Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 29. novembra 2018 - Brusel
 Uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek ***I
 Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté zaobchádzanie alebo trestanie ***I
 Fond pre azyl, migráciu a integráciu: Opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I
 Pristúpenie Samoy k Dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi ***
 Vymenovanie predsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I
 Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb ***I
 Autorizácia na určité použitia dichrómanu sodného
 Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci
 Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch
 WTO: ďalší postup
 Správa o Srbsku za rok 2018
 Správa o Kosove za rok 2018
 Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018
 Správa o Albánsku za rok 2018
 Správa o Čiernej Hore za rok 2018
 Obrana akademickej slobody vo vonkajšej činnosti EÚ
 Situácia žien so zdravotným postihnutím
Texty (475 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia