησιμοποιηθούν ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάντη για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών υλών στο περιβάλλον.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Το σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων τελών αποβλήτων που πρέπει να καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή αλιευτικών εργαλείων και να χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των αποβλήτων αυτών των αλιευτικών εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση.
(16)  Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, εάν τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο πλοίαρχος του σκάφους οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη παρακολούθηση, τα δεδομένα που αφορούν τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία θα πρέπει να συλλέγονται και καταγράφονται από τα κράτη μέλη και να διαβιβάζονται ετησίως στην Επιτροπή. Το σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων τελών αποβλήτων που πρέπει να καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή αλιευτικών εργαλείων και να χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των αποβλήτων αυτών των αλιευτικών εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την προσαρμογή των χρηματοδοτικών συνεισφορών που καταβάλλουν οι παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων τα οποία περιέχουν πλαστικές ύλες στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από την ευθύνη του παραγωγού, ιδίως για να λαμβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα επισκευής, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και η ανακυκλωσιμότητα των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων.
___________________
___________________
46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και οδηγία 2008/98/ΕΚ.
46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και οδηγία 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν, να αξιολογούν, να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν αλιευτικά εργαλεία προκειμένου να επιτυγχάνουν τους ποσοτικούς στόχους συλλογής και ανακύκλωσης αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη οι οποίοι ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)   Το πρόβλημα των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων θα πρέπει να εξεταστεί στα στρατηγικά σχέδια της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να θεσπίσει ένα πρότυπο για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης σε σχέση με τα πλαστικά απόβλητα, ως νέο στοιχείο ενισχυμένης αιρεσιμότητας σε μεσοπρόθεσμη βάση, έως το 2023. Σύμφωνα με τη νέα απαίτηση πολλαπλής συμμόρφωσης, οι γεωργοί θα υποχρεούνται να συνεργάζονται με εγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων για τη συλλογή και την ανακύκλωση των πλαστικών και να τηρούν αποδεικτικά στοιχεία της ορθής διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας χρήσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους καταναλωτές. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο που να ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος ή τη χρήση του. Οι παραγωγοί πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης ως μέρος της υποχρέωσής τους για διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.
(18)  Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας χρήσης, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά ως προς την κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους καταναλωτές. Στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο αντίκτυπος της ακατάλληλης διάθεσης αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο που να ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος ή τη χρήση του. Η καταπολέμηση της δημιουργίας απορριμμάτων αποτελεί κοινή προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών. Οι παραγωγοί πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης ως μέρος της υποχρέωσής τους για διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την ισχύ τους στην αγορά για να προωθήσουν και να προαγάγουν τη βιώσιμη και κυκλική κατανάλωση και χρήση των προϊόντων.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)   Η Επιτροπή οφείλει, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων για τη μείωση της διασποράς αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα, μεταξύ άλλων μέσω επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Οι προσπάθειες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν εκστρατείες και προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις των εν λόγω αποβλήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής βιοαποδομήσιμων/λιπασματοποιήσιμων αλιευτικών εργαλείων, εκπαιδευτικά προγράμματα για τους αλιείς και ειδικά δημόσια προγράμματα για την απομάκρυνση των πλαστικών και άλλων αντικειμένων από τον θαλάσσιο πυθμένα.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Οι φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. Είναι αναγκαίο να προωθηθούν αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής συλλογής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά ανακυκλούμενου υλικού.
(20)  Οι φιάλες ποτών (με τα καπάκια και τα καλύμματά τους) που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. Είναι αναγκαίο να προωθηθούν αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής συλλογής και να αυξηθεί η παραγωγή από ανακυκλωμένο περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν κατάλληλο. Ο εν λόγω ελάχιστος στόχος συλλογής θα πρέπει να συνοδεύεται από απαίτηση για συγκεκριμένη περιεκτικότητα των πλαστικών φιαλών σε ανακυκλωμένο πλαστικό, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα επιπλέον πλαστικά που συλλέγονται επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται και, κατά συνέπεια, επανεισάγονται στην κυκλική οικονομία. Τα εν λόγω μέτρα θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης, στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων υλικών, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τον κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά ανακυκλούμενου υλικού. Κατά την εφαρμογή των μέτρων για την επίτευξη του ελάχιστου στόχου χωριστής συλλογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι διατηρείται η ορθή λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία συστημάτων επιστροφής εγγύησης για τα κράτη μέλη που επιλέγουν να καθιερώσουν τέτοια συστήματα.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Η οδηγία 2008/98/ΕΚ ορίζει τη «χωριστή συλλογή» ως τη συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία. Η οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ επισημαίνει ότι η χωριστή συλλογή θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη συλλογή από πόρτα σε πόρτα, με συστήματα παράδοσης σε σημεία συλλογής ή με άλλες ρυθμίσεις για τη συλλογή. Το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ προβλέπει τη χορήγηση παρέκκλισης βάσει της οποίας είναι δυνατή η κοινή συλλογή ορισμένων ειδών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν εμποδίζει την ανακύκλωση υψηλής ποιότητας ή άλλη ανάκτηση αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, και ότι τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών είναι συγκρίσιμης ποιότητας προς αυτά που επιτυγχάνονται μέσω της χωριστής συλλογής. Η εν λόγω παρέκκλιση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
–––––––––––––––
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109).
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου να παρακολουθούνται τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να επανεξεταστεί το παράρτημα που απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό θα περιλάμβανε ένα πρότυπο για να ελεγχθεί εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής και βιολογικής αποσύνθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες θα αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό εντός χρονικού διαστήματος αρκετά μικρού ώστε να μην είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή και να μην οδηγούν σε συσσώρευση πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Αν συμβαίνει αυτό, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που πληρούν ένα τέτοιο πρότυπο θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου για τις πλαστικές ύλες με ιδιότητες βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών συνθηκών στις διάφορες θάλασσες.
(22)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού στόχων μείωσης σε επίπεδο Ένωσης για το 2030 και μετέπειτα, και την αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου να παρακολουθούνται τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να επανεξεταστεί το παράρτημα που απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης.
___________________
___________________
48.  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
48.  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπονται κίνητρα ή κυρώσεις για τους καταναλωτές, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους, όπως αρμόζει.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη για το περιβάλλον, η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υλικών, που συνεπώς συμβάλλει επίσης στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων,
(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των αλιευτικών εργαλείων και των εργαλείων ιχθυοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υλικών, που συνεπώς συμβάλλει επίσης στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων,
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Δεδομένου ότι τα πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα δεν περιορίζονται στο θαλάσσιο περιβάλλον που περιβάλλει την Ένωση και δεδομένου ότι τεράστιες ποσότητες πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων μπορούν να ανιχνευτούν σε άλλα μέρη του κόσμου εκτός της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εξαγωγές αποβλήτων σε τρίτες χώρες δεν επιβαρύνουν περαιτέρω τη ρύπανση από πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα σε άλλα μέρη του κόσμου.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)
(25β)  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων με την ανταλλαγή των γνώσεων και της εμπειρογνωσίας τους στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των υλικών με τρίτες χώρες.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)
(25γ)  Οι δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στους υδρόβιους οργανισμούς και στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα και στα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα και στα αλιευτικά εργαλεία και τα εργαλεία υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1
(1)  «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς·
(1)  «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο λειτουργεί ή μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς·
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
(2α)  «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 94/62/ΕΚ με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 15 μικρών·
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3
(3)  «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση ή τη σύλληψη θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση και τη σύλληψη τέτοιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων·
(3)  «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση, τη σύλληψη ή τη συγκράτηση για εκτροφή θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση, τη σύλληψη ή τη συγκράτηση τέτοιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων·
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4
(4)  «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων»: κάθε αλιευτικό εργαλείο που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσκολλημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε·
(4)  «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων»: κάθε αλιευτικό εργαλείο που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσκολλημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε ή απολέσθηκε·
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10
(10)  «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης κατά την έννοια της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 201150, διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, εκτός από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51·
(10)  «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναπτύσσει επαγγελματικά, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης κατά την έννοια της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 201150, και, κατ’αυτόν τον τρόπο, διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, εκτός από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες ή υδατοκαλλιέργεια, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 25 και 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51·
___________________
___________________
50 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).
50 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).
51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
(11α)  «χωριστή συλλογή»: η χωριστή συλλογή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
(13α)  «βιοαποδομήσιμη πλαστική ύλη»: πλαστική ύλη που μπορεί να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, έτσι ώστε τελικά να αποσυντεθεί προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό, και, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις συσκευασίες, είναι ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης·
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)
(14α)  «προϊόντα καπνού» : προϊόντα καπνού όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 4) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ.
Τροπολογίες 118, 54 και 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Μείωση της κατανάλωσης
Μείωση της κατανάλωσης
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας].
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη φιλόδοξης και σταθερής μείωσης τουλάχιστον 25 % έως το 2025 στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους.
Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης, μέτρα που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, μεταξύ άλλων και όταν απορρίπτονται.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια που περιγράφουν τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα σχέδια στην Επιτροπή και τα επικαιροποιούν, όπου κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει συστάσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια.
Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικούς ποσοτικούς στόχους μείωσης για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εν λόγω στόχοι θεσπίζονται έως τις… [λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο].
Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου είναι αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα αυτά σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/15351a εφόσον αυτό απαιτείται από την εν λόγω οδηγία.
2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της φιλόδοξης και σταθερής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
2α.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να επιτευχθεί σταθερή μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που έχουν τα απόβλητα από προϊόντα καπνού, ιδιαίτερα τα φίλτρα προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη, με τη μείωση των αποβλήτων μετά την κατανάλωση από φίλτρα προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη ως ακολούθως: κατά 50 % έως το 2025 και κατά 80 % έως το 2030, σε σύγκριση με τον σταθμισμένο μέσο όρο των πλαστικών φίλτρων προϊόντων καπνού που διατέθηκαν στην αγορά από το 2014 έως το 2016.
_________________
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποίηση) (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος και φέρουν καπάκια και καλύμματα των οποίων σημαντικό τμήμα αποτελείται από πλαστική ύλη μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στον περιέκτη κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος και φέρουν καπάκια και καλύμματα που αποτελούνται από πλαστική ύλη να μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στον περιέκτη κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έως το 2025 οι φιάλες ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον αποτελούνται από τουλάχιστον 35 % ανακυκλωμένο περιεχόμενο και είναι ανακυκλώσιμες.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2022, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα μεταλλικά καπάκια και καλύμματα με πλαστικές στεγανώσεις δεν θεωρείται ότι περιέχουν σημαντικό τμήμα από πλαστική ύλη.
2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα μεταλλικά καπάκια και καλύμματα με πλαστικές στεγανώσεις δεν θεωρείται ότι αποτελούνται από πλαστική ύλη. Οι γυάλινοι και μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύμματα από πλαστική ύλη δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή θα ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.  Έως τις ... [3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα εν λόγω πρότυπα ανταποκρίνονται ιδίως στην ανάγκη να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ισχύς, αξιοπιστία και ασφάλεια των κλεισιμάτων των περιεκτών ποτών, συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούνται για ανθρακούχα ποτά.
Τροπολογίες 59 και 140
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση
Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει τους καταναλωτές για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι συσκευασίες πώλησης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά να φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση, τόσο στη συσκευασία που περιλαμβάνει πολλές μονάδες όσο και σε κάθε επιμέρους μονάδα όταν συσκευάζεται χωριστά, που ενημερώνει τους καταναλωτές για τα ακόλουθα:
α)  τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου ή τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν,
α)  τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου και/ή τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν,
β)  τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων του προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου, ή
β)  τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων του προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου,
γ)  την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν.
γ)  την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν, και
γα)   την παρουσία στο προϊόν χημικών που προκαλούν ανησυχία όπως τα επικίνδυνα μέταλλα, οι φθαλικές ενώσεις, οι PFAS, οι δισφαινόλες, καθώς και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και άλλες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι συσκευασίες πώλησης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος, με την εξαίρεση των προϊόντων καπνού με φίλτρο και των φίλτρων που διατίθενται στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού, που διατίθενται στην αγορά, να φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση, τόσο στη συσκευασία που περιλαμβάνει πολλές μονάδες όσο και σε κάθε επιμέρους μονάδα όταν συσκευάζεται χωριστά, που ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με την ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος.
2.  Η Επιτροπή, έως την... [12 μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τη σήμανση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
2.  Η Επιτροπή, έως την... [12 μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τη σήμανση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες τομεακές εθελοντικές συμφωνίες και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη να αποφεύγονται πληροφορίες που παραπλανούν τους καταναλωτές. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)
Άρθρο 7α
Διατάξεις για είδη προσωπικής υγιεινής
Τα κράτη μέλη αποτρέπουν τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών στη σύνθεση των σερβιετών, των ταμπόν και των εξαρτημάτων εφαρμογής ταμπόν που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα.
Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί προκειμένου να συμμορφώνονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν το κόστος που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και καθορίζονται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Όσον αφορά το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί καθορίζονται με αναλογικό τρόπο και διαμορφώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8a παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και λαμβάνουν υπόψη το κόστος περισυλλογής μεμονωμένων προϊόντων ή ομάδων προϊόντων. Το κόστος περιορίζεται σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε τακτική βάση από τις δημόσιες αρχές ή εξ ονόματός τους, που περιλαμβάνουν δραστηριότητες περισυλλογής των απορριμμάτων με σκοπό την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που αφορούν την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος βάσει νομοθετικών πράξεων της Ένωσης.
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)
Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, σχετικά με την κατανομή του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων που καλύπτονται από τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος παρόντος άρθρου για τα φίλτρα προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη συμβάλλουν στην επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2a, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι οι παραγωγοί φίλτρων προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη καλύπτουν το κόστος συλλογής αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και την επακόλουθη μεταφορά και επεξεργασία τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να απαιτούν από τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού να θεσπίζουν συστήματα συλλογής ή να χρηματοδοτούν υποδομές συλλογής για χρησιμοποιημένα φίλτρα, ή να προωθούν την απολύμανσή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων φίλτρων μέσω της δημιουργίας μιας αλυσίδας ανάκτησης αποβλήτων.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.
3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν σε αυτή τη βάση ότι επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο ποσοστό συλλογής αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη ετησίως. Από το 2025, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 50 % και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη τα οποία σε ένα δεδομένο έτος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, εκφράζονται ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη που τέθηκε σε κυκλοφορία στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη στο εν λόγω κράτος μέλος.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι τα εν λόγω συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού επιτυγχάνουν στόχο ανακύκλωσης τουλάχιστον 15 % για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη έως το 2025. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν επιπροσθέτως να απαιτούν τα συστήματα, μεταξύ άλλων:
α)  να διαμορφώνουν τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για να προωθούν τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών εργαλείων σχεδιασμένων για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·
β)  να καθιερώνουν συστήματα επιστροφής εγγύησης για να ενθαρρύνουν την επιστροφή παλαιών, εγκαταλελειμμένων ή άχρηστων αλιευτικών εργαλείων·
γ)  να περιλαμβάνουν προγράμματα παρακολούθησης, ιχνηλάτησης και υποβολής στοιχείων.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)
Με την επιφύλαξη των τεχνικών μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 850/981a, η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με τον κυκλικό σχεδιασμό των αλιευτικών εργαλείων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και να διευκολυνθεί η ανακυκλωσιμότητα στο τέλος της διάρκειας ζωής.
__________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1).
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων:
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος, και διασφαλίζουν την επακόλουθη ανακύκλωσή τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων:
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο a) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)
Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων επιστροφής εγγύησης.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Μέτρα ευαισθητοποίησης
Μέτρα ευαισθητοποίησης
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την πληροφόρηση των καταναλωτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ του παραρτήματος και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με τα παρακάτω:
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την πληροφόρηση καθώς και την παροχή κινήτρων για υπεύθυνη συμπεριφορά των καταναλωτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ του παραρτήματος και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με τα παρακάτω:
α)  τα διαθέσιμα συστήματα επαναχρησιμοποίησης και τις επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω προϊόντα και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση αποβλήτων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
α)  τη διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών λύσεων, συστημάτων επαναχρησιμοποίησης και επιλογών διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω προϊόντα και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση αποβλήτων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
β)  τις επιπτώσεις της δημιουργίας απορριμμάτων και άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη στο περιβάλλον, και ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον.
β)  τις επιπτώσεις της δημιουργίας απορριμμάτων και άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη στο περιβάλλον, και ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον.
βα)  τις επιπτώσεις που έχει η ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων στο αποχετευτικό δίκτυο.
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν τα άρθρα 4 έως 9 συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο περί τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων.
Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν τα άρθρα 4 έως 9 συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο περί τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων, και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση, όπου είναι δυνατόν, βιώσιμων, ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τα πλαστικά προϊόντα όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εξαγωγές αποβλήτων σε τρίτες χώρες δεν επιβαρύνουν περαιτέρω τη ρύπανση από πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα σε άλλα μέρη του κόσμου.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, προκειμένου να προσβάλλουν την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 5, 6, 7 και 8, όταν πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, προκειμένου να προσβάλλουν την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, όταν πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής
Πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής
1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52 και της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθορίζουν ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει:
1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52 και της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθορίζουν ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει:
α)  τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος και τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1·
α)  τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος και τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1·
αα)  τα δεδομένα σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χωριστή συλλογή των προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος, ώστε να αποδεικνύεται η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 9·
αβ)  τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ του παραρτήματος και τα οποία διατίθενται στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να παρακολουθείται η κατανάλωσή τους στην Ένωση·
αγ)  δεδομένα για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και διατίθενται στην αγορά και σχετικά με τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία·
β)  πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1.
β)  πληροφορίες για τα σχέδια και τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1·
βα)  δεδομένα σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα, ιδίως όσα προέρχονται από προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία προκειμένου να παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των ληφθέντων μέτρων.
Τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου ενημερώνονται ετησίως εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέγονται. Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ προκειμένου να παρουσιαστούν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων.
Τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται για πρώτη φορά έως τις ... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως α γ) ενημερώνονται ετησίως εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέγονται. Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ προκειμένου να παρουσιαστούν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων.
2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διαθέτουν πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διαθέτουν πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκδίδει και επικαιροποιεί τακτικά μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Η πανευρωπαϊκή επισκόπηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, πανευρωπαϊκούς χάρτες επισκόπησης και εκθέσεις επισκόπησης των κρατών μελών.
3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκδίδει και επικαιροποιεί τακτικά μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Η πανευρωπαϊκή επισκόπηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, πανευρωπαϊκούς χάρτες επισκόπησης και εκθέσεις επισκόπησης των κρατών μελών.
4.  Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για να ορίσει τη μορφή του συνόλου δεδομένων, των πληροφοριών και των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να ορίσει τη μορφή του συνόλου δεδομένων, των πληροφοριών και των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
___________________
___________________
52 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
52 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
53 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
53 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
Τροπολογίες 74 και 150
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Αξιολόγηση και επανεξέταση
Αξιολόγηση και επανεξέταση
1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[έξι έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[πέντε έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1.
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται. Η εν λόγω πρόταση, εάν κρίνεται σκόπιμο, ορίζει δεσμευτικούς ποσοτικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης σε επίπεδο Ένωσης για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος.
2α.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταρτίζουν, το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2020, ένα πρόγραμμα σε επίπεδο Ένωσης για την περισυλλογή πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς και προωθούν την εν λόγω πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο.
3.  Η εν λόγω έκθεση αναφέρει επίσης κατά πόσον:
3.  Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει:
α)  είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του παραρτήματος όπου απαριθμούνται τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης·
α)   αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης του παραρτήματος όπου απαριθμούνται τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης·
β)  είναι εφικτό να θεσπιστούν δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι της Ένωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ιδίως των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος·
β)   μελέτη σκοπιμότητας για τη θέσπιση δεσμευτικών ποσοτικών στόχων της Ένωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ιδίως των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος· εν προκειμένω, η έκθεση αξιολογεί τον καθορισμό στόχων που εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα κατανάλωσης και τις ήδη επιτευχθείσες μειώσεις σε κράτη μέλη·
βα)  μια αξιολόγηση της αλλαγής των υλικών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και της καινοτομίας στα νέα συστήματα παράδοσης επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών λύσεων για τα προϊόντα αυτά· η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει μια συνολική ανάλυση του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής αυτών των υλικών και των εναλλακτικών επιλογών που προκύπτουν·
γ)  έχει σημειωθεί επαρκής επιστημονική και τεχνική πρόοδος και έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) έως τις ... [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 από την …[2 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και με το άρθρο 6 παράγραφος 1 από την [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 από τις … [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και με το άρθρο 6 παράγραφος 1 από τις … [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], με την εξαίρεση των μέτρων που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 όσον αφορά τους περιέκτες ποτών για ανθρακούχα ποτά, που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν από τις … [πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν θέτουν αδικαιολόγητα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
Τροπολογίες 78 και 124 αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I - μέρος Α
Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη μείωση της κατανάλωσης
Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη μείωση της κατανάλωσης
–  Κυπελλάκια, συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων και των καλυμμάτων τους
–  Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα
–  Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα
Η πώληση τροφίμων σε περιέκτη χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου, ή σε περιέκτη εφοδιασμένο με μαχαιροπίρουνα, αποτελεί ένδειξη ότι το εν λόγω τρόφιμο προορίζεται να καταναλωθεί αμέσως από τον περιέκτη τροφίμων.
Η έννοια της περαιτέρω προετοιμασίας περιλαμβάνει ενέργειες όπως η θέρμανση, η προσθήκη βραστού νερού, το πλύσιμο, η κοπή σε φέτες και ο τεμαχισμός.
Παραδείγματα πλαστικών περιεκτών τροφίμων μίας χρήσης που καλύπτονται από τα μέρη A, Ε και Ζ του παρόντος παραρτήματος:
–  Περιέκτες ταχυφαγείων όπως συσκευασίες γευμάτων και σαλατών με τρόφιμα που προορίζονται να καταναλωθούν κρύα.
–  Περιέκτες ταχυφαγείων όπως συσκευασίες γευμάτων και σαλατών με τρόφιμα που προορίζονται να καταναλωθούν ζεστά, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που το τρόφιμο χρειάζεται να θερμανθεί από τον καταναλωτή μετά την αγορά του προϊόντος
–  Κουτιά για μπέργκερ, σάντουιτς και σάντουιτς-ρολά(wraps)
–  Περιέκτες τροφίμων χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου, με νωπά ή μεταποιημένα τρόφιμα που δεν χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία, όπως φρούτα, λαχανικά, επιδόρπια ή παγωτά, που πωλούνται ανά μονάδα
Παραδείγματα περιεκτών που δεν αποτελούν πλαστικούς περιέκτες τροφίμων μίας χρήσης που καλύπτονται από τα μέρη Α, Ε και Ζ του παρόντος παραρτήματος:
–  Περιέκτες τροφίμων με αποξηραμένα τρόφιμα ή τρόφιμα που πωλούνται κρύα και χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία
–  Περιέκτες που περιέχουν τρόφιμα σε ποσότητα που υπερβαίνει το μέγεθος μερίδας ενός ατόμου
–  Περιέκτες τροφίμων χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου που πωλούνται ανά περισσότερες της μίας μονάδες
–  Κυπελλάκια
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 2
—  Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού)
—  Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού), με την εξαίρεση, έως το 2023, των μαχαιροπίρουνων που παρέχονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης βάσει δημόσιων συμβάσεων προμηθειών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 8 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ που ανατέθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
___________________
«δημόσιες συμβάσεις προμηθειών»: δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης.
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 3
—  Πιάτα
—  Πιάτα, με την εξαίρεση έως το 2023, πιάτων που παρέχονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης βάσει δημόσιων συμβάσεων προμηθειώνόπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 8 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ που ανατέθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
___________________
«δημόσιες συμβάσεις προμηθειών»: δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης·
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6
—  Ξυλάκια που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών από τέτοια ξυλάκια
—  Ξυλάκια που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, εξαιρουμένων μηχανισμών από τέτοια ξυλάκια
Τροπολογίες 83 και 117
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 α (νέα)
—   Προϊόντα κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενες πλαστικές ύλες
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 β (νέα)
—  Περιέκτες τροφίμων και ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία.
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Γ – περίπτωση 1
—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα καλύμματά τους
—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα καλύμματά τους, εκτός από περιέκτες που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε υγρή μορφή, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013.
Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3
—  Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές, που δεν διανέμονται στους καταναλωτές
διαγράφεται
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 α (νέα)
–  Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 β (νέα)
–  Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 γ (νέα)
–  Κυπελλάκια
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 4
–  Κυπελλάκια
–  Κυπελλάκια συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος ΣΤ – περίπτωση 1
—  Φιάλες ποτών
—  Φιάλες ποτών, συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0317/2018).


Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων ***I
PDF 119kWORD 61k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))
P8_TA(2018)0412A8-0347/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0882),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0533/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0347/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν και την τροποποίηση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006

P8_TC1-COD(2016)0408


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861.)


Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ***I
PDF 122kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006, της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0883),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ), το άρθρο 85 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0530/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0349/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής

P8_TC1-COD(2016)0409


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862.)


Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ***I
PDF 130kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0881),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0532/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0348/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

P8_TC1-COD(2016)0407


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1860.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (περί Ιρλανδίας/Επιστροφής)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή, με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας της, μόλις η Ιρλανδία συμμετάσχει στην οδηγία 2008/115/ΕΚ, να αξιολογήσει τη νομική κατάσταση σύμφωνα με τις Συνθήκες και τα σχετικά πρωτόκολλα και, εφόσον απαιτηθεί, να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα επιτρέπει να εκτελείται μέσω του SIS η συνεργασία μεταξύ της Ιρλανδίας και των άλλων κρατών μελών σε θέματα επιστροφής.


Εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά *
PDF 140kWORD 50k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0334),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0269/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0307/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Στην απόφασή του της 17ης Μαΐου 2018 (υπόθεση C-30/17 Kompania Piwowarska1a) το Δικαστήριο έκρινε σχετικά με τον υπολογισμό των βαθμών Plato.
––––––––––––––––
Απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Μαΐου 2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/83/ΕΟΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α
Όλα τα συστατικά της μπίρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προστίθενται μετά τη ζύμωση, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της μέτρησης των βαθμών Plato.
Όλα τα συστατικά της μπίρας, εξαιρουμένων εκείνων που προστίθενται μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της μέτρησης των βαθμών Plato.

Ανανέωση της άδειας για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × MON 810
PDF 175kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D058360/01 – 2018/2872(RSP))
P8_TA(2018)0416B8-0490/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D058360/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία κατέληξε σε μη διατύπωση γνώμης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την γνώμη που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 24 Ιανουαρίου 2018 και δημοσιεύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Οκτωβρίου 2016, η Monsanto Europe N.V./S.A. υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για την ανανέωση της έγκρισης του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς NK603 × MON 810 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Ιανουαρίου 2018, η EFSA εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη(5), σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, όπου κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η αίτηση ανανέωσης δεν περιείχε στοιχεία σχετικά με νέους κινδύνους, τροποποιημένη έκθεση ή επιστημονικές αβεβαιότητες τα οποία θα μπορούσαν να μεταβάλουν τα συμπεράσματα της αρχικής εκτίμησης κινδύνου που είχε εκδώσει η EFSA το 2005 όσον αφορά τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810(6)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επιστημονική γνώμη της, η EFSA δεν προέβη αυτή καθαυτή σε συστηματική βιβλιογραφική έρευνα, αλλά απλώς αξιολόγησε τη βιβλιογραφική έρευνα που είχε πραγματοποιήσει η αιτούσα εταιρεία, και με αυτή τη βάση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχαν εντοπιστεί νέες δημοσιεύσεις που να εγείρουν ανησυχίες ως προς την ασφάλεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA εξέδωσε τη γνώμη της με βάση την υπόθεση ότι η ακολουθία DNA των δύο συμβάντων στον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810 είναι πανομοιότυπη με την ακολουθία του συμβάντων που είχαν αξιολογηθεί αρχικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση δεν περιείχε δεδομένα που να τεκμηριώνουν την εν λόγω υπόθεση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος της σειράς NK603 × MON 810 εκφράζει μια πρωτεΐνη που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα με γλυφοσάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Μαρτίου 2015, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC), το ειδικό κέντρο ερευνών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον καρκίνο, ταξινόμησε τη γλυφοσάτη στις πιθανώς καρκινογόνες για τον άνθρωπο ουσίες(7)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της εισαγωγής του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς NK603 × MON 810 στην Ένωση αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της καλλιέργειάς του σε άλλα μέρη, όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κολομβία, η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες, η Νότια Αφρική και η Ουρουγουάη, καθώς και σε αντίστοιχη αύξηση της χρήσης ζιζανιοκτόνων που περιέχουν γλυφοσάτη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος της σειράς NK603 × MON 810 εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Ab, ήτοι μια πρωτεΐνη Bt (που παράγεται από τον βάκιλο Θουριγγίας) η οποία προσδίδει ανθεκτικότητα έναντι ορισμένων επιβλαβών λεπιδόπτερων εντόμων (πυραλίδα του αραβοσίτου, σεσάμια του αραβοσίτου)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά Bt εκφράζουν την εντομοκτόνο τοξίνη σε κάθε κύτταρό τους καθ’ όλη τη ζωή τους, μεταξύ άλλων και στα μέρη τους που καταναλώνονται από τον άνθρωπο και τα ζώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι διατροφικές δοκιμές σε ζώα καταδεικνύουν ότι τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά Bt ενδέχεται να έχουν τοξική δράση(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι η τοξίνη Bt των γενετικώς τροποποιημένων φυτών διαφέρει σημαντικά από την τοξίνη Bt που απαντά στη φύση(9)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να εγείρονται ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα να αναπτύξουν τα στοχευόμενα επιβλαβή λεπιδόπτερα έντομα ανθεκτικότητα στην πρωτεΐνη Cry1Ab, πράγμα που ενδέχεται να οδηγήσει σε μεταβολή των πρακτικών ελέγχου των επιβλαβών εντόμων στις χώρες καλλιέργειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, τα κράτη μέλη υπέβαλαν πολυάριθμες επικριτικές παρατηρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παρατηρήσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων: ελλιπείς πληροφορίες όσον αφορά τις γραμμές που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος· ελλιπή δεδομένα, π.χ. όσον αφορά τη δυνατότητα οριζόντιας μεταφοράς γονιδίων των συμβάντων MON 810 και NK603· την ανεπαρκή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας· την παραγωγή εν μέρει παρωχημένων στοιχείων· και την αποσπασματική προσέγγιση όσον αφορά την περιβαλλοντική παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν παρακολουθήθηκε η ανθεκτικότητα των πρωτεϊνών Cry που απελευθερώνονταν στο περιβάλλον, δεν πραγματοποιήθηκε ανάλυση της έκθεσης του περιβάλλοντος στην τοξίνη Cry και αγνοήθηκε η παρουσία της τεοζίντης, ενός άγριου συγγενικού με τον αραβόσιτο είδους, στην Ευρώπη(10)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις ανησυχίες αυτές, δεν απαιτείτο σχέδιο παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι επίσης δεν κρίθηκε αναγκαία η κατά περίπτωση περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία που διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 κατέληξε σε μη διατύπωση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, 11 μόνο κράτη μέλη ψήφισαν υπέρ, και τέσσερα απείχαν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υπέβαλε στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υπέβαλε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή αποδοκίμασε το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς την υποστήριξη της γνωμοδότησης της επιτροπής των κρατών μελών, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη τελικής απόφασης, που αποτελεί σε γενικές γραμμές εξαίρεση στο πλαίσιο της διαδικασίας, έχει καταστεί κανόνας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(11)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη ανάγνωση(12) τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, καθότι δεν συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος επιδιώκει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), να θεσπίσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, έως ότου αναθεωρηθεί η διαδικασία έγκρισης κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Scientific opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007) [Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς NK603 × MON 810 για την ανανέωση της έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (αίτηση EFSA-GMO-RX-007)]. EFSA Journal 2018;16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
(4)–––––––––––––––––––––––– – Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 76).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 80).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 70).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 73).– Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 83).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 34).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 71).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 67).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 54).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 55).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 60).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 122).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 127).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 133).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0221).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0222).
(5) Scientific opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007) [Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς NK603 × MON 810 για την ανανέωση της έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (αίτηση EFSA-GMO-RX-007)]. EFSA Journal 2018;16(2):5163: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5163
(6) Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-01) for the placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified maize NK603 × MON 810, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto [Γνώμη της Επιστημονικής ομάδας για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς σχετικά με αίτηση της Μονσάντο (αριθ. αναφοράς EFSA-GMO-UK-2004-01) για τη διάθεση στην αγορά του ανθεκτικού στη γλυφοσάτη και στα έντομα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς NK603 × MON 810, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003]. EFSA Journal (2005) 309, 1-22: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.309
(7) IARC Monographs, τόμος 112: αξιολόγηση πέντε οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, 20 Μαρτίου 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(8) Βλέπε, για παράδειγμα, El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG). Journal of American Science, 2012, 8(9), σ. 1117-1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(9) Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control στο: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (επιμ.), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012, σ. 195-230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(10) Βλέπε μητρώο ερωτήσεων της EFSA, παράρτημα G της ερώτησης αριθ. EFSA-Q-2017-00028, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1&panel=ALL
(11) Βλέπε, για παράδειγμα, την εναρκτήρια δήλωσή του κατά τη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(12) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(13) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Άδεια για τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
PDF 167kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/366/ΕΕ (D058361/01 – 2018/2873(RSP))
P8_TA(2018)0417B8-0491/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/366/ΕΕ (D058361/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνώμη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 28 Ιουνίου 2017 και δημοσιεύθηκε την 1η Αυγούστου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Νοεμβρίου 2013, η Monsanto Europe S.A./N.V. υπέβαλε, εξ ονόματος της Monsanto Company, στην εθνική αρμόδια αρχή του Βελγίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 («η αίτηση»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 25 επιμέρους συνδυασμούς συμβάντων γενετικής τροποποίησης που συνθέτουν τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122· λαμβάνοντας υπόψη ότι 12 από τους εν λόγω επιμέρους συνδυασμούς έχουν ήδη εγκριθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του αραβοσίτου καλύπτει 14 επιμέρους συνδυασμούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Monsanto Europe S.A./N.V., κάτοχος της άδειας για έναν από τους ήδη εγκεκριμένους 12 επιμέρους συνδυασμούς, συγκεκριμένα τον συνδυασμό MON 89034 × MON 88017, ζήτησε όπως η Επιτροπή καταργήσει την απόφαση 2011/366/ΕΕ και ενσωματώσει την εν λόγω απόφαση στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα αυτό έγινε δεκτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομιμότητα της προσέγγισης αυτής είναι αμφίβολη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιουνίου 2017, η EFSA διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003(5), σχετικά με τον αραβόσιτο που προέρχεται από τη σώρευση πέντε συμβάντων γενετικής τροποποίησης, τους προηγουμένως αξιολογηθέντες επιμέρους συνδυασμούς και τους εναπομένοντες επιμέρους συνδυασμούς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA αναγνωρίζει ότι δεν έχουν υποβληθεί συγκεκριμένα δεδομένα για κανέναν από τους 14 επιμέρους συνδυασμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA συνάγει, εντούτοις, το συμπέρασμα ότι αναμένεται ότι όλοι οι επιμέρους συνδυασμοί θα είναι εξίσου ασφαλείς όπως ο αραβόσιτος που προέρχεται από τη σώρευση πέντε συμβάντων γενετικής τροποποίησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει διενεργηθεί τοξικολογική δοκιμή ούτε υποβλήθηκαν μελέτες σε ζώα με τρόφιμα/ζωοτροφές που προέρχονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, ή κάποιον από τους επιμέρους συνδυασμούς(6)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τις επίμαχες ποικιλίες αραβοσίτου εκφράζουν πρωτεΐνες που προσδίδουν αντοχή στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλυφοσινάτη (glufosinate) έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και επομένως εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της γλυφοσινάτης λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(8)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τις επίμαχες ποικιλίες αραβοσίτου εκφράζουν πρωτεΐνες που προσδίδουν αντοχή σε ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Μαρτίου 2015 ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο – η ειδική υπηρεσία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον καρκίνο – χαρακτήρισε τη γλυφοσάτη ως πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο(9)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της εισαγωγής γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122 στην Ένωση αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση της καλλιέργειάς του σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως στο Μεξικό και στη Νότια Κορέα, και σε αντίστοιχη αύξηση της χρήσης ζιζανιοκτόνων που περιέχουν γλυφοσινικό αμμώνιο ή γλυφοσάτη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις από τις επίμαχες ποικιλίες αραβοσίτου εκφράζουν πρωτεΐνες Cry, οι οποίες είναι πρωτεΐνες Bt (λαμβανόμενες από τον Βάκιλλο Θουριγγίας), που προσδίδουν αντοχή σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα και κολεόπτερα, αντίστοιχα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά Bt εκφράζουν την εντομοκτόνο τοξίνη σε κάθε κύτταρό τους σε όλο τον κύκλο ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που καταναλώνονται από τον άνθρωπο και τα ζώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πειράματα με διατροφή ζώων δείχνουν πως τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά Bt μπορούν να έχουν τοξική δράση(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί πως η τοξίνη Bt στα γενετικώς τροποποιημένα φυτά διαφέρει σημαντικά από την τοξίνη Bt που υπάρχει στη φύση(11)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά πιθανή εξέλιξη της αντοχής των στοχευόμενων επιβλαβών οργανισμών στις πρωτεΐνες Cry, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή των πρακτικών ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών στις χώρες καλλιέργειας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, τα κράτη μέλη υπέβαλαν πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις αυτές αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα εξής θέματα: ανεπαρκείς σχεδιασμοί δοκιμής, απουσία δοκιμών, π.χ. όσον αφορά τη διατροφική αξιολόγηση, ή απουσία μελέτης διατροφής 90 ημερών σε τρωκτικά· ελλιπή ή ανεπαρκή δεδομένα, π.χ. όσον αφορά ακούσιες επιπτώσεις που συνδέονται με τον συνδυασμό συμβάντων, ή όσον αφορά δυνητικές αλληλεπιδράσεις των οκτώ πρωτεϊνών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα· εσφαλμένες παραδοχές από τον αιτούντα, π.χ. όσον αφορά την αποδόμηση του DNA που προσλαμβάνεται από το στόμα κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από τον γαστρεντερικό σωλήνα· ελλείψεις όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και ανεπαρκές σχέδιο παρακολούθησης του περιβάλλοντος(12)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη έρευνα εκφράζει επίσης ανησυχίες για τα σημαντικά κενά που παρουσιάζει η συγκριτική αξιολόγηση, τα σοβαρά κενά όσον αφορά την απουσία τοξικολογικής αξιολόγησης, την αβέβαιη εκτίμηση όσον αφορά την αλλεργιογένεση, την απουσία συνεκτίμησης των συνδυαστικών επιδράσεων και την πλημμελή εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου(13)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλες αυτές τις ανησυχίες, η EFSA δεν θεώρησε απαραίτητη την παρακολούθηση, μετά τη διάθεση στην αγορά, των τροφίμων/ζωοτροφών που προέρχονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122 και επιμέρους συνδυασμούς του·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία που διεξήχθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, κατέληξε στη μη έκδοση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 11 ψήφισαν υπέρ και τρία απείχαν·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(14)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη ανάγνωση(15) τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), να προσφέρει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  εκτιμά, ειδικότερα, ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που προβλέπει την έγκριση ποικιλιών για τις οποίες δεν έχουν παρασχεθεί δεδομένα περί ασφαλείας, που δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές ή που δεν έχουν καν δημιουργηθεί ακόμα, αντιβαίνει στις αρχές της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

5.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, έως ότου αναθεωρηθεί η διαδικασία έγκρισης κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση EFSA-GMO-ΒΕ-2013-118 για έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία, που υποβλήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τη Monsanto Company, EFSA Journal, τόμος 15, τεύχος 8: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
(4)––––––––––––––––––––––––– – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών από αυτές τις σειρές (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 76).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 80).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 70).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 73).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 83).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 34).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 71).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 67).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 54).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 55).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 60).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 122).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 127).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 133).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).Ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0221).Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0222).
(5) Ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA (Ομάδα της EFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς), 2017. Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση EFSA-GMO-ΒΕ-2013-118 για έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία, που υποβλήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τη Monsanto Company. EFSA Journal 2017· 15(8):4921, σ. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921
(6) Όπως επιβεβαιώνεται στην ως άνω αναφερόμενη γνώμη της EFSA (EFSA Journal 2017· 15(8):4921).
(7) Ο αραβόσιτος MON-87427-7 εκφράζει την πρωτεΐνη CP4 EPSPS, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη· ο αραβόσιτος MON-89Ø34-3 εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry1A.105 και Cry2Ab2, που παρέχουν προστασία από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα· ο αραβόσιτος DAS-Ø15Ø7-1 εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1F, που παρέχει προστασία από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο· ο αραβόσιτος MON-88Ø17-3 εκφράζει μια τροποποιημένη πρωτεΐνη Cry3Bb1, που παρέχει προστασία από ορισμένα επιβλαβή κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη CP4 EPSPS, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη· ο αραβόσιτος DAS-59122-7 εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry34Ab1 και Cry35Ab1, που παρέχουν προστασία από ορισμένα επιβλαβή κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο.
(8) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(9) Μονογραφίες του IARC, τόμος 112: αξιολόγηση πέντε οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, 20 Μαρτίου 2015: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(10) Βλέπε, για παράδειγμα, El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012· 8(9), σ. 1117-1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(11) Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, στο: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012· σ. 195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(12) Βλέπε μητρώο ερωτήσεων της EFSA, παράρτημα G της ερώτησης αριθ. EFSA-Q-2013-00926, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
(13) Παρατηρήσεις των Bauer-Panskus, A, Then, C, Testbiotech σχετικά με την «Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση EFSA-GMO-ΒΕ-2013-118 για έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τη Monsanto Company», που διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
(14) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(15) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(16) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου