Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
 Внос на движими културни ценности ***I
 Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама
 Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I
 Ветеринарни лекарствени продукти ***I
 Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи***I
 Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I
 Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I
 Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I
 Местонахождение на седалището на Европейския банков орган ***I
 Преместване на местонахождението на Европейската агенция по лекарствата ***I
 Нарастване на неофашисткото насилие в Европа
 Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери
 Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24)
 14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14)
 Заетост и социални политики в еврозоната
 Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни
 Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул
 Положението в Азовско море
 Положението във Венесуела
 Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите
 Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие!
 Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти
Текстове (1608 kb)
Правна информация - Политика за поверителност