Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας
 Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις: νέες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων *
 Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ
 Παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ***I
 Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ***I
 Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ***I
 Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I
 Ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
 Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
 Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας
Κείμενα
Οριστική έκδοση (769 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου