Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 13 november 2018 - Strasbourg
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland
 EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning
 Energieffektivitet ***I
 Styrningen av energiunionen ***I
 Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I
 Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd ***I
 Rättsstatsprincipen i Rumänien
 Minimistandarder för minoriteter i EU
 Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik
Texter (254 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy