Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Латвия
 Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието
 Енергийна ефективност ***I
 Управление на енергийния съюз ***I
 Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I
 Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I
 Принципите на правовата държава в Румъния
 Минимални стандарти за малцинствата в ЕС
 Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите
Текстове (419 kb)
Правна информация - Политика за поверителност