Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 25 oktober 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Import av kulturföremål ***I
 Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri
 Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ***I
 Veterinärmedicinska läkemedel ***I
 Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel ***I
 Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I
 Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I
 Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I
 Europeiska bankmyndighetens säte ***I
 Flytten av Europeiska läkemedelsmyndighetens säte ***I
 Det ökande nyfascistiska våldet i Europa
 Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning
 FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24)
 14:e mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (COP14)
 Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet
 Cambridge Analyticas utnyttjande av Facebooks användaruppgifter och dess inverkan på uppgiftsskyddet
 Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul
 Situationen i Azovska sjön
 Situationen i Venezuela
 Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis
 Utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla!
 Handelsaspekterna av globaliseringen
Texter
Slutlig utgåva (1019 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy