Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 25 oktober 2018 - Straatsburg
 Invoer van cultuurgoederen ***I
 Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen
 Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I
 Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I
 De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders ***I
 Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I
 Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I
 Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I
 Vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit ***I
 Hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I
 De opkomst van neofascistisch geweld in Europa
 Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij
 VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24)
 14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14)
 Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone
 Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming
 De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel
 De situatie in de Zee van Azov
 De situatie in Venezuela
 Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's
 Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!
 Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten
Teksten (1066 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid