Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg
 Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu so zreteľom na dohodu
 Pravidlá štátnej pomoci: nové kategórie štátnej pomoci *
 Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP
 Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu ***I
 Európsky kódex elektronickej komunikácie ***I
 Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie ***I
 Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I
 Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva
 Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
 Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom
Texty (494 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia