Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 11. joulukuuta 2018 - Strasbourg
 Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset
 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen ***I
 Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen ***I
 Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta ***I
 Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I
 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ***I
 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ***I
 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) ***I
 EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I
 Humanitaariset viisumit
 Viisumisäännöstö ***I
 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta *
 Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa
 Sotilaallinen liikkuvuus
 Euroopan uusi kulttuuriohjelma
Tekstit (652 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö