Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg
 Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker
 Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: Indgåelse af forpligtelser på ny for resterende beløb ***I
 Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I
 Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I
 Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I
 Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) ***I
 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ***I
 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) ***I
 Supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
 Humanitære visa
 Visumkodeks ***I
 Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi *
 Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien
 Militær mobilitet
 En ny europæisk kulturdagsorden
Tekster (625 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik