Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - Strasburg
 Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE
 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: ponowny przydział pozostałych kwot ***I
 Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I
 Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I
 Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I
 Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I
 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I
 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I
 Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
 Wizy humanitarne
 Kodeks wizowy ***I
 Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu *
 Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii
 Mobilność wojskowa
 Nowy europejski program na rzecz kultury
Teksty (681 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności