Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Utorak, 11. prosinca 2018. - Strasbourg
 Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a
 Fond za azil, migracije i integraciju – preraspodjela preostalih iznosa ***I
 Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I
 Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I
 Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I
 Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) ***I
 Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) ***I
 Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) ***I
 Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
 Humanitarne vize
 Zakonik o vizama ***I
 Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga *
 Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj
 Vojna mobilnost
 Nova europska agenda za kulturu
Tekstovi (612 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti