Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 29 november 2018 - Bryssel
 Tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar ***I
 Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I
 Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden för återstående belopp ***I
 Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna ***
 Utnämning av ordföranden i tillsynsnämnden för Europeiska centralbanken
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ***I
 Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen ***I
 Invändning enligt artikel 106: Natriumdikromat
 Cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen
 Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister
 WTO: vägen framåt
 Rapport för 2018 om Serbien
 Rapport för 2018 om Kosovo
 Rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 Rapport för 2018 om Albanien
 Rapport för 2018 om Montenegro
 Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder
 Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning
Texter (487 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy