Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 14. november 2018 - Strasbourg
 Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale
 Statsstøtteregler: nye kategorier af statsstøtte *
 Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP
 Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked ***I
 Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation ***I
 Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ***I
 Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I
 Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder
 Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien
 Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova
Tekster (488 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik