Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg
 Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I
 Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu
 Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I
 Veterinárne lieky ***I
 Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I
 Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I
 Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I
 Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I
 Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo ***I
 Sídlo Európskej agentúry pre lieky ***I
 Nárast neofašistického násilia v Európe
 Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov
 Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko)
 14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14)
 Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne
 Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov
 Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule
 Situácia v Azovskom mori
 Situácia vo Venezuele
 Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov
 Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať!
 Využívanie globalizácie: obchodné aspekty
Texty (1035 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia