Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 25. oktober 2018 - Strasbourg
 Import af kulturgenstande ***I
 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig
 Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I
 Veterinærlægemidler ***I
 Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I
 Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I
 Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I
 Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I
 Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted ***I
 Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I
 Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa
 Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger
 FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24)
 14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14)
 Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet
 Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse
 Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul
 Situationen i Det Asovske Hav
 Situationen i Venezuela
 Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser
 Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!
 Styring af globaliseringen: handelsaspekter
Tekster (1009 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik