Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg
 Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar
 Människorättssituationen i Kuba
 Människorättssituationen i Bangladesh
 Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I
 Långlivade organiska föroreningar ***I
 Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet
 Borreliainfektion (borrelios)
Texter (414 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy