Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg
 Sprawozdanie okresowe w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia
 Zasady pomocy państwa: nowe kategorie pomocy państwa *
 Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB
 Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I
 Europejski kodeks łączności elektronicznej ***I
 Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***I
 Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I
 Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych
 Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
 Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
Teksty (520 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności