Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 11. prosince 2018 - Štrasburk
 Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU
 Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I
 Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I
 Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I
 Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I
 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) ***I
 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ***I
 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I
 Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
 Humanitární víza
 Vízový kodex ***I
 Společný systém daně z přidané hodnoty s ohledem na dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti v souvislosti s dodáním zboží nebo poskytnutím služeb převyšujícím určitou prahovou hodnotu *
 Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
 Vojenská mobilita
 Nová evropská agenda pro kulturu
Texty (661 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí