Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 11 december 2018 - Straatsburg
 Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid
 Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen ***I
 Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I
 Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I
 Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I
 Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) ***I
 Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ***I
 Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) ***I
 Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
 Humanitaire visa
 Visumcode ***I
 Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling met betrekking tot de levering van goederen en diensten boven een bepaalde drempel *
 Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië
 Militaire mobiliteit
 Nieuwe Europese Agenda voor cultuur
Teksten (678 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid