Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 29. november 2018 - Bruxelles
 Anvendelse af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler ***I
 Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf ***I
 Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb ***I
 Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene ***
 Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser ***I
 Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester ***I
 Natriumdichromat
 Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og huller i den nuværende lovgivning
 Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister
 WTO: vejen frem
 Kommissionens 2018-rapport om Serbien
 Kommissionens 2018-rapport om Kosovo
 Kommissionens 2018-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien
 Kommissionens 2018-rapport om Albanien
 Kommissionens 2018-rapport om Montenegro
 Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil
 Handicappede kvinders situation
Tekster (473 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik