Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg
 Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord
 Staatssteunregels: nieuwe soorten staatssteun *
 Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB
 Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt ***I
 Europees wetboek voor elektronische communicatie ***I
 Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ***I
 CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I
 Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten
 Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
 Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië
Teksten (515 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid