Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 14. november 2018 - Strasbourg
 Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks
 Riigiabi reeglid: uued riigiabi liigid *
 Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
 Konkurentsiasutustele volituste andmine ja siseturu nõuetekohase toimimise tagamine ***I
 Euroopa elektroonilise side seadustik ***I
 Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Amet ***I
 Uute raskesõidukite CO2heitenormid ***I
 Tervikliku demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi vajalikkus
 ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine
 ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamine
Tekstid (488 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika