Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες
 Εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων ***I
 Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή μεταχείριση ή τιμωρία ***I
 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I
 Προσχώρηση της Σαμόα στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού ***
 Διορισμός του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/003 EL/Attica Publishing
 Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I
 Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών ***I
 Χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του διχρωμικού νατρίου
 Το σκάνδαλο Cum Ex: οικονομικό έγκλημα και τα κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο
 Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές
 ΠΟΕ: Πορεία προς το μέλλον
 Έκθεση του 2018 για τη Σερβία
 Έκθεση του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο
 Έκθεση του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 Έκθεση του 2018 για την Αλβανία
 Έκθεση του 2018 για το Μαυροβούνιο
 Προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
 Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες
Κείμενα (843 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου