Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I
 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης
 Χορήγηση άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I
 Κτηνιατρικά φάρμακα ***I
 Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ***I
 Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I
 Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I
 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
 Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ***I
 Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I
 Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη
 Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής
 Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24)
 14η σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14)
 Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
 Η χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και ο αντίκτυπος στην προστασία των δεδομένων
 Η δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη
 Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα
 Η κατάσταση στη Βενεζουέλα
 Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων
 Ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση!
 Τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές
Κείμενα
Οριστική έκδοση (1655 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου