Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 29 november 2018 - Brussel
 Toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers ***I
 Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede behandeling of bestraffing ***I
 Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen ***I
 De toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan ***
 Benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen
 Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen ***I
 Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten ***I
 Autorisatie voor bepaalde vormen van gebruik van natriumdichromaat
 Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader
 De rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen
 WTO: de weg vooruit
 Verslag 2018 over Servië
 Verslag 2018 over Kosovo
 Verslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 Verslag 2018 over Albanië
 Verslag 2018 over Montenegro
 Verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU
 De situatie van vrouwen met een handicap
Teksten (498 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid