Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk
 Průběžná zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody
 Použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory *
 Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP
 Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž a zajištění řádného fungování vnitřního trhu ***I
 Evropský kodex pro elektronické komunikace ***I
 Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací ***I
 Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I
 Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva
 Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií
 Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem
Texty (512 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí