Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων
 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα
 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ***I
 Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I
 Υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων
 Νόσος του Lyme (βορρελίωση)

Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων
PDF 140kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (2018/2925(RSP))
P8_TA(2018)0459RC-B8-0526/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa(1) και της 9 Ιουνίου 2016 για το Βιετνάμ(2), ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ, που υπογράφηκε στις 27 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τον 7ο διάλογο ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 1ης Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ της 9ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την καταδίκη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ και της 5ης Απριλίου 2018 σχετικά με την καταδίκη ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ,

–  έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση δηλώσεις της ΕΕ της 20ής Αυγούστου 2018, σχετικά με την πρόσφατη καταδίκη του κ. Le Dinh Luong,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 23ης Φεβρουαρίου 2018, με τις οποίες ζητείται η απελευθέρωση των ακτιβιστών που είχαν φυλακιστεί επειδή διαμαρτυρήθηκαν για μια τοξική διαρροή, και της 12ης Απριλίου 2018, με την οποία ζητείται η αλλαγή της κατάστασης μετά την φυλάκιση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) , στο οποίο προσχώρησε το Βιετνάμ το 1982,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 1409/2014/MHZ σχετικά με την παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διενεργήσει εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων για τους Βιετναμέζους πολιτικούς κρατουμένους, η οποία εκπονήθηκε από το The 88 Project, εκτιμάται ότι 160 ακτιβιστές εκτίουν ποινή φυλάκισης στο Βιετνάμ ενώ περίπου 16 ακτιβιστές τελούν υπό προσωρινή κράτηση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Βιετνάμ συνεχίζουν τη φυλάκιση, την κράτηση, την παρενόχληση και τον εκφοβισμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, δικηγόρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αντιμετωπίσει μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης για το έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, είτε στο διαδίκτυο είτε εκτός αυτού, κάτι που αποτελεί παράβαση των υποχρεώσεων της χώρας βάσει του διεθνούς δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί ακτιβιστές και οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν σκληρές συνθήκες κράτησης, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, νομική συνδρομή και επαφή με την οικογένεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων καταπιέζεται στο Βιετνάμ, και η καθολική εκκλησία και άλλες μη αναγνωρισμένες θρησκείες, μεταξύ των οποίων η ενοποιημένη βουδιστική εκκλησία του Βιετνάμ και διάφορες προτεσταντικές και άλλες εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνοτικής μειονότητας των Ορεινών, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές θρησκευτικές διώξεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Hoang Duc Binh καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση επειδή δημοσίευσε στο ιστολόγιό του άρθρα για τις διαμαρτυρίες σχετικά με την οικολογική καταστροφή του εργοστασίου Formosa· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nguyen Nam Phong καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών, επειδή φέρεται ότι αρνήθηκε να υπακούσει σε εντολές δημοσίων λειτουργών ενώ μετέβαινε με το αυτοκίνητό του σε διαδήλωση διαμαρτυρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειές τους είχαν καίρια σημασία για την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διασφάλιση λογοδοσίας όσον αφορά τη ρύπανση από τη χαλυβουργία Formosa·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2018, μέλη της Αδελφότητας για τη Δημοκρατία καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 7 έως 15 ετών στο πλαίσιο εκτεταμένης εφαρμογής των διατάξεων εθνικής ασφάλειας του ποινικού κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Nguyen Trung Τruc, ένα άλλο μέλος της ομάδας αυτής, καταδικάστηκε σε 12ετή φυλάκιση με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής του κράτους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Le Dinh Luong, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος τάχθηκε ειρηνικά υπέρ της προώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδικάστηκε στις 16 Αυγούστου 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις εθνικής ασφάλειας του ποινικού κώδικα σε 20 έτη φυλάκισης και πέντε έτη κατ’ οίκον περιορισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτράπηκε σε εκπροσώπους της αντιπροσωπείας της ΕΕ και των πρεσβειών κρατών μελών της ΕΕ να παρακολουθήσουν τη δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων κρατουμένων συνείδησης που είχαν παρόμοια τύχη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Απριλίου 2018, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, ο ειδικός εισηγητής για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο πρόεδρος και εισηγητής της ομάδας εργασίας για την αυθαίρετη κράτηση και ο ειδικός εισηγητής για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, κάλεσαν το Βιετνάμ να μην καταστείλει την κοινωνία των πολιτών και να μην καταπνίξει τη διαφωνία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ποινικός Κώδικας του Βιετνάμ περιέχει κατασταλτικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για τη φίμωση, τη σύλληψη, την κράτηση, την καταδίκη ή τον περιορισμό της δραστηριότητας υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιφρονούντων, δικηγόρων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, θρησκευτικών ομάδων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδίως εκείνων που εκφράζουν επικρίσεις για την κυβέρνηση του Βιετνάμ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Βιετνάμ εξακολουθεί να απαγορεύει τη λειτουργία ανεξάρτητων ή ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης και ασκεί αυστηρό έλεγχο επί των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και των έντυπων εκδόσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2016 η Εθνοσυνέλευση ψήφισε νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος περιορίζει σημαντικά την ελευθερία του Τύπου στο Βιετνάμ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Ιουνίου 2018 η Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ ψήφισε νόμο για την κυβερνοασφάλεια με στόχο την ενίσχυση των διαδικτυακών ελέγχων, ο οποίος απαιτεί από τους παρόχους να διαγράφουν δημοσιεύσεις που θεωρούνται «απειλητικές» για την εθνική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος αυτός θέτει αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο και έχει ως στόχο να απειλήσει καίρια το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο πρώτος νόμος του Βιετνάμ για τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, ο οποίος υποχρεώνει όλες τις θρησκευτικές ομάδες στη χώρα να εγγράφονται στις αρχές και να τις ενημερώνουν για τις δραστηριότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές μπορούν να απορρίπτουν ή να παρεμποδίζουν αιτήσεις καταχώρισης και να απαγορεύουν τις θρησκευτικές δραστηριότητες τις οποίες αυθαίρετα κρίνουν αντίθετες προς το «εθνικό συμφέρον», τη «δημόσια τάξη» ή την «εθνική ενότητα»; λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον νόμο αυτό η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει την παρέμβασή της στις θρησκευτικές υποθέσεις και την κρατική εποπτεία θρησκευτικών ομάδων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ Αραβία κατατάσσεται στην 175η θέση μεταξύ 180 χωρών στον δείκτη ελευθεροτυπίας της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα» για το 2018·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο Βιετνάμ, αλλά ο αριθμός των εκτελέσεων είναι άγνωστος, δεδομένου ότι οι βιετναμέζικες αρχές κατατάσσουν τις στατιστικές των θανατικών ποινών ως κρατικό απόρρητο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2018 το Βιετνάμ μείωσε τον αριθμό των εγκλημάτων που επισύρουν την ποινή του θανάτου από 22 σε 18·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ δεν έχει ακόμη επικυρώσει θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, μεταξύ των οποίων τη Σύμβαση αριθ. 98 για το δικαίωμα συλλογικής οργάνωσης και διαπραγμάτευσης, τη Σύμβαση αριθ. 105 για την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας και τη Σύμβαση αριθ. 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος;

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί μια σημαντική οδό για τη συνεχιζόμενη διεξοδική συζήτηση θεμάτων που απασχολούν την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βιετνάμ πρέπει να βασίζεται θεμελιακά στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου, καθώς και στην τήρηση των διεθνών προτύπων από αυτή την άποψη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ), σύμφωνα με την οποία αμφότερα τα μέρη έχουν δεσμευτεί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων της καταδίκης, του πολιτικού εκφοβισμού, της εποπτείας, της παρενόχλησης, των επιθέσεων και της άδικης δίκης πολιτικών ακτιβιστών, δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, αντιφρονούντων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης είτε επιγραμμικά είτε απογραμμικά, κατά σαφή παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων του Βιετνάμ σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους κρατουμένους συνείδησης που κρατούνται ή έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων των Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Trung Τruc και της Le Dinh Luong, και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές του Βιετνάμ να θέσουν τέρμα σε κάθε περιορισμό και παρενόχληση σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εγγυηθούν σε κάθε περίπτωση ότι αυτοί θα είναι σε θέση να ασκούν τις νόμιμες δραστηριότητές τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς φόβο για αντίποινα και απαλλαγμένοι από κάθε περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής παρενόχλησης· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να άρουν κάθε περιορισμό στην ελευθερία της θρησκείας και να θέσουν τέρμα στην παρενόχληση των θρησκευτικών κοινοτήτων·

4.  επιμένει ότι η βιετναμέζικη κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι η μεταχείριση όλων των κρατουμένων συνάδει με τα διεθνή πρότυπα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρους, επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και μέλη της οικογένειας αποτελεί σημαντική εγγύηση κατά των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, και είναι ζωτικής σημασίας για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη·

5.  καταδικάζει την κατάχρηση κατασταλτικών νομοθετικών διατάξεων που περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να καταργήσουν, να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν όλους τους καταπιεστικούς νόμους, ιδίως τον Ποινικό Κώδικα, τη νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια και τον νόμο περί πεποιθήσεων και θρησκείας, και να διασφαλίσουν ότι όλες οι νομοθετικές διατάξεις συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο το Βιετνάμ είναι συμβαλλόμενο μέρος; καλεί την κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις με τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

6.  καλεί το Βιετνάμ να υπογράψει και να κυρώσει όλες τις σχετικές συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, και το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και τις συμβάσεις της ΔΟΕ αριθ. 87, αριθ. 98 και αριθ. 105·

7.  καλεί το Βιετνάμ να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση στις Ειδικές Διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και ιδίως στον Ειδικό Εισηγητή για την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης και τον Ειδικό Εισηγητή για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να αναγνωρίσουν τις ανεξάρτητες εργατικές οργανώσεις·

9.  καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τις αρχές και όλους τους συμφεροντούχους για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ·

10.  επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να θεσπίσουν άμεσο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να επανεξετάσουν όλες τις θανατικές ποινές ώστε να διασφαλιστεί ότι στις συγκεκριμένες δίκες τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα·

11.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να στηρίξουν ενεργά τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τα άτομα που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κρατουμένων συνείδησης σε όλες τις επαφές που διατηρούν με τις αρχές του Βιετνάμ· προτρέπει την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ανόι να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους φυλακισμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στους κρατουμένους συνείδησης, μεταξύ άλλων με την οργάνωση επισκέψεων σε φυλακές, την παρακολούθηση των δικών και την παροχή νομικής βοήθειας·

12.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ασκήσουν πιέσεις για απτές βελτιώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, μεταξύ άλλων κατά την επικείμενη καθολική περιοδική εξέταση του Βιετνάμ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

13.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να επιβληθεί σε ολόκληρη την ΕΕ απαγόρευση εξαγωγής, πώλησης, αναβάθμισης και συντήρησης κάθε μορφής εξοπλισμού ασφαλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή που χρησιμοποιείται για εσωτερική καταστολή, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας επιτήρησης του διαδικτύου, προς κράτη με κακές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, και υπενθυμίζει τη σημασία του διαλόγου ως βασικού μέσου το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται με αποδοτικό τρόπο προκειμένου να υποστηρίζεται και να ενθαρρύνεται το Βιετνάμ να υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις· προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο στο πλαίσιο του διαλόγου, θεσπίζοντας σημεία αναφοράς και μηχανισμούς παρακολούθησης·

15.  καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ και την ΕΕ, ως σημαντικούς εταίρους, να δεσμευτούν ότι θα βελτιώσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των διμερών σχέσεων μεταξύ του Βιετνάμ και της Ένωσης, ιδίως ενόψει της κύρωσης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (EVFTA) και ενόψει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣΣ)·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73.
(2) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 122.


Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα
PDF 149kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (2018/2926(RSP))
P8_TA(2018)0460RC-B8-0528/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κούβα, και ιδίως εκείνα της 17ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την Κούβα(1), της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι της κουβανικής κυβέρνησης(2), της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την Κούβα(3), της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τους κρατούμενους για λόγους συνείδησης στην Κούβα(4), και της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου(5), και τη σχετική έγκριση του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την εκλογή του Miguel Díaz-Canel ως νέου Προέδρου από τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Κούβας στις 19 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα που εξέδωσε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών στις 17 Μαρτίου 2017 για τις βίαιες εξαφανίσεις στην Κούβα,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 59/2018 της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση όσον αφορά τον Ariel Ruiz Urquiola, ο οποίος θεωρείται κρατούμενος για λόγους συνείδησης από τη Διεθνή Αμνηστία, που εγκρίθηκε κατά την 82η σύνοδό της από τις 20 έως τις 24 Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις παγκόσμιες περιοδικές ανασκοπήσεις (UPR) για την Κούβα, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες διεξήχθησαν τον Μάιο του 2013 και τον Μάιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2017 σχετικά με την Κούβα, καθώς και τη δήλωση στην οποία προέβη στις 27 Ιουλίου 2018 η Erika Guevara-Rosas, Διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Αμερική, σχετικά με τις 100 ημέρες της νέας κουβανικής διοίκησης,

–  έχοντας υπόψη τις μηνιαίες δηλώσεις της Κουβανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εθνική Συμφιλίωση (CCHRNC),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διεθνείς συνθήκες και πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Κούβας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην οποία η Κούβα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται στους πολιτικούς διαλόγους της ΕΕ, καθώς και στις συμφωνίες συνεργασίας και εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις της με την Κούβα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουλίου 2017 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) ΕΕ-Κούβας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔΣ διατυπώνει με σαφήνεια τις σοβαρές ανησυχίες της σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και περιλαμβάνει ρήτρα αναστολής σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με επικεφαλής τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεκίνησε το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Οκτωβρίου 2018 τα συμβαλλόμενα μέρη στον τέταρτο διάλογο ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέτασαν, μεταξύ άλλων, το θέμα της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των πρόσφατων εκλογικών διαδικασιών, καθώς και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης και τη δυνατότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων τομέων της κοινωνίας των πολιτών να ασκούν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στον δημόσιο βίο ελεύθερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές για το Κοινοβούλιο εάν η εν λόγω συνάντηση κατέληξε σε οιαδήποτε συμπεράσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν επιτευχθεί απτά αποτελέσματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα, παρά την καθιέρωση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επανεκλογή της Κούβας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2017-2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να περιλαμβάνει άμεσο και εντατικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση, χωρίς οιουσδήποτε περιορισμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κουβανική κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να αναγνωρίσει την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως νόμιμη δραστηριότητα και αρνείται να δώσει νόμιμη υπόσταση στις τοπικές ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2019 πρόκειται να διεξαχθεί συνταγματικό δημοψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία θέσπισης του νέου Συντάγματος δεν προβλέπει τις δέουσες διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα διατηρήσει τον ισχυρό ρόλο του στην κοινωνία, χωρίς πολυκομματικό σύστημα, βασικές ελευθερίες και πολιτικά και αστικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα να ενισχύει την κεντρική κρατική ιδιοκτησία και την ελεγχόμενη οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μονοκομματικό πολιτικό σύστημα κηρύσσεται «αμετάκλητο» στο άρθρο 3 και ότι το άρθρο 224 ορίζει ότι απαγορεύεται για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές να αλλάξουν τη μη αναστρεψιμότητα του σοσιαλισμού, καθώς και το σημερινό πολιτικό και κοινωνικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλες εξαιρετικά ανησυχητικές διατάξεις στο σχέδιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κούβα διώκονται, κρατούνται αυθαίρετα και παραμένουν στη φυλακή ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ειρηνικοί αντιφρονούντες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τεκμηριώνουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον μέλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την CCHRNC, τον Οκτώβριο του 2018 πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 202 αυθαίρετες βραχυχρόνιες συλλήψεις, για αναμφισβήτητα πολιτικούς λόγους, ειρηνικών αντιφρονούντων και ανεξάρτητων ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που ασκούσαν τα βασικά τους δικαιώματα της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του πολιτικού συνεταιρίζεσθαι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα εν λόγω πρόσωπα είναι ο Δρ. Eduardo Cardet, εθνικός συντονιστής του Χριστιανικού Απελευθερωτικού Κινήματος (MCL), ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών επειδή ασκούσε ειρηνικά το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2016 συνελήφθη κατά την επιστροφή του στο σπίτι του από ένα ταξίδι στο Μαϊάμι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δρ. Cardet, ο οποίος θεωρείται κρατούμενος για λόγους συνείδησης, κρατείται επί του παρόντος στη φυλακή της Κούβας στο Holguín, όπου βρίσκεται σε απομόνωση, χωρίς πρόσβαση σε οικογενειακές επισκέψεις ή τηλεφωνικές κλήσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Tomás Núñez Magdariaga, μέλος της ανεπίσημης αντιπολιτευτικής πολιτικής ομάδας «Πατριωτική Ένωσης της Κούβας» (Unión Patriótica de Cuba, UNPACU), έκανε επί 62 ημέρες απεργία πείνας και αποφυλακίστηκε στις 15 Οκτωβρίου 2018 χάρη στη διεθνή πίεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Magdariaga κρίθηκε ένοχος επειδή φέρεται ότι απείλησε κρατικό υπάλληλο, ο οποίος τελικά ομολογούσε ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν χαλκευμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπτωσή του είναι ένα ακόμη σαφές παράδειγμα των προσπαθειών φίμωσης κάθε αντίθετης άποψης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2018 οι «Κυρίες με τα Λευκά» ήταν και πάλι τα κύρια θύματα της πολιτικής καταπίεσης και ορισμένα μέλη του Ενωμένου Αντιολοκληρωτικού Φόρουμ (FANTU) υπέστησαν καταστολή σε διάφορες επαρχίες της χώρας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι κρατούμενοι στην Κούβα πρέπει να έχουν εγγυημένη ανθρώπινη μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κουβανική κυβέρνηση αρνείται την πρόσβαση ανεξάρτητων ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις φυλακές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανοί πολίτες δεν επωφελούνται από τις δέουσες διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως το δικαίωμα σε δίκαιες και δημόσιες ακροάσεις από αρμόδιο και αμερόληπτο δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι που απολύονται από όρους συχνά υπόκεινται σε συνεχείς παρενοχλήσεις από τις αρχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση έχει δηλώσει σαφώς ότι οι Κουβανοί που είναι θύματα αυθαίρετων κρατήσεων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από την κυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει επιστροφή, αποζημίωση, αποκατάσταση, ικανοποίηση και εγγυήσεις μη επανάληψης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις μεγαλύτερου σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας στην Κούβα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές εξακολουθούν συγχρόνως να είναι πολύ περιοριστικές όσον αφορά την κατασκευή ή την ανακατασκευή χριστιανικών εκκλησιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκλησία έχει σταδιακά αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος παράγοντας της κοινωνίας των πολιτών και ο βασικός μη κρατικός κοινωνικός πάροχος στην Κούβα, αλλά ότι οι δραστηριότητές της παραμένουν υπό τον αυστηρό έλεγχο των αρχών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιξη των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με την Κούβα, από την πλευρά της ΕΕ, αποβλέπει στο να συμβάλει στην προώθηση πολιτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα σύμφωνα με τις προσδοκίες όλων των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και εμπορική ελευθέρωση θα πρέπει να επιτρέψει στη χώρα να προχωρήσει σταδιακά προς την κατεύθυνση των ελεύθερων κοινωνικών χώρων, της συνύπαρξης, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών, στοιχεία τα οποία εκτιμά και ζητεί ο λαός της Κούβας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης σε κουβανούς ακτιβιστές τρεις φορές: στον Oswaldo Payá το 2002, στις «Κυρίες με τα Λευκά» το 2005 και στον Guillermo Fariñas το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, οι κάτοχοι του βραβείου Ζαχάρωφ να εμποδίζονται να εξέλθουν από τη χώρα και να συμμετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως να αποστείλει επίσημες αντιπροσωπείες στην Κούβα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές αρνήθηκαν κάθε φορά την πρόσβαση στη χώρα, ακόμη και μετά τη σύναψη της ΣΠΔΣ·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την αυθαίρετη κράτηση, τη δίωξη και την παρενόχληση, καθώς και τις επιθέσεις κατά ειρηνικών αντιφρονούντων, ανεξάρτητων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής αντιπολίτευσης στην Κούβα· ζητεί τον άμεσο τερματισμό των πράξεων αυτών και την άμεση ελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του Eduardo Cardet, και όσων κρατούνται αυθαίρετα αποκλειστικά και μόνο επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

2.  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της στην Κούβα να σέβονται απόλυτα τις βασικές αρχές και πολιτικές τους σε σχέση με την Κούβα και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την απελευθέρωση των προαναφερθέντων ατόμων, να διασφαλίσουν τον άμεσο τερματισμό της παρενόχλησης των πολιτικών αντιπάλων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συνδράμουν και να προστατεύουν τους τελευταίους·

3.  καλεί τις κουβανικές αρχές να βελτιώσουν τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων και να επιτρέψουν την πρόσβαση διεθνών ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητων κουβανικών οργανώσεων στις φυλακές της χώρας· υπογραμμίζει ότι η φυλάκιση Κουβανών αντιφρονούντων για τα ιδεώδη και την ειρηνική πολιτική δράση τους αντιβαίνει στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την εγκριθείσα ΣΠΔΣ, η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία δεν έχει βελτιωθεί· ζητεί την εκπλήρωση των δεσμευτικών υποχρεώσεων που ορίζονται στην ΣΠΔΣ μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας, ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· τονίζει ότι η επιτυχία της εν λόγω συμφωνίας εξαρτάται από την εφαρμογή της και τη συμμόρφωση με αυτή·

5.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ συμπεριλαμβάνει διάταξη για την αναστολή της συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να εποπτεύει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κούβα κατά την εφαρμογή της ΣΠΔΣ και ότι θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο· καλεί την ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini να ενημερώσει λεπτομερώς το Κοινοβούλιο στην ολομέλεια σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό την εκπλήρωση της προαναφερθείσας απαίτησης·

6.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Κούβας να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα ευθυγραμμίζοντάς την με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιτρέψει την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των παραγόντων της αντιπολίτευσης στην πολιτική και κοινωνική ζωή, χωρίς να επιβάλλει οιουσδήποτε περιορισμούς· καλεί την Κούβα να επιβεβαιώσει την πρόθεσή της να «διατηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κυρώνοντας το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, καθώς και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα·

7.  υπενθυμίζει στις κουβανικές αρχές ότι η ελευθερία της μετακίνησης και του συνέρχεσθαι κατοχυρώνεται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι η ελευθερία αυτή καλύπτει τους ακτιβιστές και τα μέλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης·

8.  καταδικάζει έντονα την έκδοση του διατάγματος 349, το οποίο υπονομεύει το δικαίωμα στην καλλιτεχνική ελευθερία στην Κούβα· καλεί τις κουβανικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την απόσυρση του διατάγματος 349 πριν από την έναρξη ισχύος του τον Δεκέμβριο του 2018· τονίζει ότι η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης είναι βασικό στοιχείο για έναν βιώσιμο και δραστήριο πολιτιστικό τομέα, που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να αναπτύξει τις πολιτιστικές βιομηχανίες και να αναζωογονήσει την πολιτιστική κληρονομιά·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Κούβας να σταματήσει την επιβολή λογοκρισίας στο διαδίκτυο και την παρεμπόδιση των διαδικτυακών τόπων με μοναδικό σκοπό τον περιορισμό της πολιτικής κριτικής και της πρόσβασης στις πληροφορίες·

10.  στηρίζει πλήρως τα πορίσματα που εξέδωσε στις 17 Μαρτίου 2017 η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες εξαφανίσεις στην Κούβα, τα οποία προτρέπουν την Κούβα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εγγυηθεί την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού της συστήματος και να συστήσει έναν ανεξάρτητο εθνικό οργανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού·

11.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία σχετικά με το νέο σχέδιο Συντάγματος και το δημοψήφισμα που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2019· τονίζει ότι η όλη διαδικασία στερείται στοιχείων όπως ο μη αποκλεισμός, η ανοχή και ο σεβασμός των βασικών ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να εγγυηθούν μια δημοκρατική συνταγματική διαδικασία· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την αποφασιστικότητά του να ενθαρρύνει μια διαδικασία μετάβασης προς μια πλουραλιστική δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων χωρίς αποκλεισμούς, όπως αναφέρεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κουβανικού πληθυσμού, σύμφωνα με τις προσδοκίες του κουβανικού λαού· καλεί τις αρμόδιες αρχές της Κούβας να συμπεριλάβουν την πρόβλεψη για ελεύθερες και πλουραλιστικές εκλογές στο νέο Σύνταγμα·

12.  προτρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συνδράμουν στην οικονομική και πολιτική μετάβαση της Κούβας προς ένα πλήρως δημοκρατικό καθεστώς, το οποίο θα σέβεται τα βασικά δικαιώματα όλων των πολιτών του· στηρίζει τη χρήση διαφόρων μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος της ΕΕ με την κουβανική κοινωνία των πολιτών και με όσους υποστηρίζουν μια ειρηνική μετάβαση στη χώρα·

13.  καλεί τις κουβανικές αρχές να καταργήσουν τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα· ζητεί την αναστολή της θανατικής ποινής έως ότου εγκριθεί επίσημα αυτή η νομική αλλαγή· ζητεί την επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές δίκες τηρούσαν τα διεθνή πρότυπα και ότι δεν θα υπάρξει ούτε μία εκτέλεση στο μέλλον·

14.  καλεί την κουβανική κυβέρνηση να επιτρέψει στις εκκλησίες να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στην κουβανική κοινωνία· ζητεί την πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της θρησκείας και της συνείδησης·

15.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini να αναγνωρίσει την ύπαρξη πολιτικής αντιπολίτευσης έναντι της κουβανικής κυβέρνησης και να υποστηρίξει την ένταξή της στον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας· υπενθυμίζει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι η κοινωνία των πολιτών και όσοι βραβεύονται με το Βραβείο Ζαχάρωφ αποτελούν βασικούς παράγοντες για τον εκδημοκρατισμό της Κούβας και ότι η φωνή τους πρέπει να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων· υπό αυτή την έννοια, καλεί όλους τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ να διατυπώνουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους με τις κουβανικές αρχές και να συναντούν τους βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ όποτε επισκέπτονται την Κούβα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική και εξωτερική συνοχή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

16.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την άρνηση των κουβανικών αρχών να επιτρέψουν στις επιτροπές, αντιπροσωπείες και ορισμένες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επισκεφθούν την Κούβα, παρά την έγκριση του Κοινοβουλίου για την ΣΠΔΣ· καλεί τις αρχές να επιτρέψουν αμέσως την είσοδο στη χώρα, περιλαμβανομένης της δυνατότητας επίσκεψης της νήσου κατά τη διεξαγωγή του συνταγματικού δημοψηφίσματος, που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Φεβρουαρίου 2019·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Κούβας, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).

(1) ΕΕ C 201 E της 18.8.2005, σ. 83.
(2) ΕΕ C 288 E της 24.11.2006, σ. 81.
(3) ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σ. 377.
(4) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 82.
(5) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 99.


Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές
PDF 146kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (2018/2927(RSP))
P8_TA(2018)0461RC-B8-0533/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπανγκλαντές, της 6ης Απριλίου 2017(1) και της 26ης Νοεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές(3) και έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική κατάσταση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Απριλίου 2017, σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης(4),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας, του 2001, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος,

–  έχοντας υπόψη το Σύμφωνο Βιωσιμότητας για συνεχείς βελτιώσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων του Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μπαγκλαντές για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων, του 2013, και την ανανέωσή της το 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση, της 27ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τον νόμο για την ψηφιακή ασφάλεια του Μπαγκλαντές, από τους επικεφαλής των αποστολών των κρατών μελών της ΕΕ, την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αρχηγούς των αποστολών της Νορβηγίας και της Ελβετίας,

–  έχοντας υπόψη την εθνική έκθεση, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την καθολική περιοδική επανεξέταση (UPR) του Μπαγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση, που εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2006 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τέθηκε σε ισχύ στις 23 Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 16 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Μπαγκλαντές 2015-2021 για την εξάλειψη των γάμων ανηλίκων,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της 17ης συνόδου του Μόνιμου Φόρουμ του ΟΗΕ για θέματα αυτοχθόνων (UNPFII),

–  έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2018,

–  έχοντας υπόψη τον Νόμο για την Ψηφιακή Ασφάλεια στο Μπαγκλαντές, του 2018,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Μπαγκλαντές, και ιδίως το τμήμα 57,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 12ης Μαΐου 2014, όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπανγκλαντές, μεταξύ άλλων και μέσω της Συμφωνίας Συνεργασίας για την Εταιρική Σχέση και την Ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών αποτελεί τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών των μερών και αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή εις βάρος μελών της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων και πολιτικών ακτιβιστών, συνδικαλιστών, δημοσιογράφων, φοιτητών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στο Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνείς ομάδες για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει ένα διακριτό μοτίβο εξωδικαστικών εκτελέσεων, μαζικών αυθαίρετων συλλήψεων και βίαιων εξαφανίσεων στο Μπαγκλαντές, όπως οι υποθέσεις Maroof Zaman και Mir Ahmad Bin Quasem·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές κατατάσσεται 146ο σε σύνολο 180 κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των περιπτώσεων βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού και λογοκρισίας δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων, εξακολουθούν να είναι διαδεδομένες στο Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για τις ΤΠΕ στο Μπαγκλαντές, και ιδίως το τμήμα 57, έχει χρησιμοποιηθεί τα λίγα τελευταία χρόνια για τη σύλληψη και τη δίωξη ακτιβιστών και δημοσιογράφων που έχουν επικρίνει την κυβέρνηση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για την ψηφιακή ασφάλεια, όπως εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, δεν τροποποιεί το τμήμα 57 του νόμου για τις ΤΠΕ, παρά τις πολυάριθμες επικρίσεις δημοσιογράφων και υπερασπιστών των πολιτικών δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, καθώς και της διεθνούς κοινότητας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνώς αναγνωρισμένος και βραβευμένος φωτορεπόρτερ Shahidul Alam, δάσκαλος και ακτιβιστής, απήχθη από το σπίτι του στις 5 Αυγούστου 2018 και φυλακίστηκε βάσει του νόμου για τις ΤΠΕ, επειδή μίλησε για τις πρόσφατες φοιτητικές διαμαρτυρίες στο Μπανγκλαντές και επέκρινε τη χρήση βίας από τις αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει υπό κράτηση και ότι έχουν απορριφθεί τα επανειλημμένα αιτήματα για την αποφυλάκισή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν του έχει παρασχεθεί επαρκής ιατρική περίθαλψη και έχει υποβληθεί σε βασανιστήρια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας τρομοκρατικών επιθέσεων, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια αυστηρή προσέγγιση «μηδενικής ανοχής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στο Μπανγκλαντές έχουν κλείσει και ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπαγκλαντές προσπαθούν να αγοράσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακολούθησης στη διεθνή αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία εντατικής και παρεμβατικής επιτήρησης και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2018 πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές στο Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και πρώην Πρωθυπουργός Khaleda Zia εκτίει ποινή δεκαετούς φυλάκισης για διαφθορά και, κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή της στις εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, οι οποίες, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, έχουν πολιτικά κίνητρα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια στο Μπαγκλαντές αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές έχει το υψηλότερο ποσοστό γάμων παιδιών στην Ασία και ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ψήφισε τον νόμο περί περιορισμού των γάμων ανηλίκων, ο οποίος εισάγει εξαιρέσεις σε «ειδικές περιπτώσεις», ενώ δεν καθορίζει τα κριτήρια αυτά, ούτε προβλέπει κατώτατο όριο ηλικίας για τους γάμους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπαγκλαντές η θανατική ποινή μπορεί να εφαρμοστεί για πολλά εγκλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 εκτελέστηκαν έξι άτομα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το τρέχον έτος σημειώθηκε αύξηση των κρουσμάτων βίας, ιδίως κατά των αυτοχθόνων γυναικών, καθώς και παρενόχληση και σύλληψη ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ιθαγενών στην περιοχή του Chittagong Hill Tracts·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος του Μπανγκλαντές και, ως λιγότερο αναπτυγμένη χώρα (ΛΑΧ), το Μπανγκλαντές επωφελείται από το πλέον ευνοϊκό καθεστώς που διατίθεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, δηλαδή το καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές πρόκειται να βγει από το καθεστώς των ΛΑΧ το 2024· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα έτη που μεσολαβούν, απαιτείται επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στα ανθρώπινα και στα εργασιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της παιδικής εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις διατάξεις του νόμου του Μπανγκλαντές για την εργασία και του σχεδίου νόμου για τις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (Export Processing Zones)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του Συμφώνου Βιωσιμότητας, η Συμφωνία για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων στο Μπανγκλαντές υπεγράφη μεταξύ παγκόσμιας εμβέλειας εμπορικών σημάτων, εμπόρων λιανικής πώλησης και συνδικαλιστικών οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, λιγότερα από τα μισά εργοστάσια που καλύπτονται από τη συμφωνία έχουν ολοκληρώσει επαρκή μέτρα ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία έληξε στα τέλη Οκτωβρίου 2018, παρά το σημαντικό έργο που απομένει να γίνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι τη συμφωνία διαδέχθηκε μια μεταβατική συμφωνία που θα ισχύει για τρία έτη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να υποστηριχθεί και όλα τα μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ομαλή λειτουργία τους, ακόμη και πέραν του Νοεμβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο όταν η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και η μονάδα συντονισμού της για την αποκατάσταση (RCC) θα έχουν αποδείξει αναμφισβήτητα ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ετοιμότητας αυτά τα είδη υπεύθυνων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ενδέχεται να μην είναι πλέον αναγκαία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 στο Μπαγκλαντές συνέβη μαζική εισροή περισσότερων από 700 000 προσφύγων Ροχίνγκια που διέφευγαν από εκστρατεία εθνοκάθαρσης από τον βιρμανικό στρατό και οι οποίοι εξακολουθούν να χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές και η Μιανμάρ κατέληξαν σε συμφωνία στις 30 Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την έναρξη του επαναπατρισμού των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ από τα μέσα Νοεμβρίου, χωρίς διαβούλευση ή συμμετοχή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)·

1.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές και, ειδικότερα, για τη συνεχιζόμενη καταστολή της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, σε βάρος των μέσων ενημέρωσης, των φοιτητών, των ακτιβιστών και της αντιπολίτευσης· καταδικάζει το γεγονός ότι άνθρωποι συλλαμβάνονται και πέφτουν θύματα βίας κατά την άσκηση της ελευθερίας τους να επικρίνουν την κυβέρνηση· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η χρήση βασανιστηρίων καθίσταται ενδημική·

2.  σημειώνει ότι η Οικουμενική Περιοδική Επανεξέταση του ΟΗΕ, του Μαΐου 2018, εγκωμιάζει το Μπανγκλαντές για την «αξιοσημείωτη πρόοδο» που έχει σημειώσει στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τα τελευταία έτη· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εφαρμόσει τις συστάσεις της Οικουμενικής Περιοδικής Επανεξέτασης, ιδίως σε τομείς όπως η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών·

3.  καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να διεξαγάγουν ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με αναφορές για εξωδικαστικές εκτελέσεις, βίαιες εξαφανίσεις και υπερβολική χρήση βίας, περιλαμβανομένων των υποθέσεων Maroof Zaman και Mir Ahmad Bin Quasem, και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καλεί το Μπανγκλαντές να κυρώσει τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση και να ενσωματώσει τις διατάξεις της στο εθνικό δίκαιό του·

4.  καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να προβούν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Shahidul Alam, να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον του και να του επιτρέψουν να συνεχίσει το νόμιμο έργο του για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει ότι οι αρχές του Μπαγκλαντές πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εγγυηθούν τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα και ασφάλεια του Shahidul Alam, καθώς και της οικογένειάς του, και να διασφαλίσουν ότι, ενώ βρίσκεται υπό κράτηση, ο Shahidul Alam αντιμετωπίζεται με τρόπο που συνάδει με τις διεθνείς αρχές και πρότυπα· καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να κινήσουν άμεση και δημόσια έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ο Shahidul Alam βασανίστηκε, και να προσαγάγουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

5.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον νόμο για τις ΤΠΕ, όχι μόνο επειδή είχε ήδη σοβαρό αντίκτυπο στο έργο των δημοσιογράφων, των συντακτών ιστολογίων και των σχολιαστών, αλλά και διότι ποινικοποιεί τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης από οποιοδήποτε άτομο, μεταξύ άλλων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· είναι της άποψης ότι το τμήμα 57 του νόμου για τις ΤΠΕ δεν είναι συμβατό με τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της δίκαιης δίκης·

6.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε ισχύ τον νόμο για την ψηφιακή ασφάλεια, ο οποίος ουσιαστικά επεκτείνει και ενισχύει τις εξουσίες της αστυνομίας για την καταπολέμηση της ελευθερίας του λόγου, μεταξύ άλλων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενόψει των εθνικών εκλογών του 2018· καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να αναθεωρήσουν επειγόντως τον νόμο για την ψηφιακή ασφάλεια και τον νόμο για τις ΤΠΕ και να τους ευθυγραμμίσουν με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις οποίες το Μπαγκλαντές είναι συμβαλλόμενο μέρος·

7.  ελπίζει ότι οι επόμενες γενικές εκλογές θα είναι ειρηνικές, διαφανείς και συμμετοχικές, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εκφράσουν μια πραγματική πολιτική επιλογή· καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να απόσχουν από κάθε πράξη βίας ή υποκίνησης βίας κατά την προεκλογική περίοδο·

8.  εκτιμά τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει το Μπαγκλαντές, υπό δύσκολες συνθήκες, στην υποδοχή προσφύγων Ροχίνγκια· προτρέπει τις αρχές να παράσχουν περισσότερη γη για τη μείωση του υπερπληθυσμού και τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στους καταυλισμούς· παροτρύνει τις αρχές να ελαφρύνουν τους γραφειοκρατικούς περιορισμούς που επιβάλλουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις· καλεί τις κυβερνήσεις του Μπαγκλαντές και της Μιανμάρ να επανεξετάσουν αμέσως την απόφαση για την έναρξη επαναπατρισμού των προσφύγων Ροχίνγκια, δεδομένου ότι δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις για ασφαλή, αξιοπρεπή και οικειοθελή επιστροφή·

9.  καλεί την ΕΕ και άλλους διεθνείς δωρητές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή της απαραίτητης χρηματοδοτικής και υλικής βοήθειας σε καταυλισμούς προσφύγων Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές·

10.  επαναλαμβάνει ότι το Μπανγκλαντές πρέπει να συμμορφωθεί προς τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του συστήματος ΟΕΟ όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Μπανγκλαντές·

12.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ακύρωση της μεταβατικής συμφωνίας, η οποία είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου 2018· σημειώνει ότι η RCC δεν έχει ακόμη την ικανότητα να παρακολουθεί και να επιβάλλει απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, με τις σοβαρές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε εργοστάσια· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να αναγνωρίσει αμέσως και να εφαρμόσει τη μεταβατική συμφωνία και να επιδείξει μεγαλύτερη προθυμία ανάληψης όλων των υποχρεώσεων της συμφωνίας· καλεί τους δωρητές να στηρίξουν την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό· καλεί επίσης την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσουν να συνεργάζονται για τη δημιουργία ικανοτήτων στην RCC·

13.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εγκρίνει νομοθετικές αλλαγές στον εργατικό νόμο του Μπαγκλαντές και στους κανόνες εφαρμογής του, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα διεθνή εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ, και να επιτρέψει την πλήρη ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των πράξεων που συνιστούν διακρίσεις εις βάρος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, περιλαμβανομένων των πράξεων βίας και εκφοβισμού·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ενώ ο νόμος για το νόμο του 2017 περί περιορισμού των γάμων ανηλίκων περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ενίσχυση της πρόληψης και τη δίωξη των δραστών, ωστόσο περιέχει ρήτρα που επιτρέπει τον γάμο κάτω των 18 ετών υπό ειδικές συνθήκες, με τη συγκατάθεση των γονέων και δικαστική άδεια· ζητεί η περίπτωση αυτή να απαλειφθεί επειγόντως, προς το συμφέρον της προστασίας των παιδιών·

15.  προτρέπει τις αρχές του Μπαγκλαντές να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ότι τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συζητηθούν περαιτέρω στη Μικτή Επιτροπή ΕΕ-Μπαγκλαντές, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ντάκα το πρώτο εξάμηνο του 2019·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές.

(1) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Απριλίου 2017 σχετικά με το Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων (ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 65).
(2) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπανγκλαντές (ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 135).
(3) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 100.
(4) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 100.
(5) ΕΕ L 118 της 27.4.2001, σ. 48.


Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ***I
PDF 444kWORD 138k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))
P8_TA(2018)0462A8-0340/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0548),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0324/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 24 Ιουλίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0340/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Νοεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

P8_TC1-COD(2017)0237


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

 Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) πρόκειται να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτιωμένη προστασία των επιβατών και να ενθαρρυνθεί η αύξηση των σιδηροδρομικών ταξιδίων, με δέοντα σεβασμό ιδίως προς τα άρθρα 11, 12 και 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβανομένων υπόψη των εν λόγω τροποποιήσεων και για λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 θα πρέπει, συνεπώς, να αναδιατυπωθεί. [Τροπολογία 1]

(2)  Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μεταφορών, είναι σημαντικό να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, όπως και να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στις σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών, ώστε να προωθηθεί η αύξηση του μεριδίου των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς.

(3)  Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ένωση ως προς την προστασία των καταναλωτών, χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών και της καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης, ματαίωσης ή πρόκλησης υλικών βλαβών. [Τροπολογία 2]

(4)  Δεδομένου ότι ο επιβάτης σιδηροδρόμου είναι το ασθενέστερο μέρος της σύμβασης μεταφοράς, θα πρέπει να διαφυλάσσονται εν προκειμένω τα δικαιώματά του.

(5)  Η χορήγηση των ίδιων δικαιωμάτων στους επιβάτες των διεθνών και των εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να βελτιώσει το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών των δικαιωμάτων των επιβατών στην Ένωση, θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και θα διασφαλίσει ενιαίο επίπεδο δικαιωμάτων για τους επιβάτες και δη σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε πληροφόρηση και αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης. Οι επιβάτες θα πρέπει να λαμβάνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους. [Τροπολογία 3]

(5α)   Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την ικανότητα των κρατών μελών ή των αρμόδιων αρχών να ορίζουν κοινωνικά τιμολόγια για τις υπηρεσίες που διέπονται από υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας καθώς και για τις εμπορικές υπηρεσίες. [Τροπολογία 4]

(6)  Οι υπηρεσίες αστικών, προαστιακών και περιφερειακών σιδηροδρομικών μεταφορών είναι διαφορετικού χαρακτήρα από τις υπηρεσίες υπεραστικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Θα πρέπει, επομένως, να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξαιρούν από ορισμένες διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών τις υπηρεσίες αστικών, προαστιακών και περιφερειακών σιδηροδρομικών μεταφορών που δεν διέρχονται από σύνορα εντός της Ένωσης. [Τροπολογία 136]

(7)  Στους στόχους του παρόντος κανονισμού συγκαταλέγεται η βελτίωση των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών εντός της Ένωσης. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν εξαιρέσεις για υπηρεσίες σε περιοχές όπου σημαντικό μέρος της γραμμής λειτουργεί εκτός της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα των επιβατών διασφαλίζονται επαρκώς στο τμήμα αυτών των υπηρεσιών που παρέχονται στην επικράτεια των συγκεκριμένων κρατών μελών, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

(8)  Ωστόσο, οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να ισχύουν για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που διευκολύνουν τη χρήση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών από άτομα με αναπηρίες ή από άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Πέραν αυτού, οι εξαιρέσεις δεν πρέπει να ισχύουν όσον αφορά τα δικαιώματα όσων επιθυμούν να προμηθεύονται εισιτήρια σιδηροδρομικής μεταφοράς να το πράττουν χωρίς να αντιμετωπίζουν υπέρμετρη δυσκολία, για τις διατάξεις που αφορούν την ευθύνη των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων έναντι των επιβατών και των αποσκευών τους, την απαίτηση κατάλληλης ασφάλισης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και την απαίτηση λήψης κατάλληλων μέτρων από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για να εξασφαλίζουν την προσωπική ασφάλεια των επιβατών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και εντός των αμαξοστοιχιών και για να διαχειρίζονται τους κινδύνους. [Τροπολογία 6]

(9)  Τα δικαιώματα των χρηστών σιδηροδρομικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτές και άλλα συναφή ζητήματα, τόσο πριν από το ταξίδι όσο και κατά τη διάρκειά του και μετά από αυτό. Όταν αυτό είναι δυνατόν, Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές εκ των προτέρων και το ταχύτερο δυνατόν, εκ των προτέρων ή, τουλάχιστον, κατά την έναρξη του ταξιδιού. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε προσιτές μορφές για τα άτομα με αναπηρίες ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στους πωλητές εισιτηρίων και σε άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κατά την πώληση των υπηρεσιών τους. [Τροπολογία 7]

(9α)   Η πρόσβαση σε όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα και τα τιμολόγια σε πραγματικό χρόνο, υπό βιώσιμους όρους και άνευ διακρίσεων καθιστά τα σιδηροδρομικά ταξίδια πιο προσιτά στους νέους πελάτες και τους δίνει τη δυνατότητα επιλογής από ένα ευρύτερο φάσμα ταξιδιωτικών δυνατοτήτων και τιμολογίων. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους πωλητές εισιτηρίων τα επιχειρησιακά και τα τιμολογιακά δεδομένα τους, προκειμένου να διευκολύνουν τα σιδηροδρομικά ταξίδια. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους επιβάτες να αγοράζουν ενιαία εισιτήρια και βέλτιστες απλές σιδηροδρομικές διαδρομές. [Τροπολογία 8]

(9β)   Οι καλά ανεπτυγμένες πολυτροπικές μεταφορές επιβατών θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων που αφορούν το κλίμα. Ως εκ τούτου, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προβάλλουν και συνδυασμούς με άλλα μεταφορικά μέσα ούτως ώστε οι επιβάτες των σιδηροδρόμων να ενημερώνονται σχετικά με αυτούς προτού πραγματοποιήσουν την κράτηση του εισιτηρίου τους. [Τροπολογία 9]

(9γ)  Καλά ανεπτυγμένα συστήματα πολυτροπικών επιβατικών μεταφορών θα βοηθήσουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει συνεπώς να προβάλλουν και συνδυασμούς με άλλα μεταφορικά μέσα ούτως ώστε οι επιβάτες των σιδηροδρόμων να ενημερώνονται σχετικά προτού πραγματοποιήσουν την κράτηση του εισιτηρίου τους. [Τροπολογία 10]

(10)  Λεπτομερέστερες απαιτήσεις για την παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής(5).

(11)  Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών θα πρέπει να εδράζεται στο υφιστάμενο διεθνές δίκαιο που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Α —«Ενιαίοι κανόνες σχετικά με τη σύμβαση διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών (CIV)» της σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF), της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές, της 3ης Ιουνίου 1999 (πρωτόκολλο του 1999). Ωστόσο, είναι σκόπιμο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ώστε προστασία να παρέχεται όχι μόνο στους επιβάτες διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών αλλά και στους επιβάτες των εθνικών σιδηροδρομικών γραμμών. Στις 23 Φεβρουαρίου 2013, η Ένωση προσχώρησε στη σύμβαση COTIF.

(12)  Όσον αφορά την πώληση εισιτηρίων για τη μεταφορά επιβατών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαγορεύεται η εισαγωγή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, ανεξαρτήτως εάν ο συγκεκριμένος επιβάτης βρίσκεται, μονίμως ή προσωρινά, σε άλλο κράτος μέλος. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να καλύπτουν κάθε συγκεκαλυμμένη μορφή διάκρισης η οποία, μέσω της εφαρμογής άλλων κριτηρίων, όπως ο τόπος διαμονής, ο φυσικός ή ο ηλεκτρονικός τόπος, ενδέχεται να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Καθώς αυξάνονται οι διαδικτυακές πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων μεταφοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν εισάγονται διακρίσεις κατά τη διαδικασία πρόσβασης σε επιγραμμικές διεπαφές ή κατά την αγορά εισιτηρίων. Ωστόσο, συστήματα μεταφορών που περιλαμβάνουν κοινωνικά τιμολόγια δεν θα πρέπει να αποκλείονται αυτομάτως, εφόσον είναι αναλογικά και ανεξάρτητα της ιθαγένειας του ενδιαφερομένου. [Τροπολογία 11]

(13)  Η αυξανόμενη δημοτικότητα της ποδηλασίας στην Ένωση επηρεάζει συνολικά την κινητικότητα και τον τουρισμό. Η αύξηση της συνδυαστικής χρήσης σιδηροδρόμων και ποδηλάτου στην κατανομή του μεριδίου των τρόπων μεταφοράς μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών. Συνεπώς, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον συνδυασμό μετακίνησης με ποδήλατο και τρένο, επιτρέποντας ιδίως θα πρέπει να παρέχουν επαρκή στηρίγματα για τη μεταφορά συναρμολογημένων ποδηλάτων σε ειδικούς χώρους εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας, των τρένων μεγάλων αποστάσεων, των τρένων που εκτελούν διασυνοριακές διαδρομές και των τρένων που εκτελούν τοπικές διαδρομές. Οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τον χώρο που διατίθεται για ποδήλατα. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις από τις ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 12]

(14)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διευκολύνουν τη μετάβαση των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών από φορέα εκμετάλλευσης σε άλλον με έκδοση ενιαίων εισιτηρίων, οποτεδήποτε υπάρχει δυνατότητα. [Τροπολογία 13]

(15)  Με βάση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και για να έχουν τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες σιδηροδρομικής μετακίνησης συγκρίσιμες με εκείνες των άλλων πολιτών, θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για την απαγόρευση των διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους. Τα άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ανεξαρτήτως αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία τους ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, έχουν το ίδιο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και ίσης μεταχείρισης με τους άλλους πολίτες. Μεταξύ άλλων, ειδική μέριμνα θα πρέπει να δίδεται στην παροχή προσβάσιμων πληροφοριών σε άτομα με αναπηρία ή και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες, τις συνθήκες πρόσβασης στους συρμούς και τις διευκολύνσεις εντός της αμαξοστοιχίας. Για την καλύτερη ενημέρωση των επιβατών με αισθητηριακές ανεπάρκειες σχετικά με καθυστερήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά συστήματα, κατά περίπτωση. Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια επί της αμαξοστοιχίας χωρίς επιπλέον επιβάρυνση που να είναι κατάλληλα και κατανοητά στους εν λόγω επιβάτες. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όταν τους παρέχουν συνδρομή. Για να διασφαλισθούν ισότιμες συνθήκες μετακίνησης, θα πρέπει στα άτομα αυτά να παρέχεται δωρεάν συνδρομή κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση στους σταθμούς και εντός της αμαξοστοιχίας πάντοτε κατά τη λειτουργία των τρένων και όχι μόνον ορισμένες ώρες της ημέρας. [Τροπολογία 14]

(15α)  Εάν δεν υπάρχουν στον σταθμό προσβάσιμα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια εντός της αμαξοστοιχίας. [Τροπολογία 15]

(16)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις διαχείρισης των σταθμών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, συμμορφούμενες προς τις ΤΠΔ για άτομα με μειωμένη κινητικότητα τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 (TSI)(6) της Επιτροπής και την οδηγία XXX κατά τη συμπλήρωση των ΤΠΔ. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις,και ιδίως την οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινoβουλίου και του Συμβουλίου(7), όλα τα κτίρια και όλο το τροχαίο υλικό θα πρέπει να καθίστανται προσβάσιμα κατά τη αγορά ή την κατασκευή ή τις εργασίες μείζονος ανακαίνισής τους, με τη σταδιακή εξάλειψη φυσικών εμποδίων και λειτουργικών ελλείψεων. [Τροπολογία 16]

(17)  Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να καθιερώσει σύστημα αποζημίωσης των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης για την οποία ευθύνεται η επιχείρηση σιδηροδρόμων, στην ίδια βάση με το διεθνές σύστημα που προβλέπει η COTIF και ειδικότερα με τους ενιαίους κανόνες της CIV που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών. Τα αγορασθέντα εισιτήρια θα πρέπει να είναι πλήρως επιστρεπτέα. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατικής υπηρεσίας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους επιβάτες αποζημίωση βασιζόμενη σε ποσοστό του αντιτίμου του εισιτηρίου που μπορεί να ανέλθει στο 100 %. [Τροπολογία 17]

(18)  Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβάλλεται η υποχρεωτική ασφάλιση ή η εφαρμογή ισοδύναμων ρυθμίσεων για την ευθύνη τους έναντι επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών σε περίπτωση δυστυχήματος. Εφόσον τα κράτη μέλη καθορίζουν μέγιστη αποζημίωση για τον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών, η εν λόγω αποζημίωση θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την αποζημίωση που προβλέπεται στους ενιαίους κανόνες της CIV. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αυξήσουν το ποσό της αποζημίωσης για τον θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών ανά πάσα στιγμή. [Τροπολογία 18]

(19)  Τα ενισχυμένα δικαιώματα αποζημίωσης και παροχής συνδρομής σε περίπτωση καθυστερήσεων, απώλειας ανταπόκρισης ή ματαίωσης υπηρεσίας θα πρέπει να παράσχουν μεγαλύτερα κίνητρα στην αγορά σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών, προς όφελος των επιβατών.

(20)  Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες οι επιλογές συνέχισης της μεταφοράς τους ή αλλαγής δρομολογίου υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς. Οι ανάγκες των ατόμων για κατάλληλη ενημέρωση για τα άτομα με αναπηρίες και των ατόμων τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε ιδιαίτερα υπόψη. [Τροπολογία 19]

(20α)   Η ερμηνεία του ταξιδιού ή του συνδυασμένου ταξιδιού θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις καταστάσεις με ρεαλιστικούς ή εφαρμόσιμους χρόνους ανταπόκρισης, όταν γίνεται η αρχική κράτηση, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως το μέγεθος και η τοποθεσία των αντίστοιχων σταθμών και αποβαθρών. [Τροπολογία 137]

(21)  Ωστόσο, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημίωση εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η καθυστέρηση προκλήθηκε από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή μεγάλες φυσικές καταστροφές που έθεταν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Τυχόν τέτοιο περιστατικό θα πρέπει να έχει τον χαρακτήρα έκτακτης φυσικής καταστροφής, σε αντιδιαστολή με τις φυσιολογικές εποχικές καιρικές συνθήκες, όπως οι φθινοπωρινές καταιγίδες ή οι συχνές πλημμύρες σε πόλεις λόγω παλίρροιας ή τήξης των χιόνων. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν ή να αποτρέψουν την καθυστέρηση, ακόμη και εάν είχαν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα. [Τροπολογία 20]

(22)  Σε συνεργασία με τους διαχειριστές υποδομών και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών θα πρέπει να καταρτίζουν και να δημοσιοποιούν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις μεγάλης διακοπής της κυκλοφορίας παρέχοντας στους καθηλωμένους επιβάτες κατάλληλη πληροφόρηση και φροντίδα. [Τροπολογία 21]

(23)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τα δικαιώματα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, των πωλητών εισιτηρίων, των υπευθύνων σιδηροδρομικών σταθμών και των διαχειριστών υποδομών να αξιώνουν κατά περίπτωση αποζημίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς και από τρίτο μέρος, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο προκειμένου να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους επιβάτες που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 22]

(24)  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κράτος μέλος χορηγεί σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εξαίρεση από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ενθαρρύνει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κατόπιν διαβουλεύσεως με οργανώσεις που εκπροσωπούν τους επιβάτες, να εφαρμόζουν ρυθμίσεις για αποζημίωση και συνδρομή σε περίπτωση σοβαρής διακοπής υπηρεσίας σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών.

(25)  Είναι επίσης σκόπιμο να απαλλάσσονται τα θύματα ατυχήματος και τα συντηρούμενα από αυτά άτομα από βραχυπρόθεσμα οικονομικά προβλήματα κατά το χρονικό διάστημα αμέσως μετά το ατύχημα.

(26)  Είναι προς το συμφέρον των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα, σε συμφωνία με τις δημόσιες αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική τους ασφάλεια τόσο στους σταθμούς όσο και εντός των τρένων.

(27)  Οι επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών σε κάθε συγκεκριμένη σιδηροδρομική επιχείρηση, ή πωλητή εισιτηρίων, υπεύθυνο σιδηροδρομικού σταθμού ή διαχειριστή υποδομής για ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, καθώς και να δικαιούνται να τους δίνεται απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. [Τροπολογία 23]

(28)  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών θα πρέπει να καθορίζουν, να δημοσιοποιούν, να χειρίζονται και να παρακολουθούν πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για άτομα με αναπηρίες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα. [Τροπολογία 24]

(29)  Για να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ορίσουν εθνικούς φορείς επιβολής οι οποίοι να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και να επιβάλλουν τον παρόντα κανονισμό σε εθνική κλίμακα. Οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ποικίλα μέτρα επιβολής και να παρέχουν στους επιβάτες τη δυνατότητα δεσμευτικής εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Οι επιβάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν καταγγελία στους εν λόγω φορείς για παραβιάσεις του κανονισμού και να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που έχει θεσπιστεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) όπου έχει συμφωνηθεί αυτό. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών εκ μέρους οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν ομάδες επιβατών. Προκειμένου να διασφαλισθεί ικανοποιητική διεκπεραίωση των καταγγελιών αυτών, οι φορείς θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται μεταξύ τους και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10). Κάθε χρόνο, οι εθνικοί φορείς επιβολής θα πρέπει να δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους εκθέσεις με στατιστικά στοιχεία, όπου θα αναλύονται λεπτομερώς ο αριθμός και το είδος των καταγγελιών που έλαβαν και τα αποτελέσματα που είχαν οι ενέργειες επιβολής τους. Επιπλέον, οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 25]

(30)  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

(31)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν για την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελάχιστο πρόστιμο ή ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών της συναφούς επιχείρησης ή οργανισμού, όποιο από τα δύο ποσά είναι το υψηλότερο. [Τροπολογία 26]

(32)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων της Ένωσης και η καθιέρωση δικαιωμάτων των επιβατών δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(33)  Για να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των επιβατών, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για να τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, και III όσον αφορά τους ενιαίους κανόνες της CIV, τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων, τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών, καθώς και για να προσαρμόζει, λόγω πληθωρισμού, τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στον κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(12). Συγκεκριμένα, για να διασφαλισθεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(33α)  Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων όρων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση ενός τυποποιημένου ενωσιακού υποδείγματος καταγγελίας, το οποίο οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να ζητούν αποζημίωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13). [Τροπολογία 27]

(34)  Στον παρόντα κανονισμό γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρούνται οι αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στα άρθρα 21, 26, 38 και 47 τα οποία αφορούν, αντίστοιχα, την απαγόρευση κάθε μορφής διακρίσεων, την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου. Τα δικαστήρια των κρατών μελών οφείλουν να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό κατά τρόπο που συνάδει με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχοι [Τροπολογία 28]

Με τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των επιβατών και να ενθαρρυνθούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές, θεσπίζονται κανόνες εφαρμοστέοι στις σιδηροδρομικές μεταφορές σχετικά με τα ακόλουθα: [Τροπολογία 29]

α)  την ισότιμη μεταχείριση των επιβατών όσον αφορά τις συνθήκες μεταφοράς και έκδοσης εισιτηρίων· [Τροπολογία 30]

β)  την ευθύνη των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους έναντι των επιβατών και των αποσκευών τους·

γ)  τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται στη χρήση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο, τον τραυματισμό επιβάτη ή την απώλεια ή τη φθορά των αποσκευών του·

δ)  τα δικαιώματα των επιβατών και την αποζημίωση σε περίπτωση διακοπής, όπως ματαίωσης ή καθυστέρησης δρομολογίου· [Τροπολογία 31]

ε)  τις ελάχιστες, ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε προσβάσιμη μορφή στους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων μεταφοράς και της έκδοσης εισιτηρίων· [Τροπολογία 32]

στ)  την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής από καταρτισμένο προσωπικό στα εν λόγω άτομα· [Τροπολογία 33]

ζ)  τον καθορισμό προτύπων ποιότητας και παρακολούθησης της ποιότητας των υπηρεσιών, τη διαχείριση των κινδύνων για την προσωπική ασφάλεια των επιβατών

η)  τις κατάλληλες διαδικασίες για την υποβολή και τη διεκπεραίωση των καταγγελιών· [Τροπολογία 34]

θ)  τους γενικούς κανόνες για την επιβολή της εφαρμογής.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εσωτερικές και διεθνείς σιδηροδρομικές μετακινήσεις και υπηρεσίες σε όλη την Ένωση που παρέχονται από μια η περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2012/34/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14)

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν τις κάτωθι υπηρεσίες από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού:

α)  τις υπηρεσίες αστικών, προαστιακών και περιφερειακών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρονται στην οδηγία 2012/34/EΕ, εξαιρουμένων των διασυνοριακών υπηρεσιών εντός της Ένωσης· [Τροπολογία 138]

β)  τις υπηρεσίες διεθνών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, σημαντικό μέρος των οποίων, καθώς και τουλάχιστον μία τακτική στάση σε σταθμό, εκτελείται εκτός της Ένωσης·, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα των επιβατών διασφαλίζονται επαρκώς με βάση το οικείο εθνικό δίκαιο στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορηγεί την εξαίρεση. [Τροπολογία 36]

βα)  τις εσωτερικές υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών, εφόσον έχει χορηγηθεί τέτοια εξαίρεση από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 για μέγιστο διάστημα 12 μηνών μετά την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 37]

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις που χορηγούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α), και β) και βα) και για την επάρκεια του οικείου εθνικού δικαίου στην επικράτειά τους για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο β). [Τροπολογία 38]

4.  Τα άρθρα 5, 10, 6, 11, 12 και 25 17 και το κεφάλαιο V εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και στις υπηρεσίες που εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία στοιχείο α) και β). [Τροπολογία 39]

4α.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες που λειτουργούν αυστηρά λόγω του ιστορικού τους ενδιαφέροντος. [Τροπολογία 40]

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «σιδηροδρομική επιχείρηση»: σιδηροδρομική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/34/EΕ·

1α)  «μεταφορέας»: η συμβατική σιδηροδρομική επιχείρηση με την οποία ο επιβάτης έχει συνάψει τη σύμβαση μεταφοράς ή σειρά διαδοχικών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που μπορεί να είναι υπόλογες βάσει της εν λόγω σύμβασης· [Τροπολογία 41]

1β)  «υποκαθιστών μεταφορέας»: η σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία δεν έχει συνάψει τη σύμβαση μεταφοράς με τον επιβάτη αλλά στην οποία η σιδηροδρομική επιχείρηση που είναι συμβαλλόμενο μέρος έχει αναθέσει, πλήρως ή εν μέρει, την εκτέλεση της σιδηροδρομικής μεταφοράς· [Τροπολογία 42]

2)  «διαχειριστής υποδομής»: διαχειριστής υποδομής κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 2012/34/EΕ·

3)  «υπεύθυνος σταθμού»: οργανωτικός φορέας σε κράτος μέλος στον οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη για τη διαχείριση σιδηροδρομικού σταθμού και ο οποίος μπορεί να είναι ο διαχειριστής υποδομής·

4)  «ταξιδιωτικός πράκτορας»: διοργανωτής ή πωλητής ταξιδίων, πλην των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 3 σημεία σημείο 8 και 9 της οδηγίας (EΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15)· [Τροπολογία 43]

5)  «πωλητής εισιτηρίων»: κάθε πωλητής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς που συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς και πωλεί εισιτήρια, χωριστά εισιτήρια ή ενιαία εισιτήρια εξ ονόματος σιδηροδρομικής επιχείρησης μίας ή περισσοτέρων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή για ίδιο λογαριασμό· [Τροπολογία 44]

5α)   «διανομέας»: πωλητής υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών που πωλεί εισιτήρια εξ ονόματος μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης και ο οποίος δεν έχει καμία υποχρέωση βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του επιβάτη και της σιδηροδρομικής επιχείρησης· [Τροπολογία 45]

6)  «σύμβαση μεταφοράς»: σύμβαση μεταφοράς, επ’ αμοιβή ή δωρεάν, μεταξύ σιδηροδρομικής επιχείρησης ή πωλητή εισιτηρίων και του επιβάτη για την παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μεταφοράς· [Τροπολογία 46]

6α)   «εισιτήριο»: έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο που δίνει στον επιβάτη δικαίωμα σιδηροδρομικής μεταφοράς, ανεξαρτήτως της μορφής του: έντυπο, ηλεκτρονικό, έξυπνη κάρτα, ταξιδιωτική κάρτα· [Τροπολογία 47]

6β)   «συνδυασμένη διαδρομή»: εισιτήριο ή εισιτήρια που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία συμβάσεις μεταφοράς για την παροχή διαδοχικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών από μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις· [Τροπολογία 48]

7)  «κράτηση»: έγκριση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, που δίνει δικαίωμα μεταφοράς με βάση εκ των προτέρων βεβαιωμένες ad hoc ρυθμίσεις·

8)  «ενιαίο εισιτήριο»: εισιτήριο ή χωριστά εισιτήρια που αντιπροσωπεύουν μία ενιαία σύμβαση ή περισσότερες συμβάσεις μεταφοράς για την παροχή διαδοχικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών από μια ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και αγοράστηκαν από τον ίδιο πωλητή εισιτηρίων, τον ίδιο ταξιδιωτικό πράκτορα ή την ίδια σιδηροδρομική επιχείρηση για διαδρομή από άκρη σε άκρη· [Τροπολογία 49]

9)  «υπηρεσία»: δρομολόγιο επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που εκτελείται μεταξύ σιδηροδρομικών σταθμών ή στάσεων σύμφωνα με πίνακα δρομολογίων·

10)  «ταξίδι»: η μεταφορά επιβάτη από σταθμό αναχώρησης σε σταθμό άφιξης βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς· [Τροπολογία 50]

11)  «υπηρεσία εσωτερικής σιδηροδρομικής επιβατικής μεταφοράς»: σιδηροδρομικό επιβατικό δρομολόγιο που δεν διέρχεται από σύνορα κράτους μέλους·

12)  «διεθνής σιδηροδρομική επιβατική υπηρεσία»: διεθνής σιδηροδρομική επιβατική υπηρεσία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/34/EΕ·

13)  «καθυστέρηση»: η χρονική διαφορά μεταξύ της ώρας που είχε προγραμματιστεί να αφιχθεί ο επιβάτης στον προορισμό του σύμφωνα με τον δημοσιευμένο πίνακα δρομολογίων και της ώρας της πραγματικής ή αναμενόμενης άφιξης στον τελικό σταθμό προορισμού·

13α)  «άφιξη»: η στιγμή που, στην αποβάθρα προορισμού, έχουν ανοίξει οι θύρες της αμαξοστοιχίας και έχει επιτραπεί η αποβίβαση· [Τροπολογία 51]

14)  «ταξιδιωτική κάρτα» ή «κάρτα απεριορίστων διαδρομών»: εισιτήριο απεριορίστων διαδρομών που δίνει τη δυνατότητα στον νόμιμο κάτοχό του να ταξιδεύει σιδηροδρομικώς σε συγκεκριμένη διαδρομή ή δίκτυο επί καθορισμένο χρονικό διάστημα·

15)  «απώλεια ανταπόκρισης»: κατάσταση στην οποία επιβάτης, είτε στο πλαίσιο μιας ενιαίας σύμβασης μεταφοράς είτε όχι, χάνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του ταξιδίου ή του συνδυασμένου ταξιδίου του συνεπεία καθυστέρησης ή ματαίωσης μίας ή περισσότερων προηγούμενων υπηρεσιών· [Τροπολογία 139]

16)  «άτομο με αναπηρία» και «άτομο με μειωμένη κινητικότητα»: οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει μόνιμη ή προσωρινή σωματική, ψυχική, διανοητική ή αισθητήρια αδυναμία η οποία, σε συνδυασμό με άλλα εμπόδια, ενδέχεται να παρακωλύει την πλήρη και αποτελεσματική χρήση των μεταφορών σε ισότιμη βάση με άλλους επιβάτες ή του οποίου η κινητικότητα είναι μειωμένη όταν χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς λόγω της ηλικίας του· [Τροπολογία 53]

17)  «γενικοί όροι μεταφοράς»: οι όροι της σιδηροδρομικής επιχείρησης υπό μορφή γενικών όρων ή κομίστρων που ισχύουν νόμιμα σε κάθε κράτος μέλος και οι οποίοι, με τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς, έχουν καταστεί αναπόσπαστο μέρος αυτής ·

18)  «όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο που μεταφέρεται με την ευκαιρία μεταφοράς επιβατών·

19)  «ενιαίοι κανόνες της CIV»: οι ενιαίοι κανόνες της διεθνούς σύμβασης σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών (CIV), όπως καθορίζονται στο προσάρτημα A της σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF).

Κεφάλαιο II

Σύμβαση μεταφοράς, πληροφόρηση και εισιτήρια

Άρθρο 4

Σύμβαση μεταφοράς

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μεταφοράς και η παροχή πληροφοριών και εισιτηρίων διέπονται από τις διατάξεις του τίτλου ΙΙ και του τίτλου ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5

Ισότιμοι όροι της σύμβασης μεταφοράς

Με την επιφύλαξη των κοινωνικών ναύλων, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι πωλητές εισιτηρίων προσφέρουν όρους σύμβασης μεταφοράς και έκδοσης εισιτηρίων, καθώς και ναύλους στο ευρύ κοινό και πωλούν εισιτήρια, ενιαία εισιτήρια και δέχονται κρατήσεις από επιβάτες σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, χωρίς άμεση ή έμμεση διάκριση εξαιτίας της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής του τελικού πελάτη επιβάτη, ή της έδρας της σιδηροδρομικής επιχείρησης, των ταξιδιωτικών πρακτόρων ή του πωλητή εισιτηρίων εντός της Ένωσης ή του μέσου με το οποίο οι επιβάτες αγόρασαν το εισιτήριο. [Τροπολογία 55]

Άρθρο 6

Ποδήλατα

Οι επιβάτες δικαιούνται να επιβιβάζουν στο τρένο ποδήλατα, ενδεχομένως έναντι εύλογου κομίστρου. Τηρούν τα ποδήλατα υπό την επίβλεψή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και διασφαλίζουν ότι δεν προκαλείται ενόχληση ή ζημία σε άλλους επιβάτες, εξοπλισμό κινητικότητας, αποσκευές ή σιδηροδρομικές λειτουργίες. Η μεταφορά ποδηλάτων μπορεί να απορρίπτεται ή να περιορίζεται για λόγους ασφάλειας ή για λειτουργικούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ άλλων σε τρένα υψηλής ταχύτητας, τρένα μεγάλων αποστάσεων, τρένα που εκτελούν διασυνοριακές διαδρομές και τρένα που εκτελούν τοπικές διαδρομές. Όλα τα νέα ή ανακαινισμένα επιβατικά τρένα, το αργότερο έως τις ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], περιλαμβάνουν καλά καθορισμένο χώρο για τη μεταφορά συναρμολογούμενων ποδηλάτων, με τουλάχιστον οκτώ θέσεις. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και, κατά περίπτωση, οι υπεύθυνοι σταθμών πληροφορούν τους επιβάτες για τους όρους της εν λόγω απόρριψης ή περιορισμού μεταφοράς ποδηλάτων σε όλες τις υπηρεσίες σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011. [Τροπολογία 56]

Άρθρο 7

Απαγόρευση αποποίησης της ευθύνης και καθορισμός των ορίων της

1.  Δεν επιτρέπεται περιορισμός ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις προς τους επιβάτες που απορρέουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ιδίως με απαλλακτική ή περιοριστική ρήτρα στη σύμβαση μεταφοράς. Οποιοιδήποτε συμβατικοί όροι συνεπάγονται άμεσα ή έμμεσα την απαλλαγή, την απόκλιση ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό δεν είναι δεσμευτικοί για τον επιβάτη. [Τροπολογία 57]

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι πωλητές εισιτηρίων δικαιούνται να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους συμβολαίου για τον επιβάτη από τους όρους που θεσπίζει ο παρών κανονισμός. [Τροπολογία 58]

Άρθρο 8

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διακοπή υπηρεσιών

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή, οσάκις ενδείκνυται, οι αρμόδιες αρχές που ευθύνονται για δημόσια σύμβαση σιδηροδρομικής υπηρεσίας, γνωστοποιούν, με κατάλληλα μέσα και χωρίς καθυστέρηση, καθώς επίσης και σε προσιτή μορφή για τα άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στην οδηγία XXX(16) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014, και σε εύθετο χρόνο προ της εφαρμογής τους, αποφάσεις για την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή υπηρεσιών ή για τη σημαντική μείωσή τους, και μεριμνούν ώστε να υποβάλλονται οι εν λόγω προτάσεις σε ουσιώδη και κατάλληλη διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε εφαρμογή. [Τροπολογία 59]

Άρθρο 9

Ταξιδιωτικές πληροφορίες

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν συμβάσεις μεταφοράς για ίδιο λογαριασμό ή εξ ονόματος μιας ή περισσότερων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων παρέχουν στον επιβάτη τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι, σε σχέση με τα ταξίδια για τα οποία προσφέρεται σύμβαση προσφέρονται συμβάσεις μεταφοράς από τις αντίστοιχες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι πωλητές εισιτηρίων που προσφέρουν συμβάσεις μεταφοράς για ίδιο λογαριασμό και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες παρέχουν τις πληροφορίες αυτές όταν είναι διαθέσιμες. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στους πωλητές εισιτηρίων και σε άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κατά την πώληση της υπηρεσίας τους. [Τροπολογία 60]

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, εφόσον είναι δυνατόν κατά περίπτωση, οι πωλητές εισιτηρίων παρέχουν στον επιβάτη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και στους σταθμούς ανταπόκρισης, τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στους πωλητές εισιτηρίων και σε άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κατά την πώληση της υπηρεσίας τους. [Τροπολογία 61]

3.  Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 παρέχονται με την καταλληλότερη μορφή, μεταξύ των οποίων είναι και οι από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους πωλητές εισιτηρίων στους επιβάτες που χρησιμοποιούν εύκολα προσβάσιμες, κοινόχρηστες και, όσον αφορά την παράγραφο 2, σε πραγματικό χρόνο, σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών, και γραπτώς, όπου αυτό είναι δυνατόν, ώστε να παρέχονται στους επιβάτες όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι εν λόγω πληροφορίες είναι προσιτές σε άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 454/2011 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2014. Η διαθεσιμότητα προσιτών μορφότυπων για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα διαφημίζεται ευκρινώς. [Τροπολογία 62]

4.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής διαθέτουν δημόσια και σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να εξαλείφεται κάθε διάκριση μεταξύ επιβατών, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους πωλητές εισιτηρίων σε ισότιμη βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που αφορούν τις αμαξοστοιχίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν υπό άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση. [Τροπολογία 63]

4α.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους σταθμών και τους διαχειριστής υποδομής, σημειώνουν στους πίνακες δρομολογίων πληροφορίες σχετικά με προσβάσιμες σιδηροδρομικές συνδέσεις και σταθμούς. [Τροπολογία 64]

Άρθρο 10

Διαθεσιμότητα εισιτηρίων, ενιαία εισιτήρια και κρατήσεις

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων προσφέρουν εισιτήρια, και, εφόσον διατίθενται, ενιαία εισιτήρια και κρατήσεις. Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρουν ενιαία εισιτήρια, ακόμη και για ταξίδια πέραν συνόρων και ή ταξίδια που περιλαμβάνουν νυχτερινά τρένα και διαδρομές με περισσότερες της μιας σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. [Τροπολογία 65]

2.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι πωλητές εισιτηρίων διαθέτουν εισιτήρια στους επιβάτες σε ένα τουλάχιστον από τα εξής σημεία πώλησης:

α)  εκδοτήρια εισιτηρίων ή μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων·

β)  τηλέφωνο/διαδίκτυο ή οιαδήποτε άλλη ευρέως διαθέσιμη τεχνολογία πληροφοριών·

γ)  εντός του τρένου.

Τα κράτη μέλη Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17) δύνανται να απαιτούν από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να προσφέρουν εισιτήρια για υπηρεσίες παρεχόμενες βάσει συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας μέσω περισσότερων του ενός σημείων πώλησης. [Τροπολογία 66]

3.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων για την αντίστοιχη υπηρεσία εντός του τρένου, εκτός εάν αυτό υπόκειται σε περιορισμούς ή έχει απορριφθεί για δεόντως αιτιολογημένους λόγους ασφάλειας ή καταπολέμησης της απάτης ή λόγω υποχρεωτικής κράτησης ή για εύλογους εμπορικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμένου χώρου ή των περιορισμένων διαθέσιμων θέσεων. [Τροπολογία 67]

4.  Εφόσον δεν υπάρχουν εκδοτήρια εισιτηρίων ή μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων στον σιδηροδρομικό σταθμό αναχώρησης, οι επιβάτες ενημερώνονται στον σιδηροδρομικό σταθμό:

α)  για τη δυνατότητα και τις σχετικές διαδικασίες αγοράς εισιτηρίου από το τηλέφωνο, μέσω διαδικτύου ή εντός του τρένου·

β)  για τον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό ή την πλησιέστερη τοποθεσία όπου βρίσκονται εκδοτήρια εισιτηρίων ή/και μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων.

5.  Εφόσον στον σταθμό αναχώρησης δεν υπάρχει εκδοτήριο εισιτηρίων ή προσβάσιμο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο εκ των προτέρων αγοράς εισιτηρίων, οι επιβάτες επιτρέπεται να αγοράζουν εισιτήρια εντός του τρένου χωρίς πρόσθετο κόστος. [Τροπολογία 68]

6.  Εφόσον επιβάτης λαμβάνει χωριστά εισιτήρια για ταξίδι ή συνδυασμένο ταξίδι που περιλαμβάνει διαδοχικές υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς εκτελούμενες από μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τα δικαιώματά του για πληροφόρηση, παροχή συνδρομής, φροντίδα και αποζημίωση ισοδυναμούν με τα δικαιώματα του ενιαίου εισιτηρίου και καλύπτουν το ταξίδι στο σύνολό του ή το συνδυασμένο ταξίδι από το σημείο αναχώρησης έως τον τελικό προορισμό, εκτός εάν ο επιβάτης έχει λάβει ρητώς διαφορετική πληροφόρηση γραπτώς. Στην εν λόγω πληροφόρηση αναφέρεται ιδίως ότι, εάν ο επιβάτης χάσει ανταπόκριση, δεν δικαιούται την παροχή συνδρομής ή αποζημίωση για το σύνολο της διαδρομής του ταξιδίου. Το βάρος απόδειξης ότι παρασχέθηκε η εν λόγω πληροφόρηση φέρει η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο αντιπρόσωπός της, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο πωλητής εισιτηρίων. [Τροπολογία 140]

Άρθρο 10α

Παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε όλες τις ταξιδιωτικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία, τα ωράρια και τους ναύλους, σύμφωνα με το άρθρο 9, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API).

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν σε ταξιδιωτικούς πράκτορες, πωλητές εισιτηρίων και άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που πωλούν τις υπηρεσίες τους πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε συστήματα κρατήσεων μέσω ΑΡΙ για να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μεταφοράς και να εκδίδουν εισιτήρια, ενιαία εισιτήρια και να πραγματοποιούν κρατήσεις ούτως ώστε να παρέχουν τη βέλτιστη και την πιο οικονομικά αποδοτική διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών.

3.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε να είναι οι τεχνικές προδιαγραφές των ΑΡΙ καλά τεκμηριωμένες και εύκολα προσβάσιμες χωρίς επιβάρυνση. ΟΙ ΑΡΙ χρησιμοποιούν ανοικτά πρότυπα, ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα και μηχαναγνώσιμους μορφότυπους για να είναι διαλειτουργικές.

4.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε, εξαιρουμένων των εκτάκτων καταστάσεων, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των ΑΡΙ να κοινοποιούνται εκ των προτέρων σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και πωλητές εισιτηρίων το συντομότερο δυνατό και τουλάχιστον τρεις μήνες πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε αλλαγή. Οι έκτακτες καταστάσεις τεκμηριώνονται και η τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματος.

5.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε η πρόσβαση στις ΑΡΙ να διατίθεται χωρίς διακρίσεις, στο ίδιο επίπεδο διαθεσιμότητας και επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης, της πρόσβασης στο σύνολο της τεκμηρίωσης, των προτύπων, των πρωτοκόλλων και των μορφοτύπων. Ταξιδιωτικοί πράκτορες και πωλητές εισιτηρίων δεν θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

6.  Οι ΑΡΙ θεσπίζονται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1926 της Επιτροπής(18). [Τροπολογία 70]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 11

Ευθύνη έναντι των επιβατών και των αποσκευών τους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου που χορηγεί στους επιβάτες περαιτέρω αποζημίωση για ζημία, η ευθύνη των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους διέπεται από τον τίτλο IV κεφάλαια Ι, ΙΙΙ και IV, και από τους τίτλους VI και VII του παραρτήματος I.

Άρθρο 12

Ασφάλιση και κάλυψη ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη

Η σιδηροδρομική επιχείρηση είναι επαρκώς ασφαλισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2012/34/EΕ και βάσει αξιολόγησης των κινδύνων της, ή προβαίνει σε αντίστοιχες διευθετήσεις για την κάλυψη των ευθυνών που υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Προκαταβολές

1.  Εάν επιβάτης σκοτωθεί ή τραυματιστεί, η σιδηροδρομική επιχείρηση κατά το παράρτημα Ι άρθρο 26 παράγραφος 5, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από τον καθορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που δικαιούται αποζημίωσης, προκαταβάλλει τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών ανάλογα με την προκληθείσα ζημία.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η προκαταβολή δεν είναι κατώτερη των 21 000 EUR ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου.

3.  Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης και μπορεί να αντισταθμιστεί με οποιοδήποτε άλλο ποσό καταβληθεί στη συνέχεια με βάση τον παρόντα κανονισμό αλλά δεν είναι επιστρεπτέα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η προκληθείσα ζημία οφειλόταν σε αμέλεια ή σφάλμα του επιβάτη ή εάν ο αποδέκτης της προκαταβολής δεν ήταν ο δικαιούχος της αποζημίωσης.

Άρθρο 14

Άρνηση ευθύνης

Ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία η σιδηροδρομική επιχείρηση αμφισβητεί την ευθύνη της για τις σωματικές βλάβες που έχει υποστεί επιβάτης της, καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να συνδράμει τον επιβάτη που ζητεί αποζημίωση για ζημία από τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 15

Ευθύνη για καθυστερήσεις, απώλειες ανταπόκρισης και ματαιώσεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η ευθύνη της σιδηροδρομικής επιχείρησης για καθυστερήσεις, απώλειες ανταπόκρισης και ματαιώσεις διέπεται από το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου IV του παραρτήματος I.

Άρθρο 16

Επιστροφή χρημάτων και επαναδρομολόγηση

1.  Όταν αναμένεται εύλογα, είτε κατά την αναχώρηση είτε σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια του ταξιδίου χωρίς ενιαίο εισιτήριο, ότι η καθυστέρηση άφιξης στον τελικό προορισμό βάσει της σύμβασης των συμβάσεων μεταφοράς θα υπερβεί τα 60 λεπτά ή ότι θα υπάρξει ακύρωση, οι επιβάτες έχουν αμέσως την επιλογή μεταξύ ενός των κάτωθι: [Τροπολογία 71]

α)  επιστροφής του κομίστρου στο ακέραιο, υπό τους όρους υπό τους οποίους καταβλήθηκε, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδίου που δεν πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή τα μέρη που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, εάν το διεθνές ταξίδι δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό του αρχικού ταξιδιωτικού σχεδίου του επιβάτη, μαζί με την υπηρεσία επιστροφής, με την πρώτη ευκαιρία, στην αρχική αφετηρία, κατά περίπτωση. Η καταβολή του επιστρεφόμενου ποσού γίνεται υπό τους ίδιους όρους με την καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου 17·

β)  συνέχισης του ταξιδιού ή επαναδρομολόγησης, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς και χωρίς πρόσθετο κόστος, προς τον τελικό προορισμό και με την πρώτη ευκαιρία, μεταξύ άλλων σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή ματαίωσης τμήματος διαδρομής του επιβάτη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή, ο επιβάτης επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει την επόμενη υπηρεσία που είναι διαθέσιμη για τον τελικό προορισμό, ακόμη και αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη κράτηση ή αν η επόμενη αμαξοστοιχία λειτουργεί από άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση· [Τροπολογία 72]

γ)  συνέχισης του ταξιδιού ή επαναδρομολόγησης, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, προς τον τελικό προορισμό σε ύστερη ημερομηνία κατά την προαίρεση του επιβάτη αλλά όχι αργότερα από ένα μήνα μετά την αποκατάσταση της υπηρεσίας. [Τροπολογία 73]

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), η επαναδρομολόγηση υπό συγκρίσιμες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση και ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μεταφορά σε ανώτερη θέση και τη χρήση άλλων τρόπων χερσαίας μεταφοράς χωρίς επιπλέον κόστος για τον επιβάτη. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να αποφεύγονται πρόσθετες ανταποκρίσεις. Η συνολική διάρκεια του ταξιδίου με τη χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς για το τμήμα του ταξιδίου που δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι συγκρίσιμη με την προγραμματισμένη διάρκεια του αρχικού ταξιδίου. Δεν υποβαθμίζονται οι διευκολύνσεις των επιβατών, εκτός εάν η μόνη διαθέσιμη διευκόλυνση είναι μόνον η μεταφορά με άλλο δρομολόγιο. [Τροπολογία 74]

3.  Οι πάροχοι υπηρεσίας μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να παρέχεται παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα συγκρίσιμου επιπέδου συνδρομή και προσβασιμότητα κατά την αλλαγή παροχή εναλλακτικής υπηρεσίας μεταφοράς. Η εν λόγω εναλλακτική υπηρεσία μπορεί να είναι κοινή σε όλους τους επιβάτες ή μπορεί, κατόπιν απόφασης του μεταφορέα, να είναι παροχή ατομικού μεταφορικού μέσου προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. [Τροπολογία 75]

Άρθρο 17

Αποζημίωση του κομίστρου

1.  Χωρίς απώλεια Με διατήρηση του δικαιώματος μεταφοράς, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για καθυστερήσεις από σιδηροδρομική επιχείρηση εάν αντιμετωπίζει καθυστέρηση για τη διαδρομή από τον τόπο αναχώρησης έως τον τόπο προορισμού που αναφέρεται στη σύμβαση στο εισιτήριο ή στα εισιτήρια που συνιστούν μία ενιαία ή περισσότερες συμβάσεις μεταφοράς, για την οποία δεν έχει επιστραφεί το κόμιστρο κόστος σύμφωνα με το άρθρο 16. Οι ελάχιστες αποζημιώσεις για καθυστερήσεις είναι οι εξής:

α)  25 % 50 % του κομίστρου για καθυστέρηση 60 έως 119 90 λεπτών,

β)  50 % 75 % του κομίστρου για καθυστέρηση 91 έως 120 λεπτών,

βα)  100 % του κομίστρου για καθυστέρηση 121 λεπτών και άνω. [Τροπολογία 76]

2.  Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για επιβάτες που είναι κάτοχοι ταξιδιωτικής κάρτας ή εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών. Εάν αντιμετωπίζουν διαδοχικές καθυστερήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια ισχύος της ταξιδιωτικής κάρτας, της εκπτωτικής κάρτας ή του εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών, μπορούν να ζητήσουν ανάλογη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), β) και βα) περί παροχής αποζημιώσεων από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν τα κριτήρια του προσδιορισμού της καθυστέρησης και του υπολογισμού της αποζημίωσης. Εφόσον σημειώνονται κατ’ επανάληψη καθυστερήσεις κάτω των 60 λεπτών κατά τη διάρκεια ισχύος ταξιδιωτικής κάρτας ή εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών, η μέτρηση των καθυστερήσεων είναι σωρευτική και οι επιβάτες αποζημιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αποζημίωσης της σιδηροδρομικής επιχείρησης. [Τροπολογία 77]

3.  Η αποζημίωση για ακύρωση ή καθυστέρηση υπολογίζεται με βάση το πλήρες αντίτιμο που έχει όντως καταβάλει ο επιβάτης για την υπηρεσία που έχει καθυστέρηση. Όταν η σύμβαση μεταφοράς αφορά ταξίδι με επιστροφή, η αποζημίωση για ακύρωση ή καθυστέρηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση υπολογίζεται με βάση το ήμισυ του καταβληθέντος κομίστρου. Κατά τον ίδιο τρόπο, το ποσό για ακυρωμένη ή καθυστερημένη υπηρεσία δυνάμει οποιασδήποτε άλλης μορφής σύμβασης μεταφοράς που επιτρέπει ταξίδι σε διαδοχικές διαδρομές, υπολογίζεται αναλογικά προς το πλήρες αντίτιμο. [Τροπολογία 78]

4.  Για τον υπολογισμό του χρόνου καθυστέρησης δεν λαμβάνεται υπόψη καθυστέρηση για την οποία η σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να αποδείξει ότι σημειώθηκε εκτός των εδαφών της Ένωσης.

5.  Η αποζημίωση του κομίστρου καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης. Η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί σε δελτία (κουπόνια) ή/και άλλες υπηρεσίες εάν οι όροι παρέχουν ευελιξία (ιδίως όσον αφορά την περίοδο ισχύος και τον προορισμό). Η αποζημίωση καταβάλλεται σε χρήμα κατόπιν αιτήματος του επιβάτη.

6.  Η αποζημίωση του κομίστρου δεν μειώνεται με τη χρέωση εξόδων συναλλαγής, όπως τέλη, τηλεφωνικά έξοδα ή γραμματόσημα. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δύνανται να ορίσουν το ελάχιστο χρηματικό όριο κάτω του οποίου δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Το όριο αυτό δεν υπερβαίνει τα 4 EUR 5 EUR ανά εισιτήριο. [Τροπολογία 79]

7.  Οι επιβάτες δεν έχουν δικαίωμα για αποζημίωση εάν πληροφορήθηκαν την καθυστέρηση πριν από την αγορά του εισιτηρίου αγοράσουν το εισιτήριο, ή εάν η ώρα άφιξης λόγω συνέχισης σε διαφορετική γραμμή ή επαναδρομολόγησης παραμένει κάτω των 60 λεπτών. [Τροπολογία 80]

8.  Η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση εάν μπορεί να αποδείξει ότι η καθυστέρηση προκλήθηκε από αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μείζονες φυσικές καταστροφές, οι οποίες έθεταν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν ακόμη και εάν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. [Τροπολογία 81]

Άρθρο 18

Συνδρομή

1.  Σε περίπτωση καθυστέρησης στην άφιξη ή στην αναχώρηση, οι επιβάτες τηρούνται ενήμεροι σχετικά με την κατάσταση και σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης από τη σιδηροδρομική επιχείρηση, ή τον πωλητή εισιτηρίων ή από τον υπεύθυνου σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 9, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμη σχετική πληροφορία. [Τροπολογία 83]

2.  Στην περίπτωση τυχόν καθυστέρησης κατά την παράγραφο 1 που υπερβαίνει τα 60 λεπτά, προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες:

α)  γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο αναμονής, εάν υπάρχουν στην αμαξοστοιχία ή στο σταθμό ή μπορούν να εξασφαλισθούν ευλόγως λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων όπως η απόσταση του προμηθευτή, ο χρόνος παράδοσης και το κόστος ·

β)  ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα και μεταφορά μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού και του τόπου καταλύματος, σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η παραμονή για μία ή περισσότερες νύκτες ή μια επιπρόσθετη παραμονή, όταν και όπου αυτό είναι υλικά εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και τις ανάγκες των πιστοποιημένων ζώων συνοδείας· [Τροπολογία 84]

γ)  εάν η αμαξοστοιχία είναι ακινητοποιημένη εκτός σταθμού, μεταφορά από την αμαξοστοιχία στο σιδηροδρομικό σταθμό, στον εναλλακτικό τόπο αναχώρησης ή στον τελικό προορισμό, όταν και όπου αυτό είναι υλικά εφικτό.

3.  Εάν η σιδηροδρομική υπηρεσία δεν μπορεί πλέον να συνεχισθεί, η σιδηροδρομική επιχείρηση οργανώνει το συντομότερο δυνατόν εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς για τους επιβάτες.

4.  Σε ό,τι αφορά τους επηρεαζόμενους επιβάτες, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πιστοποιούν επί του εισιτηρίου προσφέρονται να πιστοποιήσουν επί των εισιτηρίων τους ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εφόσον τους ζητηθεί από τον επιβάτη, ότι σημειώθηκε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα την απώλεια ανταπόκρισης, ή ότι το δρομολόγιο ματαιώθηκε, ανάλογα με την περίπτωση. Η πιστοποίηση αυτή εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17, υπό τον όρο ότι ο επιβάτης που κατέχει ταξιδιωτική κάρτα ή εισιτήριο απεριορίστων διαδρομών μπορεί να αποδείξει ότι χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. [Τροπολογία 85]

5.  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, η ενδιαφερόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση προσέχει ιδιαίτερα τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, των προσώπων και τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν και των πιστοποιημένων ζώων συνοδείας. [Τροπολογία 86]

6.  Πέραν των υποχρεώσεων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/34/EΕ, τα κράτη μέλη, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 13α παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των συστημάτων προειδοποίησης και πληροφόρησης ο υπεύθυνος σιδηροδρομικού σταθμού, στον οποίο διακινούνται ετησίως κατά μέσον όρο τουλάχιστον 10 000 επιβάτες την ημέρα, διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες του σταθμού, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδομής συντονίζονται μέσω κατάλληλου σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση μείζονος διακοπής και μεγάλων καθυστερήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την καθήλωση σημαντικού αριθμού επιβατών στον σταθμό. Το σχέδιο διασφαλίζει ότι στους καθηλωμένους επιβάτες παρέχεται κατάλληλη συνδρομή και πληροφόρηση, και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX. Εφόσον του ζητηθεί, ο υπεύθυνος σταθμού διαθέτει το σχέδιο και τις τυχόν τροποποιήσεις του στον εθνικό φορέα επιβολής ή σε οποιοδήποτε άλλον φορέα που υποδεικνύει το κράτος μέλος. Οι υπεύθυνοι σταθμών στους οποίους διακινούνται ετησίως κατά μέσον όρο λιγότεροι από 10 000 επιβάτες την ημέρα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να συντονίζουν τους χρήστες των σταθμών και να παρέχουν συνδρομή και πληροφόρηση σε επιβάτες καθηλωμένους υπό τις συνθήκες αυτές. [Τροπολογία 87]

Άρθρο 19

Δικαίωμα επανόρθωσης

Εφόσον σιδηροδρομική επιχείρηση καταβάλλει αποζημίωση ή πληροί όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού ή εθνικού δικαίου δεν επιτρέπεται να ερμηνευθεί ότι περιορίζει το δικαίωμά της να αξιώσει αποζημίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς και από τρίτα μέρη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Συγκεκριμένα, ο παρών κανονισμός δεν περιορίζει κατά κανέναν τρόπο το δικαίωμα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να αξιώνουν επιστροφή εξόδων από τρίτο μέρος, με το οποίο έχουν συνάψει σύμβαση και το οποίο συνέβαλε σε περιστατικό που οδήγησε στη γένεση δικαιώματος αποζημίωσης ή άλλων υποχρεώσεων. Ομοίως, καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν επιτρέπεται να ερμηνευθεί ότι περιορίζει το δικαίωμα τρίτου μέρους, άλλου από επιβάτη, με το οποίο σιδηροδρομική επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση, να αξιώσει επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση από τη σιδηροδρομική επιχείρηση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους σχετικούς νόμους. [Τροπολογία 88]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 20

Δικαίωμα στη μεταφορά

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σιδηροδρομικών σταθμών, με την ενεργή συμμετοχή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθορίζουν, εάν δεν διαθέτουν ήδη, κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των συνοδών τους. Οι κανόνες επιτρέπουν στον επιβάτη να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας πιστοποιημένο ζώο συνοδείας ή από συνοδό δωρεάν, εάν δεν είναι δυνατή η αυτόνομη κινητικότητα, σύμφωνα με τυχόν σχετικούς εθνικούς κανόνες και διασφαλίζουν ότι η σιδηροδρομική μεταφορά για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα είναι άμεση, όπου είναι δυνατόν. [Τροπολογία 89]

2.  Η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίων σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον κόστος. Η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να αρνηθεί την κράτηση ή την έκδοση εισιτηρίου σε άτομο με αναπηρία ή σε άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή να απαιτήσει να συνοδεύεται το άτομο αυτό από άλλο άτομο μόνον εφόσον τούτο είναι απολύτως αναγκαίο για την τήρηση των διατάξεων πρόσβασης περί των οποίων η παράγραφος 1.

Άρθρο 20α

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών μεριμνούν επίσης, κατά την εφαρμογή της ΤΠΔ για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στο σταθμό, στις αποβάθρες, στους συρμούς και στις λοιπές υποδομές για άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα. [Τροπολογία 90]

Άρθρο 21

Πληροφορίες στα άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα

1.  Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο υπεύθυνος σταθμού, η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας παρέχουν στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πληροφορίες, και σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 454/2011, και στην οδηγία XXX και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στον σταθμό και τις σχετικές εγκαταστάσεις, στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και σχετικά με τις συνθήκες πρόσβασης στο τροχαίο υλικό, σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης με την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1, και ενημερώνουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα για τις διευκολύνσεις εντός του τρένου. [Τροπολογία 91]

2.  Όταν σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητής εισιτηρίων ή ταξιδιωτικός πράκτορας εφαρμόζουν την παρέκκλιση του άρθρου 20 παράγραφος 2, ενημερώνουν γραπτώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα για τους λόγους που το πράττουν, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την άρνηση της κράτησης ή της έκδοσης του εισιτηρίου ή της επιβολής του όρου για συνοδεία. Η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων και ο ταξιδιωτικός πράκτορας καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να προτείνουν στο συγκεκριμένο άτομο εναλλακτική λύση μεταφοράς με βάση τις ανάγκες προσβασιμότητας του ατόμου. [Τροπολογία 92]

Άρθρο 22

Συνδρομή στον σιδηροδρομικό σταθμό

1.  Κατά την αναχώρηση, μετεπιβίβαση ή άφιξη σε επανδρωμένο σιδηροδρομικό σταθμό ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, ο υπεύθυνος σταθμού ή η σιδηροδρομική επιχείρηση ή και οι δύο παρέχουν δωρεάν συνδρομή κατά τρόπο ώστε το πρόσωπο αυτό να είναι σε θέση να επιβιβασθεί στην αναχωρούσα υπηρεσία ή να αποβιβασθεί από αυτήν για την οποία αγόρασε εισιτήριο, με την επιφύλαξη των κανόνων πρόσβασης κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1. Οι κρατήσεις για την παροχή συνδρομής γίνονται πάντα χωρίς πρόσθετο κόστος, ανεξάρτητα από τον δίαυλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται. [Τροπολογία 93]

2.  Εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό συνοδείας επί της αμαξοστοιχίας ή προσωπικό στον σταθμό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα να έχουν πρόσβαση στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX [ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 454/2011. [Τροπολογία 94]

3.  Στις περιπτώσεις μη επανδρωμένων σταθμών, η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο υπεύθυνος σταθμού εξασφαλίζουν ότι προβάλλονται ευκόλως διαθέσιμες πληροφορίες, και σε προβάσιμη μορφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2014, σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης περί των οποίων το άρθρο 20 παράγραφος 1, όσον αφορά τους πλησιέστερους επανδρωμένους σταθμούς και αμέσως διαθέσιμη βοήθεια για τα άτομα με αναπηρία και για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. [Τροπολογία 95]

4.  Η συνδρομή στους σταθμούς είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. [Τροπολογία 96]

Άρθρο 23

Συνδρομή εντός της αμαξοστοιχίας

1.  Με την επιφύλαξη των κανόνων πρόσβασης του άρθρου 20 παράγραφος 1, η σιδηροδρομική επιχείρηση παρέχει στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δωρεάν συνδρομή εντός της αμαξοστοιχίας και κατά την επιβίβαση και κατά την αποβίβαση από αυτήν.

2.  Εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό συνοδείας εντός της αμαξοστοιχίας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να δοθεί η παρέχουν, εντούτοις, τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα να έχουν πρόσβαση στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις. [Τροπολογία 97]

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως συνδρομή εντός της αμαξοστοιχίας νοείται κάθε λογική προσπάθεια να παρασχεθεί Πρέπει να παρέχεται βοήθεια σε άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα προκειμένου να μπορέσει το πρόσωπο αυτό να έχει πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες στην αμαξοστοιχία όπως οι άλλοι επιβάτες εφόσον η αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα του προσώπου δεν του επιτρέπει να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές με ανεξαρτησία και ασφάλεια. [Τροπολογία 98]

4.  Η συνδρομή εντός της αμαξοστοιχίας είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. [Τροπολογία 99]

Άρθρο 24

Όροι παροχής της συνδρομής

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμού, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες συνεργάζονται για να παρέχουν δωρεάν συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 και με τα ακόλουθα στοιχεία: [Τροπολογία 100]

α)  η συνδρομή σε σταθμούς παρέχεται σε περιόδους που οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες χορηγούνται υπό τον όρο ότι κοινοποιείται η ανάγκη του προσώπου για τη συνδρομή αυτή στη σιδηροδρομική επιχείρηση, στον υπεύθυνο σταθμού, στον πωλητή ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα από τον οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο, τουλάχιστον 48 12 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή. Στους σταθμούς στους οποίους η ημερήσια κυκλοφορία υπερβαίνει τους 10 000 επιβάτες ημερησίως, δεν απαιτείται εκ των προτέρων κοινοποίηση, ωστόσο, το άτομο που χρήζει συνδρομής βρίσκεται στον αντίστοιχο σταθμό τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας. Στους σταθμούς στους οποίους διακινούνται ημερησίως από 2 000 έως 10 000 επιβάτες, η προθεσμία κοινοποίησης μειώνεται στις τρεις ώρες κατ’ ανώτατο όριο. Όταν το εισιτήριο ή το εισιτήριο απεριορίστων διαδρομών επιτρέπει πολλαπλά ταξίδια, αρκεί μία κοινοποίηση, εφόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ταξιδιών. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις διαβιβάζονται σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους σταθμού που εμπλέκονται στη μετακίνηση του ατόμου· [Τροπολογία 101]

β)  οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμού, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την παραλαβή κοινοποιήσεων·

γ)  εάν δεν υπάρξει κοινοποίηση κατά την έννοια του στοιχείου α), η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο υπεύθυνος σταθμού καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την παροχή συνδρομής ώστε το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα να μπορέσει να ταξιδέψει·

δ)  με την επιφύλαξη των εξουσιών άλλων οντοτήτων όσον αφορά χώρους εκτός του σιδηροδρομικού σταθμού, ο υπεύθυνους σταθμού ή οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος καθορίζει σημεία, εντός και εκτός του σιδηροδρομικού σταθμού, όπου τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα μπορούν να γνωστοποιήσουν την άφιξή τους στο σιδηροδρομικό σταθμό και, εάν χρειάζεται, να ζητήσουν συνδρομή·

ε)  συνδρομή παρέχεται εφόσον το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα παρουσιαστεί στο καθορισμένο σημείο την ώρα που έχει καθορίσει η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο υπεύθυνος σταθμού που παρέχει τη συνδρομή αυτή. Η καθορισμένη ώρα δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης ή από την ώρα κατά την οποία πρέπει να επιβιβασθούν όλοι οι επιβάτες. Εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα κατά την οποία πρέπει να παρουσιαστεί, το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, παρουσιάζεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης ή από την ώρα κατά την οποία πρέπει να παρουσιασθούν όλοι οι επιβάτες. [Τροπολογία 102]

Άρθρο 25

Αποζημίωση για εξοπλισμό μετακίνησης, άλλο ειδικό εξοπλισμό ή βοηθήματα

1.  Εάν σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμού προκαλέσουν απώλεια ή ζημία αναπηρικού αμαξιδίου, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθημάτων και σκύλων βοηθείας πιστοποιημένου ζώου συνοδείας που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ευθύνονται και αποζημιώνουν την απώλεια ή τη ζημία το συντομότερο δυνατόν. [Τροπολογία 103]

2.  Η κατά την παράγραφο 1 αποζημίωση χορηγείται άμεσα και ισούται με το πλήρες κόστος αντικατάστασης βασιζόμενο στην πραγματική αξία, ή με το πλήρες κόστος επισκευής του αναπηρικού αμαξιδίου, του εξοπλισμού ή της συσκευής που απωλέσθηκε ή υπέστη ζημία, ή της απώλειας ή του τραυματισμού του πιστοποιημένου ζώου συνοδείας. Η αποζημίωση καλύπτει επίσης τα έξοδα που συνεπάγεται η προσωρινή αντικατάσταση σε περίπτωση επισκευής, εφόσον τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον επιβάτη. [Τροπολογία 104]

3.  Εφόσον είναι αναγκαίο, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για τη γρήγορη και προσωρινή αντικατάσταση ειδικού εξοπλισμού ή βοηθήματος, κατά το δυνατόν, με τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ισοδύναμα με εκείνα του ειδικού εξοπλισμού ή του βοηθήματος που απωλέσθηκε ή υπέστη ζημία. Επιτρέπεται στο άτομο με αναπηρία ή στο άτομο με μειωμένη κινητικότητα να κρατήσει προσωρινά τον εξοπλισμό ή το βοήθημα μέχρι να του καταβληθεί η κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποζημίωση.

Άρθρο 26

Εκπαίδευση του προσωπικού

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών:

α)  μεριμνούν ώστε όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που απασχολεί άλλο τρίτο εκτελεστικό μέρος, το οποίο παρέχει απευθείας συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να εκπαιδεύεται σε θέματα αναπηρίας ώστε να γνωρίζει με ποιον τρόπο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των ατόμων με ψυχική και διανοητική ανεπάρκεια· [Τροπολογία 105]

β)  παρέχουν εκπαίδευση προκειμένου να γνωστοποιούνται περισσότερο οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε όλο το προσωπικό του σταθμού που έρχεται σε άμεση επαφή με το επιβατικό κοινό·

γ)  μεριμνούν ώστε όλοι οι νεοπροσληφθέντες όλο το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό που θα ασχολείται άμεσα με το επιβατικό κοινό να επιμορφώνεται με μια εισαγωγή σε θέματα που αφορούν τους επιβάτες με αναπηρία και τη σιδηροδρομική επιχείρηση, και ώστε οι υπάλληλοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα να εκπαιδεύονται σε θέματα αναπηρίας και να παρακολουθούν τακτική επιμόρφωση· [Τροπολογία 106]

δ)  μπορούν να αποδέχονται στην εκπαίδευση, κατόπιν αιτήματος, τη συμμετοχή εργαζομένων με αναπηρία, και να εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής επιβατών με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα και/ή οργανώσεων εκπροσώπησής τους. [Τροπολογία 107]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Άρθρο 27

Προσωπική ασφάλεια των επιβατών

Σε συμφωνία με τις δημόσιες αρχές, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές υποδομών και οι υπεύθυνοι σταθμού λαμβάνουν μέτρα στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων τους και τα προσαρμόζουν στο επίπεδο ασφάλειας που ορίζουν οι δημόσιες αρχές ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική ασφάλεια των επιβατών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στις αμαξοστοιχίες και να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι. Συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την αποτροπή πράξεων που ενδέχεται να υποβιβάσουν το επίπεδο ασφάλειας.

Άρθρο 28

Καταγγελίες

1.  Όλες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, και οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομών σε σταθμούς όπου διακινούνται κατά μέσο όρο ετησίως άνω των 10 000 επιβατών την ημέρα συγκροτούν ο καθένας μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που καλύπτει ο παρών κανονισμός στο αντίστοιχο πεδίο αρμοδιότητάς τους. Γνωστοποιούν ευρέως στους επιβάτες τους οικείους τρόπους επαφής και τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας τους. Οι επιβάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν καταγγελίες στην επίσημη γλώσσα (στις επίσημες γλώσσες) του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι η αντίστοιχη σιδηροδρομική επιχείρηση, ο πωλητής εισιτηρίων και ο υπεύθυνος του σταθμού και, οπωσδήποτε, στην αγγλική γλώσσα. [Τροπολογία 108]

2.  Οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία σε κάθε εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητή εισιτηρίων, ή υπεύθυνο σταθμού ή διαχειριστή υποδομής. Οι καταγγελίες υποβάλλονται εντός έξι μηνών από το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται καταγγελία. Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας, ο αρμόδιος απαντά αιτιολογημένα ή, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ενημερώνει τον επιβάτη για την ημερομηνία εντός της οποίας μπορεί να αναμένει την απάντηση ότι θα λάβει απάντηση εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι πωλητές εισιτηρίων, οι υπεύθυνοι σταθμού και οι διαχειριστές υποδομών φυλάσσουν τα δεδομένα του περιστατικού που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της καταγγελίας επί δύο έτη και τα διαθέτουν στους εθνικούς φορείς επιβολής εφόσον τα ζητήσουν. [Τροπολογία 109]

3.  Στα Τα στοιχεία της διαδικασίας διεκπεραίωσης της καταγγελίας έχουν πρόσβαση τα διατίθενται εύκολα στους επιβάτες και είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται κατόπιν αιτήσεως στην επίσημη γλώσσα (στις επίσημες γλώσσες) του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η σιδηροδρομική επιχείρηση. [Τροπολογία 110]

4.  Η σιδηροδρομική επιχείρηση δημοσιεύει στην ετήσια έκθεση του άρθρου 29 τον αριθμό και τις κατηγορίες των καταγγελιών που παρέλαβε και διεκπεραίωσε, τον χρόνο απάντησης και τα μέτρα βελτίωσης που ενδεχομένως έλαβε.

4α.  Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό ενός τυποποιημένου εντύπου καταγγελίας της Ένωσης που οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν για να αιτούνται αποζημίωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 37α παράγραφος 2. [Τροπολογία 111]

Άρθρο 29

Πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμού καθορίζουν πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών και εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας προκειμένου να τη διατηρούν. Αυτά τα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών καλύπτουν τουλάχιστον τα θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμού παρακολουθούν τις επιδόσεις τους όπως αντικατοπτρίζονται στα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών. Μαζί με την ετήσια έκθεσή τους, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δημοσιεύουν ετήσια έκθεση για τις επιδόσεις τους όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δημοσιεύουν τις εκθέσεις επιδόσεων για τα πρότυπα υπηρεσιών στον οικείο ιστότοπο. Επιπλέον, οι εν λόγω εκθέσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2α.   Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι σταθμών συνεργάζονται ενεργά με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία για τη βελτίωση της ποιότητας προσβασιμότητας των υπηρεσιών μεταφοράς. [Τροπολογία 112]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 30

Ενημέρωση των επιβατών για τα δικαιώματά τους

1.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών, οι πωλητές εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, όταν πωλούν εισιτήρια σιδηροδρομικών μεταφορών, ενημερώνουν τους επιβάτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να συμμορφωθούν προς την υποχρέωση αυτή πληροφόρησης, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μπορούν να χρησιμοποιούν περίληψη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού την οποία συντάσσει η Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και τη θέτει στη διάθεσή τους. Πέραν αυτού, περιλαμβάνουν σημείωση στο εισιτήριο πληροφορίες, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, και σε μορφή προσιτή στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία XXX. Στην εν λόγω σημείωση στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2014 στον οποίο προσδιορίζεται πού παρέχονται πληροφορίες σε περίπτωση ματαίωσης, απώλειας ανταπόκρισης ή μεγάλης καθυστέρησης. [Τροπολογία 113]

2.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι υπεύθυνοι των σιδηροδρομικών σταθμών ενημερώνουν τους επιβάτες, και σε μορφή προβάσιμη σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX, τόσο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2014, στον σταθμό, όσο και εντός της αμαξοστοιχίας και στον ιστότοπό τους, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ή φορέων που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος ως υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 31. [Τροπολογία 114]

Άρθρο 31

 Ορισμός εθνικών φορέων επιβολής της εφαρμογής

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την επιβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Κάθε φορέας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών.

Κάθε φορέας διαθέτει ανεξαρτησία όσον αφορά τα θέματα οργάνωσής του, χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και λήψης των αποφάσεών του, απέναντι σε οποιονδήποτε διαχειριστή υποδομής, φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής ή σιδηροδρομική επιχείρηση.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο φορέα ή φορείς που ορίζονται και τα αντίστοιχα πεδία ευθύνης τους και δημοσιεύουν τα ονόματά τους σε κατάλληλη θέση στον ιστότοπό τους. [Τροπολογία 115]

Άρθρο 32

Καθήκοντα επιβολής

1.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα δικαιώματα των επιβατών. Προς τον σκοπό αυτό, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι σταθμών και οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν στους εν λόγω φορείς τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν αιτήματός τους χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι φορείς λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που τους υποβάλλει ο φορέας που έχει ορισθεί για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών κατά το άρθρο 33, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό φορέα. Μπορούν επίσης να αποφασίζουν μέτρα επιβολής για μεμονωμένες καταγγελίες που διαβιβάζει ο φορέας αυτός. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς επιβολής και διαχείρισης καταγγελιών έχουν αρκετές εξουσίες και πόρους για την επαρκή και αποτελεσματική επιβολή μεμονωμένων καταγγελιών από επιβάτες δυνάμει του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 116]

2.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής δημοσιεύουν ετησίως στατιστικές για τις δραστηριότητές τους, καθώς και για τις κυρώσεις που επέβαλαν, το αργότερο στα τέλη Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους στους ιστοτόπους τους εκθέσεις που περιέχουν στατιστικές για τον αριθμό και το είδος καταγγελιών που έχουν λάβει, αναφέροντας λεπτομερώς το αποτέλεσμα των ενεργειών επιβολής τους, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που επέβαλαν. Τούτο πραγματοποιείται για κάθε έτος το αργότερο την πρώτη ημέρα του Απριλίου του επόμενου έτους. Επιπλέον, οι εν λόγω εκθέσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 117]

3.  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρέχουν τα οικεία στοιχεία επικοινωνίας στον εθνικό φορέα ή φορείς επιβολής των κρατών μελών στα οποία δραστηριοποιούνται.

3α.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής, σε συνεργασία με οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, διενεργούν τακτικούς ελέγχους στις υπηρεσίες συνδρομής που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα σε προσβάσιμες και ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές. [Τροπολογία 118]

Άρθρο 33

Διεκπεραίωση των καταγγελιών από τους εθνικούς φορείς επιβολής

1.  Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών να επιδιώκουν εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/EΕ, μετά από ατελέσφορη υποβολή καταγγελίας στη σιδηροδρομική επιχείρηση, στον πωλητή εισιτηρίων, στον υπεύθυνο σταθμού ή στον διαχειριστή υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 28, ο επιβάτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε φορέα επιβολής. Οι φορείς επιβολής ενημερώνουν τους καταγγέλλοντες σχετικά με το δικαίωμά τους να υποβάλουν την καταγγελία τους σε εναλλακτικό φορέα επίλυσης διαφορών προκειμένου να επιδιώξουν ατομική επανόρθωση. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς επιβολής ή διαχείρισης καταγγελιών είναι αναγνωρισμένοι για τους σκοπούς συστημάτων εναλλακτικών τρόπων επανόρθωσης σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/ΕΕ και ότι εφόσον οι επιβάτες επιδιώξουν εναλλακτικούς τρόπους επανόρθωσης, η θιγόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, πωλητής εισιτηρίων ή υπεύθυνος υποδομής απαιτείται να συμμετάσχει και το αποτέλεσμα είναι δεσμευτικό και πραγματικά εκτελεστό εναντίον τους. [Τροπολογία 119]

2.  Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει καταγγελία στον εθνικό φορέα επιβολής, ή σε οποιονδήποτε άλλον φορέα που κράτος μέλος έχει ορίσει προς τον σκοπό αυτόν, για παραβίαση του παρόντος κανονισμού. Καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβάλλονται εκ μέρους οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν ομάδες επιβατών. [Τροπολογία 120]

3.  Ο φορέας βεβαιώνει την παραλαβή της καταγγελίας εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της. Η διεκπεραίωση της καταγγελίας διαρκεί τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Σε σύνθετες περιπτώσεις, ο φορέας έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει το διάστημα αυτό σε έξι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει τον επιβάτη ή τον οργανισμό που αντιπροσωπεύει επιβάτες για τους λόγους της παράτασης και για τον χρόνο που αναμένεται να χρειασθεί για την περάτωση της διαδικασίας. Οι μόνες περιπτώσεις που μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο από έξι μήνες είναι όσες περιλαμβάνουν δικαστική διαδικασία. Εφόσον ο φορέας είναι ταυτόχρονα φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών κατά την οδηγία 2013/11/EΕ, ισχύουν τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία και η χρήση επιγραμμικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 μπορεί να καταστεί διαθέσιμη με συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών. [Τροπολογία 121]

Τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα έχουν πρόσβαση στη διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών.

4.  Οι καταγγελίες επιβατών για περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται σιδηροδρομική επιχείρηση διεκπεραιώνονται από τον εθνικό φορέα επιβολής του κράτους μέλους που αδειοδότησε τη σιδηροδρομική επιχείρηση.

5.  Εφόσον καταγγελία σχετίζεται με ισχυρισμούς παραβιάσεων από πλευράς του υπεύθυνου σταθμού ή του διαχειριστή υποδομής, εθνικός φορέας επιβολής είναι εκείνος του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου συνέβη το περιστατικό.

6.  Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους σύμφωνα με το άρθρο 34, οι εθνικοί φορείς επιβολής δύνανται να παρεκκλίνουν από τις παραγράφους 4 και 5 εφόσον για βάσιμους λόγους, και ιδίως εξαιτίας της γλώσσας ή του τόπου διαμονής, είναι προς το συμφέρον του επιβάτη.

Άρθρο 33α

Ανεξάρτητοι φορείς συμβιβασμού

Τα κράτη μέλη εγκαθιστούν καλά εξοπλισμένους ανεξάρτητους φορείς συμβιβασμού που είναι εύκολα προσβάσιμοι και οικονομικά προσιτοί για τους επιβάτες σε περίπτωση διαφορών με σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και πωλητές εισιτηρίων σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων τους. [Τροπολογία 122]

Άρθρο 34

Ανταλλαγή πληροφοριών και διασυνοριακή συνεργασία των εθνικών φορέων επιβολής

1.  Εφόσον έχουν ορισθεί διαφορετικοί φορείς βάσει των άρθρων 31 και 33, καταρτίζονται μηχανισμοί υποβολής αναφορών για να διασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679, ώστε να διευκολύνεται ο εθνικός φορέας επιβολής στην εκτέλεση των καθηκόντων εποπτείας και επιβολής και να μπορεί ο φορέας διεκπεραίωσης των καταγγελιών που έχει ορισθεί βάσει του άρθρου 33 να συλλέγει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξέταση μεμονωμένων καταγγελιών.

2.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες τους και σχετικά με τις αρχές και πρακτικές που διέπουν τη λήψη των αποφάσεών τους, για τους σκοπούς συντονισμού. Η Επιτροπή τους στηρίζει στο έργο αυτό.

3.  Οι εθνικοί φορείς επιβολής ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα IV.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελάχιστο πρόστιμο ή ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών της συναφούς επιχείρησης ή οργανισμού, όποιο από τα δύο ποσά είναι το υψηλότερο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην Επιτροπή αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τους επηρεάζει. [Τροπολογία 123]

2.  Στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 34, ο εθνικός φορέας επιβολής που είναι αρμόδιος για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφοι 3 και 4, κατόπιν αιτήματος του εθνικού φορέα επιβολής που χειρίζεται την καταγγελία, διερευνά την παραβίαση του παρόντος κανονισμού που διαπίστωσε ο εν λόγω φορέας και, εάν χρειάζεται, επιβάλλει κυρώσεις.

Άρθρο 36

Εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37 με σκοπό:

i)  την προσαρμογή των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 13 λόγω του πληθωρισμού·

ii)  την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις των ενιαίων κανόνων CIV και τεχνολογικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

Άρθρο 37

Εξουσιοδότηση

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 36 ανατίθεται στην Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσία που της ανατίθεται το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσίας παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους της ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 36 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην απόφαση. Η απόφαση παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Η απόφαση δεν θίγει το κύρος άλλων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν εκδώσει η Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην Διοργανική Συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 36 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εγείρει αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 37α

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. [Τροπολογία 124]

Άρθρο 38

Έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού έως ... [πέντε έτη από την έκδοση του παρόντος κανονισμού].

Η έκθεση βασίζεται σε πληροφοριακά στοιχεία τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από σχετικές προτάσεις.

Άρθρο 39

Κατάργηση

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1371/2007 καταργείται.

Οι παραπομπές του καταργηθέντος κανονισμού θεωρούνται παραπομπές του παρόντος κανονισμού και νοούνται σύμφωνα τον πίνακα αντιστοιχίας στο παράρτημα V.

Άρθρο 40

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Απόσπασμα από τους ενιαίους κανόνες σχετικά με τη σύμβαση διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών (CIV)

Προσάρτημα A

της σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) της 9ης Μαΐου 1980, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της σύμβασης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές της 3ης Ιουνίου 1999

ΤΙΤΛΟΣ II

ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Άρθρο 6

Σύμβαση μεταφοράς

1.  Με τη σύμβαση μεταφοράς, ο μεταφορέας δεσμεύεται να μεταφέρει τον επιβάτη καθώς και, κατά περίπτωση, αποσκευές και οχήματα στον τόπο προορισμού και να παραδώσει τις αποσκευές και τα οχήματα στον τόπο προορισμού.

2.  Η σύμβαση μεταφοράς πρέπει να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους τίτλους μεταφοράς που παραδίδονται στον επιβάτη. Ωστόσο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9, η απουσία, η μη κανονικότητα ή η απώλεια του τίτλου μεταφοράς δεν επηρεάζει ούτε την ύπαρξη ούτε την εγκυρότητα της σύμβασης, την οποία εξακολουθούν να διέπουν οι παρόντες ενιαίοι κανόνες.

3.  Ο τίτλος μεταφοράς αποτελεί τεκμήριο, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, της σύναψης και του περιεχομένου της σύμβασης μεταφοράς.

Άρθρο 7

Τίτλος μεταφοράς

1.  Οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς καθορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο των τίτλων μεταφοράς καθώς και τη γλώσσα και τους χαρακτήρες στους οποίους αυτοί πρέπει να τυπώνονται και να συμπληρώνονται.

2.  Στον τίτλο μεταφοράς πρέπει τουλάχιστον να αναγράφονται:

α)  ο μεταφορέας ή οι μεταφορείς

β)  η ένδειξη ότι η μεταφορά υπόκειται, παρά την οποιαδήποτε αντίθετη ρήτρα, στους παρόντες Ενιαίους Νομικούς Κανόνες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιείται με την ένδειξη του ακρωνυμίου CIV·

γ)  οποιαδήποτε άλλη ένδειξη απαραίτητη για την απόδειξη της σύναψης και του περιεχομένου του συμβολαίου μεταφοράς και που επιτρέπει στον επιβάτη να διεκδικήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό το συμβόλαιο.

3.  Ο επιβάτης πρέπει, κατά την παραλαβή του τίτλου μεταφοράς, να βεβαιωθεί ότι ο τίτλος μεταφοράς συντάχθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του.

4.  Ο τίτλος μεταφοράς είναι μεταβιβάσιμος εάν δεν είναι ονομαστικός και εάν το ταξίδι δεν έχει αρχίσει.

5.  Ο τίτλος μεταφοράς δύναται να συνταχθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής εγγραφής των δεδομένων, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε ευανάγνωστους γραφικούς χαρακτήρες. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή και την επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να είναι ισότιμοι από λειτουργική άποψη, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποδεικτική ισχύ του τίτλου μεταφοράς που αντιπροσωπεύεται από αυτά τα δεδομένα.

Άρθρο 8

Πληρωμή και επιστροφή του κομίστρου μεταφοράς

1.  Το κόμιστρο προκαταβάλλεται, εκτός αν συμφωνείται αντιθέτως μεταξύ επιβάτη και μεταφορέα.

2.  Οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς καθορίζουν με ποιους όρους λαμβάνει χώρα η επιστροφή του κομίστρου.

Άρθρο 9

Δικαίωμα μεταφοράς. Αποκλεισμός από τη μεταφορά

1.  Από την έναρξη του ταξιδίου, ο επιβάτης πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγκυρο τίτλο μεταφοράς και οφείλει να τον επιδεικνύει κατά τον έλεγχο των τίτλων μεταφοράς. Οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς μπορούν να προβλέπουν:

α)  ότι επιβάτης ο οποίος δεν επιδεικνύει έγκυρο τίτλο μεταφοράς οφείλει να καταβάλει, εκτός από το κόμιστρο, πρόστιμο·

β)  ότι επιβάτης ο οποίος αρνείται την άμεση πληρωμή του κομίστρου ή του προστίμου μπορεί να αποκλειστεί από τη μεταφορά·

γ)  εάν και με ποιους όρους λαμβάνει χώρα επιστροφή προστίμου.

2.  Οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς δύνανται να προβλέπουν ότι, επιβάτες οι οποίοι:

α)  παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια και την καλή λειτουργία της εκμετάλλευσης ή για την ασφάλεια των άλλων επιβατών·

β)  ενοχλούν με ανυπόφορο τρόπο τους άλλους επιβάτες,

αποκλείονται από τη μεταφορά ή μπορεί να τους ζητηθεί να τερματίσουν το ταξίδι τους και ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής ούτε του κομίστρου ούτε του τιμήματος που κατέβαλαν για τη μεταφορά των αποσκευών τους.

Άρθρο 10

Εκπλήρωση των διοικητικών διατυπώσεων

Ο επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατυπώσεις που απαιτούν τα τελωνεία ή άλλες διοικητικές αρχές.

Άρθρο 11

Ματαίωση και καθυστέρηση αμαξοστοιχίας. Απώλεια ανταπόκρισης

Ο μεταφορέας οφείλει, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, να βεβαιώσει πάνω στον τίτλο μεταφοράς ότι η αμαξοστοιχία ματαιώθηκε ή ότι χάθηκε η ανταπόκριση.

TΙΤΛΟΣ III

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΖΩΩΝ, ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κεφάλαιο I

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 12

Αντικείμενα και ζώα που γίνονται δεκτά

1.  Ο επιβάτης μπορεί να πάρει μαζί του αντικείμενα που είναι εύκολο να μεταφερθούν (χειραποσκευές) καθώς και ζώντα ζώα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς. Ωστόσο, ο επιβάτης μπορεί να πάρει μαζί του ογκώδη αντικείμενα σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς. Αντικείμενα ή ζώα που πιθανώς ενοχλούν ή παρενοχλούν τους επιβάτες ή προκαλούν ζημία δεν επιτρέπονται ως χειραποσκευές.

2.  Ο επιβάτης μπορεί να αποστείλει, ως αποσκευές, αντικείμενα και ζώα σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς.

3.  Ο μεταφορέας μπορεί να αποδεχτεί τη μεταφορά οχημάτων επ’ ευκαιρία της μεταφοράς επιβατών σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των Γενικών Όρων Μεταφοράς.

4.  Η μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου, ως χειραποσκευές, αποσκευές, καθώς και εντός ή πάνω σε οχήματα, πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό σχετικά με τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID).

Άρθρο 13

Επαλήθευση

1.  Ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση σοβαρής ένδειξης μη τήρησης των όρων μεταφοράς, να επαληθεύσει, όταν οι νόμοι και οι διατάξεις του κράτους όπου η επαλήθευση θα λάβει χώρα δεν το απαγορεύουν, εάν τα αντικείμενα (χειραποσκευές, αποσκευές, οχήματα συμπεριλαμβανομένου και του φορτίου τους) και τα ζώα που μεταφέρονται πληρούν τους όρους μεταφοράς. Ο επιβάτης πρέπει να κληθεί να παρευρεθεί κατά την επαλήθευση. Εάν δεν παρευρεθεί ή εάν δεν μπορεί να βρεθεί, ο μεταφορέας πρέπει να καλέσει δύο ανεξάρτητους μάρτυρες.

2.  Όταν διαπιστωθεί ότι οι όροι μεταφοράς δεν τηρήθηκαν, ο μεταφορέας μπορεί να απαιτήσει από τον επιβάτη την πληρωμή των εξόδων που προκλήθηκαν από την επαλήθευση.

Άρθρο 14

Εκπλήρωση διοικητικών διατυπώσεων

Ο επιβάτης οφείλει, επ’ ευκαιρία της μεταφοράς του, να συμμορφώνεται με τις διατυπώσεις που απαιτούνται από τα τελωνεία ή από άλλες διοικητικές αρχές κατά τη μεταφορά αντικειμένων (χειραποσκευών, αποσκευών, οχημάτων συμπεριλαμβανομένου και του φορτίου τους) και ζώων. Παρευρίσκεται στον έλεγχο αυτών των αντικειμένων, εκτός εάν προβλέπεται εξαίρεση από τους νόμους και τις διατάξεις κάθε κράτους.

Κεφάλαιο II

Χειραποσκευές και ζώα

Άρθρο 15

Επίβλεψη

Ο επιβάτης επιβλέπει τις χειραποσκευές και τα ζώα που παίρνει μαζί του.

Κεφάλαιο III

Αποσκευές

Άρθρο 16

Αποστολή αποσκευών

1.  Οι συμβατικές υποχρεώσεις σχετικά με την προώθηση αποσκευών πρέπει να διαπιστώνονται με δελτίο αποσκευών που παραδίδεται στον επιβάτη.

2.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22, η απουσία, η μη κανονικότητα ή η απώλεια του δελτίου αποσκευών δεν επηρεάζει ούτε την ύπαρξη ούτε την εγκυρότητα των συμβάσεων σχετικά με την προώθηση των αποσκευών, οι οποίες παραμένουν υποκείμενες στους παρόντες Ενιαίους Νομικούς Κανόνες.

3.  Το δελτίο αποσκευών αποτελεί τεκμήριο, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, της εγγραφής των αποσκευών και των όρων μεταφοράς τους.

4.  Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, θεωρείται ότι, κατά την ανάληψή τους από τον μεταφορέα, οι αποσκευές ήταν εμφανώς σε καλή κατάσταση και ότι ο αριθμός και το βάρος των δεμάτων των αποσκευών αντιστοιχούσαν στις ενδείξεις που εμφαίνονται στο δελτίο αποσκευών.

Άρθρο 17

Δελτίο αποσκευών

1.  Οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς καθορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο του δελτίου αποσκευών καθώς και τη γλώσσα και τους χαρακτήρες στους οποίους πρέπει να τυπώνεται και να συμπληρώνεται. Το άρθρο 7 παράγραφος 5 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

2.  Στο δελτίο μεταφοράς πρέπει τουλάχιστον να αναγράφονται:

α)  ο μεταφορέας ή οι μεταφορείς·

β)  η ένδειξη ότι η μεταφορά διέπεται, παρά οποιαδήποτε αντίθετη ρήτρα, από τους παρόντες Ενιαίους Νομικούς Κανόνες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιείται με την ένδειξη του ακρωνυμίου CIV·

γ)  οποιαδήποτε άλλη ένδειξη απαραίτητη για την απόδειξη των συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με την προώθηση των αποσκευών και που επιτρέπει στον επιβάτη να διεκδικήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση μεταφοράς.

3.  Ο επιβάτης πρέπει να βεβαιωθεί κατά την παραλαβή του δελτίου αποσκευών, ότι αυτό συντάχθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του.

Άρθρο 18

Εγγραφή και μεταφορά

1.  Εκτός εξαίρεσης προβλεπόμενης στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, η εγγραφή των αποσκευών λαμβάνει χώρα μόνο με την επίδειξη τίτλου μεταφοράς που ισχύει τουλάχιστον έως τον τόπο προορισμού των αποσκευών. Ωστόσο, η εγγραφή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον τόπο αποστολής.

2.  Όταν οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς προβλέπουν ότι οι αποσκευές μπορούν να γίνουν δεκτές προς μεταφορά χωρίς επίδειξη τίτλου μεταφοράς, οι διατάξεις των παρόντων Ενιαίων Νομικών Κανόνων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επιβάτη σχετικά με τις αποσκευές του εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στον αποστολέα των αποσκευών.

3.  Ο μεταφορέας δύναται να προωθήσει τις αποσκευές με άλλη αμαξοστοιχία ή άλλο μέσο μεταφοράς και με άλλο δρομολόγιο από αυτά τα οποία χρησιμοποίησε ο επιβάτης.

Άρθρο 19

Καταβολή του τιμήματος για τη μεταφορά αποσκευών

Εκτός αντίθετης σύμβασης μεταξύ του επιβάτη και του μεταφορέα, το τίμημα για τη μεταφορά των αποσκευών καταβάλλεται κατά την εγγραφή τους.

Άρθρο 20

Σήμανση των αποσκευών

Ο επιβάτης πρέπει να σημειώνει και κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανθεκτικό σε εμφανές μέρος κάθε δέματος της αποσκευής:

α)  το όνομα και τη διεύθυνσή του·

β)  τον τόπο προορισμού.

Άρθρο 21

Δικαίωμα διάθεσης των αποσκευών

1.  Εάν το επιτρέπουν οι περιστάσεις και δεν αντιτίθενται σ’ αυτό οι διατάξεις των τελωνείων ή άλλων διοικητικών αρχών, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των αποσκευών στον τόπο αποστολής, με την επίδειξη του δελτίου αποσκευών και, όταν αυτό προβλέπεται από τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, με την επίδειξη του τίτλου μεταφοράς.

2.  Οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς δύνανται να προβλέπουν άλλες διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα διάθεσης των αποσκευών, κυρίως τροποποιήσεις του τόπου προορισμού και τις ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες που επιβαρύνουν τον επιβάτη.

Άρθρο 22

Παράδοση

1.  Η παράδοση των αποσκευών λαμβάνει χώρα με την επίδειξη του δελτίου αποσκευών και, αν συντρέχει περίπτωση, με την πληρωμή των εξόδων που βαρύνουν την αποστολή.

Ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένος γι’ αυτό, να επαληθεύσει εάν ο κάτοχος του δελτίου έχει ιδιότητα να τις παραλάβει.

2.  Εξομοιώνονται με παράδοση στον κάτοχο του δελτίου αποσκευών εάν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον τόπο προορισμού :

α)  η παράδοση των αποσκευών στους χώρους αποστολής ή στις αποθήκες των τελωνειακών ή φορολογικών αρχών όταν αυτές δεν βρίσκονται υπό τη φύλαξη του μεταφορέα·

β)  η ανάθεση σε τρίτο των ζώντων ζώων, όταν αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον τόπο του προορισμού.

3.  Ο κάτοχος του δελτίου αποσκευών μπορεί να ζητήσει την παράδοση των αποσκευών στον τόπο προορισμού μόλις θα έχει περάσει ο συμφωνημένος χρόνος, καθώς και, αν συντρέχει περίπτωση, ο απαραίτητος χρόνος για τις πραγματοποιούμενες λειτουργίες από τα τελωνεία ή από άλλες διοικητικές αρχές.

4.  Ελλείψει παράδοσης του δελτίου αποσκευών, ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να παραδώσει τις αποσκευές παρά σε αυτόν ο οποίος αιτιολογεί το δικαίωμά του αυτό. Εάν αυτή η αιτιολόγηση φαίνεται ανεπαρκής, ο μεταφορέας μπορεί να απαιτήσει εγγύηση.

5.  Οι αποσκευές παραδίδονται στον τόπο προορισμού για τον οποίον ενεγράφησαν.

6.  Ο κάτοχος του δελτίου αποσκευών στον οποίο δεν παραδόθηκαν οι αποσκευές μπορεί να απαιτήσει τη διαπίστωση, επί του δελτίου αποσκευών, της ημέρας και της ώρας κατά τις οποίες ζήτησε την παράδοση σύμφωνα με την παράγραφο 3.

7.  Ο δικαιούχος μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή των αποσκευών, εάν ο μεταφορέας δεν δίνει συνέχεια στο αίτημά του να προβεί στην επαλήθευση των αποσκευών με σκοπό να διαπιστωθεί η ζημία που επικαλείται.

8.  Ωστόσο, η παράδοση των αποσκευών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον τόπο προορισμού.

Κεφάλαιο IV

Οχήματα

Άρθρο 23

Όροι μεταφοράς

Οι ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά οχημάτων, που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, καθορίζουν κυρίως τους όρους αποδοχής προς μεταφορά, εγγραφής, φόρτωσης και μεταφοράς, εκφόρτωσης και παράδοσης, καθώς και τις υποχρεώσεις του επιβάτη.

Άρθρο 24

Δελτίο μεταφοράς

1.  Οι συμβατικές υποχρεώσεις σχετικά με τη μεταφορά οχημάτων πρέπει να διαπιστώνονται με δελτίο μεταφοράς που παραδίδεται στον επιβάτη. Το δελτίο μεταφοράς μπορεί να είναι ενσωματωμένο στον τίτλο μεταφοράς του επιβάτη.

2.  Οι ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά οχημάτων που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς καθορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο του δελτίου μεταφοράς καθώς και τη γλώσσα και τους χαρακτήρες στους οποίους πρέπει να τυπώνεται και να συμπληρώνεται. Το άρθρο 7 παράγραφος 5 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

3.  Στο δελτίο μεταφοράς πρέπει τουλάχιστον να εγγράφονται:

α)  ο μεταφορέας ή οι μεταφορείς·

β)  η ένδειξη ότι η μεταφορά υπάγεται, παρά οποιαδήποτε αντίθετη ρήτρα, στους παρόντες Ενιαίους Νομικούς Κανόνες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιείται με την ένδειξη των αρχικών CIV·

γ)  οποιαδήποτε άλλη ένδειξη απαραίτητη για την απόδειξη των συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με τις μεταφορές οχημάτων και που επιτρέπει στον επιβάτη να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το συμβόλαιο μεταφοράς.

4.  Ο επιβάτης πρέπει να βεβαιωθεί, κατά την παραλαβή του δελτίου μεταφοράς, ότι αυτό εξεδόθη σύμφωνα με τις υποδείξεις του.

Άρθρο 25

Εφαρμοστέο δίκαιο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ σχετικά με τη μεταφορά αποσκευών εφαρμόζονται και στα οχήματα.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Κεφάλαιο I

Ευθύνη σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβατών

Άρθρο 26

Βάση της ευθύνης

1.  Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για τη ζημία που απορρέει εκ του θανάτου, των τραυματισμών ή οποιασδήποτε άλλης προσβολής της φυσικής ή ψυχικής ακεραιότητας του επιβάτη, η οποία προκλήθηκε από ατύχημα σχετικό με τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση το οποίο επήλθε ενώ ο επιβάτης παραμένει εντός των σιδηροδρομικών οχημάτων, εισέρχεται ή εξέρχεται από αυτά, οποιαδήποτε και αν είναι η χρησιμοποιούμενη σιδηροδρομική υποδομή.

2.  Ο μεταφορέας απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη:

α)  εάν το ατύχημα προκλήθηκε από εξωτερικές προς τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση περιστάσεις που ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

β)  στο μέτρο που το ατύχημα οφείλεται σε σφάλμα του επιβάτη·

γ)  εάν το ατύχημα οφείλεται στη συμπεριφορά τρίτου που ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες της οποίας δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης. Άλλη επιχείρηση που χρησιμοποιεί την ίδια σιδηροδρομική υποδομή δεν θεωρείται τρίτος. Το δικαίωμα αναγωγής δεν θίγεται.

3.  Εάν το ατύχημα οφείλεται στη συμπεριφορά τρίτου και εάν, παρά ταύτα, ο μεταφορέας δεν απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης του σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ), αυτός ευθύνεται πλήρως εντός των ορίων των παρόντων Ενιαίων Νομικών Κανόνων και με επιφύλαξη ενδεχόμενης αναγωγής του κατά του τρίτου.

4.  Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται με την παράγραφο 1, οι παρόντες Ενιαίοι Νομικοί Κανόνες δεν επηρεάζουν την ευθύνη που μπορεί να βαρύνει τον μεταφορέα.

5.  Όταν μεταφορά που αποτελεί αντικείμενο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς πραγματοποιείται από διαδοχικούς μεταφορείς, σε περίπτωση θανάτου και τραυματισμών επιβατών, υπεύθυνος είναι ο μεταφορέας στον οποίο, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς, ανήκε η παροχή υπηρεσίας μεταφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας προκλήθηκε το ατύχημα. Όταν αυτή η υπηρεσία μεταφοράς δεν πραγματοποιήθηκε από τον μεταφορέα αλλά από έναν υποκαθιστόντα μεταφορέα, οι δύο μεταφορείς είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι, σύμφωνα με τους παρόντες Ενιαίους Νομικούς Κανόνες.

Άρθρο 27

Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου

1.  Σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη, η αποζημίωση περιλαμβάνει:

α)  τα αναγκαία έξοδα που συνεπάγεται ο θάνατος, κυρίως αυτά της μεταφοράς της σορού και της κηδείας·

β)  την αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 28 εάν ο θάνατος δεν επήλθε αμέσως.

2.  Εάν, από το θάνατο του επιβάτη, τα πρόσωπα προς τα οποία είχε ή θα είχε στο μέλλον υποχρέωση διατροφής, βάσει του νόμου, στερούνται της στήριξής τους, αυτά τα πρόσωπα αποζημιώνονται επίσης για την απώλεια αυτή. Η αγωγή περί αποζημίωσης προσώπων τα οποία συντηρούσε ο επιβάτης χωρίς να είναι υποχρεωμένος από το νόμο παραμένει υπαγόμενη στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 28

Αποζημίωση σε περίπτωση τραυματισμών

Σε περίπτωση τραυματισμών ή οποιασδήποτε άλλης προσβολής της φυσικής ή ψυχικής ακεραιότητας του επιβάτη, η αποζημίωση περιλαμβάνει:

α)  τα αναγκαία έξοδα, κυρίως αυτά της θεραπείας και μεταφοράς·

β)  την αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε είτε από την ολική ή μερική ανικανότητα προς εργασία, είτε από την αύξηση των αναγκών.

Άρθρο 29

Αποζημίωση άλλων σωματικών βλαβών

Το εθνικό δίκαιο ορίζει εάν και σε ποιο βαθμό, ο μεταφορέας πρέπει να καταβάλει αποζημίωση για σωματικές βλάβες άλλη από αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28.

Άρθρο 30

Μορφή και ύψος αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου και τραυματισμών

1.  Η αποζημίωση που προβλέπει το άρθρο 27 παράγραφος 2 και το άρθρο 28 στοιχείο β), πρέπει να χορηγείται υπό μορφή εφάπαξ κεφαλαίου. Ωστόσο, εάν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει τη χορήγηση ετήσιας προσόδου, η αποζημίωση χορηγείται υπό τη μορφή αυτή όταν το ζητήσει ο ζημιωθείς επιβάτης ή οι δικαιούχοι περί των οποίων το άρθρο 27 παράγραφος 2.

2.  Το ύψος της αποζημίωσης που χορηγείται δυνάμει της παραγράφου 1, καθορίζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, για την εφαρμογή των παρόντων Ενιαίων Κανόνων, καθορίζεται ανώτατο όριο 175 000 λογιστικών μονάδων σε κεφάλαιο ή σε ετήσια πρόσοδο που αντιστοιχεί σε αυτό το κεφάλαιο, για κάθε επιβάτη, σε περίπτωση που το εθνικό δίκαιο προβλέπει ανώτατο όριο μικρότερου ύψους.

Άρθρο 31

Άλλα μέσα μεταφοράς

1.  Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη σε περίπτωση θανάτου και τραυματισμών επιβατών δεν εφαρμόζονται στις ζημιές που επήλθαν κατά τη διάρκεια μεταφοράς η οποία, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς, δεν ήταν σιδηροδρομική μεταφορά.

2.  Ωστόσο, όταν τα σιδηροδρομικά οχήματα μεταφέρονται με πλοίο, οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη σε περίπτωση θανάτου και τραυματισμών επιβατών εφαρμόζονται στις κατά το άρθρο 26 παράγραφος 1 και το άρθρο 33 παράγραφος 1, ζημίες που έχουν προκληθεί από ατύχημα σε σχέση με τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση, το οποίο επήλθε ενώ ο επιβάτης παραμένει εντός των σιδηροδρομικών οχημάτων, εισέρχεται ή εξέρχεται από αυτά.

3.  Όταν, συνεπεία εξαιρετικών περιστάσεων, η σιδηροδρομική εκμετάλλευση έχει προσωρινά διακοπεί και οι επιβάτες μεταφέρονται με άλλο μέσο μεταφοράς, ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος δυνάμει των παρόντων Ενιαίων Κανόνων.

Κεφάλαιο II

Ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης του πίνακα δρομολογίων

Άρθρο 32

Ευθύνη σε περίπτωση ς ματαίωσης, καθυστέρησης ή απώλειας ανταπόκρισης

1.  Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος έναντι του επιβάτη για τη ζημία που προκύπτει από το γεγονός ότι, λόγω της ματαίωσης, της καθυστέρησης ή της απώλειας ανταπόκρισης, το ταξίδι δεν μπορεί να συνεχιστεί την ίδια μέρα ή η συνέχισή του δεν είναι λογικά απαιτητή την ίδια μέρα λόγω δεδομένων περιστάσεων. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τα εύλογα έξοδα καταλύματος καθώς και τα εύλογα έξοδα που προκύπτουν από την ειδοποίηση των προσώπων που αναμένουν τον επιβάτη.

2.  Ο μεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης αυτής, όταν η ματαίωση, η καθυστέρηση ή η απώλεια ανταπόκρισης οφείλονται σε μία από τις παρακάτω αιτίες:

α)  περιστάσεις εξωτερικές προς τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση που ο μεταφορέας, δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαραίτητη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

β)  σφάλμα του επιβάτη ή

γ)  συμπεριφορά τρίτου που ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες της οποίας δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης. Άλλη επιχείρηση που χρησιμοποιεί την ίδια σιδηροδρομική υποδομή δεν θεωρείται τρίτος. Το δικαίωμα αναγωγής δεν θίγεται.

3.  Το εθνικό δίκαιο καθορίζει εάν και σε ποιο βαθμό ο μεταφορέας οφείλει να καταβάλει αποζημίωση για βλάβες άλλες από αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 44.

Κεφάλαιο III

Ευθύνη για χειραποσκευές, ζώα, αποσκευές και οχήματα

Τμήμα 1

Χειραποσκευές και ζώα

Άρθρο 33

Ευθύνη

1.  Σε περίπτωση θανάτου και τραυματισμών επιβατών ο μεταφορέας είναι, επιπλέον, υπεύθυνος για τη ζημία που απορρέει από την ολική ή μερική απώλεια ή τη βλάβη αντικειμένων που ο επιβάτης είχε, είτε επάνω του, είτε μαζί του ως χειραποσκευές. Το ίδιο ισχύει επίσης για τα ζώα που είχε πάρει ο επιβάτης μαζί του. Το άρθρο 26 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

2.  Ωστόσο, ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για τη ζημία που απορρέει από την ολική ή μερική απώλεια ή τη βλάβη αντικειμένων, χειραποσκευών ή ζώων, η εποπτεία των οποίων ανήκει στον επιβάτη σύμφωνα με το άρθρο 15 παρά μόνον εάν η βλάβη αυτή προκλήθηκε από σφάλμα του μεταφορέα. Τα άλλα άρθρα του τίτλου IV, με εξαίρεση το άρθρο 51, και ο ο τίτλος VI δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 34

Όρια της αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης αντικειμένων

Όταν ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 33, αυτός πρέπει να αποκαταστήσει τη ζημία μέχρι ποσού 1 400 λογιστικών μονάδων για κάθε επιβάτη.

Άρθρο 35

Απαλλαγή της ευθύνης

Ο μεταφορέας δεν είναι υπεύθυνος έναντι του επιβάτη για τη ζημία που προέκυψε από το γεγονός ότι ο επιβάτης δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των τελωνειακών ή άλλων διοικητικών αρχών.

Τμήμα 2

Αποσκευές

Άρθρο 36

Βάση της ευθύνης

1.  Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για τη ζημία που απορρέει από την ολική ή μερική απώλεια και τη βλάβη των αποσκευών που επήλθαν από τη στιγμή της ανάληψης από τον μεταφορέα έως την παράδοση καθώς και για την καθυστέρηση παράδοσης.

2.  Ο μεταφορέας απαλλάσσεται αυτής της ευθύνης στο μέτρο που η απώλεια, η βλάβη ή η καθυστέρηση παράδοσης είχε ως αιτία σφάλμα του επιβάτη, εντολή του που δεν απέρρεε από σφάλμα του μεταφορέα, ελάττωμα των ίδιων των αποσκευών ή περιστάσεις που δεν μπορούσε ο μεταφορέας να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει.

3.  Ο μεταφορέας απαλλάσσεται αυτής της ευθύνης στο μέτρο που η απώλεια ή η βλάβη προκύπτει από ειδικούς κινδύνους συναφείς με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω γεγονότα:

α)  απουσία ή ελαττωματικότητα της συσκευασίας·

β)  ειδική φύση των αποσκευών·

γ)  αποστολή ως αποσκευών αντικειμένων που εξαιρούνται από τη μεταφορά.

Άρθρο 37

Βάρος αποδείξεως

1.  Η απόδειξη ότι η απώλεια, η βλάβη ή η καθυστέρηση παράδοσης είχε ως αιτία ένα από τα γεγονότα που προβλέπονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 , βαρύνει τον μεταφορέα.

2.  Όταν ο μεταφορέας στοιχειοθετεί ότι η απώλεια ή η βλάβη προέκυψε, δεδομένων των εκ των πραγμάτων περιστάσεων, από έναν ή περισσότερους ειδικούς κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 3 , τεκμαίρεται ότι προέκυψε από αυτούς. Ο δικαιούχος ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να αποδείξει ότι η ζημία δεν οφειλόταν, ολικώς ή μερικώς, σε έναν από αυτούς τους κινδύνους.

Άρθρο 38

Διαδοχικοί μεταφορείς

Όταν μεταφορά η οποία αποτελεί αντικείμενο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς πραγματοποιείται από πολλούς διαδοχικούς μεταφορείς, κάθε μεταφορέας, αναλαμβάνοντας τις αποσκευές με το δελτίο αποσκευών ή το όχημα με το δελτίο μεταφοράς, συμμετέχει, ως προς την προώθηση των αποσκευών ή τη μεταφορά των οχημάτων, στη σύμβαση μεταφοράς σύμφωνα με τους όρους του δελτίου αποσκευών ή του δελτίου μεταφοράς και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν εξ αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε μεταφορέας ευθύνεται για την εκτέλεση της μεταφοράς επί της συνολικής διαδρομής έως την παράδοση.

Άρθρο 39

Υποκαθιστών μεταφορέας

1.  Όταν ο μεταφορέας ανέθεσε, καθ’ ολοκληρίαν ή εν μέρει, την εκτέλεση της μεταφοράς σε έναν υποκαθιστόντα μεταφορέα, είτε στο πλαίσιο της άσκησης μιας αρμοδιότητας που του έχει αναγνωριστεί στη σύμβαση μεταφοράς είτε όχι, ο μεταφορέας παραμένει υπεύθυνος για το σύνολο της μεταφοράς.

2.  Όλες οι διατάξεις των παρόντων Ενιαίων Νομικών Κανόνων που διέπουν την ευθύνη του μεταφορέα εφαρμόζονται επίσης στην ευθύνη του υποκαθιστόντος μεταφορέα για τη μεταφορά που πραγματοποιήθηκε με δική του μέριμνα. Τα άρθρα 48 και 52 εφαρμόζονται όταν εγείρεται αγωγή κατά των υπαλλήλων/εκπροσώπων/πρακτόρων και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων στην υπηρεσία των οποίων προστρέχει ο υποκαθιστών μεταφορέας για την εκτέλεση της μεταφοράς.

3.  Οποιαδήποτε ειδική σύμβαση με την οποία ο μεταφορέας αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεν τον βαρύνουν δυνάμει των παρόντων Ενιαίων Νομικών Κανόνων, ή παραιτείται από δικαιώματα που του εκχωρούνται από αυτούς είναι χωρίς ισχύ προς τον υποκαθιστόντα μεταφορέα ο οποίος δεν την έχει ρητώς και εγγράφως αποδεχτεί. Είτε ο υποκαθιστών μεταφορέας έχει αποδεχτεί, είτε όχι, αυτή τη σύμβαση, ο μεταφορέας παραμένει ωστόσο συνδεδεμένος με τις υποχρεώσεις ή τις παραιτήσεις που απορρέουν από την εν λόγω ειδική σύμβαση.

4.  Όταν και καθόσον ο μεταφορέας και ο υποκαθιστών μεταφορέας είναι υπεύθυνοι, η ευθύνη τους είναι αλληλέγγυος.

5.  Το συνολικό ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται από τον μεταφορέα, τον υποκαθιστόντα μεταφορέα, καθώς και από τους υπαλλήλους/εκπροσώπους/πράκτορες και τα άλλα πρόσωπα στην υπηρεσία των οποίων προστρέχουν για την εκτέλεση της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στους παρόντες Ενιαίους Νομικούς Κανόνες.

6.  Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τα δικαιώματα αναγωγής που δύνανται να υπάρξουν ανάμεσα στον μεταφορέα και τον υποκαθιστόντα μεταφορέα.

Άρθρο 40

Τεκμήριο απώλειας

1.  Ο δικαιούχος δύναται, χωρίς να έχει να προσκομίσει άλλες αποδείξεις, να θεωρήσει δέμα αποσκευών απολεσθέν όταν δεν παραδόθηκε ή δεν τέθηκε στη διάθεσή του εντός των δεκατεσσάρων ημερών που ακολουθούν μετά το αίτημα παράδοσης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22παράγραφος 3.

2.  Εάν δέμα αποσκευών που χαρακτηρίστηκε απολεσθέν βρεθεί εντός του έτους που ακολουθεί το αίτημα παράδοσης, ο μεταφορέας πρέπει να πληροφορήσει το δικαιούχο, όταν είναι γνωστή η διεύθυνσή του ή μπορεί αυτή να βρεθεί.

3.  Εντός των τριάντα ημερών που ακολουθούν μετά τη λήψη της ειδοποίησης περί της οποίας η παράγραφος 2, ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει να του παραδοθεί το δέμα αποσκευών. Στη περίπτωση αυτή, πρέπει να πληρώσει τα τέλη σχετικά με τη μεταφορά του δέματος από τον τόπο αποστολής έως τον τόπο παράδοσης και να επιστρέψει την αποζημίωση που έλαβε, αφού αφαιρέσει, αν συντρέχει περίπτωση, τα τέλη που θα είχαν συμπεριληφθεί στην αποζημίωση αυτή. Ωστόσο, διατηρεί τα δικαιώματα αποζημίωσής του για καθυστέρηση παράδοσης που προβλέπονται από το άρθρο 43.

4.  Εάν το δέμα αποσκευών που βρέθηκε δεν ζητηθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 ή εάν το δέμα βρεθεί μετά ένα έτος από το αίτημα παράδοσης, ο μεταφορέας διευθετεί το θέμα σύμφωνα με τους νόμους και διατάξεις που ισχύουν στον τόπο όπου βρίσκεται σε δέμα αποσκευών.

Άρθρο 41

Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας

1.  Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απώλειας αποσκευών, ο μεταφορέας πρέπει να καταβάλει, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης:

α)  εάν το ποσό της ζημίας αποδεικνύεται, αποζημίωση ίση με αυτό το ποσό χωρίς αυτό να ξεπερνά ωστόσο 80 λογιστικές μονάδες ανά χιλιόγραμμο ελλείποντος μεικτού βάρους ή 1 200 λογιστικές μονάδες ανά δέμα αποσκευών·

β)  αν το ποσό της ζημίας δεν αποδεικνύεται, εφάπαξ αποζημίωση 20 λογιστικών μονάδων ανά χιλιόγραμμο ελλείποντος μεικτού βάρους ή 300 λογιστικών μονάδων ανά δέμα αποσκευών.

Ο τρόπος αποζημίωσης ανά ελλείπον χιλιόγραμμο ή ανά δέμα αποσκευών καθορίζεται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς.

2.  Ο μεταφορέας οφείλει επιπλέον να επιστρέψει το κόμιστρο για τη μεταφορά των αποσκευών και τα άλλα ποσά που καταβλήθηκαν σε σχέση με τη μεταφορά του απολεσθέντος δέματος αποσκευών καθώς και τους τελωνειακούς δασμούς και τους φόρους που ήδη καταβλήθηκαν.

Άρθρο 42

Αποζημίωση σε περίπτωση βλάβης

1.  Σε περίπτωση βλάβης αποσκευών, ο μεταφορέας οφείλει να καταβάλει, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, αποζημίωση ίση με την απώλεια της αξίας των αποσκευών.

2.  Η αποζημίωση δεν υπερβαίνει:

α)  το ύψος στο οποίο αυτή θα ανήρχετο σε περίπτωση ολικής απώλειας, αν από τη βλάβη επήλθε απώλεια της αξίας του συνόλου των αποσκευών·

β)  το ύψος στο οποίο αυτή θα ανήρχετο σε περίπτωση απώλειας του τμήματος των αποσκευών στο οποίο επήλθε απώλεια της αξίας, αν από τη βλάβη επήλθε απώλεια της αξίας τμήματος μόνον των αποσκευών.

Άρθρο 43

Αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης

1.  Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης αποσκευών, ο μεταφορέας πρέπει να καταβάλει, ανά αδιαίρετη περίοδο είκοσι τεσσάρων ωρών υπολογιζόμενης από το αίτημα παράδοσης, αλλά με ανώτατο όριο δεκατεσσάρων ημερών:

α)  αποζημίωση ίση με το ύψος της ζημίας έως το πολύ 0,80 λογιστικές μονάδες ανά χιλιόγραμμο μεικτού βάρους των αποσκευών ή 14 λογιστικές μονάδες ανά δέμα αποσκευών, που παραδόθηκαν με καθυστέρηση, εάν ο δικαιούχος αποδεικνύει ότι η ζημία, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης, προέκυψε εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης παράδοσης·

β)  εφάπαξ αποζημίωση ίση με 0,14 λογιστικές μονάδες ανά χιλιόγραμμο μεικτού βάρους των αποσκευών ή 2,80 λογιστικές μονάδες ανά δέμα αποσκευών, που παραδόθηκαν με καθυστέρηση, εάν ο δικαιούχος δεν αποδεικνύει ότι προέκυψε ζημία εξ αυτής της καθυστέρησης παράδοσης.

Ο τρόπος αποζημίωσης ανά χιλιόγραμμο ή ανά δέμα αποσκευών καθορίζεται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς.

2.  Σε περίπτωση ολικής απώλειας αποσκευών, η αποζημίωση που προβλέπει η παράγραφος 1 δεν λειτουργεί σωρευτικά με την αποζημίωση που προβλέπει το άρθρο 41.

3.  Σε περίπτωση μερικής απώλειας αποσκευών, η αποζημίωση που προβλέπει η παράγραφος 1 καταβάλλεται για το μη απολεσθέν τμήμα.

4.  Σε περίπτωση βλάβης αποσκευών που δεν απορρέει από την καθυστέρηση παράδοσης, η αποζημίωση που προβλέπει η παράγραφος 1 λειτουργεί σωρευτικά, αν υπάρχει λόγος, σε εκείνη που προβλέπεται από το άρθρο 42.

5.  Σε καμία περίπτωση, η σώρευση της αποζημίωσης που προβλέπει η παράγραφος 1 με τις αποζημιώσεις που προβλέπουν τα άρθρα 41 και 42 δεν οδηγεί στην καταβολή αποζημίωσης που υπερβαίνει την αποζημίωση που θα οφειλόταν σε περίπτωση ολικής απώλειας των αποσκευών.

Τμήμα 3

Οχήματα

Άρθρο 44

Αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης

1.  Σε περίπτωση καθυστέρησης κατά τη φόρτωση για λόγους που βαρύνουν τον μεταφορέα ή καθυστέρησης στην παράδοση οχήματος, ο μεταφορέας οφείλει να καταβάλει αποζημίωση της οποίας το ποσό δεν υπερβαίνει το κόμιστρο, όταν ο δικαιούχος αποδείξει ότι εξ αυτής της καθυστέρησης προέκυψε ζημία.

2.  Εάν ο δικαιούχος παραιτείται της σύμβασης μεταφοράς, σε περίπτωση καθυστέρησης κατά τη φόρτωση για λόγους που βαρύνουν τον μεταφορέα, το κόμιστρο επιστρέφεται στο δικαιούχο. Επιπλέον, αυτός μπορεί να ζητήσει αποζημίωση της οποίας το ύψος δεν υπερβαίνει το κόμιστρο, όταν αποδείξει ότι προέκυψε ζημία από αυτή την καθυστέρηση.

Άρθρο 45

Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απώλειας οχήματος, η αποζημίωση, που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο για την αποδεδειγμένη ζημία, υπολογίζεται σύμφωνα με τη συνήθη αξία του οχήματος. Η αποζημίωση δεν υπερβαίνει τις 8 000 λογιστικές μονάδες. Ρυμουλκούμενο με ή χωρίς φορτίο θεωρείται ανεξάρτητο όχημα.

Άρθρο 46

Ευθύνη σε σχέση με άλλα αντικείμενα

1.  Όσον αφορά τα αντικείμενα που έχουν αφεθεί εντός του οχήματος ή που βρίσκονται εντός των χώρων αποσκευών του οχήματος (π.χ. για αποσκευές ή για σκι) καλά στερεωμένα στο όχημα, ο μεταφορέας ευθύνεται μόνο για τη ζημία που προκλήθηκε από σφάλμα του. Η συνολική αποζημίωση που καταβάλλεται δεν υπερβαίνει τις 1 400 λογιστικές μονάδες.

2.  Όσον αφορά τα αντικείμενα που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό μέρος του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αποσκευών περί των οποίων η παράγραφος 1, ο μεταφορέας ευθύνεται μόνον αν αποδειχτεί ότι η ζημία προέκυψε από πράξη ή παράλειψη που διέπραξε ο μεταφορέας, είτε με την πρόθεση να προκαλέσει τέτοια ζημία, είτε βεβιασμένα και έχοντας συνείδηση ότι τέτοια ζημία πιθανώς θα προκύψει.

Άρθρο 47

Εφαρμοστέο δίκαιο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος τμήματος, οι διατάξεις του τμήματος 2 σχετικά με την ευθύνη για τις αποσκευές εφαρμόζονται στα οχήματα.

Κεφάλαιο IV

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 48

Απώλεια του δικαιώματος επίκλησης των ορίων ευθύνης

Tα όρια ευθύνης που προβλέπονται στους παρόντες Ενιαίους Νομικούς Κανόνες καθώς και στις διατάξεις του εθνικού δικαίου που περιορίζουν τις αποζημιώσεις σε ορισμένο ποσό, δεν εφαρμόζονται εάν αποδεικνύεται ότι η ζημία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη που διέπραξε ο μεταφορέας, είτε με πρόθεση να προκαλέσει τέτοια ζημία, είτε βεβιασμένα και έχοντας συνείδηση ότι τέτοια ζημία πιθανώς θα προκύψει.

Άρθρο 49

Μετατροπή και τόκοι

1.  Όταν ο υπολογισμός της αποζημίωσης προϋποθέτει τη μετατροπή των ποσών που εκφράζονται σε ξένες νομισματικές μονάδες, αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισοτιμία κατά την ημέρα πληρωμής της αποζημίωσης και στον τόπο πληρωμής της.

2.  Ο δικαιούχος δύναται να ζητήσει τόκους επί της αποζημίωσης από την ημέρα της απαίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 55, που υπολογίζονται με πέντε τοις εκατό ετησίως, ή, αν δεν υπήρξε απαίτηση, από την ημέρα κατάθεσης αγωγής.

3.  Ωστόσο, οι τόκοι για τις αποζημιώσεις που οφείλονται δυνάμει των άρθρων 27 και 28, δεν τρέχουν παρά από την ημέρα που έλαβαν χώρα τα γεγονότα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του ποσού της αποζημίωσης, εάν η ημέρα εκείνη είναι μεταγενέστερη από εκείνη της απαίτησης ή της κατάθεσης της αγωγής.

4.  Όσον αφορά τις αποσκευές, οι τόκοι δεν οφείλονται παρά μόνον εάν η αποζημίωση υπερβαίνει τις 16 λογιστικές μονάδες ανά δελτίο αποσκευών.

5.  Όσον αφορά τις αποσκευές, εάν ο δικαιούχος δεν παραδώσει στον μεταφορέα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστική εξόφληση της απαίτησης εντός ικανοποιητικής προθεσμίας που του έχει καθοριστεί, τότε οι τόκοι δεν τρέχουν μεταξύ της εκπνοής της καθορισμένης προθεσμίας και της πραγματικής προσκόμισης αυτών των δικαιολογητικών.

Άρθρο 50

Ευθύνη σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος

Ο μεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης που τον βαρύνει δυνάμει των παρόντων Ενιαίων Νομικών Κανόνων όταν η ζημία προκλήθηκε από πυρηνικό ατύχημα και όταν υπεύθυνος της ζημίας είναι αυτός που εκμεταλλεύεται πυρηνική εγκατάσταση ή άλλο πρόσωπο το οποίο τον υποκαθιστά, κατ’ εφαρμογή των νόμων και των διατάξεων κράτους που ρυθμίζουν την ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Άρθρο 51

Πρόσωπα για τα οποία ευθύνεται ο μεταφορέας

Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για τους υπαλλήλους/εκπροσώπους/πράκτορές του και για τα άλλα πρόσωπα στην υπηρεσία των οποίων προστρέχει για την εκτέλεση της μεταφοράς όταν αυτοί οι υπάλληλοι/εκπρόσωποι/πράκτορες ή αυτά τα άλλα πρόσωπα ενεργούν εντός της άσκησης των καθηκόντων τους. Οι διαχειριστές της σιδηροδρομικής υποδομής επί της οποίας πραγματοποιείται η μεταφορά θεωρούνται πρόσωπα στην υπηρεσία των οποίων προστρέχει ο μεταφορέας για την εκτέλεση της μεταφοράς.

Άρθρο 52

Άλλες αγωγές

1.  Σε όλες τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται οι παρόντες Ενιαίοι Νομικοί Κανόνες, κάθε αγωγή περί ευθύνης, με οποιονδήποτε χαρακτήρα και αν είναι, δεν μπορεί να ασκηθεί κατά του μεταφορέα παρά μόνο εντός των όρων και των περιορισμών αυτών των Ενιαίων Νομικών Κανόνων.

2.  Το ίδιο ισχύει για κάθε αγωγή που ασκείται κατά των υπαλλήλων/εκπροσώπων/πρακτόρων και των άλλων προσώπων για τα οποία είναι υπεύθυνος ο μεταφορέας δυνάμει του άρθρου 51.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

Άρθρο 53

Ειδικές αρχές ευθύνης

Ο επιβάτης ευθύνεται έναντι του μεταφορέα για οποιαδήποτε ζημία:

α)  η οποία προκύπτει από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του δυνάμει

1.  των άρθρων 10, 14 και 20,

2.  των ειδικών διατάξεων για τη μεταφορά των οχημάτων, που περιλαμβάνονται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, ή

3.  του κανονισμού σχετικά με τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), ή

β)  η οποία προκαλείται από τα αντικείμενα ή τα ζώα που αυτός παίρνει μαζί του, εκτός εάν αποδεικνύει ότι η ζημία προκλήθηκε από περιστάσεις τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρότι επέδειξε την απαιτούμενη προσοχή ευσυνείδητου επιβάτη. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει την ευθύνη που βαρύνει τον μεταφορέα δυνάμει του άρθρου 26 και του άρθρου 33 παράγραφο 1.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 54

Διαπίστωση μερικής απώλειας ή βλάβης

1.  Όταν η μερική απώλεια ή βλάβη αντικειμένου που μεταφέρεται υπό τη φύλαξη του μεταφορέα (αποσκευές, οχήματα) ανακαλύπτεται ή τεκμαίρεται από τον μεταφορέα ή της οποίας ο δικαιούχος ισχυρίζεται την ύπαρξη, ο μεταφορέας πρέπει να συντάξει χωρίς καθυστέρηση και εάν είναι δυνατόν παρουσία του δικαιούχου, πρωτόκολλο διαπίστωσης που να διαπιστώνει, ανάλογα με τη φύση της ζημίας, την κατάσταση του αντικειμένου και κατά δυνατόν τη σπουδαιότητα της ζημίας, την αιτία της και τη στιγμή κατά την οποία αυτή έλαβε χώρα.

2.  Ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου διαπίστωσης πρέπει να δίδεται δωρεάν στο δικαιούχο.

3.  Όταν ο δικαιούχος δεν αποδέχεται τις διαπιστώσεις του πρωτοκόλλου, δύναται να ζητήσει όπως η κατάσταση των αποσκευών ή του οχήματος καθώς η αιτία και το ύψος της ζημίας διαπιστωθούν από εμπειρογνώμονα διορισμένο από τα μέρη του συμβολαίου μεταφοράς ή διά της δικαστικής οδού. Η διαδικασία υπάγεται στους νόμους και τις διατάξεις του κράτους όπου έλαβε χώρα η διαπίστωση.

Άρθρο 55

Διοικητικές αιτήσεις

1.  Οι διοικητικές αιτήσεις σχετικά με την ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση θανάτου και τραυματισμού επιβατών πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στον μεταφορέα κατά του οποίου δύναται να ασκηθεί η αγωγή. Στην περίπτωση μεταφοράς που αποτελεί αντικείμενο ενιαίου συμβολαίου και η οποία πραγματοποιήθηκε από διαδοχικούς μεταφορείς, οι αιτήσεις δύνανται επίσης να απευθυνθούν στον πρώτο ή στον τελευταίο μεταφορέα καθώς και στον μεταφορέα που έχει, στο κράτος κατοικίας ή συνήθους διαμονής του επιβάτη, την κύρια έδρα του ή το υποκατάστημα ή την επιχείρηση που συνήψε το συμβόλαιο μεταφοράς.

2.  Οι άλλες διοικητικές αιτήσεις σχετικά με το συμβόλαιο μεταφοράς πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στον μεταφορέα που ορίζεται στο άρθρο 56 παράγραφοι 2 και 3 .

3.  Τα έγγραφα που ο δικαιούχος κρίνει χρήσιμο να επισυναφθούν στη διοικητική αίτηση πρέπει να υποβληθούν είτε σε πρωτότυπα, είτε σε αντίγραφα, αν συντρέχει περίπτωση, δεόντως επικυρωμένα εάν το ζητήσει ο μεταφορέας. Κατά την τακτοποίηση της απαίτησης, ο μεταφορέας δύναται να απαιτήσει την επιστροφή του τίτλου μεταφοράς, του δελτίου αποσκευών και του δελτίου μεταφοράς.

Άρθρο 56

Μεταφορείς κατά των οποίων δύναται να ασκηθεί αγωγή

1.  Η αγωγή που στηρίζεται στην ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση θανάτου και τραυματισμού επιβατών δύναται να ασκηθεί μόνον κατά μεταφορέα υπευθύνου υπό την έννοια του άρθρου 26 παράγραφος 5.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, οι λοιπές αγωγές των επιβατών που στηρίζονται στο συμβόλαιο μεταφοράς δύνανται να ασκηθούν μόνον κατά του πρώτου ή του τελευταίου μεταφορέα ή κατά εκείνου που εκτελούσε το τμήμα της μεταφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας συνέβη το γεγονός που προκάλεσε την αγωγή.

3.  Στην περίπτωση μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν από διαδοχικούς μεταφορείς, όταν ο μεταφορέας που όφειλε να παραδώσει την αποσκευή ή το όχημα είναι εγγεγραμμένος με τη συγκατάθεσή του επί του δελτίου αποσκευών ή επί του δελτίου μεταφοράς, αυτός δύναται να εναχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, ακόμα και αν δεν παρέλαβε την αποσκευή ή το όχημα.

4.  Η αγωγή για την επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε δυνάμει του συμβολαίου μεταφοράς δύναται να ασκηθεί κατά του μεταφορέα που εισέπραξε αυτό το ποσό ή κατά εκείνου υπέρ του οποίου εισπράχθηκε.

5.  Η αγωγή δύναται να ασκηθεί κατά μεταφορέα άλλου από εκείνους που προβλέπουν οι παράγραφοι 2 και 4, όταν υποβάλλεται ως ανταγωγική απαίτηση ή ως ένσταση κύριας αγωγής που βασίζεται στο ίδιο συμβόλαιο μεταφοράς.

6.  Εφόσον οι παρόντες Ενιαίοι Κανόνες εφαρμόζονται στον υποκαθιστόντα μεταφορέα, δύναται να ασκηθεί αγωγή επίσης και κατά αυτού.

7.  Εάν ο ενάγων έχει επιλογή ανάμεσα σε πολλούς μεταφορείς, το δικαίωμα επιλογής του παύει από τη στιγμή που καταθέτει αγωγή κατά ενός από αυτούς. Το ίδιο ισχύει επίσης και αν ο ενάγων έχει την επιλογή μεταξύ ενός ή περισσοτέρων μεταφορέων και ενός υποκαθιστόντος μεταφορέα.

Άρθρο 58

Απόσβεση του δικαιώματος άσκησης αγωγής σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμών

1.  Οποιοδήποτε δικαίωμα άσκησης αγωγής του δικαιούχου που στηρίζεται στην ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμών επιβατών αποσβέννυται, εάν το ατύχημα που συνέβη στον επιβάτη δεν γνωστοποιηθεί από το δικαιούχο, εντός δώδεκα μηνών αφότου έλαβε γνώση της ζημίας, σε έναν από τους μεταφορείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί διοικητική αίτηση σύμφωνα με τοάρθρο 55 παράγραφος 1. Όταν ο δικαιούχος γνωστοποιεί προφορικά το ατύχημα στον μεταφορέα, αυτός του χορηγεί βεβαίωση της προφορικής αυτής αναγγελίας.

2.  Ωστόσο, το δικαίωμα άσκησης αγωγής δεν αποσβέννυται εάν:

α)  ο δικαιούχος απηύθυνε αίτηση προς έναν από τους μεταφορείς που ορίζονται με το άρθρο 55 παράγραφος 1, εντός της προθεσμίας που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου·

β)  ο υπεύθυνος μεταφορέας έλαβε γνώση, δι’ άλλης οδού, για το ατύχημα που συνέβη στον επιβάτη, εντός της προθεσμίας που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου·

γ)  το ατύχημα δεν αναγγέλθηκε ή αναγγέλθηκε καθυστερημένα, λόγω περιστάσεων που δεν αποδίδονται στο δικαιούχο·

δ)  ο δικαιούχος αποδεικνύει ότι το ατύχημα οφειλόταν σε σφάλμα του μεταφορέα.

Άρθρο 59

Απόσβεση του δικαιώματος άσκησης που γεννάται από τη μεταφορά αποσκευών

1.  Η αποδοχή των αποσκευών από το δικαιούχο αποσβένει οποιοδήποτε δικαίωμα άσκησης αγωγής, κατά του μεταφορέα, που γεννάται από το συμβόλαιο μεταφοράς σε περίπτωση μερικής απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης.

2.  Ωστόσο, το δικαίωμα άσκησης αγωγής δεν αποσβέννυται:

α)  σε περίπτωση μερικής απώλειας ή βλάβης, εάν

1.  η απώλεια ή η βλάβη διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 54, πριν από την παραλαβή των αποσκευών από το δικαιούχο,

2.  η διαπίστωση, που θα έπρεπε να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 54, παραλείφθηκε μόνον από σφάλμα του μεταφορέα·

β)  σε περίπτωση μη εμφανούς ζημίας της οποίας η ύπαρξη διαπιστώθηκε μετά την αποδοχή των αποσκευών από το δικαιούχο, εάν αυτός

1.  ζητήσει τη διαπίστωση σύμφωνα με το άρθρο 54 αμέσως μετά την ανακάλυψη της ζημίας και το αργότερο εντός τριών ημερών από την παραλαβή των αποσκευών, και

2.  αποδείξει, επιπλέον, ότι η ζημία προκλήθηκε στο διάστημα μεταξύ της ανάληψης των αποσκευών από τον μεταφορέα και της παράδοσης·

γ)  σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης, εάν ο δικαιούχος άσκησε τα δικαιώματά του, εντός είκοσι μιας ημερών, ενώπιον ενός από τους κατά το άρθρο 56 παράγραφος 3 μεταφορείς·

δ)  εάν ο δικαιούχος αποδείξει ότι η ζημία οφείλεται σε σφάλμα του μεταφορέα.

Άρθρο 60

Παραγραφή

1.  Οι αξιώσεις περί αποζημιώσεων που στηρίζονται στην ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση θανάτου και τραυματισμών επιβατών παραγράφονται:

α)  για τον επιβάτη, τρία έτη μετά την επόμενη ημέρα του ατυχήματος·

β)  για τους άλλους δικαιούχους, τρία έτη από την επόμενη ημέρα από το θάνατο επιβάτη, χωρίς ωστόσο η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.

2.  Οι άλλες αξιώσεις που γεννώνται από το συμβόλαιο μεταφοράς παραγράφονται σε ένα έτος. Ωστόσο, η παραγραφή ανέρχεται σε δύο έτη εάν πρόκειται για αγωγή λόγω ζημίας που προέκυψε από πράξη ή παράλειψη διαπραχθείσα είτε με πρόθεση να προκληθεί τέτοια ζημία, είτε βεβιασμένα και έχοντας συνείδηση ότι τέτοια ζημία πιθανώς θα προκύψει.

3.  Η παραγραφή που προβλέπει η παράγραφος 2 τρέχει:

α)  για την αξίωση περί αποζημίωσης για ολική απώλεια: από τη δέκατη τέταρτη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρου 22 παράγραφος 3 ·

β)  για την αξίωση περί αποζημίωσης για μερική απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση παράδοσης: από την ημέρα που έλαβε χώρα η παράδοση·

γ)  για όλες τις άλλες περιπτώσεις σχετικά με τη μεταφορά επιβατών: από την ημέρα λήξης της ισχύος του τίτλου μεταφοράς.

Η ημέρα που προσδιορίζεται ως σημείο εκκίνησης της παραγραφής δεν περιλαμβάνεται ποτέ εντός της προθεσμίας.

4.  […]

5.  […]

6.  Άλλως, η αναστολή και η διακοπή της παραγραφής ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Άρθρο 61

Κατανομή του κομίστρου

1.  Κάθε μεταφορέας πρέπει να καταβάλει στους ενδιαφερόμενους μεταφορείς το μερίδιο που τους ανήκει επί του κομίστρου που εισέπραξε ή που θα έπρεπε να είχε εισπράξει. Οι τρόποι καταβολής καθορίζονται με συμφωνία ανάμεσα στους μεταφορείς.

2.  Το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 16παράγραφος 3 και το άρθρο 25 εφαρμόζονται και στις σχέσεις ανάμεσα στους διαδοχικούς μεταφορείς.

Άρθρο 62

Δικαίωμα αναγωγής

1.  Ο μεταφορέας που κατέβαλε αποζημίωση δυνάμει των παρόντων Ενιαίων Νομικών Κανόνων έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των μεταφορέων που συμμετείχαν στη μεταφορά σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

α)  ο μεταφορέας που προκάλεσε τη ζημία είναι ο μόνος υπεύθυνος·

β)  όταν η ζημία προκλήθηκε από πολλούς μεταφορείς, καθένας από αυτούς έχει ευθύνη για τη ζημία που προκάλεσε. Εάν η διάκριση είναι αδύνατη, η αποζημίωση κατανέμεται μεταξύ τους σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου·

γ)  εάν δεν μπορεί να αποδειχτεί ποιος από τους μεταφορείς προκάλεσε τη ζημία, η αποζημίωση κατανέμεται μεταξύ όλων των μεταφορέων που συμμετείχαν στη μεταφορά, με εξαίρεση αυτούς τους οποίους αποδεικνύουν ότι η ζημία δεν προκλήθηκε από αυτούς. Η κατανομή πραγματοποιείται κατ’ αναλογία του μεριδίου του κομίστρου που αντιστοιχεί σε κάθε μεταφορέα.

2.  Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός από αυτούς τους μεταφορείς, το μερίδιο που τον βαρύνει και δεν το κατέβαλλε κατανέμεται μεταξύ όλων των άλλων μεταφορέων που συμμετείχαν στη μεταφορά, κατ’ αναλογία του μεριδίου του κομίστρου που αντιστοιχεί σε καθέναν από αυτούς.

Άρθρο 63

Διαδικασία αναγωγής

1.  Η καλή θεμελίωση της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε από τον μεταφορέα που άσκησε αναγωγή, δυνάμει του άρθρου 62, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τον μεταφορέα κατά του οποίου ασκήθηκε η αναγωγή, όταν η αποζημίωση καθορίστηκε δικαστικώς και αυτός ο τελευταίος μεταφορέας, δεόντως κλητευθείς, είχε το δικαίωμα να παρέμβει στη διαδικασία. Ο δικαστής που επιλαμβάνεται της κύριας αγωγής, καθορίζει τις προθεσμίες για την επίδοση της κλήσης και για την παρέμβαση.

2.  Ο μεταφορέας που ασκεί το δικαίωμα αναγωγής πρέπει να διατυπώσει το αίτημά του σε μία και την αυτή διαδικασία κατά όλων των μεταφορέων με τους οποίους δεν συμβιβάστηκε, με ποινή να χάσει την το δικαίωμα αναγωγής κατά αυτών που δεν θα είχε εγκαλέσει.

3.  Ο δικαστής αποφαίνεται με μία και την αυτή απόφαση για όλες τις αναγωγές των οποίων έχει επιληφθεί.

4.  Ο μεταφορέας που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα αναγωγής δύναται να προσφύγει στις δικαστικές αρχές του κράτους στην επικράτεια του οποίου ένας από τους μεταφορείς που συμμετείχαν στη μεταφορά έχει την κύρια έδρα του ή το υποκατάστημα ή την επιχείρηση που συνήψε τη σύμβαση μεταφοράς.

5.  Όταν η αγωγή πρέπει να κατατεθεί κατά πολλών μεταφορέων, ο μεταφορέας που ασκεί το δικαίωμα αναγωγής μπορεί να επιλέξει μεταξύ των αρμοδίων δικαστηρίων σύμφωνα με την παράγραφο 4, εκείνο ενώπιον του οποίου θα καταθέσει την προσφυγή του.

6.  Η κατάθεση προσφυγής δεν μπορεί να συνδυάζεται στην ίδια διαδικασία με αίτημα αποζημίωσης που έχει ασκηθεί από το δικαιούχο του συμβολαίου μεταφοράς.

Άρθρο 64

Συμφωνίες στο θέμα των αναγωγών

Οι μεταφορείς είναι ελεύθεροι να συμφωνήσουν μεταξύ τους συμφωνίες που παρεκκλίνουν από ταάρθρα 61 και 62.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Μέρος Ι: Πληροφορίες προ του ταξιδίου

–  Γενικοί όροι που ισχύουν στο πλαίσιο της σύμβασης

–  Ωράριο και όροι του χρονικά συντομότερου ταξιδιού

–  Ωράριο και όροι όλων των διαθέσιμων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλότερης χρέωσης [Τροπολογία 125]

–  Προσπελασιμότητα, όροι πρόσβασης και ύπαρξη επί της αμαξοστοιχίας διευκολύνσεων για άτομα με αναπηρίες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας XXX

–  Όροι Ρυθμίσεις φόρτωσης ποδηλάτων [Τροπολογία 126]

–  Διαθεσιμότητα θέσεων σε όλες τις ισχύουσες χρεώσεις για καπνίζοντες και μη καπνίζοντες (και, κατά περίπτωση, καπνίζοντες), για επιβάτες πρώτης και δεύτερης θέσης καθώς και θέσεις σε άμαξες κλινοθέσεων και κλινάμαξες [Τροπολογία 127]

–  Κάθε δραστηριότητα που είναι δυνατόν να διακόψει ή να καθυστερήσει τις υπηρεσίες μεταφοράς Διακοπές και καθυστερήσεις (προγραμματισμένες και σε πραγματικό χρόνο) [Τροπολογία 128]

–  Διαθεσιμότητα υπηρεσιών επί της αμαξοστοιχίας, συμπεριλαμβανομένου του wifi και των χώρων υγιεινής [Τροπολογία 129]

–  Διαδικασίες αναζήτησης απολεσθεισών αποσκευών

–  Διαδικασίες υποβολής παραπόνων/καταγγελιών

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες στη διάρκεια του ταξιδιού

–  Υπηρεσίες επί της αμαξοστοιχίας, συμπεριλαμβανομένου του wifi [Τροπολογία 130]

–  Επόμενος σταθμός

–  Καθυστερήσεις Διακοπές και καθυστερήσεις (προγραμματισμένες και σε πραγματικό χρόνο) [Τροπολογία 131]

–  Κύριες ανταποκρίσεις

–  Θέματα ασφάλειας και προστασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

I.  Απαιτήσεις για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους την έκθεση για την ποιότητα εξυπηρέτησης για το προηγούμενο επιχειρηματικό έτος και την αποστέλλουν στον εθνικό φορέα επιβολής και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) προς δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα του. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δημοσιεύουν την έκθεση στις ιστοσελίδες τους στην/στις επίσημη/-ες γλώσσα/-ες τους και, ει δυνατόν, σε άλλες γλώσσες της Ένωσης, καθώς και περίληψη της έκθεσης στην αγγλική.

Η έκθεση για την ποιότητα εξυπηρέτησης περιέχει πληροφορίες σχετικά τουλάχιστον με τα κάτωθι:

1)  Χρονική ακρίβεια εκτέλεσης των υπηρεσιών και γενικές αρχές αντιμετώπισης της διακοπής υπηρεσιών από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

α)  καθυστερήσεις

i)  συνολική μέση καθυστέρηση υπηρεσιών ως ποσοστό ανά κατηγορία υπηρεσίας (διεθνής, εσωτερική υπεραστική, περιφερειακή και αστική/προαστιακή)·

ii)  ποσοστό υπηρεσιών με καθυστέρηση αναχώρησης·

iii)  ποσοστό υπηρεσιών με καθυστέρηση άφιξης:

–  ποσοστό καθυστερήσεων κάτω των 60 λεπτών·

–  ποσοστό καθυστερήσεων από 60 91 έως 119 120 λεπτά· [Τροπολογία 132]

–  ποσοστό καθυστερήσεων 120 λεπτά και άνω·

β)  ματαιώσεις υπηρεσιών

ματαίωση υπηρεσιών ως ποσοστό ανά κατηγορά υπηρεσίας (διεθνής, εσωτερική υπεραστική, περιφερειακή και αστική/προαστιακή)·

γ)  εφαρμογή του κανονισμού στις καθυστερήσεις και τις ματαιώσεις υπηρεσιών:

i)  αριθμός επιβατών στους οποίους χορηγήθηκε φροντίδα και συνδρομή·

ii)  κόστος της εν λόγω παροχής φροντίδας και συνδρομής·

iii)  αριθμός επιβατών στους οποίους χορηγήθηκε αποζημίωση·

iv)  κόστος της χορηγηθείσας αποζημίωσης·

2)  Έρευνα του βαθμού ικανοποίησης των πελατών

Ελάχιστη περιλαμβανόμενη δέσμη κατηγοριών:

i)  χρονική ακρίβεια αμαξοστοιχιών·

ii)  πληροφόρηση επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης·

iii)  ακρίβεια και διάθεση πληροφοριών για τις αμαξοστοιχίες·

iv)  ποιότητα συντήρησης/κατάσταση των αμαξοστοιχιών·

v)  επίπεδο ασφάλειας των αμαξοστοιχιών·

vi)  καθαριότητα εντός των αμαξοστοιχιών·

vii)  παροχή χρήσιμων πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου, και αναφορικά με το wifi και άλλες υπηρεσίες επί της αμαξοστοιχίας· [Τροπολογία 133]

viii)  ύπαρξη ποιοτικών χώρων υγιεινής σε κάθε αμαξοστοιχία·

ix)  καθαριότητα και συντήρηση υψηλού επιπέδου των σταθμών·

x)  προσβασιμότητα των αμαξοστοιχιών και των χώρων εντός των αμαξοστοιχιών, καθώς και προσβασιμότητα στους χώρους υγιεινής·

xi)  αριθμός περιστατικών και ποιότητα της συνδρομής που όντως χορηγήθηκε σε άτομα με αναπηρίες και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα εντός της αμαξοστοιχίας σύμφωνα με το άρθρο 24, ανεξαρτήτως εάν κοινοποιήθηκε προηγουμένως αίτημα παροχής συνδρομής.

3)  Διεκπεραίωση καταγγελιών

i)  αριθμός καταγγελιών και έκβασή τους·

ii)  κατηγορίες καταγγελιών·

iii)  αριθμός καταγγελιών που διεκπεραιώθηκαν·

iv)  μέσος χρόνος απάντησης·

v)  δυνατές βελτιώσεις, ενέργειες που αναλήφθηκαν.

4)  Συνδρομή που παρασχέθηκε σε άτομα με αναπηρίες και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα

αριθμός περιπτώσεων συνδρομής ανά κατηγορία υπηρεσίας (διεθνής, εσωτερική υπεραστική, περιφερειακή και αστική/προαστιακή).

5)  Διακοπές

ύπαρξη και σύντομη περιγραφή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, των σχεδίων διαχείρισης κρίσεων.

II.  Απαιτήσεις για τους σταθμάρχες και τους διαχειριστές υποδομής

Η έκθεση για την ποιότητα εξυπηρέτησης περιέχει πληροφορίες σχετικά τουλάχιστον με τα κάτωθι:

1)  Πληροφορίες και εισιτήρια

i)  διαδικασία χειρισμού των αιτημάτων πληροφόρησης στον σταθμό·

ii)  διαδικασία και μέσα πληροφόρησης για τα ωράρια των αμαξοστοιχιών, τους ναύλους και τις αποβάθρες· ποιότητα πληροφόρησης·

iii)  ανάρτηση πληροφοριών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις δυνάμει του κανονισμού και τα στοιχεία επικοινωνίας με τους εθνικούς φορείς επιβολής·

iv)  εγκαταστάσεις αγοράς εισιτηρίων·

v)  διάθεση προσωπικού στον σταθμό για την παροχή πληροφοριών και την πώληση εισιτηρίων·

vi)  παροχή πληροφοριών σε άτομα με αναπηρίες και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα·

2)  Γενικές αρχές αντιμετώπισης της διακοπής υπηρεσίας

i)  αριθμός επιβατών στους οποίους χορηγήθηκε φροντίδα και συνδρομή·

ii)  κόστος της εν λόγω παροχής φροντίδας και συνδρομής·

3)  Περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί για να διασφαλίζεται η καθαριότητα των χώρων του σταθμού (χώροι υγιεινής, κλπ.)

i)  περιοδικότητα καθαρισμού·

ii)  ύπαρξη χώρων υγιεινής·

4)  Έρευνα του βαθμού ικανοποίησης των πελατών

Ελάχιστες περιλαμβανόμενες κατηγορίες:

i)  πληροφόρηση επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης·

ii)  χρονική ακρίβεια, διάθεση και προσβασιμότητα πληροφόρησης για τα ωράρια των αμαξοστοιχιών/τις αποβάθρες·

iii)  επίπεδο ασφαλείας του σταθμού·

iv)  χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα πληροφόρησης στους σταθμούς·

v)  ύπαρξη ποιοτικών χώρων υγιεινής στον σταθμό (καθώς και προσβασιμότητα)·

vi)  καθαριότητα και συντήρηση σταθμών·

vii)  προσβασιμότητα του σταθμού και των χώρων του σταθμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης χωρίς σκάλες, των κυλιόμενων σκαλών, των ανελκυστήρων και των ραμπών αποσκευών· [Τροπολογία 134]

viii)  αριθμός περιστατικών και ποιότητα της συνδρομής που παρασχέθηκε στον σταθμό σε άτομα με αναπηρίες και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

Σε σύνθετες περιπτώσεις όπως περιπτώσεις με πολλές απαιτήσεις και πολλούς φορείς εκμετάλλευσης, διασυνοριακά ταξίδια ή ατυχήματα στην επικράτεια κράτους μέλους άλλου από εκείνο που αδειοδότησε τη σιδηροδρομική επιχείρηση, και ιδίως όταν είναι ασαφές ποιος είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας επιβολής, ή όταν διευκολύνεται ή επισπεύδεται η επίλυση καταγγελίας, οι εθνικοί φορείς επιβολής συνεργάζονται προκειμένου να ορίσουν τον «επικεφαλής» φορέα, ο οποίος ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής για τους επιβάτες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι εθνικοί φορείς επιβολής συνεργάζονται για να διευκολύνουν την επίλυση καταγγελίας (όπως επίσης ανταλλάσσουν πληροφορίες, βοηθούν στη μετάφραση εγγράφων και παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες περιστατικών). Οι επιβάτες ενημερώνονται ποιος είναι ο φορέας που ενεργεί ως «επικεφαλής». Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, οι εθνικοί φορείς επιβολής μεριμνούν πάντα για την τήρηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394. [Τροπολογία 135]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πίνακας Αντιστοιχίας

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1371/2007

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 στοιχείο β)

Άρθρο 1 στοιχείο β)

----

Άρθρο 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 στοιχείο δ)

----

Άρθρο 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 στοιχείο ζ)

----

Άρθρο 1 στοιχεία η)

Άρθρο 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 σημείο i)

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

----

Άρθρο 2 παράγραφος 3

----

Άρθρο 2 παράγραφος 4

----

Άρθρο 2 παράγραφος 5

----

Άρθρο 2 παράγραφος 6

----

Άρθρο 2 παράγραφος 7

----

----

Άρθρο 2 παράγραφος 2

----

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3

----

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 8

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 9

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 10

Άρθρο 3 παράγραφος 8

----

Άρθρο 3 παράγραφος 9

----

Άρθρο 3 παράγραφος 10

Άρθρο 3 παράγραφος 11

Άρθρο 3 παράγραφος 11

----

Άρθρο 3 παράγραφος 12

Άρθρο 3 παράγραφος 12

Άρθρο 3 παράγραφος 13

Άρθρο 3 παράγραφος 13

Άρθρο 3 παράγραφος 14

Άρθρο 3 παράγραφος 14

----

Άρθρο 3 παράγραφος 15

Άρθρο 3 παράγραφος 16

Άρθρο 3 παράγραφος 16

Άρθρο 3 παράγραφος 17

Άρθρο 3 παράγραφος 17

Άρθρο 3 παράγραφος 18

----

Άρθρο 3 παράγραφος 19

Άρθρο 4

Άρθρο 4

----

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

----

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 9 παράγραφος 3

----

----

Άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 10

----

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 12 παράγραφος 2

----

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

----

Άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 17

Άρθρο 17

----

Άρθρο 17 παράγραφος 8

Άρθρο 18

Άρθρο 18

----

Άρθρο 18 παράγραφος 6

----

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 21 παράγραφος 1

----

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 2 και άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Άρθρο 22 παράγραφος 2

----

----

Άρθρο 22 παράγραφος 4

Άρθρο 23

Άρθρο 23

----

Άρθρο 23 παράγραφος 4

Άρθρο 24

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2 και 3

----

Άρθρο 26

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 27

Άρθρο 28

----

Άρθρο 28 παράγραφος 3

Άρθρο 27 παράγραφος 3

Άρθρο 28 παράγραφος 4

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 30

Άρθρο 31

----

Άρθρα 32 και 33

Άρθρο 31

Άρθρο 34

----

Άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 32

Άρθρο 35

Άρθρο 33

----

Άρθρο 34

Άρθρο 36

Άρθρο 35

----

----

Άρθρο 37

Άρθρο 36

Άρθρο 38

----

Άρθρο 39

Άρθρο 37

Άρθρο 40

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα III

----

Παραρτήματα IV και V

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 66.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
(3)ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 66.
(4)Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14).
(5)Κανονισμός (EΕ) αριθ. 454/2011 της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2011, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 123 της 12.5.2011, σ. 11).
(6) Κανονισμός (EE) αριθ. 1300/2014 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΕΕ L 356 της 12.12.2014, σ. 110).
(7)Οδηγία 2014/24/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(8) Οδηγία 2013/11/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 1).
(11)Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/EΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(12)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(13) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(14)Οδηγία 2012/34/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).
(15)Οδηγία (EΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1).
(16)Οδηγία XXX για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα) (ΕΕ L X της X.X.XXXX, σ. X).
(17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).
(18) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1926 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις (ΕΕ L 272 της 21.10.2017, σ. 1).


Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I
PDF 226kWORD 73k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)
P8_TA(2018)0463A8-0336/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης σε ενωσιακό επίπεδο , είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί συντονισμός και συνέπεια με τις διατάξεις που προβλέπουν η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης έπειτα από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση στις 19 Δεκεμβρίου 200217 και η σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο διαμεθοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 199318 . Ο συντονισμός και η συνέπεια πρέπει να διατηρούνται επίσης κατά τη συμμετοχή στην εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής προσέγγισης για τη διαχείριση των χημικών ουσιών (ΣΠΔΧ), η οποία εγκρίθηκε κατά το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση χημικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στις 6 Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.
(5)  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης σε ενωσιακό επίπεδο, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί συντονισμός και συνέπεια με τις διατάξεις που προβλέπουν η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης έπειτα από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση στις 19 Δεκεμβρίου 200217, η σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο διαμεθοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 199318, και η σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση την 11η Μαΐου 201718α. Ο συντονισμός και η συνέπεια πρέπει να διατηρούνται επίσης κατά τη συμμετοχή στην εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής προσέγγισης για τη διαχείριση των χημικών ουσιών (ΣΠΔΧ), η οποία εγκρίθηκε κατά το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση χημικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στις 6 Φεβρουαρίου 2006 στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.
_________________
_________________
17 ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 29.
17 ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 29.
18 ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 3.
18 ΕΕ L 39 της 16.2.1993, σ. 3.
18a ΕΕ L 142 της 2.6.2017, σ. 4.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Παρωχημένα ή υπό πλημμελή διαχείριση αποθέματα POP είναι δυνατό να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα με τη μόλυνση του εδάφους και των υπογείων υδάτων. Είναι κατά συνέπεια ενδεδειγμένο να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων από τους οριζόμενους στη σύμβαση. Τα αποθέματα απαγορευμένων ουσιών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, ενώ τα αποθέματα ουσιών των οποίων η παρασκευή ή η χρήση εξακολουθεί να επιτρέπεται πρέπει να κοινοποιούνται στις αρχές και να εποπτεύονται δεόντως. Συγκεκριμένα, θα πρέπει τα υπάρχοντα αποθέματα που συνίστανται από ή περιέχουν απαγορευμένους POP να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα το ταχύτερο δυνατό.
(10)  Παρωχημένα ή υπό πλημμελή διαχείριση αποθέματα POP είναι δυνατό να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα με τη μόλυνση του εδάφους και των υπογείων υδάτων. Είναι κατά συνέπεια ενδεδειγμένο να θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων από τους οριζόμενους στη σύμβαση. Τα αποθέματα απαγορευμένων ουσιών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, ενώ τα αποθέματα ουσιών των οποίων η παρασκευή ή η χρήση εξακολουθεί να επιτρέπεται πρέπει να κοινοποιούνται στις αρχές και να εποπτεύονται δεόντως. Συγκεκριμένα, θα πρέπει τα υπάρχοντα αποθέματα που συνίστανται από ή περιέχουν απαγορευμένους POP να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα το ταχύτερο δυνατό. Εφόσον απαγορευτούν μελλοντικά και άλλες ουσίες, τα αποθέματά τους πρέπει επίσης να καταστραφούν αμέσως και να μη δημιουργηθούν νέα. Δεδομένων των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη, θα πρέπει να τους παρασχεθεί επαρκής οικονομική και τεχνική ενίσχυση μέσω υφισταμένων ενωσιακών χρηματοπιστωτικών μέσων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τη σύμβαση, οι εκλύσεις POP που είναι ακούσια παραπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών πρέπει να εντοπίζονται και να περιορίζονται το ταχύτερο δυνατό με απώτερο σκοπό την τελική εξάλειψή τους, όπου τούτο είναι εφικτό. Πρέπει να εφαρμοστούν και να αναπτυχθούν κατάλληλα εθνικά σχέδια δράσης, που να καλύπτουν όλες τις πηγές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται υπό την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να περιοριστούν οι εν λόγω εκλύσεις κατά τρόπο συνεχή και οικονομικώς αποδοτικό. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης τα κατάλληλα μέσα.
(11)  Σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τη σύμβαση, οι εκλύσεις POP που είναι ακούσια παραπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών πρέπει να εντοπίζονται και να περιορίζονται το ταχύτερο δυνατό με απώτερο σκοπό την τελική εξάλειψή τους, όπου τούτο είναι εφικτό. Πρέπει να εφαρμοστούν και να αναπτυχθούν κατάλληλα εθνικά σχέδια δράσης, που να καλύπτουν όλες τις πηγές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται υπό την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να περιοριστούν οι εν λόγω εκλύσεις κατά τρόπο συνεχή και οικονομικώς αποδοτικό το ταχύτερο δυνατό. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης τα κατάλληλα μέσα.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση των τεχνικών και διοικητικών πτυχών του παρόντος κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, έχει αρμοδιότητα και πείρα στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών που αφορούν τα χημικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις διοικητικές, τεχνικές και επιστημονικές πτυχές της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών. Ο ρόλος του Οργανισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει την προετοιμασία και την εξέταση τεχνικών φακέλων, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την κατάρτιση των γνωμών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή ώστε αυτή να εξετάσει αν θα υποβάλει πρόταση για καταχώριση μιας ουσίας ως POP στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζονται με στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης που απορρέουν από τη σύμβαση.
(15)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση των τεχνικών και διοικητικών πτυχών του παρόντος κανονισμού σε ενωσιακό επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, έχει αρμοδιότητα και πείρα στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών που αφορούν τα χημικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις διοικητικές, τεχνικές και επιστημονικές πτυχές της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι απαραίτητο ο ρόλος του Οργανισμού να καλύπτει την προετοιμασία και την εξέταση τεχνικών φακέλων, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την κατάρτιση των γνωμών που θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή ώστε αυτή να εξετάσει αν θα υποβάλει πρόταση για καταχώριση μιας ουσίας ως POP στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζονται με στόχο την αποτελεσματική εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης που απορρέουν από τη σύμβαση.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η σύμβαση προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπονεί και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εφαρμόσει, ανάλογα με την περίπτωση, σχέδιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της σύμβασης. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν δυνατότητες για τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την ενημέρωση των σχεδίων εφαρμογής τους. Καθώς η αρμοδιότητα επιμερίζεται εν προκειμένω μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, τα σχέδια εφαρμογής πρέπει να εκπονούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των αρχών των κρατών μελών.
(16)  Η σύμβαση προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπονεί και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εφαρμόσει, ανάλογα με την περίπτωση, σχέδιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της σύμβασης και το διαβιβάζει στη Διάσκεψη των Μερών το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο έως την ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν δυνατότητες για τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την ενημέρωση των σχεδίων εφαρμογής τους. Καθώς η αρμοδιότητα επιμερίζεται εν προκειμένω μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, τα σχέδια εφαρμογής πρέπει να εκπονούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, του Οργανισμού και των αρχών των κρατών μελών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η παρασκευή και η χρήση των ουσιών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I ή στο μέρος Α του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού ως ενδιάμεσων προϊόντων σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εάν στο σχετικό παράρτημα έχει καταχωριστεί ρητή σημείωση προς τον σκοπό αυτόν και εάν ο παρασκευαστής επιβεβαιώνει στο οικείο κράτος μέλος ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.
(17)  Η παρασκευή και η χρήση των ουσιών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος I ή στο μέρος Α του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού ως ενδιάμεσων προϊόντων σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εάν στο σχετικό παράρτημα έχει καταχωριστεί ρητή σημείωση προς τον σκοπό αυτόν και εάν ο παρασκευαστής επιβεβαιώνει στο οικείο κράτος μέλος ότι η ουσία παρασκευάζεται και χρησιμοποιείται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, ήτοι εφόσον δεν τίθεται σε σημαντικό κίνδυνο το περιβάλλον ή η ανθρώπινη υγεία και δεν υφίστανται τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Σύμφωνα με τη σύμβαση και το πρωτόκολλο, πληροφορίες για τους POP πρέπει να παρέχονται στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών.
(18)  Σύμφωνα με τη σύμβαση και το πρωτόκολλο, πληροφορίες για τους POP πρέπει να παρέχονται στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών. Παρομοίως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να αναπτύξει κατάλληλες στρατηγικές, ούτως ώστε να εντοπίσει τοποθεσίες που έχουν μολυνθεί από POP, και το έβδομο ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 δεσμεύει την Ένωση και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποκατάσταση των μολυσμένων τοποθεσιών.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν οι POP τόσο για την υγεία της σημερινής και των επομένων γενεών όσο και για το περιβάλλον, είναι, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά ανεπαρκής, καθίσταται απαραίτητη μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου να αυξηθούν η εγρήγορση αλλά και η κατανόηση των πολιτών όσον αφορά το σκεπτικό για περιορισμούς και απαγορεύσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τόσο προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις εν λόγω ουσίες, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όσο και προγράμματα εκπαίδευσης εργατών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών και τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού, πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να προάγονται και να ενισχύονται.
(19)  Δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν οι POP τόσο για την υγεία της σημερινής και των επομένων γενεών όσο και για το περιβάλλον, είναι, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά ανεπαρκής, καθίσταται απαραίτητη μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου να αυξηθούν η εγρήγορση αλλά και η κατανόηση των πολιτών όσον αφορά το σκεπτικό για περιορισμούς και απαγορεύσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τόσο προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις εν λόγω ουσίες, όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην υγεία και στο περιβάλλον, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όσο και προγράμματα εκπαίδευσης εργατών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών και τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού, πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να προάγονται και να ενισχύονται. Η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού, με την εφαρμογή της σύμβασης της ΟΕΕ/HE για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus), η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση τη 17η Φεβρουαρίου 2005.
_________________
1a ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
ι)  «ενδιάμεσο προϊόν σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο»: ουσία η οποία παρασκευάζεται, καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες και όπου η παρασκευή της ενδιάμεσης ουσίας και η μετατροπή της σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, με την έννοια ότι η ουσία είναι αυστηρά περιορισμένη με τεχνικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.
ι)  «ενδιάμεσο προϊόν σε κλειστό σύστημα και σε συγκεκριμένο χώρο»: ουσία η οποία παρασκευάζεται και καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χημικών διεργασιών με σκοπό να μετατραπεί σε άλλη ουσία (στο εξής «σύνθεση»), και όπου η παρασκευή της ενδιάμεσης ουσίας και η μετατροπή της σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες πραγματοποιούνται μέσω σύνθεσης στον ίδιο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των χώρων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση μίας ή περισσότερων νομικών οντοτήτων, υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, με την έννοια ότι η ουσία είναι αυστηρά περιορισμένη με τεχνικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  ο παρασκευαστής καταδεικνύει ότι κατά τη διαδικασία παρασκευής η ουσία θα μετατραπεί σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες που δεν έχει/έχουν ιδιότητες POP·
β)  ο παρασκευαστής καταδεικνύει ότι κατά τη διαδικασία παρασκευής η ουσία θα μετατραπεί σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες που δεν έχει/έχουν ιδιότητες POP, ότι δεν αναμένεται πως άνθρωποι ή το περιβάλλον θα εκτεθούν σε σημαντικές ποσότητες της ουσίας κατά την παραγωγή και χρήση της όπως έδειξε η αξιολόγηση του εν λόγω κλειστού συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ότι δεν υφίστανται τεχνικά εφικτές εναλλακτικές λύσεις στη χρήση ουσίας από τον κατάλογο του παραρτήματος Ι μέρος Α ή του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α του παρόντος κανονισμού·
_________________
1aΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ο κάτοχος διαχειρίζεται το απόθεμα κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικώς ορθό.
Ο κάτοχος διαχειρίζεται το απόθεμα κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικώς ορθό, σύμφωνα με τα όρια και τις απαιτήσεις που ορίζουν η οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατά περίπτωση.
_________________
Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 1).
Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου εκφράζονται με τους κωδικούς που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1).
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν προτάσεις περί κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή ουσιαστικής τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν διαδικασίες που αποδεσμεύουν χημικά του παραρτήματος ΙΙΙ, εξετάζουν κατά προτεραιότητα εναλλακτικές διαδικασίες, τεχνικές ή πρακτικές παρόμοιας χρησιμότητας, οι οποίες δεν επιτρέπουν το σχηματισμό και την αποδέσμευση χημικών ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30.
3.  Τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν προτάσεις περί κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή ουσιαστικής τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν διαδικασίες που αποδεσμεύουν χημικά του παραρτήματος ΙΙΙ, εξετάζουν κατά προτεραιότητα εναλλακτικές διαδικασίες, τεχνικές ή πρακτικές29α παρόμοιας χρησιμότητας, οι οποίες δεν επιτρέπουν τον σχηματισμό και την αποδέσμευση χημικών ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2010/75/ΕΕ30 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_________________
_________________
29α Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους POP (2008). Κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και προσωρινές κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές που συνδέονται με το άρθρο 5 και το παράρτημα Γ της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους. Γενεύη, Γραμματεία της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους POP. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
30 Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17).
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή δύναται, εφόσον απαιτείται και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις καθώς και εγκρίσεις που έχει ενδεχομένως χορηγήσει κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που έχει ορίσει κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το παράρτημα V, να θεσπίσει , μέσω εκτελεστικών πράξεων, πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή δύναται να προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη μέλη , σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) σημείο iii). Τα εν λόγω μέτρα αποφασίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
6.  Η Επιτροπή δύναται, εφόσον απαιτείται και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις καθώς και εγκρίσεις που έχει ενδεχομένως χορηγήσει κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που έχει ορίσει κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το παράρτημα V, να θεσπίσει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες καθορίζουν τον μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) σημείο iii). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  παροχή τεχνικών και επιστημονικών στοιχείων καθώς και στήριξης στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικής αίτησης, για ουσίες οι οποίες ενδέχεται να συμμορφώνονται με τα κριτήρια για καταχώριση στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο·
γ)  παροχή άρτιων τεχνικών και επιστημονικών στοιχείων καθώς και ισχυρής στήριξης στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικής αίτησης, για ουσίες οι οποίες ενδέχεται να συμμορφώνονται με τα κριτήρια για καταχώριση στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της παρασκευής και χρήσης νέων POP και για την αξιολόγηση φυτοφαρμάκων ή βιομηχανικών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος·
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ)
στ)  συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και διάθεση στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται ή διατίθενται βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii), του άρθρου 9 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 παράγραφος 1. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις μη εμπιστευτικές πληροφορίες στον δικτυακό του τόπο και διευκολύνει την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών μέσω των σχετικών πλατφόρμων πληροφοριών, όπως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2·
στ)  συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και διάθεση στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται ή διατίθενται βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 5, του άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii), του άρθρου 9 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 παράγραφος 1. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τις μη εμπιστευτικές πληροφορίες στον δικτυακό του τόπο και διευκολύνει την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών μέσω των σχετικών πλατφορμών πληροφοριών, όπως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2·
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
1a.  Ο Οργανισμός αρχίζει να παρέχει τη βοήθεια και τις τεχνικές και επιστημονικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) από την ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση τοποθεσιών μολυσμένων από POP, καθώς και για την αντιμετώπιση των σημαντικών κινδύνων που μπορεί να ενέχει η εν λόγω μόλυνση για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/4/ΕΚ32 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη που ανταλλάσσουν πληροφορίες με τρίτη χώρα προστατεύουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, σε συμφωνία με την ενωσιακή νομοθεσία.
3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/4/ΕΚ32 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και με το περιβάλλον. Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη που ανταλλάσσουν άλλες πληροφορίες με τρίτη χώρα προστατεύουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, σε συμφωνία με την ενωσιακή νομοθεσία.
_________________
_________________
32 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
32 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)
Η Ένωση διασφαλίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού καθ’ όλη την παρακολούθηση της εφαρμογής.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις για τον περαιτέρω προσδιορισμό των ελάχιστων πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών, των χαρτών και των επισκοπήσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
5.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες καθορίζουν τον μορφότυπο των πληροφοριών που θα πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών, των χαρτών και των επισκοπήσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 5 και το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από τις […].
2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 7 παράγραφος 5 και το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσίας παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
1.   Η Επιτροπή επικουρείται από:
α)  την επιτροπή του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 όσον αφορά την εφαρμογή των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5, εξαιρουμένων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τον ορισμό του μορφότυπου των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7, και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii)· και
β)  την επιτροπή του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 και στο άρθρο 13 παράγραφος 5 σχετικά με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τον ορισμό του μορφότυπου των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7, και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii).
_________________
1a Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – πίνακας – σειρά 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

1336-36-3 και λοιποί

215-648-1 και λοιποί

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 96/59/ΕΚ, επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που ήδη χρησιμοποιούνταν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

 

 

Τα κράτη μέλη εντοπίζουν και απομακρύνουν από τη χρήση εξοπλισμό (π.χ. μετασχηματιστές, πυκνωτές ή άλλα δοχεία που περιέχουν ποσότητες υγρών) που περιέχει περισσότερο από 0,005 % PCB και ποσότητες μεγαλύτερες από 0,05 dm3, το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τροπολογία

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

1336-36-3 και λοιποί

215-648-1 και λοιποί

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 96/59/ΕΚ, επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που ήδη χρησιμοποιούνταν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

 

 

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να εντοπίζουν και απομακρύνουν από τη χρήση εξοπλισμό (π.χ. μετασχηματιστές, πυκνωτές ή άλλα δοχεία που περιέχουν ποσότητες υγρών) που περιέχει περισσότερο από 0,005 % PCB και ποσότητες μεγαλύτερες από 0,05 dm3, το συντομότερο δυνατόν, και όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σειρά 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Ειδική εξαίρεση για ενδιάμεση χρήση ή άλλη ειδική διάταξη

Δις(πενταβρωμοφαινυλικός) αιθέρας (δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας· decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας καταχώρισης, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 10 mg/kg (0,001 % κατά βάρος), σε ουσίες, μείγματα, αντικείμενα ή ως συστατικό των φλογοεπιβραδυντικών μερών αντικειμένων.

 

 

 

2.  Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση του δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα:

 

 

 

α)  στην παραγωγή αεροσκάφους πριν από τη 2α Μαρτίου 2027, βάσει αίτησης έγκρισης που έχει υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και έχει παραληφθεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2022·

 

 

 

β)  στην κατασκευή ανταλλακτικών για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 

 

 

i)  αεροσκάφος που έχει κατασκευαστεί πριν από την 2α Μαρτίου 2027, βάσει αίτησης έγκρισης που έχει υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και έχει παραληφθεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2022, μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής του εν λόγω αεροσκάφους·

 

 

 

ii)  μηχανοκίνητα οχήματα, εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2007/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που έχουν κατασκευαστεί πριν από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], είτε μέχρι το 2036 είτε μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής των εν λόγω μηχανοκίνητων οχημάτων, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

 

 

 

3.  Οι ειδικές εξαιρέσεις για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο ii), ισχύουν για την παραγωγή και τη χρήση εμπορικού δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα που εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

 

 

i)  σύστημα μετάδοσης κίνησης και εφαρμογές «κάτω από το καπό» όπως καλώδια μπαταρίας, καλώδια ενδοσύνδεσης μπαταρίας, σωλήνας κινητών κλιματιστικών (MAC), συστήματα μετάδοσης κίνησης, δακτύλιοι πολλαπλής εξαγωγής, μόνωση «κάτω από το καπό», καλωδίωση και πλεξούδες καλωδίων «κάτω από το καπό» (καλωδίωση κινητήρα, κ.λπ.), αισθητήρες ταχύτητας, εύκαμπτοι σωλήνες, ανεμιστήρες και αισθητήρες κρουστικής καύσης·

 

 

 

ii)  εφαρμογές συστήματος καυσίμου, όπως σωληνάκια καυσίμου, δεξαμενές καυσίμου και δεξαμενές καυσίμου κάτω από το αμάξωμα·

 

 

 

iii)  είδη πυροτεχνίας και εφαρμογές που επηρεάζονται από είδη πυροτεχνίας όπως καλώδια ανάφλεξης αερόσακων, καλύμματα/υφάσματα καθισμάτων (μόνο εάν σχετίζονται με τον αερόσακο) και αερόσακοι (εμπρόσθιοι και πλευρικοί)·

 

 

 

iv)  ανάρτηση και εσωτερικές εφαρμογές, όπως διακοσμητικά στοιχεία, ηχοαπορροφητικό υλικό και ζώνες ασφαλείας·

 

 

 

v)  ενισχυμένα πλαστικά (πίνακες οργάνων και εσωτερική επένδυση)·

 

 

 

vi)  «κάτω από το καπό ή τον πίνακα» (τερματικά/πλακέτες ασφαλειών, καλώδια υψηλής έντασης ρεύματος και χιτώνες καλωδίου (καλώδια σπινθηριστών))·

 

 

 

vii)  ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (θήκες και κιβώτια μπαταριών, ηλεκτρικές συνδέσεις ελέγχου του κινητήρα, κατασκευαστικά στοιχεία ραδιοσυστημάτων με δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων, συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, συστήματα εντοπισμού θέσης και υπολογιστικά συστήματα)·

 

 

 

viii)  υφάσματα, όπως καλύμματα χώρου αποσκευών, εγκατάσταση ταπετσαρίας, επενδύσεις εσωτερικού χώρου, καθίσματα αυτοκινήτων, στηρίγματα κεφαλής, αλεξήλια (σκιάδια), εσωτερικά διαχωριστικά και καλύμματα δαπέδου.

 

 

 

3.  Επιτρέπεται η παραγωγή δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα και η χρήση του στην παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά για τα ακόλουθα αντικείμενα:

 

 

 

α)  αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά πριν από τις ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]·

 

 

 

β)  αεροσκάφη που παράγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α)·

 

 

 

γ)  ανταλλακτικά αεροσκαφών που παράγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β)·

 

 

 

δ)  είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

 

 

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου ως «αεροσκάφος» νοείται ένα από τα ακόλουθα:

 

 

 

α)  πολιτικό αεροσκάφος το οποίο έχει παραχθεί σύμφωνα με πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή με έγκριση σχεδιασμού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς συμβαλλόμενου μέλους της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), ή για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από συμβαλλόμενο κράτος της ΔΟΠΑ σύμφωνα με το παράρτημα 8 της σύμβασης για τη διεθνή πολιτική αεροπορία·

 

 

 

β)  στρατιωτικό αεροσκάφος.

 

 

 

___________

 

 

 

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).

 

 

 

Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88).

 

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Α – σειρά 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Ειδική εξαίρεση για ενδιάμεση χρήση ή άλλη ειδική διάταξη

Χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Κατά παρέκκλιση, επιτρέπονται η κατασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ουσιών ή παρασκευασμάτων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 % κατά βάρος ή αντικειμένων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 0,15 % κατά βάρος.

 

 

 

2.  Η χρήση επιτρέπεται για:

 

 

 

α)  ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σφραγιστικά υλικά για φράγματα που περιέχουν SCCP και που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά την 4η Δεκεμβρίου 2015· και

 

 

 

β)  αντικείμενα που περιέχουν χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCP) εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α) και χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά τη 10η Ιουλίου 2012.

 

 

 

3.  Στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Ειδική εξαίρεση για ενδιάμεση χρήση ή άλλη ειδική διάταξη

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Κατά παρέκκλιση, επιτρέπονται η κατασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ουσιών ή μειγμάτων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 1 % κατά βάρος ή αντικειμένων που περιέχουν SCCP σε συγκεντρώσεις κάτω του 0,15 % κατά βάρος.

 

 

 

2.  Η χρήση επιτρέπεται για:

 

 

 

α)  ταινιόδρομους στην εξορυκτική βιομηχανία και σφραγιστικά υλικά για φράγματα που περιέχουν SCCP και που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά την 4η Δεκεμβρίου 2015· και

 

 

 

β)  αντικείμενα που περιέχουν χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας (SCCP) εκτός από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α) και χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από ή κατά τη 10η Ιουλίου 2012.

 

 

 

3.  Στα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο.

Τροπολογία

διαγράφεται

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΛΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΛΥΣΕΩΝ
Ουσία (αριθ. CAS)
Ουσία (αριθ. CAS)
Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF)
Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF)
Εξαχλωροβενζόλιο (HCB) (αριθ. CAS: 118-74-1)
Εξαχλωροβενζόλιο (HCB) (αριθ. CAS: 118-74-1)
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)37
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)37
37.  Για τον σκοπό απογραφής των ρύπων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες ενώσεων: βενζο(α)πυρένιο, βενζο(β)φλουροανθένιο, βενζο(κ)φλουροανθένιο και ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο.
37.  Για τον σκοπό απογραφής των ρύπων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες ενώσεων: βενζο(α)πυρένιο, βενζο(β)φλουροανθένιο, βενζο(κ)φλουροανθένιο και ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο.
Πενταχλωροβενζόλιο (αριθ. CAS: 608-93-5)
Πενταχλωροβενζόλιο (αριθ. CAS: 608-93-5)
Πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια37α
37α Ως «πολυχλωριωμένα ναφθαλίνια» νοούνται οι χημικές ενώσεις που έχουν ως βάση το σύστημα δακτυλίων του ναφθαλινίου και στις οποίες ένα ή περισσότερα άτομα υδρογόνου έχουν υποκατασταθεί από άτομα χλωρίου.
Εξαχλωροβουταδιένιο (αριθ. CAS: 87-68-3)
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σειρές 5 – 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Οριακή τιμή συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α)

 

 

 

 

 

Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H6Br4O

40088-47-9 και λοιποί

254-787-2 και λοιποί

Άθροισμα των συγκεντρώσεων τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα, πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα και επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα: 1 000 mg/kg

 

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H5Br5O

32534-81-9 και λοιποί

251-084-2 και λοιποί

 

Εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H4Br6O

36483-60-0 και λοιποί

253-058-6 και λοιποί

 

Επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H3Br7O

68928-80-3 και λοιποί

273-031-2 και λοιποί

 

 

 

 

 

Τροπολογία

 

Ουσία

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

Οριακή τιμή συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α)

 

 

 

 

 

Τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H6Br4O

40088-47-9 και λοιποί

254-787-2 και λοιποί

Άθροισμα των συγκεντρώσεων τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα, πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα, επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα: 500 mg/kg

 

Πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H5Br5O

32534-81-9 και λοιποί

251-084-2 και λοιποί

 

Εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H4Br6O

36483-60-0 και λοιποί

253-058-6 και λοιποί

 

Επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12H3Br7O

68928-80-3 και λοιποί

273-031-2 και λοιποί

 

Δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας

C12Br10O

1163-19-5 και λοιποί

214-604-9 και λοιποί

 

 

 

 

 

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – πίνακας 1 – στήλη «Οριακή τιμή συγκέντρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχείο α) σειρά «πολυχλωριωμένα» – υποσημείωση 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

7.  Η οριακή τιμή υπολογίζεται ως PCDD και PCDF σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Τροπολογία

7.  Η οριακή τιμή υπολογίζεται ως PCDD και PCDF σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0336/2018).


Υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων
PDF 216kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (2018/2077(INI))
P8_TA(2018)0464A8-0352/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές» (COM(2017)0252),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2017, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (COM(2017)0253),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(1),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 1, 3, 5, 27, 31, 32, 33 και 47,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 18 Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), που κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της,

–  έχοντας υπόψη τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 5: επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης όλων των γυναικών και των κοριτσιών, και ειδικότερα τον ΣΒΑ 5.4: αναγνώριση και εκτίμηση της μη αμειβόμενης φροντίδας και οικιακής εργασίας, μέσω της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας, και της προαγωγής της κοινής ευθύνης μέσα σε ένα νοικοκυριό και στην οικογένεια, ανάλογα με τις εκάστοτε εθνικές ιδιαιτερότητες,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 10ης Μαΐου 2018, για την πρόοδο ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ενίσχυση της στήριξης και της φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας για ανεξάρτητη διαβίωση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ 2017-2019 – Αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων» (COM(2017)0678),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019» και ιδίως το κεφάλαιο 3.1: «Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία γυναικών και ανδρών» (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ανάπτυξη εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας για μικρά παιδιά, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, τη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων γονέων και την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη («στόχοι της Βαρκελώνης») (COM(2018)0273),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2013 με τίτλο «Στόχοι της Βαρκελώνης - Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2013)0322),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, με τίτλο «Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: Παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο» (COM(2011)0066),

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της Επιτροπής σχετικά με την ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (Ares(2018)1505951),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»(3),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή – συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2014-2010» (COM(2013)0083) και της 26ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (COM(2017)0250),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2014 σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020 (COM(2014)0332),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία, την ευελιξία με ασφάλεια και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου(11),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας (COM(2018)0271) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με την ίδια ημερομηνία (SWD(2018)0173),

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων του 2015 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και την έκθεση του 2015 με τίτλο «Εξισορρόπηση της επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Επισκόπηση πολιτικής»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 7ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Company initiatives for workers with care responsibilities for disabled children or adults» (Εταιρικές πρωτοβουλίες για τους εργαζομένους με ευθύνες φροντίδας παιδιών ή ενηλίκων με αναπηρία),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού του Eurofound της 14ης Ιουλίου 2013 με τίτλο «Μέριμνα για παιδιά και εξαρτώμενα άτομα: συνέπειες για τη σταδιοδρομία των νέων εργαζομένων»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 17ης Ιουνίου 2014 με τίτλο «Residential care sector: Working conditions and job quality» (Τομέας οικιακής φροντίδας: Συνθήκες εργασίας και ποιότητα εργασίας),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound της 22ας Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change» (Εργασία και φροντίδα: Μέτρα για τον συνδυασμό τους σε περιόδους δημογραφικών αλλαγών),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση επισκόπησης του Eurofound της 17ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Eurofound της 28ης Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων Ευρωπαίων: Δημόσιοι πάροχοι κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Eurofound της 23ης Ιανουαρίου 2018 με τίτλο «Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2016: ποιότητα ζωής, ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών και ποιότητα της κοινωνίας»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, με τίτλο «Επαρκής κοινωνική προστασία για την αντιμετώπιση των αναγκών μακροχρόνιας φροντίδας σε μια γηράσκουσα κοινωνία»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τα συστήματα υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τα δικαιώματα του εσωτερικού προσωπικού παροχής φροντίδας(12),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών σε οικογένειες για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία(13),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2010, σχετικά με την επαγγελματοποίηση των οικιακών εργασιών(14),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με τον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2017: Μέτρηση της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2005-2015,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες που εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης τον Μάρτιο του 2016 με τίτλο «Διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την εργασία, την παροχή φροντίδας και τον ελεύθερο χρόνο» και τον Νοέμβριο του 2016 με τίτλο «Χρήση των κονδυλίων για την ισότητα των φύλων σε επιλεγμένα κράτη μέλη»,

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του προγράμματος WeDo για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων του 2012 με τίτλο «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0352/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία από τις βασικές αξίες στις οποίες στηρίζεται η ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων έχει προχωρήσει με αργό ρυθμό·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, που διακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017, υποστηρίζει σημαντικές αρχές και αποσκοπεί στην κατοχύρωση νέων δικαιωμάτων για τους πολίτες της Ένωσης με την ομόφωνη υποστήριξη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων της ισότητας των φύλων, των ίσων ευκαιριών, της υποστήριξης των παιδιών και της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 9η αρχή του πυλώνα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, «οι γονείς και τα άτομα με ευθύνες παροχής φροντίδας έχουν δικαίωμα σε ανάλογη άδεια, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι κατά περίπου 12 % χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες και ότι το 31,5 % των εργαζόμενων γυναικών εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ το ποσοστό αυτό για τους εργαζόμενους άνδρες είναι 8,2 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της απασχόλησης της ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται στο 12 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, μία από τις βασικές αιτίες αυτής της κατάστασης είναι οι δυσανάλογες ευθύνες φροντίδας των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σωρευτικές επιπτώσεις των πολλαπλών κενών στη σταδιοδρομία που επηρεάζουν τις γυναίκες ως αποτέλεσμα των ευθυνών φροντίδας συμβάλλουν σημαντικά στην ύπαρξη χαμηλότερων μισθών, πιο σύντομων σταδιοδρομιών και στα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά χάσματα μεταξύ των φύλων κατά 16 % και 37 % αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό για τις γυναίκες, με αρνητικές επιπτώσεις και στα παιδιά και στις οικογένειές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να γεφυρωθεί το χάσμα στον τομέα της απασχόλησης και το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, δεδομένου ότι οι οικονομικές απώλειες οι οποίες οφείλονται στο χάσμα στην απασχόληση μεταξύ των φύλων ανέρχονται σε 370 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας μπορεί να έχει καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «παροχή φροντίδας» θα πρέπει να νοείται η εργασία που εκτελείται από άτομα, υπό την προσωπική τους ιδιότητα, σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα ή σε ένα ιδιωτικό νοικοκυριό ή νοικοκυριά, για την παροχή φροντίδας σε παιδιά, ηλικιωμένους, ασθενείς ή άτομα με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες παροχής φροντίδας θα πρέπει, ιδανικά, να εκτελούνται από επαγγελματίες φροντιστές που προσλαμβάνονται είτε από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς είτε από οικογένειες, ή είναι αυτοαπασχολούμενοι, ωστόσο όμως εκτελούνται και άτυπα -και χωρίς αμοιβή- από μη επαγγελματίες φροντιστές, που είναι συνήθως μέλη της οικογένειας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος χρόνος που δαπανάται για μη αμειβόμενες οικιακές εργασίες και εργασίες παροχής φροντίδας είναι πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερος για τις γυναίκες απ’ ό, τι για τους άνδρες, και αυτό είναι περισσότερο εμφανές σε ζευγάρια το μικρότερο παιδί των οποίων είναι ηλικίας κάτω των 7 ετών, δεδομένου ότι οι γυναίκες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 32 ώρες την εβδομάδα σε αμειβόμενη εργασία και 39 ώρες σε μη αμειβόμενη, ενώ οι άνδρες αφιερώνουν 41 ώρες την εβδομάδα σε αμειβόμενη εργασία και 19 ώρες σε μη αμειβόμενη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ο τομέας της οικιακής εργασίας και παροχής φροντίδας απασχολούσε περίπου 52 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο το 2010, στα οποία πρέπει να προστεθούν και άλλα 7,4 εκατομμύρια οικιακοί βοηθοί ηλικίας κάτω των 15 ετών, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός να αντιστοιχεί στο 5 έως 9 % της συνολικής απασχόλησης στις εκβιομηχανισμένες χώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με την παροχή φροντίδας είναι χαμηλά αμειβόμενες σε πολλά κράτη μέλη, συχνά δεν προσφέρουν επίσημες συμβάσεις ή άλλα βασικά εργασιακά δικαιώματα και δεν είναι ελκυστικές επαγγελματικά, λόγω του υψηλού κινδύνου σωματικής και συναισθηματικής πίεσης, της επαπειλούμενης επαγγελματικής εξουθένωσης και της έλλειψης ευκαιριών για επαγγελματική σταδιοδρομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας παρέχει λίγες ευκαιρίες κατάρτισης και οι εργαζόμενοι σε αυτόν είναι κατά κύριο λόγο ηλικιωμένοι, γυναίκες και διακινούμενοι εργαζόμενοι·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υποστηρικτικά μέτρα, όπως το σύστημα έκπτωσης φόρου για τις οικιακές υπηρεσίες στη Σουηδία, το δελτίο παροχής υπηρεσιών στη Γαλλία ή το δελτίο υπηρεσιών στο Βέλγιο, έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη χορήγηση νόμιμων εργασιακών δικαιωμάτων στους οικιακούς βοηθούς και στο προσωπικό παροχής φροντίδας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 80 % της φροντίδας στην ΕΕ παρέχεται από μη αμειβόμενους άτυπους φροντιστές, το 75 % των οποίων είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ποσοστό 27,4 % οι γυναίκες εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης για να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά ή τους ενηλίκους με ανάγκες φροντίδας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 4,6 %(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας δεν θα πρέπει να αναγκάζει τους άτυπους φροντιστές να αντισταθμίζουν τις ευθύνες που έχουν αναλάβει για την παροχή φροντίδας με τον ελεύθερο χρόνο τους, δεδομένου ότι όσοι εξακολουθούν να εργάζονται πρέπει ήδη να εξισορροπούν διαφορετικές ευθύνες και τη χρήση του χρόνου τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες εθνικές στατιστικές δείχνουν ότι περίπου το 6-7 % των φροντιστών στα κράτη μέλη είναι νέοι φροντιστές ηλικίας κάτω των 17 ετών και ότι οι νέες γυναίκες ηλικίας 15-24 ετών που ασχολούνται με την παροχή φροντίδας είναι πέντε φορές περισσότερες από τους νέους άνδρες σε αυτή την ηλικιακή ομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι σε ηλικία φροντιστές μπορεί να βαρύνονται με μεγάλες ευθύνες ενηλίκων όταν παρέχουν φροντίδα, βοήθεια και υποστήριξη σε γονέα, αδελφό, αδελφή, παππού, γιαγιά ή άλλο συγγενή που έχει αναπηρία, χρόνια ασθένεια ή πρόβλημα ψυχικής υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι σε ηλικία φροντιστές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και τον συνδυασμό της εκπαίδευσης με τις ευθύνες φροντίδας, γεγονός που έχει επίσης αντίκτυπο στην υγεία και τη διαβίωσή τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει έλλειψη ποιοτικών υπηρεσιών επαγγελματικής φροντίδας που να είναι διαθέσιμες σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος·

ΙB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας που χρειάζονται φροντίδα ζουν σε περιοχές οι οποίες πλήττονται από συνεχιζόμενη έλλειψη υπηρεσιών, ενώ η απομόνωση ή άλλες περιστάσεις καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση των ατόμων αυτών σε επαγγελματικές υπηρεσίες φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις τους παρέχεται φροντίδα μόνον από μη επαγγελματίες φροντιστές, που πολύ συχνά είναι γυναίκες της οικογένειας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει δημογραφικές αλλαγές που οδηγούν σε αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών που συνδέονται με την ηλικία και τη γήρανση του πληθυσμού και, κατά συνέπεια, σε μεγαλύτερες ανάγκες φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια εποχή αυξανόμενων απαιτήσεων φροντίδας, υπάρχει δυσανάλογη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ των φύλων, με τις γυναίκες να επωμίζονται το βάρος λόγω των στερεοτύπων σχετικά με τους ρόλους των φύλων, που εξακολουθούν να κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, η μείωση του αριθμού των ατόμων σε παραγωγική ηλικία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εξαιτίας της λιτότητας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές υπηρεσίες, γεγονός που θα έχει επίσης αντίκτυπο στα άτομα που πρέπει να συνδυάσουν εργασία και ευθύνες φροντίδας, συχνά υπό δύσκολες συνθήκες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της ΕΕ αναμένεται να συνεχίσει να γηράσκει, και ότι στο σύνολο του πληθυσμού το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί από 17,1 % που ήταν το 2008 σε 30 % το 2060, ενώ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω θα αυξηθεί από 4,4 % σε 12,1 % κατά την ίδια περίοδο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, και ότι το 2008 περίπου το 19 % των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω βρισκόταν σε κίνδυνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2000 ήταν 17 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό είναι κατά πέντε μονάδες μεγαλύτερο για τις γυναίκες σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι πέφτουν ορισμένες φορές θύματα διακρίσεων λόγω ηλικίας και σεξισμού, ενώ η κακομεταχείριση των ηλικιωμένων, που παρατηρείται σε διάφορες δομές φροντίδας, αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πλειονότητά τους τα υφιστάμενα μοντέλα εθνικής πολιτικής για τις υπηρεσίες φροντίδας είναι, αυτήν τη στιγμή, ακατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών της γηράσκουσας κοινωνίας της Ένωσης, και ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν αντιμετωπίσει έως σήμερα τις δημογραφικές προκλήσεις στις οικείες πρωτοβουλίες και τα συστήματα πολιτικής και κοινωνικής μέριμνας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο αριθμός των ιδρυμάτων φροντίδας για ηλικιωμένους έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη, η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υποστήριξης της ανεξάρτητης διαβίωσης και της παροχής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας ή κατ’ οίκον, δεδομένου ότι όλοι έχουν δικαίωμα σε μια ανεξάρτητη ζωή, σε υπηρεσίες υποστήριξης και στην ένταξη στην κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, ότι η έλλειψη αναλυτικών πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων σχετικά με χρηματοοικονομικές επενδύσεις, και η έλλειψη δεικτών ποιότητας δυσχεραίνουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση αυτού του σημαντικού τμήματος της υποδομής φροντίδας και τη διατύπωση συστάσεων για τη λήψη αποφάσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της Βαρκελώνης για παροχή βρεφονηπιακής μέριμνας τουλάχιστον στο 33 % των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών (στόχος 1) και στο 90 % των παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (στόχος 2) έχουν επιτευχθεί σε μόλις δώδεκα κράτη μέλη από το 2002 και ότι τα ποσοστά υλοποίησης σε ορισμένα κράτη μέλη είναι ανησυχητικά χαμηλά·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αυξάνει την ανάγκη για υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή παιδική φροντίδα και ότι η ζήτηση θέσεων σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ) σε όλη την Ευρώπη υπερβαίνει την προσφορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, η παιδική φροντίδα για παιδιά ηλικίας έως 3 ετών χρησιμοποιείται κυρίως με καθεστώς μειωμένου ωραρίου (λιγότερο από 30 ώρες εβδομαδιαίως) σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας απαιτεί τη διαθεσιμότητα παιδικής φροντίδας με καθεστώς πλήρους ωραρίου και την κάλυψη της ζήτησης κατά τις ώρες εργασίας των γονέων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς υποδομής που να παρέχει ποιοτικές και προσβάσιμες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας για όλα τα επίπεδα εισοδήματος, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από τα πάνω από 32 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μικρότερης από την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην ΕΕ μόνο τα 15 εκατομμύρια περίπου έχουν πρόσβαση σε παροχή υπηρεσιών για παιδιά προσχολικής ηλικίας(16) και το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων δαπανών των κρατών μελών για τη φροντίδα των παιδιών προορίζεται για παιδιά ηλικίας μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις από όλους τους τομείς θα πρέπει να αυξηθούν, δεδομένου ότι στοιχεία από τις χώρες του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η αύξηση των επενδύσεων του ΑΕγχΠ στις υπηρεσίες φροντίδας θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της παιδικής φροντίδας συνιστούν μια αμοιβαία επωφελή στρατηγική και θα δημιουργήσουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα από την αυξημένη συμμετοχή των γονέων στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με τη συμπλήρωση του κεντρικού ρόλου της οικογένειας, η υψηλής ποιότητας ΠΕΦ παρέχει επίσης πολλά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τα άτομα και την κοινωνία στο σύνολό της, μεταξύ άλλων για άτομα από κοινωνικοοικονομικά μη προνομιούχα περιβάλλοντα ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και είναι αποτελεσματική όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που επηρεάζουν τα παιδιά από μικρή ηλικία, καθώς και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υψηλής ποιότητας προσχολικής εκπαίδευσης είναι μια αποτελεσματική επένδυση που παρέχει τη βάση για επιτυχή διά βίου μάθηση και καταπολεμά τις ανισότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μειονεκτούντα παιδιά·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ ζουν περισσότερα από 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες και ο αριθμός αυτός αυξάνεται, και ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχει άτομο με αναπηρία στην οικογένειά του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την προσχώρησή της στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD) το 2011, η ΕΕ δεσμεύτηκε να προωθεί και να προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσα από το πρίσμα των δικαιωμάτων αυτών και των αναγκών των κάθε ηλικίας ατόμων με αναπηρίες, πραγματοποιήθηκε, τα τελευταία χρόνια, μια στροφή από την ιδρυματική φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 της CRPD, όλοι έχουν δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην ένταξη στην κοινωνία, κάτι που απαιτεί όχι μόνο την παροχή ανεξάρτητης στέγασης, αλλά και υπηρεσιών υποστήριξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και οι ενήλικες με χαμηλά λειτουργικό αυτισμό είναι πιθανό να δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν καθημερινές δραστηριότητες χωρίς βοήθεια, και γενικά για τις περισσότερες δραστηριότητες χρειάζονται κάποια βοήθεια·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και παιδικής φροντίδας συχνά υποβαθμίζονται και σε πολλά κράτη μέλη το επάγγελμα αυτό έχει σχετικά περιορισμένη προβολή και κύρος, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο χαμηλό επίπεδο των μισθών, στην άνιση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στο εργατικό δυναμικό και στις κακές συνθήκες εργασίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη παροχή φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της κατ’ οίκον φροντίδας, απαιτεί ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο πρέπει να αμείβεται επαρκώς(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός ειδικευμένων φροντιστών, δεδομένου ότι η ανάπτυξη ποιοτικών τυπικών υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες συνδέεται με ποιοτικές εργασιακές σχέσεις, αξιοπρεπή αμοιβή και επένδυση στους εργαζομένους που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της παιδικής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματικές εργασιακές σχέσεις για τους φροντιστές έχουν ευεργετική επίδραση στην ικανότητά τους να εξισορροπούν την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι λαμβάνουν υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες όσον αφορά τη λήψη υπηρεσιών φροντίδας από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες συνήθως είναι ακριβότερες από τις υπηρεσίες φροντίδας που παρέχονται από τον δημόσιο τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επηρεάζονται πάντοτε περισσότερο από τους άνδρες, λόγω του μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων, και πρέπει να δαπανήσουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για μακροχρόνια φροντίδα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναφερθεί πως τα άτομα που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, μεταξύ άλλων άτομα από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, που ζουν σε αγροτικές περιοχές και παιδιά από εθνοτικές μειονότητες ή από οικογένειες μεταναστών, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα όταν η διαθεσιμότητα υπηρεσιών φροντίδας υψηλής ποιότητας είναι περιορισμένη·

Πτυχές της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

1.  σημειώνει ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση διευρύνεται σημαντικά όταν οι οικογένειες αποκτούν παιδιά, πράγμα που αντανακλά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν καλούνται να συνδυάσουν την ανατροφή των παιδιών τους και τις ευθύνες φροντίδας με την εργασία τους, και οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη επαρκών υποδομών δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας και στη συνεχιζόμενη κατανομή της εργασίας με βάση το φύλο, που επιβαρύνει τις γυναίκες με υπερβολικές ευθύνες όσον αφορά την παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να δαπανούν δύο έως δέκα φορές περισσότερο χρόνο για την παροχή μη αμειβόμενων υπηρεσιών φροντίδας απ’ ό,τι οι άνδρες(18)·

2.  παρατηρεί ότι το ένα τέταρτο των γυναικών εξακολουθεί να ανήκει στην κατηγορία των μη αμειβόμενων συμβοηθούντων μελών οικογενειακών επιχειρήσεων, κάτι που σημαίνει ότι δεν καταβάλλεται μισθός, και ότι υπάρχει αδιαμφισβήτητος διαχωρισμός εις βάρος των γυναικών σε τομείς που χαρακτηρίζονται γενικά από χαμηλές αμοιβές, πολύωρη εργασία και, συχνά, άτυπες ρυθμίσεις εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται μικρότερη οικονομική, κοινωνική και διαρθρωτική ανταμοιβή για τη γυναίκα·

3.  τονίζει ότι η φτώχεια πλήττει περισσότερο τον γυναικείο πληθυσμό επειδή συντελούν διάφοροι παράγοντες, όπως το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, οι ευθύνες φροντίδας και τα σχετικά διαστήματα διακοπής της απασχόλησης· επισημαίνει ότι οι πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες λόγω, μεταξύ άλλων, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και υπενθυμίζει τις αρχές του, που περιλαμβάνουν τα εξής:

   ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας·
   δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και στην ισότητα των ευκαιριών απασχόλησης, ανεξαρτήτως ηλικίας ή αναπηρίας·
   δικαίωμα σε κατάλληλο διάστημα άδειας, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας για τους γονείς και τα άτομα που έχουν ευθύνες παροχής φροντίδας·
   δικαίωμα σε οικονομικά προσιτές και καλής ποιότητας υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσμενείς εξελίξεις στο πεδίο των γονικών αδειών και των συναφών με τη γονεϊκότητα δικαιωμάτων, όπως η απόσυρση του σχεδίου οδηγίας για την επιμήκυνση της άδειας μητρότητας και η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου που θεωρεί σύννομη την απόλυση εγκύου εργαζομένης στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων· καλεί την Επιτροπή να καλύψει ταχύτατα τα κενά που ανακύπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία·

6.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους και τους φροντιστές και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των ατομικών δικαιωμάτων άδειας και των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας προκειμένου να βοηθηθούν τα εργαζόμενα άτομα στη διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής· υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές σχετικά με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάληψη ευθυνών φροντίδας από τους άνδρες σε ισότιμη βάση με τις γυναίκες· πιστεύει ότι, για τους σκοπούς της μελλοντικής εξέλιξης, θα πρέπει να τεθεί ως στόχος η προοδευτική παράταση της διάρκειας της άδειας πατρότητας και της άδειας φροντίδας(19) και του ύψους των αποδοχών της, το οποίο θα πρέπει να είναι ικανοποιητικό, και η διασφάλιση μη μεταβιβάσιμης γονικής άδειας, εγγυήσεων έναντι απόλυσης, εγγυήσεων επιστροφής στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση και προστασίας κατά των διακρίσεων που απορρέουν από αποφάσεις για λήψη άδειας, καθώς και επέκτασης των δικαιωμάτων στους αυτοαπασχολούμενους και σε όσους πρέπει να πάρουν επαρκώς αμειβόμενη άδεια προκειμένου να φροντίσουν εξαρτώμενα άτομα που δεν είναι παιδιά·

7.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους πατέρες να αξιοποιούν στο έπακρο την άδεια πατρότητας, που είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αναλάβουν ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών τους και της οικογένειάς τους και ένα χρήσιμο μέσο για την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

8.  πιστεύει ότι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο των αποδοχών του φροντιστή ή στις κοινωνικές και συνταξιοδοτικές παροχές· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εφαρμογή των πολιτικών για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

9.  υπενθυμίζει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικογένειες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρίες ή συγγενείς με αναπηρίες, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για φροντίδα εφ’ όρου ζωής·

10.  τονίζει την έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας ανάπαυλας για τους γονείς που φροντίζουν παιδιά με αναπηρίες· υπογραμμίζει ότι, λόγω της έλλειψης αυτής, πολύ συχνά είναι εντελώς αδύνατο για τους γονείς να εργαστούν· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχητική έλλειψη εγκαταστάσεων για άτομα με βαρύ αυτισμό·

11.  πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι με ανάγκες φροντίδας θα πρέπει να έχουν το υποκειμενικό δικαίωμα να επιλέγουν ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας που καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους και είναι κατάλληλες και προσβάσιμες τόσο για εκείνους όσο και για τους φροντιστές τους· είναι της άποψης ότι, ανεξάρτητα από τις διαφορές μεταξύ των ατόμων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες φροντίδας και τις διαφορετικές ανάγκες τους, οι υπηρεσίες φροντίδας θα πρέπει να αναπτύσσονται με τρόπο προσωποκεντρικό, εξατομικευμένο και ολοκληρωμένο· σημειώνει ότι οι οικογένειες δεν είναι ομοιογενείς και ότι η πολιτική και ο προγραμματισμός πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτή την ποικιλότητα·

12.  πιστεύει ότι όσο εξελίσσονται περαιτέρω οι επιλογές για υπηρεσίες φροντίδας, θα πρέπει να αντανακλούν τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της εργασίας·

13.  πιστεύει ότι, σύμφωνα με το δικαίωμα μακροχρόνιας φροντίδας που κατοχυρώνεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η μακροχρόνια φροντίδα θα πρέπει να θεωρείται κλάδος της κοινωνικής προστασίας, που θα πρέπει να θεσπίζει το δικαίωμα σε ποιοτική και προσωποκεντρική φροντίδα για όλους· πιστεύει, επίσης, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, ιδίως κατ’ οίκον και σε επίπεδο κοινότητας, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση και δίκαιη μεταχείριση στις υπηρεσίες φροντίδας για τους ηλικιωμένους, για τα παιδιά και για τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες ασθένειες, που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα·

14.  τονίζει ότι η διαθεσιμότητα διαφορετικών, ποιοτικών, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και υπηρεσιών φροντίδας και στήριξης για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες ή χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας, είτε στο σπίτι είτε στην κοινότητα και σε συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτές της οικογενειακής εστίας, έχει αποδειχθεί κρίσιμη πτυχή των πολιτικών για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και σημαντικός παράγοντας που προάγει τη λήψη άδειας μεταξύ γονέων και άτυπων φροντιστών, στο πλαίσιο των προσπαθειών για να βοηθηθούν οι γυναίκες να επιστρέφουν σύντομα και να παραμένουν στην αγορά εργασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στροφή προς υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη παρακολούθησης των εν λόγω υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητά τους· θεωρεί ότι η υψηλή ποιότητα της φροντίδας πηγάζει από την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και από τον βαθμό στον οποίον διαφυλάσσουν την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και από τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζουν την ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινότητα·

15.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας αποτελεί μείζονα παράγοντα που συμβάλλει στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι καθιστά πιο δύσκολη την εξισορρόπηση των επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών, με αποτέλεσμα ορισμένες γυναίκες να εγκαταλείπουν εντελώς την αγορά εργασίας, να εργάζονται λιγότερες ώρες σε αμειβόμενη απασχόληση και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για την εκπλήρωση υποχρεώσεων μη αμειβόμενης παροχής φροντίδας, με επιζήμιες συνέπειες στα δικαιώματα κοινωνικής τους ασφάλισης, ιδίως στις συντάξεις, καθώς και μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες·

Είδη φροντίδας

16.  επισημαίνει ότι υπάρχουν ποικίλες υπηρεσίες φροντίδας, μεταξύ άλλων η προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση, οι υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και η φροντίδα ή στήριξη για άτομα με αναπηρίες ή/και χρόνιες ασθένειες που έχουν μακροχρόνια ανάγκη υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας, και σημειώνει ότι, για τον λόγο αυτόν, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής· είναι της άποψης ότι η φροντίδα μπορεί να παρέχεται από τυπικούς και άτυπους φροντιστές·

17.  πιστεύει ότι η προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις κατηγορίες ατόμων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και τις διαφορές αυτών, αλλά και τις διαφορετικές προτιμήσεις τους σε ό,τι αφορά τα είδη των υπηρεσιών φροντίδας που απαιτούν, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως εθνοτικές μειονότητες ή οικογένειες μεταναστών, και των ατόμων που ζουν σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές και ανήκουν σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος· υπενθυμίζει ότι ο όρος «οικογένεια» που χρησιμοποιείται στη νομοθεσία και στις πολιτικές θα πρέπει να γίνεται αντιληπτός με την ευρεία έννοια·

18.  αναγνωρίζει ότι η ασθενής κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης αποτελούν, για πολλούς ανθρώπους, εμπόδια στις υπηρεσίες φροντίδας, που επιτείνουν τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· θεωρεί ότι αυτό απαιτεί σαφή προγραμματισμό και πολιτική·

19.  σημειώνει ότι ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους και ότι έχουν τεθεί ζητήματα γύρω από την προσβασιμότητα και την ποιότητα των εν λόγω υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση στην αγορά των υπηρεσιών φροντίδας και να αναλάβει τις απαραίτητες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται σε τέτοιες συνθήκες·

Ποιότητα, προσιτό κόστος και προσβασιμότητα της φροντίδας

20.  πιστεύει ότι οι υπηρεσίες φροντίδας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχουν πραγματικές επιλογές για όσους λαμβάνουν τις υπηρεσίες, για τα μέλη των οικογενειών τους και τους φροντιστές τους, ανεξαρτήτως του αν αυτοί εργάζονται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης, είναι αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι·

21.  πιστεύει ότι οι φορείς σχεδιασμού, προγραμματισμού και παροχής υπηρεσιών φροντίδας έχουν ευθύνη να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των αποδεκτών τους και ότι οι υπηρεσίες φροντίδας για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και για άτομα με αναπηρίες πρέπει να προγραμματίζονται και να αναπτύσσονται με την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή των αποδεκτών και θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται βάσει μιας προσέγγισης που στηρίζεται στα δικαιώματα· σημειώνει τις θετικές εμπειρίες ατόμων με ψυχικές ή διανοητικές παθήσεις από τη συμμετοχή στην ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών που ενισχύουν την ανεξάρτητη διαβίωση και την ποιότητα ζωής τους·

22.  επισημαίνει ότι η παροχή ποιοτικής φροντίδας στην ΕΕ ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό τόσο εντός των κρατών μελών όσο και μεταξύ τους: μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, αστικών και αγροτικών περιοχών και διαφορετικών ηλικιακών ομάδων· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι υψηλό ποσοστό της παιδικής και μακροχρόνιας φροντίδας παρέχεται από τις οικογένειες, ιδίως από παππούδες και γιαγιάδες στην περίπτωση της παιδικής φροντίδας, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στη νότια και ανατολική Ευρώπη(20)·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή κάλυψη των υπηρεσιών φροντίδας, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών φροντίδας για τα άτομα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

24.  πιστεύει ότι η προσβασιμότητα απορρέει από έναν συνδυασμό κόστους και ευελιξίας και ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να υπάρχει ένα φάσμα παροχών υπηρεσιών φροντίδας, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, καθώς και φροντίδας κατ’ οίκον και σε περιβάλλοντα που προσομοιάζουν με αυτά της οικογενειακής εστίας· θεωρεί, επιπλέον, ότι τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει είτε να είναι σε θέση να παρέχουν φροντίδα εθελοντικά είτε να επιδοτούνται για να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας·

25.  τονίζει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών, της ποιότητας των διδακτικών προγραμμάτων για τα παιδιά, του επαγγελματισμού των φροντιστών, της ποιότητας των χώρων και του περιβάλλοντος, του επιπέδου εκπαίδευσης των φροντιστών και των συνθηκών εργασίας τους·

26.  σημειώνει ότι οι υπηρεσίες φροντίδας θα πρέπει να αναπτύσσονται με τέτοιον τρόπο ώστε να ενισχύουν τη συνέχεια της φροντίδας, την προληπτική υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική μέριμνα, την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση· πιστεύει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι ρυθμίσεις για άμεση παροχή φροντίδας κατ’ οίκον, ούτως ώστε τα άτομα που χρήζουν φροντίδας να μπορούν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες ειδικευμένων επαγγελματιών φροντιστών στα σπίτια τους και να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα, όπου είναι δυνατόν· είναι της άποψης ότι οι υπηρεσίες φροντίδας θα πρέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, να προσανατολίζονται στην παροχή ολοκληρωμένης οικογενειακής στήριξης, όπως βοήθειας με το νοικοκυριό, διδασκαλίας και παιδικής φροντίδας·

27.  τονίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες φροντίδας και τους παρόχους υπηρεσιών θα πρέπει να είναι προσβάσιμες για τους γονείς, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες ή/και χρόνιες ασθένειες που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας, καθώς και για τους άτυπους φροντιστές·

28.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και το απαγορευτικό κόστος της παιδικής φροντίδας έχει αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και τα φέρνει σε μειονεκτική θέση από μικρή ηλικία· τονίζει ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε φροντίδα υψηλής ποιότητας και στην προσχολική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρους φάσματος κοινωνικών ερεθισμάτων· σημειώνει ότι το υπερβολικό κόστος των υπηρεσιών φροντίδας επίσης επηρεάζει και φέρνει σε μειονεκτική θέση τα εξαρτώμενα άτομα από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα·

29.  είναι της άποψης ότι η έλλειψη επενδύσεων σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας υψηλής ποιότητας για παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών θα επιτείνει τις διακοπές της σταδιοδρομίας των γυναικών και θα δημιουργήσει δυσκολίες κατά την επιστροφή τους στην εργασία·

30.  πιστεύει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα εθνικά προγράμματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων γυναικών, ιδίως εκείνων που πάσχουν από ασθένειες που προκαλούν απώλεια μνήμης, καθώς και των παρόχων φροντίδας, που συχνά είναι επίσης ηλικιωμένες γυναίκες· προτείνει να ζητείται η γνώμη ενώσεων για τη νόσο Alzheimer για την κατάρτιση και την εφαρμογή τέτοιων μέτρων·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις προτάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, ώστε να αναπτύξουν ολοκληρωμένες, ευνοϊκές για την απασχόληση, προσωποκεντρικές, βασισμένες στην κοινότητα και προσβάσιμες υπηρεσίες φροντίδας, που να περιλαμβάνουν παιδική φροντίδα, υπηρεσίες φροντίδας για ηλικιωμένους και για άτομα με αναπηρίες ή/και χρόνιες ασθένειες, και να βασίζονται στη συμμετοχή των προβλεπόμενων αποδεκτών των υπηρεσιών και στη διαβούλευση με αυτούς, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι προσβάσιμες και ότι καλύπτουν τις ανάγκες των αποδεκτών·

32.  λαμβάνει υπό σημείωση τις διάφορες πρακτικές στα κράτη μέλη και τονίζει ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να υποστηρίξει την αλληλοδιδαχή και τη συμβουλευτική από ομοτίμους μεταξύ των κρατών μελών και να συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τα μέτρα που λαμβάνονται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και βοηθώντας τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα και να διευκολύνει αυτή την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ποιότητα, την προσβασιμότητα και το προσιτό κόστος των υπηρεσιών φροντίδας, καθώς και τα διάφορα μοντέλα παροχής υπηρεσιών φροντίδας που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες περιστάσεις και τις οικονομικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της φροντίδας·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες εργασίας σε πολλές υπηρεσίες παροχής φροντίδας, όπως τα παρατεταμένα ωράρια εργασίας, οι ανεπαρκείς αμοιβές, η έλλειψη κατάρτισης και οι ελλιπείς πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τομέας της παροχής φροντίδας δεν θεωρείται ελκυστικός τομέας απασχόλησης και προσελκύει κυρίως γυναίκες και διακινούμενους εργαζόμενους· επισημαίνει ότι οι συνθήκες αυτές έχουν επίσης αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να επαναξιολογήσουν τον τομέα της φροντίδας ως επιλογή σταδιοδρομίας και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει νομικό πλαίσιο για τα ελάχιστα πρότυπα για τους εργαζομένους στον τομέα, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, και να δρομολογήσει πρωτοβουλία για την ποιότητα της μακροχρόνιας φροντίδας, εμπνεόμενη από τα διαθέσιμα εθελοντικά μέσα και τις πρωτοβουλίες υπό την καθοδήγηση της κοινωνίας των πολιτών, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και η πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα και οι άλλοι χώροι όπου παρέχεται φροντίδα είναι ασφαλή πλαίσια που παρέχουν κίνητρα για εργασία, και ότι πραγματοποιούνται επαρκείς επενδύσεις στην ευημερία και την επαγγελματική υγεία των ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας· πιστεύει ότι η εξασφάλιση της ευημερίας των φροντιστών είναι απαραίτητη για την πρόληψη της κακομεταχείρισης των ατόμων που λαμβάνουν τη φροντίδα· στηρίζει, εν προκειμένω, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πιστοποίηση και αναγνώριση των επαγγελματιών φροντιστών και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των φροντιστών, όπως η εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους για τυπική σύμβαση εργασίας και άδεια μετ’ αποδοχών· καλεί επιπλέον την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σχετικά με την αξία των υπηρεσιών φροντίδας, προκειμένου να ενισχύσουν το κύρος του επαγγέλματος και να προωθήσουν τη συμμετοχή των ανδρών στις δραστηριότητες φροντίδας·

35.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο προς έγκριση ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους φροντιστές, με σκοπό τον εντοπισμό και την αναγνώριση των διαφορετικών ειδών παροχής φροντίδας στην Ευρώπη, και τη διασφάλιση της οικονομικής υποστήριξης των φροντιστών και της σταδιακής ανάπτυξης ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής·

36.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(21) ζητείται συγκεκριμένα να εκδοθεί οδηγία σχετικά με την άδεια για την παροχή φροντίδας· σημειώνει ότι οι άτυποι φροντιστές που επιλέγουν να παρέχουν άτυπη φροντίδα στους συγγενείς τους θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή αποζημίωση και να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα σε παρόμοια βάση με άλλους παρόχους φροντίδας· ως εκ τούτου, ζητεί επίσης μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των άτυπων φροντιστών πέραν της νομοθεσίας για την απασχόληση, όπως η συνεχής εισοδηματική στήριξη, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η δυνατότητα ετήσιας άδειας και η σώρευση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ούτως ώστε να επαρκούν ακόμη και όταν τα επίπεδα εισοδήματος των φροντιστών είναι προσωρινά χαμηλότερα λόγω της άτυπης παροχής φροντίδας, μιας κατάστασης που αφορά κυρίως τις γυναίκες· πιστεύει ότι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την ευημερία του άτυπου φροντιστή· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες φροντίδας ανάπαυλας και συμβουλευτική, συμβουλευτική από ομοτίμους, ψυχολογική υποστήριξη, κέντρα ημερήσιας φροντίδας και φροντίδας ανάπαυλας για άτυπους φροντιστές, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της συμμετοχής τους στην απασχόληση·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν «μόρια φροντίδας» μέσω της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, που θα αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες περίοδοι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ώστε να προστατεύσουν εκείνους που διακόπτουν την απασχόλησή τους για να παράσχουν άτυπη, μη αμειβόμενη φροντίδα σε εξαρτώμενο άτομο ή σε μέλος της οικογένειάς τους, και να αναγνωρίσουν την αξία του έργου των εν λόγω φροντιστών για την κοινωνία στο σύνολό της·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι άτυποι φροντιστές αναγνωρίζονται ως ισότιμοι παράγοντες στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας και να αναπτύξουν, επιπλέον, στο πλαίσιο προγραμμάτων διά βίου μάθησης, την κατάρτιση των άτυπων φροντιστών και την αναγνώριση των κεκτημένων δεξιοτήτων τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με ΜΚΟ και εκπαιδευτικά ιδρύματα, να παράσχουν στήριξη σε νέους σε ηλικία φροντιστές· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει αυτά και άλλα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των φροντιστών·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν έρευνα σχετικά με τον αριθμό των νέων σε ηλικία φροντιστών και τον αντίκτυπο του ρόλου αυτού στην ευημερία τους και στα μέσα διαβίωσής τους, και, βάσει της εν λόγω έρευνας, να παράσχουν στήριξη και να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των νέων σε ηλικία φροντιστών, σε συνεργασία με ΜΚΟ και εκπαιδευτικά ιδρύματα·

40.  καλεί την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη τις υπηρεσίες φροντίδας και τους φροντιστές κατά την εκπόνηση έρευνας και πολιτικών, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τη στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες και το πρόγραμμα για την υγεία·

Στόχοι όσον αφορά τη φροντίδα

41.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η τρέχουσα πρόκληση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης είναι να αυξηθεί η παροχή παιδικής φροντίδας για παιδιά ηλικίας 3-4 ετών· επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής για επέκταση του στόχου της στρατηγικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 2020, ώστε να προσφερθούν θέσεις σε χώρους παιδικής φροντίδας για τουλάχιστον το 95 % των παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει προς τα πάνω τους στόχους της Βαρκελώνης και τους στόχους για την προσχολική εκπαίδευση, κατόπιν διαβούλευσης με τους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των στόχων και να θέσουν την παροχή φροντίδας ως προτεραιότητα στην πολιτική τους ατζέντα· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα εθνικά πλαίσια ποιότητας των υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν πέντε κρίσιμους τομείς των υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας που αναφέρονται στην πρόταση: πρόσβαση, εργατικό δυναμικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αξιολόγηση και παρακολούθηση, διακυβέρνηση και χρηματοδότηση· καλεί τα κράτη μέλη, κατά την παροχή φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, να δίνουν έμφαση όχι μόνο στην προσβασιμότητα, αλλά και στην ποιότητα της εν λόγω φροντίδας, ιδίως όσον αφορά παιδιά από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και παιδιά με αναπηρίες·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει δείκτες και αντίστοιχους στόχους ποιότητας για τις υπηρεσίες φροντίδας για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα με αναπηρίες ή/και χρόνιες ασθένειες που χρήζουν φροντίδας, παρόμοιους με τους στόχους της Βαρκελώνης, με εργαλεία παρακολούθησης που θα μετρούν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και το κατά πόσον είναι προσιτό το κόστος των υπηρεσιών αυτών·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη φροντίδα για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα με αναπηρίες ή/και χρόνιες ασθένειες στην παρακολούθηση και επανεξέταση των δεδομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στην ετήσια έκθεση για την ισότητα των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν στις ανά χώρα εκθέσεις τους αξιολογήσεις των υπηρεσιών φροντίδας για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα με αναπηρίες ή/και χρόνιες ασθένειες, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση από τους φροντιστές και τους αποδέκτες της φροντίδας· καλεί την Επιτροπή να εντάξει τα δεδομένα για την εν λόγω φροντίδα σε ένα σύνολο δεικτών κοινωνικής προόδου που θα πρέπει να παρακολουθούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν αυτούς τους κοινωνικούς δείκτες στους κανόνες του Εξαμήνου· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν διορθωτικά μέτρα εάν η πρόοδος αποδειχθεί αργή·

44.  ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή να βελτιώσει τη συλλογή στοιχείων κατανεμημένων κατά φύλο και να αναπτύξει ειδικές ανά τομέα στατιστικές, συγκρίσιμους ορισμούς και δείκτες για την αξιολόγηση της διάστασης του φύλου όσον αφορά την προσβασιμότητα, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά, για άτομα με αναπηρίες και χρόνιες ασθένειες και για τους ηλικιωμένους σε επίπεδο ΕΕ, βρίσκοντας παράλληλα τρόπους ώστε να αποφεύγεται η ενίσχυση της επιβάρυνσης των επαγγελματιών στον τομέα της φροντίδας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας και να καταρτίζει συστάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, εφόσον χρειάζεται·

45.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν ποιοτικά δεδομένα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας που είναι διαθέσιμες μέσω δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης γενικότερα και τη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες των αποδεκτών της φροντίδας, αλλά και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και των συνθηκών εργασίας του μεγάλου αριθμού φροντιστών· ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν αποτελεσματικά μέσα πολιτικής και διορθωτικά μέτρα εφόσον χρειάζεται·

Χρηματοδότηση της φροντίδας

46.  ζητεί από τα κράτη μέλη, με στόχο μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλειμμάτων επενδύσεων, να αυξήσουν τις επενδύσεις στις υπηρεσίες φροντίδας και σε υποδομές για τα παιδιά, ιδίως για την προσχολική ηλικία, καθώς και για τη φροντίδα άλλων εξαρτώμενων ατόμων, να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και να βελτιώσουν την ποιότητα της φροντίδας, όπως επίσης και να αυξήσουν τις επενδύσεις σε ειδικά μέτρα τα οποία επιτρέπουν στους φροντιστές να διατηρούν ενεργή επαγγελματική ζωή·

47.  επισημαίνει τον δυσανάλογο αντίκτυπο που έχουν οι ανεπαρκείς επενδύσεις σε δομές φροντίδας στους μόνους γονείς, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, και σε οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

48.  επισημαίνει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια εφαρμογής των διαφόρων πολιτικών, και κυρίως στο στάδιο του προγραμματισμού· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η διάσταση του φύλου ενσωματώνεται πλήρως στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, με τη στήριξη όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά και άλλων ταμείων της ΕΕ που παρέχουν πόρους για τη γενική κοινωνική υποδομή που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας·

49.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συμβάλλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, αφήνοντας στα κράτη μέλη πραγματικό περιθώριο χρηματοδότησης και υποστήριξης της χρηματοδότησης των υπηρεσιών φροντίδας·

50.  υποστηρίζει τη συμπερίληψη στις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) της Επιτροπής μέτρων που επικεντρώνονται στις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας και σε φορολογικά αντικίνητρα που εμποδίζουν τα δεύτερα εργαζόμενα μέλη μιας οικογένειας -κυρίως γυναίκες- να εργάζονται ή να εργάζονται περισσότερο, καθώς και σε άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την παροχή χρηματοδότησης για όλα τα είδη υπηρεσιών φροντίδας, με ιδιαίτερη έμφαση, όπου κρίνεται σκόπιμο, στη μετάβαση από τα ιδρύματα σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων τα οποία έχουν σκοπό τη χρηματοδότηση κοινωνικών υποδομών· καλεί την Επιτροπή, στο ίδιο πνεύμα, να ενισχύσει τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με στόχο τη στήριξη της παροχής εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας σε αγροτικές περιοχές, και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EΤΣΕ) για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν τις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας· καλεί την Επιτροπή, επιπλέον, να παρακολουθεί αυστηρά τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στον τομέα των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μακροχρόνιας φροντίδας και να διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις υποχρεώσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο διασυνοριακής ισχύος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ούτως ώστε το κράτος μέλος καταγωγής ενός ατόμου να μπορεί να χρηματοδοτήσει την τοποθέτηση του εν λόγω πολίτη σε μια δομή κοινωνικής υπηρεσίας σε άλλο κράτος μέλος (σε περιπτώσεις που η δομή αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο κράτος μέλος καταγωγής)·

53.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διεξαχθεί καλύτερη ανάλυση σχετικά με τη δυνατότητα επενδύσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας, όσον αφορά υφιστάμενες εταιρικές πρωτοβουλίες για τους εργαζόμενους που έχουν ευθύνες φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και ενηλίκους·

54.  ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για όλα τα είδη υπηρεσιών φροντίδας και να ενισχύσουν τις διατάξεις για την αποτελεσματική και συνεργιστική χρήση των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ στους τομείς της διά βίου μάθησης, της έρευνας και της ανάπτυξης υποδομών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της παιδικής μέριμνας και της μακροχρόνιας φροντίδας χρησιμοποιώντας τα χρηματοδοτικά μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), ιδίως δε το υφιστάμενο ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΓΤΑΑ· ενθαρρύνει περαιτέρω τα κράτη μέλη να κατανέμουν τους πόρους τους πιο αποτελεσματικά, κατά τρόπο που να ενισχύει την πρόσβαση και να διασφαλίζει το προσιτό κόστος των υπηρεσιών φροντίδας για μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες, και να σχεδιάζουν αποδοτικά μοντέλα χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης χρηματοδότησης, τα οποία επιτυγχάνουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές συνθήκες·

55.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) διαθέτει επαρκείς πόρους για την παρακολούθηση της ανάπτυξης υποδομών φροντίδας και της εφαρμογής πολιτικών για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και να αναλύσει εάν και πώς οι πολιτικές επιτυγχάνουν τις επιθυμητές βελτιώσεις όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

56.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να εισαγάγουν φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες παιδικής φροντίδας για τους εργαζομένους τους με στόχο τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(2) ΕΕ C 175 της 15.6.2011, σ. 8.
(3) ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 59.
(4) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 6.
(5) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 60.
(6) ΕΕ C 204 της 13.6.2018, σ. 76.
(7) ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 93.
(8) ΕΕ C 66 της 21.2.2018, σ. 30.
(9) ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 15.
(10) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 49.
(11) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 39.
(12) ΕΕ C 487 της 28.12.2016, σ. 7.
(13) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 16.
(14) ΕΕ C 21 της 21.1.2011, σ. 39.
(15) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση του 2018 σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
(16) Χάρτης πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής Στρατηγικής (2017), «10 Trends Transforming Education as We Know It».
(17) Eurofound, «Μέριμνα για παιδιά και εξαρτώμενα άτομα: συνέπειες για τη σταδιοδρομία των νέων εργαζομένων».
(18) Στοιχεία της Eurostat για το 2010, Έκθεση της Επιτροπής για το 2015 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016).
(19) Όπως ζήτησε στο νομοθετικό του ψήφισμα της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 162).
(20) Eurofound, Ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής 2016: έκθεση επισκόπησης.
(21) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 130.


Νόσος του Lyme (βορρελίωση)
PDF 135kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τη νόσο του Lyme (βορρελίωση) (2018/2774(RSP))
P8_TA(2018)0465B8-0514/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη νόσο του Lyme (βορρελίωση) (O-000088/2018 – B8-0417/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων σχετικά με συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τη διαγνωστική ακρίβεια των ορολογικών δοκιμασιών για βορρελίωση,

–  έχοντας υπόψη τη συνάντηση διαβούλευσης του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την παρακολούθηση της βορρελίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 στη Στοκχόλμη,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, για τη δημιουργία δικτύου επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τις ευρωπαϊκές Συνθήκες, και ειδικότερα από το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του Lyme, ή αλλιώς βορρελίωση, είναι βακτηριακή νόσος που προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdorferi και μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος από κρότωνα (τσιμπούρι) που έχει μολυνθεί από το βακτήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του Lyme αποτελεί μολυσματική νόσο η οποία προσβάλει τον άνθρωπο και διάφορα είδη οικόσιτων και άγριων ζώων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βορρελίωση είναι η πιο κοινή ζωοανθρωπονόσος στην Ευρώπη, με κρούσματα που εκτιμάται ότι φτάνουν τις 650 000 έως 850 000, πιο συχνά στην Κεντρική Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος διαδίδεται κατά τους εαρινούς και θερινούς μήνες (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο) και ότι η βορρελίωση αναγνωρίζεται ως επαγγελματική νόσος για τους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και όσους πραγματοποιούν επί τόπου ερευνητικές δραστηριότητες στις χώρες όπου απαντά η νόσος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μολυσμένοι κρότωνες και η νόσος φαίνεται να εξαπλώνονται γεωγραφικά, με αποτέλεσμα να σημειώνονται πλέον κρούσματα σε μεγαλύτερο υψόμετρο και γεωγραφικό πλάτος, ακόμα και σε πόλεις, κάτι που ενδέχεται να προκαλείται, μεταξύ άλλων, από την αλλαγή της χρήσης της γης (π.χ. με τη δενδροφύτευση λιγότερο εύφορων εδαφών ή την εξάπλωση χωροκατακτητικών φυτών), την κλιματική αλλαγή, την υπερθέρμανση του πλανήτη, την υπερβολική υγρασία και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συναίνεση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση, τη διάγνωση και τον προσυμπτωματικό έλεγχο όσον αφορά τη νόσο του Lyme, και ότι οι εθνικές πρακτικές ποικίλλουν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τσίμπημα από μολυσμένο κρότωνα και τα συμπτώματα της νόσου του Lyme μπορούν να περάσουν απαρατήρητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην εκδηλωθούν καν συμπτώματα, γεγονός που μπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές και μόνιμες βλάβες παρόμοιες με εκείνες που προκαλούνται από μια χρόνια πάθηση, ιδίως όταν δεν γίνει εγκαίρως η διάγνωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο αξιόπιστη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου του Lyme θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των κρουσμάτων όπου η νόσος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των ασθενών, και ότι θα μειώσει επίσης τον δημοσιονομικό φόρτο που συνεπάγεται η νόσος, καθώς θα αποφευχθούν δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ύψους περίπου 330 εκατομμυρίων ευρώ ήδη κατά τα πρώτα πέντε έτη, σύμφωνα με τους διαχειριστές του ενωσιακού ερευνητικού έργου DualDur·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ασθενείς ούτε τυγχάνουν έγκαιρης διάγνωσης ούτε έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπευτική αγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αισθάνονται αποκομμένοι από τις δημόσιες αρχές και νιώθουν πως δεν εισακούγονται, και ότι ορισμένοι εξακολουθούν να έχουν επίμονα συμπτώματα που μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση χρόνιας πάθησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν διατίθεται εμβόλιο κατά της νόσου του Lyme·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι άγνωστος ο πραγματικός βαθμός εξάπλωσης της βορρελίωσης στην ΕΕ, διότι είναι ελλιπή τα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη νόσο και είναι μεγάλη η ποικιλία των εφαρμοστέων ορισμών κρουσμάτων, των εργαστηριακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται και των συστημάτων παρακολούθησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD), δεν υπάρχουν διαφορετικοί κωδικοί για το αρχικό και για το προχωρημένο στάδιο της νόσου του Lyme· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επιμέρους κωδικοί ICD για τα διάφορα συμπτώματα του προχωρημένου σταδίου της νόσου του Lyme·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θεραπευτικών πρακτικών της διεθνούς ένωσης για την καταπολέμηση της νόσου του Lyme και συναφών παθήσεων (ILADS) διαφέρουν από εκείνες της αμερικανικής ένωσης για την καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων (IDSA), και ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων όσον αφορά τη νόσο αυτή επηρεάζουν και τις θεραπευτικές πρακτικές στην ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείπει η βαθιά κατανόηση όσον αφορά τον μηχανισμό με τον οποίον η νόσος του Lyme εξελίσσεται σε χρόνια πάθηση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, καθώς και οργανώσεις ασθενών και καταγγέλτες, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά αυτό το πρόβλημα υγείας εδώ και μία δεκαετία σχεδόν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η ιατρική γνωρίζει καλά τη νόσο του Lyme, εξακολουθεί να υστερεί η διάγνωσή της, ιδίως εξαιτίας της δυσκολίας ανίχνευσης συμπτωμάτων και της έλλειψης κατάλληλων διαγνωστικών δοκιμών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι προσυμπτωματικοί έλεγχοι για τη νόσο του Lyme δεν μπορούν πάντα να παραγάγουν ακριβή αποτελέσματα – π.χ. η ενζυμο-ανοσολογική δοκιμή (ELISA) ανιχνεύει μόνο μία λοίμωξη τη φορά·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι Ευρωπαίοι βρίσκονται μονίμως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να προσβληθούν από βορρελίωση λόγω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους (γεωργοί, δασοκαλλιεργητές, ερευνητές και φοιτητές που πραγματοποιούν ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο, όπως βιολόγοι, γεωλόγοι, τοπογράφοι ή αρχαιολόγοι)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιατρικό επάγγελμα συχνά ακολουθεί παρωχημένες συστάσεις όσον αφορά τη νόσο του Lyme, οι οποίες δεν συνεκτιμούν επαρκώς τις ερευνητικές εξελίξεις·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει η εξάπλωση της νόσου του Lyme στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, δεδομένου ότι περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες πάσχουν από τη νόσο, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μεθόδους απογραφής·

2.  υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη, σε διαφορετικό βαθμό, βρίσκονται αντιμέτωπα με μια έξαρση βορρελίωσης, γεγονός που την καθιστά ευρωπαϊκό πρόβλημα υγείας·

3.  επικροτεί τη μέχρι τούδε ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας για την έγκαιρη ανίχνευση και τη μελλοντική θεραπευτική αντιμετώπιση της βορρελίωσης (περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ μέσω έργων όπως τα ANTIDotE, ID-LYME και LYMEDIADEX)·

4.  ζητεί να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για τις μεθόδους διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου του Lyme· προωθεί, στο πλαίσιο αυτό, την προώθηση των ερευνητικών προσπαθειών, τόσο με τη διάθεση περισσότερων κονδυλίων όσο και με την ανταλλαγή επιδημιολογικών δεδομένων, περιλαμβανομένων δεδομένων για τη μετάδοση και τον επιπολασμό γονοτύπων παθογόνων και μη παθογόνων βακτηρίων·

5.  ζητεί να ενταθεί η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο της έρευνας για τη νόσο του Lyme·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου για τη νόσο του Lyme ή σχετικά με τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη·

7.  απαιτεί να επιβληθεί υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σε όλα τα κράτη μέλη όπου σημειώνονται κρούσματα βορρελίωσης·

8.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την παρακολούθηση, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου του Lyme·

9.  επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη συμπεριέλαβαν τη νόσο του Lyme στα εθνικά συστήματα παρακολούθησής τους βάσει συγκεκριμένης μεθόδου·

10.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ενιαία προγράμματα παρακολούθησης και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η τυποποίηση των διαγνωστικών ελέγχων και των θεραπευτικών μεθόδων· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη βορρελίωση ως επαγγελματική νόσο για τους εργαζόμενους στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και για τους επιστήμονες που πραγματοποιούν δραστηριότητες στο πεδίο (όπως βιολόγοι, γεωλόγοι, τοπογράφοι ή αρχαιολόγοι)·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα ατομικής προφύλαξης και να λάβουν μέτρα ελέγχου του πληθυσμού κροτώνων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του βακτηρίου Borrelia·

12.  ζητεί να εκπονηθούν τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την κλινική και εργαστηριακή διάγνωση της βορρελίωσης· ζητεί να καθιερωθούν χωριστοί κωδικοί ICD για το αρχικό και για το προχωρημένο στάδιο της νόσου του Lyme· ζητεί επίσης να καθιερωθούν επιμέρους κωδικοί ICD για τα διάφορα συμπτώματα του προχωρημένου σταδίου της νόσου του Lyme·

13.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, για την κατάρτιση των γενικών ιατρών, ούτως ώστε να διευκολυνθούν ο προσυμπτωματικός έλεγχος και η διάγνωση της νόσου του Lyme·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν τη χρήση κλινικών εξετάσεων, για να μπορούν οι ιατροί να διαγιγνώσκουν τη νόσο του Lyme ακόμη και όταν τα αποτελέσματα των ορολογικών δοκιμασιών είναι αρνητικά, ούτως ώστε να ξεφεύγουν οι ασθενείς από το «θεραπευτικό αδιέξοδο»·

15.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις διαστάσεις του φαινομένου του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρέρχεται μέχρι να διαγνωστούν καταλλήλως και να υποβληθούν σε θεραπευτική αγωγή ορισμένοι ασθενείς, και ιδιαίτερα να εκτιμήσει τις διασυνοριακές κινήσεις ασθενών που αναζητούν θεραπεία και τις οικονομικές τους επιπτώσεις·

16.  ζητεί να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν καινοτόμα έργα που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της συλλογής δεδομένων και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης·

17.  επικροτεί την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/945 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2018 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους και συναφή ειδικά ζητήματα υγείας που πρέπει να καλύπτονται από επιδημιολογική επιτήρηση και τους σχετικούς ορισμούς κρουσμάτων(2), η οποία περιλαμβάνει η νευροβορρελίωση Lyme στον κατάλογο μεταδοτικών νόσων·

18.  τονίζει ότι η προσθήκη της νόσου του Lyme στο ευρωπαϊκό δίκτυο επιδημιολογικής παρακολούθησης δίνει στους ασθενείς τη δυνατότητα να απολαύουν των πλεονεκτημάτων ενός εύρωστου και δομημένου συστήματος υγείας, το οποίο καθιστά δυνατή τη μόνιμη επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, την ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση κρουσμάτων βορρελίωσης στην Ένωση, την αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά την ανάλυση και την ερμηνεία των συλλεχθέντων δεδομένων παρακολούθησης, και την ανάπτυξη των συσκευών που απαιτούνται για να δοθεί τέλος στη μετάδοση της νόσου στον άνθρωπο·

19.  καλεί τα κράτη μέλη, τα οποία θα είναι σε θέση να λάβουν υλικοτεχνική στήριξη από την Επιτροπή, να δρομολογήσουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βορρελίωση που θα στοχεύουν τον γενικό πληθυσμό και όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, κατά πρώτο και κύριο λόγο στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την εξάπλωση της νόσου·

20.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση της νόσου του Lyme ανάλογο προς τη βαρύτητα της αθόρυβης αυτής επιδημίας· προτρέπει να συγκροτηθεί ευρωπαϊκό δίκτυο για την καταπολέμηση της νόσου του Lyme, όπου θα συμμετέχουν και οι σχετικοί συμφεροντούχοι·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της νόσου του Lyme, οι οποίες θα απευθύνονται σε άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, όπως εργαζομένους στην ύπαιθρο, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για τυποποιημένες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους·

22.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να θεσπίσει προληπτικές δοκιμές και μέθοδο για την ταχεία αντιμετώπιση και παρακολούθηση της εξέλιξης της βορρελίωσης που προσβάλλει επαγγελματίες στον τομέα της γεωργοδασοκομίας και επιστήμονες που συλλέγουν δεδομένα στο πεδίο·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 170 της 6.7.2018, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου