Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg
 Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE
 Fondul pentru azil, migrație și integrare: Reangajarea sumelor rămase ***I
 Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I
 Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I
 Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I
 Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) ***I
 Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) ***I
 Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) ***I
 Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
 Vizele umanitare
 Codul de vize ***I
 Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag *
 Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România
 Mobilitatea militară
 Noua agendă europeană pentru cultură
Texte (684 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate