Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 13. november 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Lätile
 ELi arenguabi hariduse valdkonnas
 Energiatõhusus ***I
 Energialiidu juhtimine ***I
 Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I
 Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I
 Õigusriik Rumeenias
 Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis
 Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil
Tekstid
Lõplik väljaanne (240 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika