Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2018. gada 11. decembris - Strasbūra
 Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē
 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušo summu atkārtota atvēlēšana ***I
 Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide ***I
 Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I
 ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I
 Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) ***I
 Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ***I
 Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ***I
 ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
 Humanitārās vīzas
 Vīzu kodekss ***I
 Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība *
 Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā
 Militārā mobilitāte
 Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai
Teksti (638 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika