Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris - Brisele
 Euro 5 posma piemērošana divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprināšanai ***I
 Tādu preču tirdzniecība, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai rīcībai vai sodīšanai ***I
 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušās summas atkārtota atvēlēšana ***I
 Samoa pievienošanās ES un Klusā okeāna valstu partnerattiecību pagaidu nolīgumam ***
 Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana amatā
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām ***I
 Kopīgie noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai ***I
 Atļauja konkrētām vajadzībām izmantot nātrija dihromātu
 "Cum Ex" skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības
 Vācijas Bērnu un jauniešu sociālās labklājības biroja (Jugendamt) loma ģimeņu pārrobežu strīdos
 Turpmāka PTO darbība
 2018. gada ziņojums par Serbiju
 2018. gada ziņojums par Serbiju
 2018. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
 2018. gada ziņojums par Albāniju
 2018. gada ziņojums par Melnkalni
 Akadēmiskās brīvības aizsardzība ES ārējā darbībā
 Sieviešu ar invaliditāti stāvoklis
Teksti (484 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika