Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - Брюксел
 Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ***I
 Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание ***I
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
 Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн ***
 Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I
 Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги ***I
 Издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат
 Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка
 Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове
 СТО: бъдещи перспективи
 Доклад от 2018 г. относно Сърбия
 Доклад от 2018 г. относно Косово
 Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
 Доклад от 2018 г. относно Албания
 Доклад от 2018 г. относно Черна гора
 Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС
 Положението на жените с увреждания
Текстове (803 kb)
Правна информация - Политика за поверителност